Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena vrátane DPH [€] Dátum vyhotovenia zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
2022
2021
/2021PreKo, s. r. o.Servisná zmluvaServis31.08.2021nestanovený
/2021Horné Otrokovce-MOMDodatok č. 9 k zmluve o poskytovaní služiebTestovanie obyvateľov30.03.2021nestanovený
961210049/2021REGION PRESSZmluva o inzerciiInzerát - HK123,1229.04.2021nestanovený
/2021Horné Otrokovce-MOMDodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní služiebTestovanie obyvateľov29.01.2021nestanovený
/2021manž. Ing. Radmila Paulovičová a Andrej PaulovičKúpna ZmluvaKúpna zmluva115726.01.2021nestanovený
/2021WEBY GROUP, s.r.o, ZvolenZmluva o dielo a poskytovaní služiebwebové sídlo obce25.08.2021nestanovený
/2021Horné Otrokovce-MOMDodatok č. 8 k zmluve o poskytovaní služiebTestovanie obyvateľov25.03.2021nestanovený
/2021Horné Otrokovce-MOMDodatok č. 5 k zmluve o poskytovaní služiebTestovanie obyvateľov25.02.2021nestanovený
KD03/2021Mosnáková DagmarNájomná zmluva KDKD Sasinkovo4022.07.2021nestanovený
/2021Horné Otrokovce-MOMDodatok č. 11 k zmluve o poskytovaní služiebTestovanie obyvateľov22.04.2021nestanovený
/2021Ing. Jozef Adamkovič - štatutárny audítorZmluva o poskytovaní audítorských služiebaudit216022.02.2021nestanovený
/2021Horné Otrokovce-MOMZmluva o poskytovaní služiebTestovanie obyvateľov21.01.2021nestanovený
/2021Horné Otrokovce-MOMDodatok č. 7 k zmluve o poskytovaní služiebTestovanie obyvateľov18.03.2021nestanovený
/2021Horné Otrokovce-MOMDodatok č. 4 k zmluve o poskytovaní služiebTestovanie obyvateľov18.02.2021nestanovený
KD04/2021Šimalíková ZdenkaNájomná zmluva KDKD Sasinkovo4017.08.2021nestanovený
KD05/2021Krišková SoňaNájomná zmluva KDKD Sasinkovo4016.09.2021nestanovený
/2021Štatistický úrad SRDodatok č. 1 k zmluve o výpožičkeSODB - tablet + SIM karta15.03.2021nestanovený
/2021Horné Otrokovce-MOMDodatok č. 6 k zmluve o poskytovaní služiebTestovanie obyvateľov12.03.2021nestanovený
/2021Horné Otrokovce-MOMDodatok č. 3 k zmluve o poskytovaní služiebTestovanie obyvateľov11.02.2021nestanovený
/2021MADE spol. s r. o., Banská BystricaDodatok č. 1 k Licenčnej zmluve č. U2300/2019Zmena platobných podmienok17509.09.2021nestanovený
KD02/2021Michalcová VeronikaNájomná zmluva KDKD Sasinkovo3009.07.2021nestanovený
/2021manž. Ing. Radmila Paulovičová a Andrej PaulovičDodatok č. 1 ku KZKúpna zmluva09.04.2021nestanovený
2/2021TJ Družstevník SasinkovoZmluva o poskytnutí účelovej dotáciePoskytnutie účelovej dotácie180009.03.2021nestanovený
1/2021Jednota dôchodcov SlovenskaZmluva o poskytnutí účelovej dotáciePoskytnutie účelovej dotácie50009.03.2021nestanovený
KD01/2021Slížiková MartinaNájomná zmluva KDKD Sasinkovo3008.07.2021nestanovený
13/2021Slovenská republika - Okresný úrad TrnavaDohoda a protokol o bezodplatnom prechode a odovzdaní majetku štátuparc. reg. C KN č. 215/908.06.2021nestanovený
961210121/2021REGION PRESSZmluva o inzerciiInzerát - HK7205.10.2021nestanovený
/2021Horné Otrokovce-MOMDodatok č. 2 k zmluve o poskytovaní služiebTestovanie obyvateľov05.02.2021nestanovený
961210081/2021REGION PRESSZmluva o inzerciiInzerát - HK68,4002.07.2021nestanovený
2020
KD03/2020Mosnáková DagmarNájomná zmluvaKD Sasinkovo4030.01.2020nestanovený
I1/2020Kráľovičová KatarínaNájomná zmluvaMultifunkčné ihrisko525.06.2020nestanovený
/2020manželia Ing. Zita Janišová a Ing. Miroslav JanišZmluvaKúpna zmluva5115,523.06.2020nestanovený
34/09/2020ZMO, Jasl. Bohunice + Komunál - Servis, Prešov;Príkazná zmluvaVýber dodávateľa poistenia1021.09.2020nestanovený
KD05/2020Poláková HelenaNájomná zmluvaKD Sasinkovo3020.08.2020nestanovený
/2020Združenie pre rozvoj mikroregiónu Vážska vodná cestaZmluvaZmluva o poradenstve a spolupráci20.05.2020nestanovený
961200156/2020REGION PRESSZmluva o inzerciiInzerát68,4018.11.2020nestanovený
KD06/2020Rýdziová ZuzanaNájomná zmluvaKD Sasinkovo3017.09.2020nestanovený
3/2020CZ ECAV HlohovecZmluvaPoskytnutie účelovej dotácie15017.06.2020nestanovený
2/2020TJ Družstevník SasinkovoZmluvaPoskytnutie účelovej dotácie90017.06.2020nestanovený
1/2020Jednota dôchodcov Slovenska v SasinkoveZmluvaPoskytnutie účelovej dotácie35017.06.2020nestanovený
KD02/2020Gregušová MartinaNájomná zmluvaKD Sasinkovo4017.01.2020nestanovený
/2020Hydrostatic, s.r.o.DodatokDodatok č. 1 k zmluve o dielo16.01.2020nestanovený
20/06/010/47/2020Úrad práce , sociálnych vecí a rodiny Piešťanydohoda uzatvorená podľa §10 ods. 3, ods. 11 a nasl. zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov - 20/06/010/ 47Aplikácia § 10 zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi v platnom znení do praxe0,0015.10.202031.12.2022
/2020Regionálne centrum Sloboda zviet PiešťanyZmluvaUmiestnenie túlavých psov12.10.2020nestanovený
/2020manželia Ing. Zita Janišová a Ing. Miroslav JanišDodatok č. 1 k zmluveKúpna zmluva10.09.2020nestanovený
KD04/2020Páleníková AnnaNájomná zmluvaKD Sasinkovo4010.07.2020nestanovený
/2020Štatistický úrad SRZmluva o výpožičkeSODB - tablet + SIM karta08.12.202015.05.2021
/2020manž. Ing. Zita Janišová a Ing. Miroslav JanišZmluvaKúpna zmluva5115,5005.11.2020nestanovený
/2020Prima banka Slovensko, a. s.Zmluvabežnný účet02.07.2020nestanovený
KD01/2020Štibranová BoženaNájomná zmluvaKD Sasinkovo4002.01.2020nestanovený
2019
/2019 HUMANA People to PeopleSlovakia o.z. Zmluva Zmluva o humanitárnej zbierke textílií, odevov a obuvi - 31.1.2019 nestanovený
1/2019 Jednota Dôchodcov Slovenska v Sasinkove Zmluva Poskytnutie účelovej dotácie 600,00 14.2.2019 nestanovený
/2019 Jednota dôchodcov Slovenska v Sasinkove Nájomná zmluva Zmluva o výpožičke KD - Jednota dôchodcov 14.2.2019 nestanovený
2/2019 TJ Družstevník Sasinkovo, Stolnotenisový oddiel Zmluva Poskytnutie účelovej dotácie 1800,00 14.2.2019 nestanovený
/2019 TJ Družstevník Sasinkovo, Stolnotenisový oddiel Nájomná zmluva Zmluva o výpožičke KD - TJ Družstevník 14.2.2019 nestanovený
3/2019 Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Zmluva Poskytnutie účelovej dotácie 300,00 26.2.2019 nestanovený
/2019 Trnavský samosprávny kraj Zmluva Poskytnutie účelovej dotácie - "Predvianočné posedenie dôchodcov" 927,00 10.6.2019 nestanovený
/2019 Martina Páleniková Zmluva Kúpna zmluva 1040,00 12.6.2019 nestanovený
/2019 Michaela Paulíková a Martina Páleniková Zmluva Zmluva o prevode vlastníckeho práva k pozemkom 12000,00 12.6.2019 nestanovený
/2019 Trnavský samosprávny kraj Zmluva Poskytnutie účelovej dotácie - "Kultúra v Sasinkove" 500,00 26.6.2019 nestanovený
/2019 Trnavský samosprávny kraj Zmluva Poskytnutie účelovej dotácie - "Športfest Sasinkovo" 685,00 26.7.2019 nestanovený
N1/2019 Anna Halašová Nájomná zmluva Nájomná zmluva o prenájme priestorov sály Kultúrneho domu v Sasinkove 25,00 3.5.2019 nestanovený
N2/2019 Katarína Mažárová Nájomná zmluva Nájomná zmluva o prenájme priestorov sály Kultúrneho domu v Sasinkove 35,00 6.5.2019 nestanovený
N3/2019 Daniela Bučková Nájomná zmluva Nájomná zmluva o prenájme priestorov sály Kultúrneho domu v Sasinkove 35,00 17.5.2019 nestanovený
N4/2019 Janík Jozef Nájomná zmluva Nájomná zmluva o prenájme priestorov sály Kultúrneho domu v Sasinkove 35,00 31.5.2019 nestanovený
N5/2019 Soňa Krišková Nájomná zmluva Nájomná zmluva o prenájme priestorov sály Kultúrneho domu v Sasinkove 35,00 7.6.2019 nestanovený
N6/2019 Soňa Krišková Nájomná zmluva Nájomná zmluva o prenájme priestorov sály Kultúrneho domu v Sasinkove 25,00 4.7.2019 nestanovený
N7/2019 Margita Dobiášová Nájomná zmluva Nájomná zmluva o prenájme priestorov sály Kultúrneho domu v Sasinkove 35,00 11.7.2019 nestanovený
N8/2019 Štefan Norovský Nájomná zmluva Nájomná zmluva o prenájme priestorov sály Kultúrneho domu v Sasinkove 25,00 31.7.2019 nestanovený
N9/2019 Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Nájomná zmluva Nájomná zmluva o prenájme priestorov sály Kultúrneho domu v Sasinkove 1,00 6.9.2019 nestanovený
N10/2019 Milan Slížik Nájomná zmluva Nájomná zmluva o prenájme priestorov sály Kultúrneho domu v Sasinkove 25,00 16.10.2019 nestanovený
N11/2019 Anna Mosnáková Nájomná zmluva Nájomná zmluva o prenájme priestorov sály Kultúrneho domu v Sasinkove 35,00 18.10.2019 nestanovený
N12/2019 Katarína Mažárová Nájomná zmluva Nájomná zmluva o prenájme priestorov sály Kultúrneho domu v Sasinkove 35,00 24.10.2019 nestanovený
/2019 Hydrostatik, s.r.o. Zmluva Zmluva o dielo 55 602,00 25.10.2019 nestanovený
/2019 MADE spol. s r.o. Zmluva Zmluva o elektronickom zasielaní faktúr - 29.10.2019 nestanovený
/2019 MADE spol. s r.o. Zmluva Licenčná zmluva č. U2300/2019 459,00 + 115,00 29.10.2019 nestanovený
/2019 Marián Šupa Kúpna zmluva Komunálny malotraktor 19 990,00 12.11.2019 nestanovený
N13/2019 Simona Rýdziová Nájomná zmluva Nájomná zmluva o prenájme priestorov sály Kultúrneho domu v Sasinkove 35,00 28.10.2019 nestanovený
N14/2019 Iveta Zelenáková Nájomná zmluva Nájomná zmluva o prenájme priestorov sály Kultúrneho domu v Sasinkove 25,00 15.11.2019 nestanovený
N15/2019 Veronika Koyšová Nájomná zmluva Nájomná zmluva o prenájme priestorov sály Kultúrneho domu v Sasinkove 25,00 26.11.2019 nestanovený
N16/2019 Janka Pružincová Nájomná zmluva Nájomná zmluva o prenájme priestorov sály Kultúrneho domu v Sasinkove 25,00 27.11.2019 nestanovený
N17/2019 Janka Stračárová Nájomná zmluva Nájomná zmluva o prenájme priestorov sály Kultúrneho domu v Sasinkove 25,00 11.12.2019 nestanovený
/2019 Ing. Jozef Adamkovič, štatutárny audítor Zmluva ZMLUVA o poskytovaní audítorských služieb 2400,00 13.12.2019 nestanovený
2018
1/2018 Jednota Dôchodcov Slovenska v Sasinkove Zmluva Poskytnutie účelovej dotácie 600,00 28.2.2018 nestanovený
2/2018 TJ Družstevník Sasinkovo, Stolnotenisový oddiel Zmluva Poskytnutie účelovej dotácie 1600,00 30.1.2018 nestanovený
3/2018 Makroaudit s.r.o. Zmluva Poskytnutie služieb 1320,00 19.7.2018 nestanovený
./2018 Pôdohospodárska platobná agentúra Zmluva Poskytnutie NFP 31569,54 9.11.2018 nestanovený
2017
1/2017 Jednota Dôchodcov Slovenska v Sasinkove Zmluva Poskytnutie účelovej dotácie 600,00 30.1.2017 nestanovený
2/2017 TJ Družstevník Sasinkovo, Stolnotenisový oddiel Zmluva Poskytnutie účelovej dotácie 1400,00 30.1.2017 nestanovený
3/2017 Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Zmluva Poskytnutie účelovej dotácie 500,00 30.1.2017 nestanovený
2016
/2016 PROUNION, a.s. Zmluva Zmluva o poskytovaní služieb 11.1.2016 nestanovený
2/2016 Jednota Dôchodcov Slovenska v Sasinkove Zmluva Poskytnutie účelovej dotácie 600,00 25.1.2016 nestanovený
1/2016 TJ Družstevník Sasinkovo, Stolnotenisový oddiel Zmluva Poskytnutie účelovej dotácie 1400,00 20.1.2016 nestanovený
./2016 AB-STAV, s.r.o. Zmluva Zmluva o dielo 127381,52 26.5.2016 nestanovený
2015
/2015 Marius Pedersen, a.s. Dodatok Dodatok č.2/2015 zmluvy č. L-06/TDO/1995 - nestanovený
/2015 KOSTE plus s.r.o. Zmluva o dielo Detské ihrisko pre obec Sasinkovo 24.253,86 20.11.2015
/2015 WF-company, spol. s.r.o. Zmluva Zmluva o manažmente projektu - -
/2015 TECHNIK Security, spol. s r.o. Zmluva o dielo Zvýšenie bezpečnosti a prevencie proti vandalizmu na verejných priestoroch v obci Sasinkovo 50.899,00 17.6.2015
/2015 Slovak Telekom, a.s. Zmluva Zmluva o poskytovaní verejných služieb - 5.10.2015
/2015 Poľnohospodárske družstvo Hlohovec Zmluva Návrh na vklad vlastníctva do katastra nehnuteľností - 24.9.2015
/2015 TECHNIK Security, spol. s.r.o. Dodatok Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. Z201516151_Z - 28.9.2015
5532/2015 Magna Energia a.s. Zmluva Zmluva o dodávke elektriny - 30.7.2015 31.12.2017
3/2015 Jednota Dôchodcov Slovenska v Sasinkove Zmluva Poskytnutie účelovej dotácie 500,00 25.3.2015 nestanovený
2/2015 BELLA GROUP s.r.o. Mandátna zmluva Zmluva o zabezpečení služieb verejného obstarávania - 19.6.2015 (3 mesiace)
/2015 Prima banka Slovensko, a.s. Zmluva Zmluva o grantovom účte - 20.2.2015 nestanovený
/2015 Marius Pedersen, a.s. Dodatok Dodatok č.1/2015 zmluvy č. L-06/TDO/1995 - 5.2.2015 nestanovený
/2015 Jaroslav Štibran, Božena Štibranová, Erik Štibran, Blažej Domaracký, Ing. Miroslav Krivosudský, Mgr. Danka Mušáková, Ing. Branislav Krivosudský, Ing. Ivan Krivosudský, Ján Ondro, Emília Ščasná Kúpna zmluva Odpredaj za bytovkou - 2.3.2015 nestanovený
/2015 Jaroslav Štibran, Božena Štibranová, Erik Štibran, Blažej Domaracký, Ing. Miroslav Krivosudský, Mgr. Danka Mušáková, Ing. Branislav Krivosudský, Ing. Ivan Krivosudský, Ján Ondro, Andrea Chmúrová, Ondrej Koutný, Pavel Koutný, Jana Jacečková, Emília Ščasná Kúpna zmluva Odpredaj pod bytovkou - 2.3.2015 nestanovený
2/2015 AB-STAV Zmluva o dielo Zmena stavby Materskej školy 161.733,24 26.2.2015 nestanovený
1/2015 TJ Družstevník Sasinkovo, Stolnotenisový oddiel Zmluva Poskytnutie účelovej dotácie 1200,00 5.2.2015 nestanovený
2014
/2014 EKOAUDITOR, spol. s r.o., Letecká 22, 831 03 Bratislava Zmluva Poskytnutie služieb 24.6.2014 nestanovený
/2014 Trnavská vodárenská spoločnosť, Priemyselná 10, 921 79 Piešťany Zmluva Nájomná zmluva 2.7.2014 nestanovený
199/2014 EKOAUDITOR, spol. s r.o., Letecká 22, 831 03 Bratislava Zmluva Poskytnutie služieb 24.6.2014 nestanovený
5/2014 Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Zmluva Poskytnutie účelovej dotácie 500,00 19.5.2014 nestanovený
4/2014 Rímskokatolícka cirkev Zmluva Poskytnutie účelovej dotácie 500,00 19.5.2014 nestanovený
3/2014 Motoklub Sasinkovo, IČO: 42162271 Zmluva Poskytnutie účelovej dotácie 1300,00 15.4.2014 nestanovený
2/2014 Jednota Dôchodcov Slovenska v Sasinkove Zmluva Poskytnutie účelovej dotácie 500,00 24.2.2014 nestanovený
1/2014 TJ Družstevník Sasinkovo, Stolnotenisový oddiel Zmluva Poskytnutie účelovej dotácie 1000,00 22.1.2014 nestanovený
2013
-/2013 Marius Pedersen, a.s. Dodatok Dodatok zmluvy o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi 11.11.2013 nestanovený
1/2013 Slovenská pošta, a.s. Zmluva Dodávka vody z verejného vodovodu 0,50€/m3 31.5.2012 nestanovený
-/2013 ZSE Energia, a.s.
Dodatok Dodatok ponuka E.Výhoda - 26.10.2012 nestanovený
-/2013 Poľnohospodárske družstvo Hlohovec Kúpna zmluva Kúpa parc. č. 285/2 a parc. č. 289 1,00 6.2.2013 nestanovený
6/2013 Rímskokatolícka cirkev Zmluva Poskytnutie účelovej dotácie 500,00 15.2.2013 nestanovený
5/2013 Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Zmluva Poskytnutie účelovej dotácie 500,00 15.2.2013 nestanovený
4/2013 Motoklub Sasinkovo, IČO: 42162271 Zmluva Poskytnutie účelovej dotácie 1300,00 15.2.2013 nestanovený
2/2013 Jednota Dôchodcov Slovenska v Sasinkove Zmluva Poskytnutie účelovej dotácie 500,00 30.1.2013 nestanovený
1/2013 TJ Družstevník Sasinkovo, Stolnotenisový oddiel Zmluva Poskytnutie účelovej dotácie 1000,00 22.1.2013 nestanovený
2012
-/2012 Drahoslav Černušák – GMC elektronik Zmluva Nájom obecného Káblového distribučného systému - 31.12.2012 1.1.2018
5/2012 Rímskokatolícka cirkev Zmluva Poskytnutie účelovej dotácie 1500,00 11.7.2012 nestanovený
4/2012 Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Zmluva Poskytnutie účelovej dotácie 1500,00 10.7.2012 nestanovený
3/2012 Jednota Dôchodcov Slovenska v Sasinkove Zmluva Poskytnutie účelovej dotácie 500,00 6.6.2012 nestanovený
2/2012 Motoklub Sasinkovo, IČO: 42162271 Zmluva Poskytnutie účelovej dotácie 1150,00 4.5.2012 nestanovený
0109000810 KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s., Vienna Insurance Group, Štefániková 17, 811 05 Bratislava Zmluva Poistná zmluva 1094,13 1.4.2012 nestanovený
1/2012 TJ Družstevník Sasinkovo, Stolnotenisový oddiel Zmluva Poskytnutie účelovej dotácie 742,00 15.2.2012 nestanovený
L-06/TDO/1995 Marius Pedersen, a.s. Príloha zmluvy Cenník na rok 2012 pre obec Sasinkovo 1.1.2012 31.12.2012
2011
49/2011 Miroslav Plecho, Gagarinová 19, 920 01 Hlohovec Kúpna zmluva Nehnuteľnosť v katastrálnom území Sasinkovo 203,49 25.07.2011 nestanovený
/2011 Tomáš Lehuta, Podzámska 2333/25, 920 01 Hlohovec
Monika Mihočková, 920 65 Sasinkovo 236
Kúpna zmluva Nehnuteľnosť v katastrálnom území Sasinkovo 5.006,30 27.12.2011 nestanovený