Erb, pečať a vlajka tvoria trojicu základných symbolov obce. Na tvorbu každého z nich sa vzťahujú osobitné heraldické (náuka o erboch), vexilologické (náuka o vlajkách) a sigilografické (náuka o pečatiach) zákonitosti, pravidlá a zvyklosti.

Vlajka obce

Vlajka obce pozostáva zo siedmich pozdĺžnych pruhov vo farbách žltej, zelenej, bielej, zelenej, bielej, zelenej a žltej. Pomer strán je 2:3. Ukončená je tromi cípmi, teda dvoma zástrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu.

sasinkovo: vlajka

Pečať obce

Pečať obce je zachovaná na urbariálnych písomnostiach z r. 1771, ktoré sú uložené v ŠOBA Nitra. Je na nej zobrazený nôž, strapec hrozna, lemeš a 2 klasy. V kruhopise pečate je nápis SAG + POSSESSIO.

Pôvodna pečať

sasinkovo: pečať stará

Aktuálna pečať

sasinkovo: pečať nová

Erb obce

Z pôvodnej pečate vychádza aj súčasný erb obce, ktorý má túto podobu: v zelenom štíte pod strieborným vinohradníckym nožom so zlatou rúčkou a strieborným, obráteným lemešom zlatý strapec hrozna na striebornej bezlistej stopke a 2 ľavošikmé zlaté klasy.

sasinkovo: erb

Poznámka: lemeš je ostrá kovová časť pluhu na vodorovné rezanie a podoberanie zeme.