Nový kanálový raster TKR Sasinkovo (22.1.2018)

Termín odvozu plastov, zberového skla a papiera na rok 2018

Plasty

Termín odvozu plastov

leták vo formáte PDF

 • 17. 01. 2018
 • 28. 03. 2018
 • 09. 05. 2018
 • 20. 06. 2018
 • 01. 08. 2018
 • 12. 09. 2018
 • 24. 10. 2018
 • 05. 12. 2018
Papier

Termín odvozu zberového papiera

leták vo formáte PDF

 • 19. 01. 2018
 • 02. 03. 2018
 • 27. 04. 2018
 • 22. 06. 2018
 • 03. 08. 2018
 • 14. 09. 2018
 • 26. 10. 2018
 • 07. 12. 2018
Sklo

Termín odvozu zberového skla

leták vo formáte PDF

 • 19. 01. 2018
 • 30. 03. 2018
 • 25. 05. 2018
 • 06. 07. 2018
 • 17. 08. 2018
 • 28. 09. 2018
 • 09. 11. 2018
 • 21. 12. 2018
kovy

Termín odvozu kovov
 

leták vo formáte PDF

 • 22. 02. 2018
 • 19. 04. 2018
 • 31. 05. 2018
 • 12. 07. 2018
 • 23. 08. 2018
 • 04. 10. 2018
 • 15. 11. 2018
 • 27. 12. 2018
tetrapak

Termín odvozu kompozitných obalov (tetrapakov)

leták vo formáte PDF

 • 11. 01. 2018
 • 08. 03. 2018
 • 03. a 31. 05. 2018
 • 28. 06. 2018
 • 26. 07. 2018
 • 23. 08. 2018
 • 20. 09. 2018
 • 18. 10. 2018
 • 15. 11. 2018

Ďalšie informácie nájdete v priloženom letáku (PDF cca 0.05MB) - zmeny systému zberu separovaného odpadu od 1.1.2012.