Voľby do orgánov samosprávy obcí: sobota 15. 05. 2021 od 7:00 do 22:00 h.


Voľby do orgánov samosprávy obcí: sobota 03. 10. 2020 od 7:00 do 22:00 h.