Termín odvozu plastov, zberového skla, kovov, tetrapakov a papiera na rok 2021

Plasty

Termín odvozu plastov

leták vo formáte PDF

 • 06. 01. 2021
 • 17. 02. 2021
 • 31. 03. 2021
 • 26. 05. 2021
Papier

Termín odvozu zberového papiera

leták vo formáte PDF

 • 14. 01. 2021
 • 11. 03. 2021
 • 06. 05. 2021
kovy

Termín odvozu kovov
 

leták vo formáte PDF

 • 22. 01. 2021
 • 05. 03. 2021
 • 16. 04. 2021
 • 28. 05. 2021
tetrapak

Termín odvozu tetrapakov

leták vo formáte PDF

 • 28. 01. 2021
 • 05. 03. 2021
 • 16. 04. 2021
 • 28. 05. 2021
Sklo

Termín odvozu zberového skla

leták vo formáte PDF

 • 08. 01. 2021
 • 12. 02. 2021
 • 19. 03. 2021
 • 23. 04. 2021
 • 28. 05. 2021

Ďalšie informácie nájdete v priloženom letáku (PDF cca 0.05MB) - zmeny systému zberu separovaného odpadu od 1.1.2012.