Výsledky hlasovania vo volebnom okrsku č. 1 vo voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré sa konali dňa 05. 03. 2016 v obci SASINKOVO