Zasadnutia OZ

Termín odvozu plastov, zberového skla a papiera na rok 2019

Plasty

Termín odvozu plastov

leták vo formáte PDF

 • 24. 07. 2019
 • 04. 09. 2019
 • 16. 10. 2019
 • 27. 11. 2019
Papier

Termín odvozu zberového papiera

leták vo formáte PDF

 • 05. 07. 2019
 • 27. 09. 2019
 • 08. 11. 2019
Sklo

Termín odvozu zberového skla

leták vo formáte PDF

 • 19. 07. 2019
 • 30. 08. 2019
 • 11. 10. 2019
 • 22. 11. 2019
kovy

Termín odvozu kovov
 

leták vo formáte PDF

 • 25. 07. 2019
 • 05. 09. 2019
 • 17. 10. 2019
 • 28. 11. 2019
tetrapak

Termín odvozu kompozitných obalov (tetrapakov)

leták vo formáte PDF

 • 25. 07. 2019
 • 22. 08. 2019
 • 17. 10. 2019
 • 12. 12. 2019

Ďalšie informácie nájdete v priloženom letáku (PDF cca 0.05MB) - zmeny systému zberu separovaného odpadu od 1.1.2012.