Verejná vyhláška: "Vodovod obce Sasinkovo, Zapojenie vodárenského zdroja HS-3" (16.10.2019) [PDF 1MB]

Verejná vyhláška: Výzva/oznámenie o vstupe (2.8.2019) [PDF 100kB]

Verejná vyhláška: Oznámenie o začatí stavebného konania zlúčeného s konaním o umiestnení stavby, ... (25.7.2019) [PDF 780kB]

Povolenie výrubu cestnej zelene [PDF 748kB]

Protokol o skúške č. 3/2018 (pitná voda, studňa, hromadné zásobovanie) [PDF 1.41MB]

Protokol o skúške č. 8941/2016 (pitná voda, studňa, hromadné zásobovanie) [PDF 273kB]

Informácie pre verejnosť o civilnej ochrane obyvateľstva [PDF 250kB]

Príručka pre obyvateľstvo okresu Hlohovec [PDF 448kB]

Určenie Lesného celku Hlohovec [PDF 766kB]

Protokol o skúške č. 6506/2015 (pitná voda, studňa, hromadné zásobovanie) [PDF 629kB]

Oznámenie o vydaní stavebného povolenia

Kanálový raster TKR Sasinkovo (22.1.2018)

Rozbor vzorky pitnej vody (studňa - 23.7.2014)

Zámenná zmluva

Protokol o skúške č. 840/2013 (pitná voda, studňa, individuálne zásobovanie) [PDF 1.52MB]

Správa nezávislého audítora obecnému zastupiteľstvu (stav k 31.12.2011) [PDF 0.8MB]

Správa nezávislého audítora obecnému zastupiteľstvu (stav k 31.12.2012) [PDF 0.4MB]

Správa nezávislého audítora obecnému zastupiteľstvu (stav k 31.12.2013) [PDF 0.4MB]