• 24.9. 2015

  Uznesenie zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Sasinkove

 • 28.2. 2013

  Uznesenie zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Sasinkove

 • 25.2. 2011

  Uznesenie zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Sasinkove

 • 21.12. 2010

  Uznesenie z prvého zasadnutia obecného zastupiteľstva v Sasinkove