Číslo objednávky Dodávateľ Položka Dátum vyhotovenia objednávky Dátum termínu dodania
2018
1/2018 Jutex Slovakia, s.r.o.
Ivánska cesta 2
Bratislava

Objednávame si u Vás

 • PVC - Planet 4564-bežová
02. 01. 2018

2/2018 NAY a.s.
Tuhovská 15
830 06 Bratislava

Objednávame si u Vás

 • Vysávač - SAMSUNG - VC07M2110SR/GE
02. 01. 2018

3/2018 JUDr. Jaroslav Šusta, žal-rol
Jesenského 18
920 01 Hlohovec

Objednávame si u Vás

 • Celotieniaca žalúzia
 • oprava int. žalúzie
22. 01. 2018

4/2018 Jozef Šípka
Pusté Sady 87

Objednávame si u Vás

 • Oprava verejného osvetlenia a demontáž vianočných ozdôb
24. 01. 2018

5/2018 JT KERAMIK, s.r.o.
Nitrianska 62
Hlohovec

Objednávame si u Vás

 • Batéria, nást. drez. umýv. + materiál, Kuchyňa OcÚ
24. 01. 2018

6/2018 FEREX, s.r.o.
Vodná 23
949 01 Nitra

Objednávame si u Vás

 • 110 l kontajner - 30 ks
 • 240 l kont. plastový čierny - 4 ks
24. 01. 2018

7/2018 JUDr. Jaroslav Šusta, žal-rol
Jesenského 18
920 01 Hlohovec

Objednávame si u Vás

 • Vertikálna žalúzia - závažie látky
 • Vertikálna žalúzia - retiazka
 • Výmena sieťoviny
 • ISSO - spojka
24. 01. 2018

8/2018 DATAGRAM, s.r.o.
Hlohová 2
Hlohovec

Objednávame si u Vás

 • Servisný výjazd - oprava intern. siete
24. 01. 2018

9/2018 Dávid Koštrna
Sasinkovo 346

Objednávame si u Vás

 • Práce na kuchyni v KD
25. 01. 2018

10/2018 Ing. Michal Šajtlava, PhD.
Vinohradská 13
920 01 Hlohovec

Objednávame si u Vás

 • Prepracovanie rozpočtu na základe požiadavok z Enviromentálneho fondu k projektu "Športovo-spoločenské centrum, zateplenie objektu a rekonštrukcia vykurovania"
21. 03. 2018

11/2018 ML Marian Lenghart
920 55 Bojničky 58

Objednávame si u Vás

 • Výkopové práce a pretláčanie pod miestnu komunikáciu pri č.d. 143 Ing. Jozef Hlaváč a MK pri Martin Kralič - stavebný pozemok
28. 03. 2018

12/2018 Ing. Michal Šajtlava, PhD
Autorizovaný architekt
Vinohradská 13
920 01 Hlohovec

Objednávame si u Vás

 • Prepracovanie projektovej dokumentácie zo Športovo spoločenské centrum na „Centrum voľného času“.
03. 05. 2018

13/2018 Peter Kuna – Cyber DREAM
Výčapy Opatovce 361

Objednávame si u Vás

 • Inštalácia softvéru KEO a migrácia dát,
 • Inštalácia a nastavenie antivírovej ochrany.
03. 05. 2018

14/2018 Miroslav Foltín - Stolárstvo Foltín
92065 Sasinkovo č. 312

Objednávame si u Vás

 • Opravu a údržbu 4ks dverí + výmena zámkov v počte 3ks, výmena 2ks kľučka, oprava plechovej skrine - výmena zámku,
 • Oprava stolov v KD.
03. 05. 2018

15/2018 VodaMAX, s.r.o.
Jachtárska 61
921 01 Piešťany

Objednávame si u Vás

 • Geofyzikálne práce na zistenie prítokov do vrtu na par.č. 212/31 v k.ú. obce Sasinkovo
10. 05. 2018

16/2018 ML Marian Lenghart
920 55 Bojničky 58

Objednávame si u Vás

 • Údržbu rigolov: Halaš - hlavná ulica, Vaškovičová - Fančovič + pri materskej škole
11. 05. 2018

17/2018 ML Marian Lenghart
920 55 Bojničky 58

Objednávame si u Vás

 • Čistenie miestnych komunikácií a betonáž obrubníkov od č.d. 130 po č.d. 133 druhá strana a betónovanie kociek.
15. 05. 2018

18/2018 Poľnohospodárske družstvo
Nitrianska 109
920 01 Hlohovec

Objednávame si u Vás

 • Práce na základe príkazu na vykonanie záchranných prác počas povodní v obci Sasinkovo.
  1. Práce JCB – odstraňovanie nánosu „bahna“, nakladanie kontajnerov,
  2. Vývoz 3 x kontajner.
04. 06. 2018

19/2018 ML Marian Lenghart
920 55 Bojničky 58

Objednávame si u Vás

 • Práce pri odstraňovaní následkov povodní na základe vydaného príkazu starostu obce na vykonanie záchranných povodňových prác zo dňa 01.06.2018.
  • Výkopové a práce a presun hmôt strojom Takeuči TB 016
  • Pokládka dlažobných kociek (50x50)
  • Dovoz betónu, betónovanie a rezanie kociek
  • Betónovanie odvodňovacieho žľabu
  • Betónovanie obrubníkov
  • Úprava terénu a nakladanie kontajnerov
04. 06. 2018

20/2018 Miroslav Chmúra RMO
Sasinkovo č. 333
920 65 Sasinkovo

Objednávame si u Vás

 • Servisnú službu: Rekonštrukcia elektroinštalácie kuchyne v kultúrnom dome.
04. 06. 2018

21/2018 GLOBEX GROUP, s.r.o.
Rázusova 73
920 01 Hlohovec

Objednávame si u Vás

 • Obrubník parkový dl. 1m - 108ks (podľa potreby obce)
04. 06. 2018

22/2018 SOMO – Peťovský Jozef
Horné Trhovište 134
920 66 Horné Trhovište

Objednávame si u Vás

 • Spracovanie smernice na ochranu osobných údajov v zmysle zákona 18/2018
20. 06. 2018

23/2018 Marius Pedersen
Kopaničiarska odpadova spoločnosť sro
Kostolne 390
916 13 Kostolne

Objednávame si u Vás

 • Zber a zneškodnenie objemného odpadu.
03. 08. 2018

24/2018 Vladimír Minarik
Kocelova 32
82108 Bratislava

Objednávame si u Vás

 • Nerezový set 15L Zosilnený
14. 08. 2018

25/2018 ML Marian Lenghart
92055 Bojničky 58

Objednávame si u Vás

 • Realizáciu vodovodných prípojok k rodinnému domu č. 145 Surkošová a k novostavbe Markovič.
16. 08. 2018

26/2018 ML Marian Lenghart
92055 Bojničky 58

Objednávame si u Vás

 • Realizáciu vodovodných prípojok
  Slížik – záhumnie
  Surkoš T. – ml.
17. 08. 2018

27/2018 ENVIPAK
Galvaniho 7/B
821 04 Bratislava

Objednávame si u Vás

 • 240L nádoby na papier v počte 20 ks (čierne) pre nové domácnosti
20. 08. 2018

28/2018 Ľuboš Čirka
92065 Sasinkovo č. 47

Objednávame si u Vás

 • Spracovanie údajov pre webovu stránku obce Sasinkovo
20. 08. 2018

2017
1/2017 Milan FANČOVIČ
Sasinkovo č. 35
920 65

Objednávame si u Vás

 • Geodetické práce-vypracovanie účelovej mapy, zamerania uličných pásov, ako podklad pre projektovú dokumentáciu podzemného a nadzemného vedenia inžinierskych sietí, na základe cenovej ponuky č. CP-105/2016 zo dňa 07.10.20
09. 01. 2017

2/2017 Alza.sk s.r.o.
Bottova 6654/7
811 09 Bratislava

Objednávame si u Vás

 • LED monitor BenQ
19. 01. 2017

3/2017 Ing. Michal Šajtlava, PhD.
Vinohradská 13
920 01 Hlohovec

Objednávame si u Vás

 • spracovanie projektovej dokumentácie k projektu L3-zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zatepľovania na objekt polyfunkčná budova Sasinkovo č. 107
26. 01. 2017

4/2017 Martin Moravec
Sasinkovo č. 46

Objednávame si u Vás

 • Údržbu kultúrneho domu
27. 01. 2017

5/2017 Ing. Jaroslava Vašková
Perecká ul. 19
934 05 Levice

Objednávame si u Vás

 • Prepracovanie projektovej dokumentácie - Napojenie vodného zdroja HS-3 na celoobecný vodovod
02. 02. 2017

6/2017 Jurtin s.r.o.
Agátová 1482
951 35 Veľké Zálužie

Objednávame si u Vás

 • Údržba rigolov - pri dome č. 166 - hlavná ulica
15. 05. 2017

7/2017 ML Marián Lenghart
Bojničky 53

Objednávame si u Vás

 • Zemné práce a pretláčanie pod cestou domy č. 51, 172, 163, 349
15. 05. 2017

8/2017 Dušan Ryba
Sasinkovo č. 167

Objednávame si u Vás

 • Kovoobrábačské práce
  • Sústruh - 5 hodín
  • Fréza - 3 hodiny
  • Vŕtanie otvorov - 2 hodiny
  • Ohýbanie plechov - 2 hodiny
  • Zámočnícke práce - 3 hodiny
14. 07. 2017

9/2017 Ústav ekológie lesa
Štúrova 2
960 53 Zvolen

Objednávame si u Vás

 • Hodnotenie stability drevín na cintoríne a popri hlavnej ceste zvukovým tomografom ArborSonic 3D a vypracovanie správy
01. 08. 2017

10/2017 JUTEX, s.r.o.
Ivánska cesta 2
821 04 Bratislava

Objednávame si u Vás

 • Koberec - 4 m
01. 08. 2017

11/2017 Miroslav Chmúra RMO
Sasinkovo č. 333
920 65 Sasinkovo

Objednávame si u Vás

 • Výmenu svetiel v budove Šatní TJ
05. 10. 2017

12/2017 Bohuš HERMAN
Čadečka 3086
022 01 Čadca

Objednávame si u Vás

 • Orez stromu na miestnom cintoríne
06. 10. 2017

13/2017 Ing. Patrik Meliš
Cisárska 3909/4

Objednávame si u Vás

 • Návrh prenosného dopravného značenia k projektu "Vodovod obce Sasinkovo - Zapojenie vodárenského zdroja HS3"
23. 10. 2017

14/2017 ÚPn s.r.o.
Drotárska cesta 37
811 02 Bratislava

Objednávame si u Vás

 • "Zmeny a doplnky č. 1 Územného plánu obce Sasinkovo" na základe Vašej cenovej ponuky zo dňa 31.05.2017
31. 10. 2017

15/2017 ANERI group, s.r.o.
Antolská 3936/6
851 07 Bratislava-Petržalka

Objednávame si u Vás

 • Administratívne spracovanie žiadosti na Environmentálny fond pre podporu pre rok 2018
31. 10. 2017

16/2017 ML Marián Lenghart
Bojničky 53

Objednávame si u Vás

 • Výkopové práce a pretláčanie pod cestou dom č. 136 - p. Slížiková + nový RD - Paulík Ľuboš
2. 11. 2017

17/2017 Drucker , s.r.o.
Oščadnica 1820
023 01 Oščadnica

Objednávame si u Vás

 • Tonery CANON CRG-718, Toner HP
28. 11 .2017

18/2017 JT KERAMIK, s.r.o.
Nitrianska 62
920 01 Hlohovec

Objednávame si u Vás

 • Dlažba + stav. materiál - 70,40 m2, kuchyňa - KD
19. 12 .2017

19/2017 AGROFINAL, spol. s.r.o.
Mierová 24
Hlohovec

Objednávame si u Vás

 • Profi val. - 101 kg, Plochá oceľ 18 kg, Kuchyňa KD
19. 12 .2017

20/2017 Roman Opeta ROSI tour Autobusová doprava
Slnečná 5
Hlohovec

Objednávame si u Vás

 • Autobusová doprava 8. 12. 2017 - "Vianočná akadémia"
20. 12 .2017

21/2017 REVIS-SERVIS. s.r.o.
Dolné Krškany

Objednávame si u Vás

 • Kancelárske potreby
20. 12 .2017

22/2017 Miloš Gajdoš
Svätomartinská 131
Lukáčovce

Objednávame si u Vás

 • Stavebný materiál - Kuchyňa KD
20. 12 .2017

23/2017 Ľubomír LIPTÁK, s.r.o.
Galvaniho 41
Bratislava

Objednávame si u Vás

 • Stavebný materiál - Kuchyňa KD
21. 12 .2017

24/2017 Dávid Koštrna
Sasinkovo 346

Objednávame si u Vás

 • Rekonštrukciu kuchyne v KD
  • búracie práce: 6 EUR/hod.
  • murárske práce: 7 EUR/hod.
  • pokládka obkladov: 62 m2 (10 EUR/m2)
  • pokládka dlažby: 34 m2 (10 EUR/m2)
22. 12 .2017

25/2017 JURTIN s.r.o.
Agátova 1482
951 35 Veľké Zálužie

Objednávame si u Vás

 • Údržba miestnych komunikácií, nakladanie odpadu po čistení rigolov, odvoz odpadu Materská škola, bývalá ZŠ, obchod
22. 12 .2017

2016
1/2016 PROUNION a.s.
Piaristická 2
949 01 Nitra

Objednávame si u Vás

 • spracovanie projektových žiadostí - kompletný servis
 • spracovanie procesu verejného obstarávania, komplexné spracovanie podkladov na stavbu - „Rekonštrukcia domu smútku, obnova cintorína“
12. 01. 2016

2/2016 Milan Bíro-zemné práce
Školská 800
951 35 Veľké Zálužie

Objednávame si u Vás

 • Zemné práce na úpravu detského ihriska strojom JCB na 8,5 hod.
22. 01. 2016
3/2016 Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Priemyselná 10
921 79 Piešťany

Objednávame si u Vás

 • Rozbor vody po čerpacej skúške na vodnom zdroji HS-3 v obci Sasinkovo
28. 01. 2016
4/2016 FEREX, s.r.o.
Vodná 23
949 01 Nitra

Objednávame si u Vás

 • 110 l smetné nádoby v počte 39 ks
01. 02. 2016
5/2016 Milan Fančovič
Sasinkovo č. 35
920 65 Sasinkovo

Objednávame si u Vás

 • Vyhotovenie geometrického plánu na oddelenie pozemkov p.č. 1176/1, 1176/3, k.ú. Sasinkovo
03. 02. 2016
6/2016 Jaroslav Glenda
Alekšince 423
951 22 Alekšince

Objednávame si u Vás

 • Vymaľovanie miestností v objekte budovy Materskej školy, Sasinkovo č. 320:
  • WC rozmery: 13,2 m2
  • Hospodárska miestnosť rozmery: 67,8 m2
  • Kancelária č. 1 rozmery: 53,08 m2
 • Vysprávku zatopených častí miestností
05. 02. 2016
7/2016 CECH PODLAHÁROV SLOVENSKA
Štefánikova 118
949 01 Nitra
cps@cechpodlaharov.sk

Objednávame si u Vás

 • Odborný posudok s vypracovaním technologického postupu na akciu „Výmena podlahovej krytiny v priestoroch MŠ Sasinkovo“ vo výmere cca. 150 m2, ktoré boli zatopené pri poruche vodovodnej armatúry.
17. 02. 2016
8/2016 Miloš Koštrna
Nitrianska 2518/7
920 01 Hlohovec

Objednávame si u Vás

 • Uloženie obrubníkov a dlažby pri detskom ihrisku.
14. 04. 2016
9/2016 JUTEX Slovakia, s.r.o.
Ivánska cesta 2
821 04 Bratislava

Objednávame si u Vás

 • Gumová pryž DH3-30-0300-15 čierna množstvo 40 ks
05. 05. 2016
10/2016 JUTEX Slovakia, s.r.o.
Ivánska cesta 2
821 04 Bratislava

Objednávame si u Vás

 • Celoplošné lepenie PVC a ďalšie práce spojené s lepením PVC po zatopení budovy Materskej školy podľa cenovej ponuky.
28. 07. 2016
11/2016 Roman Rybanský-ROMAKO
Nezábudkova 3
971 01 Prievidza

Objednávame si u Vás

 • Výmenu okien a dverí na kabínach TJ na základe Vašej cenovej ponuky č. 16/0731
11. 08. 2016
12/2016 Ing. Marián Gaži MG - Poľovnícke potreby
Pribinova 3
920 01 Hlohovec

Objednávame si u Vás

 • Opravu krovinorezu - 1 × VARI, 1 × STIGA
30. 08. 2016
13/2016 Miroslav Chmúra RMO
Sasinkovo č. 333
920 65 Sasinkovo

Objednávame si u Vás

 • Opravu elektrického kotla a prietokového ohrievača
12. 09. 2016
14/2016 Martin Moravec
Sasinkovo č. 46
920 65 Sasinkovo

Objednávame si u Vás

 • Oprava omietok + stierkovanie
 • Demolačné práce
13. 09. 2016
15/2016 Pažitný Peter FITTER
Stará hora 3839/7
920 01 Hlohovec

Objednávame si u Vás

 • Inštalačný materiál k oprave priestorov TJ Šatne
14. 09. 2016
16/2016 Martin Moravec
Sasinkovo č. 46
920 65 Sasinkovo

Objednávame si u Vás

 • Špaletovanie okien
 • Odkop + izolovanie nop. fóliou
 • Výmena WC
 • Montáž rohových líšt
30. 09. 2016
17/2016 INCERAM
Ing. Dušan Kováčik-inCeram G.MA. brand
Nitrianska 106
920 01 Hlohovec

Objednávame si u Vás

 • Neva BONE OBKLAD 25x40 1 TR SERAMIKSAN
 • SOFT ASH DLAZBA 15/100 MS RONDINE
 • A ostatný materiál do budovy ŠATNE TJ
30. 09. 2016
18/2016 Jaroslav Glenda
Alekšince č. 423
951 22

Objednávame si u Vás

 • Maliarske a natieračske práce na budove šatní TJ
30. 09. 2016
19/2016 Jaroslav Glenda
Alekšince č. 423
951 22

Objednávame si u Vás

 • Maliarske a natieračske práce
10. 10. 2016
20/2016 Miloš Gajdoš
Svätomartinská 131
951 23 Lukáčovce

Objednávame si u Vás

 • Prac. pomôcky na maľovanie
13. 10. 2016
21/2016 Takáč Daniel-MADA
Báb č. 89
951 34 Báb

Objednávame si u Vás

 • Maliarske a natieračske práce na budove šatní TJ
13. 10. 2016
22/2016 Miroslav Chmúra RMO
Sasinkovo č. 333
920 01 Sasinkovo

Objednávame si u Vás

 • Elektroinštalačné práce v šatniach a v požiarnej zbrojnici
16. 11. 2016
23/2016 M a L Marián Lenghart
Bojničky 53
920 55 Bojničky

Objednávame si u Vás

 • Údržba miestnych komunikácií
  • od p. Pauloviča č.d. 75 – po p. Ubára č.d. 71 – chodník, rigol
  • od p. Fančoviča č.d. 35 – po p. Klištinca č.d. 26 – chodník, rigol
28. 11. 2016
24/2016 M a L Marián Lenghart
Bojničky 53
920 55 Bojničky

Objednávame si u Vás

 • Vodovodná prípojka, výkopové práce – p. Paulík
28. 11. 2016
25/2016 Miroslav Chmúra RMO
Sasinkovo č. 333
920 65 Sasinkovo

Objednávame si u Vás

 • Revízia Šatne TJ, Požiarna zbrojnica, montáž osvetlenia na OcÚ
27. 11. 2016
2015
1/2015 Slovenská autobusová doprava Trnava, a. s.
Nitrianska 5
917 54 Trnava
Objednávame si u Vás
 • Dopravné služby v mesiaci december
05. 01. 2015

2/2015 FEREX, s.r.o.
Vodná 23
949 01 Nitra

Objednávame si u Vás

 • 110 l - Kontajner Fe-KUKA - 40ks
11. 01. 2015
3/2015 Prima logistic, s.r.o.,
Podzámska 41/12
920 01 Hlohovec
Objednávame si u Vás
 • Odvoz a likvidáciu odpadu Vlčie hory
12. 01. 2015
4/2015 CART PRINT, s.r.o.
Štúrova 57/B
949 01 Nitra
Objednávame si u Vás
 • Knižné dosky, A4 – 9 ks
28. 01. 2015
5/2015 Pro Hight, s.r.o.,
špecializované výškové práce
Bosniacka 73
917 05 Trnava
Objednávame si u Vás
 • Orez 2ks stromov na cintoríne
06. 02. 2015
6/2015 Firma MADA
Báb 89
Objednávame si u Vás
 • odhŕňanie a vývoz snehu z miestnych komunikácií
09. 02. 2015
7/2015 Black Print, s.r.o.
Pribinova 58
920 01 Hlohovec
Objednávame si u Vás
 • grafický návrh a tlač vizitiek
10. 02. 2015
8/2015 Ľubomír Tichanský MATI
Priemyselná 2
949 01 Nitra
Objednávame si u Vás
 • poháre - 17 súprav, naberačka - 3ks, lyž. káv. - 30 kus
03. 03. 2015
9/2015 IZOLPARTNER, s.r.o.
Stará Vajnorská 27
831 04 Bratislava
Objednávame si u Vás
 • hydroizolačný materiál nova isoroof plus 4 kg mineral, množstvo 260 m2
03. 03. 2015
10/2015 REVIS-SERVIS spol. s.r.o.
Na Priehon 875/2A
949 05 Nitra-Dolné Krškany
Objednávame si u Vás
 • Kopírku CANON MB 2050
05. 03. 2015
11/2015 Miloš Gajdoš
Svätomartinská 131
951 23 Lukáčovce
Objednávame si u Vás
 • Kompletný zateplovací systém na 50 m2
25. 03. 2015
12/2015 SIGNATECH spol. s.r.o.
Družstevná 737/1
900 89 Častá
Objednávame si u Vás
 • Dopravnú značku A15 „Pozor deti!“
25. 03. 2015
13/2015 POWER BELT pohonné mechanizmy, s.r.o.
Slovnaftská ul. 102/B
821 07 Bratislava
Objednávame si u Vás
 • klinový remeň na kosačku, BB/HBB 92 2406 Lw/2337 Li SWR
11. 05. 2015
14/2015 Firma MADA, Daniel Takáč
Somod 89
951 34 Báb
Objednávame si u Vás
 • Nakladanie kontajnera údržba a vývoz zelene z miestnych komunikácií
15. 05. 2015
15/2015 Pesmenpol, spol. s.r.o.
Železničiarska 16
080 01 Prešov
Objednávame si u Vás
 • Ochrannú sieť ATYP 2 kusy: farba zelená, oko 45x45 mm, hrúbka 3 mm
25. 05. 2015
podľa dohody
16/2015 Miroslav Chmúra - RMO
920 65 Sasinkovo č. 333
Objednávame si u Vás
 • Výmena hlavného ističa, oprava el. kúrenia a vodárničky v KD
01. 06. 2015
podľa dohody
17/2015 Stolárstvo Foltín
Sasinkovo 312
920 65 Sasinkovo
Objednávame si u Vás
 • Objednávame si u Vás bukový plát na stôl 800x800 a 1200x800 - 18 mm
17. 06. 2015
podľa dohody
18/2015 Preston, s.r.o.
Klasov 149
951 53 Klasov
Objednávame si u Vás
 • Rezanie drážok v objekte MŠ Sasinkovo
18. 06. 2015
podľa dohody
19/2015 Daniel Takáč
Malý Báb 89
951 34 Báb
Objednávame si u Vás
 • Zemné práce na objekte MŠ
18. 06. 2015
podľa dohody
20/2015 PREMASTAV, s.r.o.
Lesná 626/8
Moravany nad Váhom
Objednávame si u Vás
 • Búracie práce na Materskej škole v Sasinkove-ryha k hromozvodu
19. 06. 2015
podľa dohody
21/2015 Ing. Antonín SALVA
Rubínová 8
831 52 Bratislava
Objednávame si u Vás
 • Vypracovanie projektovej dokumentácie a oceneného výkazu výmeru podľa cenovej ponuky
22. 06. 2015
podľa dohody
22/2015 PREMASTAV, spol. s.r.o.
Lesná 626/8
922 21 Moravany n/V
Objednávame si u Vás
 • Práca s HRK kladivom v obci (škôlka)
22. 06. 2015
podľa dohody
23/2015 SPROBUJ s.r.o.,
Farská 1
949 01 Nitra
Objednávame si u Vás
 • Stavebný dozor na projekt L1 - zmena stavby Materskej školy v Sasinkove - stavebné úpravy
 • Energetický posudok na zmenu stavby v položkovom rozpočte č. položky 52 (trapezový plech za lexan)
10. 07. 2015
podľa dohody
24/2015 STOLTIN, s.r.o.,
Sasinkovo č. 330
Objednávame si u Vás
 • Montáž, demontáž a opravu stolov, kotviace prvky
13. 07. 2015
podľa dohody
25/2015 AB-STAV, s.r.o.
Malý Cetín 157
951 07
Objednávame si u Vás
 • Murárske práce na opravu budovy bývalej Základnej školy a údržbu WC na cintoríne
21. 07. 2015
26/2015 Roman Lenčéš
Nad Ihriskom 1753/1
951 31 Močenok
Objednávame si u Vás
 • Dodávku a montáž lexanu 16 mm na budovu Materskej školy na základe Vašej ponuky
28. 07. 2015
27/2015 Peter Juriška
Reklama - chránená dielňa
Rázusova 72 Hlohovec
Objednávame si u Vás
 • Reklamné predmety
28. 07. 2015
28/2015 Marián Lenghart
Bojničky 53
Objednávame si u Vás
 • Pretláčanie pod miestnu komunikáciu - rodinné domy č. 305 a 147
04. 08. 2015
29/2015 Milan Augustín
Madunice 349
Objednávame si u Vás
 • Opravu klimatizácie DAIKIN - výmena kompresora
11. 08. 2015
30/2015 Jaroslav Viskup
Firma Vija
Rumanová 321
Objednávame si u Vás
 • Čistenie rigola, Haláš - hlavná
05. 09. 2015
31/2015 Marián Lenghart
Bojničky 53
Objednávame si u Vás
 • Pretláčanie pod miestnou komunikáciou, výkopové práce - rodinné domy: č.d. 18 Surkoš Miroslav, č.d. 131 Gáliková Barbora
07. 09. 2015
32/2015 Miroslav Chmúra - RMO
Sasinkovo
Objednávame si u Vás
 • Montáž nového osvetlenia MŠ, výmena vypínačov, zapojenie
21. 09. 2015
33/2015 STOLTIN, s.r.o.
Sasinkovo č. 330
920 65 Sasinkovo
Objednávame si u Vás
 • Montáž + rámová konštrukcia
08. 10. 2015
34/2015 AGROFINAL, s.r.o.,
Mierová 24
920 01 Hlohovec
Objednávame si u Vás
 • Plechy-pálenie, hrúbka 3 mm
12. 11. 2015
35/2015 KOSTE plus s.r.o.
Zlatovská 27
911 05 Trenčín
Objednávame si u Vás
 • Realizáciu detského ihriska podľa cenovej ponuky
20. 11. 2015
36/2015 Ing. Michal Šajtlava, PhD.
Autorizovaný architekt
Vinohradská 13
920 01 Hlohovec
Objednávame si u Vás
 • Vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a realizáciu projektu „Rekonštrukcia a modernizácia domu smútku a ich okolia“
3. 12. 2015
37/2015 PROUNION a.s.
Piaristická 2
949 01 Nitra
Objednávame si u Vás
 • Zabezpečenie verejného obstarávania pre výber zhotoviteľa stavby „Vodovod obce Sasinkovo -zapojenie vodárenského zdroja HS-3“
18. 12. 2015
38/2015 Miroslav Chmúra RMO
Sasinkovo č. 333
920 65 Sasinkovo
Objednávame si u Vás
 • Objednávame si u vás montáž bleskozvodu na budove Materskej školy
28. 12. 2015
2014
1/2014 FEREX, s.r.o.
Vodná 23
949 01 Nitra
Objednávame si u Vás
 • 110l Kontajner Fe-KUKA - 20ks
07. 01. 2014
ihneď
2/2014 Jozef Šípka
Pusté Sady 87
925 54 Pusté Sady

Objednávame si u Vás

 • demontáž vianočných ozdôb a oprava verejného osvetlenia pri dome č. 72 a 93
07. 01. 2014
3/2014 VV MIX, s.r.o.
Alžbetina 51
040 01 Košice
Objednávame si u Vás
 • stoličky ISO black C 29 podľa cenovej ponuky zaslanej dňa 21. 01. 2014.
  Počet ........ 150 ks
21. 01. 2014
22. 02. 2014
4/2014 Marius Pedersen, a.s.
Valova 44
921 01 Piešťany
Objednávame si u Vás
 • zber a preprava vytriedených odpadov z domácností - nebezpečný odpad
5. 2. 2014
5/2014 Jaroslav Slížik-NEREX
Sasinkovo 214
920 65 Sasinkovo
Objednávame si u Vás
 • opravu pracovného stola - potiahnutie nerezovým plechom
3. 2. 2014
6/2014 Wolters Kluwer s. r. o.
Mlynské nivy 48, 821 09
Bratislava
Objednávame si u Vás
 • Účtovníctvo ROPO a OBCÍ v praxi – tlačený časopis - ročné predplatné (vrátane online verzie)
18. 2. 2014
7/2014 SOMO Peťovský Jozef
920 66 Horné Trhovište 134
Objednávame si u Vás
 • Vypracovanie projektu: Zákon o ochrane osobných údajov č. 122/2013 Z.z.
19. 2. 2014
8/2014 Antes B+M, s.r.o.
Tehelná 2
920 01 Hlohovec
Objednávame si u Vás
 • Oprava EZS (elektronický zabezpečovací systém), výmena akumulátora, výmena telefónneho hlásiča, výmena magnetického spínača, odskúšanie, odovzdanie
25. 2. 2014
9/2014 ALPHAMED, s.r.o.
Bojničky 307
920 55 Bojničky
Objednávame si u Vás
 • Inštaláciu „Elektronickej schránky“ za Obec Sasinkovo
11. 3. 2014
10/2014 Jozef Šípka
Pusté Sady 87
925 54 Pusté Sady
Objednávame si u Vás
 • Opravu obecného rozhlasu a výmenu reproduktorov 30W
  • MP 16
  • Reproduktory 3ks
1. 4. 2014
11/2014 Jozef Šípka
Pusté Sady 87
925 54 Pusté Sady
Objednávame si u Vás
 • Opravu verejného osvetlenia a dodanie farebných žiaroviek
  • MP 16
  • žiarovka 25W f 11 ks
  • žiarivka 36 W2 ks
  • štartér 2 ks
1. 4. 2014
12/2014 Chlormont, s.r.o.
Pohranice 510
951 02 Pohranice
Objednávame si u Vás
 • Kontrolu dávkovacieho čerpadla, materiál a reakčné činidlá
2. 4. 2014
13/2014 AQUAMONTS
Komárňanská cesta 11
940 64 Nové Zámky
Objednávame si u Vás
 • Ponorné čerpadlo s príslušenstvom série: SP-ST-STX, Typ: ST 3527
7. 4. 2014
14/2014 Miroslav Chmúra - RMO
920 65 Sasinkovo č. 333
Objednávame si u Vás
 • Elektrické odpojenie a následné zapojenie novej ponorky a ochrany ponorky
9. 4. 2014
15/2014 Poľnohospodárske družstvo Hlohovec
Nitranska 109
920 2 Hlohovec
Objednávame si u Vás
 • Práca autožeriavom pri oprave ponorky, montáž a demontáž ponorky
9. 4. 2014
16/2014 Poľnohospodárske družstvo Hlohovec
Nitranska 109
920 2 Hlohovec
Objednávame si u Vás
 • Vývoz kontajnera
10. 4. 2014
17/2014 Ing. Viera Karádyová
919 61 Ružindol 236
Objednávame si u Vás
 • Prípravu vyraďovacieho konania registratúrnych záznamov (roztriedenie, označenie, uloženie, vypracovanie návrhov na vyradenie a odovzdanie):
  - Obecného úradu za roky 1990-2003
  - ZŠsMŠ a jej predchodcov ZŠ a ZDŠ za roky 1960-2004
6. 5. 2014
18/2014 Miroslav Chmúra - RMO
920 65 Sasinkovo č. 333
Objednávame si u Vás
 • Oprava el. kotla. výmena stýkača HDO
6. 5. 2014
19/2014 Poľnohospodárske družstvo Hlohovec
Nitranska 109
920 2 Hlohovec
Objednávame si u Vás
 • práca autožeriavom pri oprave ponorky zo dňa 23. 04. 2014
 • demontáž a montáž ponorky
9. 5. 2014
20/2014 Ing. Duška Tomáš MADE BY DUŠKA
Na hôrke 11
949 11 Nitra
Objednávame si u Vás
 • Údržba miestnych komunikácií - kosenie cintorína, popri hlavnej ceste
9. 5. 2014
21/2014 TZB-Market, s.r.o.,
Levická 7
949 01 Nitra
Objednávame si u Vás
 • Vodomer domov. MNK Qn 2,5 3/4
21. 5. 2014
22/2014 Ivan Blažo- IBEX
Sv. Gorazda 696/118
951 31 Močenok
Objednávame si u Vás
 • Opravu podlahy tarket v kultúrnom dome rozmerov: 10x10 + čistiaci prostriedok: PALMAN CLEAN – 10 l
2. 6. 2014
23/2014 Poľnohospodárske družstvo Hlohovec
Nitranska 109
920 2 Hlohovec
Objednávame si u Vás
 • Vývoz kontajnera od cintorína dňa 13. 05. 2014
4. 6. 2014
24/2014 Poľnohospodárske družstvo Hlohovec
Nitranska 109
920 2 Hlohovec
Objednávame si u Vás
 • Vývoz kontajnera od cintorína dňa 27. 05. 2014
26. 5. 2014
25/2014 Oľga Žibeková
Podnikateľské poradenstvo
Sihotská 5
920 01 Hlohovec
Objednávame si u Vás
 • Vypracovanie programu Odpadového hospodárstva
11. 6. 2014
1. 7. 2014
26/2014 PESMENPOL spol. s.r.o.
Železničiarska 16
080 1 Prešov
Objednávame si u Vás
 • Sieť na bránku 4x2m, tréningová, 80x100cm
18. 6. 2014
1. 7. 2014
27/2014 EKOAUDITOR, spol. s.r.o.
Letecká 22
831 03 Bratislava
Objednávame si u Vás
 • Audítorské overenie ročnej účtovnej závierky a konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2013
25. 6. 2014

28/2014 Milan Augustín
Malý Kút 349/10
922 42 Madunice
Objednávame si u Vás
 • Objednávku servisu a premiestnenia klimatizácie na OcÚ
24. 6. 2014

29/2014 Jaroslav Viskup-VIJA
Rumanová 321
Objednávame si u Vás
 • Čistenie rigolu pri družstve
26. 6. 2014

30/2014 SPROBUJ s.r.o.
Farská 1
949 01 Nitra
Objednávame si u Vás
 • Zhotovenie projektovej dokumentácie, stavebných úprav a zateplenia Materskej školy a jedálne v Sasinkove,
  Súčasťou objednávky je aj cenová ponuka
1. 7. 2014

31/2014 Nyctalus, s.r.o.
Cintorínska 1448/23
951 15 Mojmírovce
Objednávame si u Vás
 • Posudok na výskyt chránených živočíchov v objekte Materskej školy
2. 7. 2014

32/2014 FEREX, s.r.o.
Vodná 23
949 01 Nitra
Objednávame si u Vás
 • 110 l - Kontajner Fe-KUKA - 10ks
3. 7. 2014

33/2014 Bitunova spol. s.r.o.
Neresnícka cesta 3
960 01 Zvolen
Objednávame si u Vás
 • Opravu výtlkov v obci Sasinkovo
7. 7. 2014

34/2014 Miroslav Chmúra - RMO
Sasinkovo č. 333
920 65 Sasinkovo
Objednávame si u Vás
 • Elektro-revízie Obecného úradu a Kultúrneho domu, bleskozvodov a elektrospotrebičov
8. 7. 2014

35/2014 Slovenská pošta, a.s.
Lovinského 35
817 11 Bratislava
Objednávame si u Vás
 • 1500 ks – Poštový peňažný poukaz U, R podľa priloženého vzoru, len so zmenou IBANU: SK12 5600 0000 0011 6806 0001
11. 7. 2014

36/2014 Firma MADA
Báb 89
Objednávame si u Vás
 • Zemné práce na úpravy škôlky + vývoz komunálneho odpadu do kontajnera
11. 7. 2014

37/2014 RÚVZ so sídlom v Trnave
Limbová 6
917 09 Trnava
Objednávame si u Vás
 • Odber vzoriek pitnej vody, jej analýzu a vystavenie protokolu
15. 7. 2014

38/2014 Telekábel Štastný
Zemianske Sady 151
Jozef Šťastný
925 54 Zemianske Sady
Objednávame si u Vás
 • Pretláčanie vodovodného potrubia pod cestu (cca 11m) pred rodinným domom č. 78
17. 7. 2014

39/2014 Roman Rybanský
Nezábudkova 3
971 01 Prievidza
Objednávame si u Vás
 • Na základe cenovej ponuky č. 14/0343 zo dňa 29. 07. 2014 výmenu okien a dverí na MŠ Sasinkovo podľa rozpisu prác na cenovej ponuke
30. 7. 2014

40/2014 Firma MADA
Báb 89
Objednávame si u Vás
 • Vývoz komunálneho odpadu z obce, upratovanie obce
28. 7. 2014

41/2014 Jozef Šípka
Pusté Sady 87
925 54 Pusté Sady
Objednávame si u Vás
 • Oprava obecného rozhlasu a výmenu reproduktorov 30W
16. 7. 2014

42/2014 INCERAM DISKONT
Ing. Dušan Kováčik
Nitrianska 106
920 01 Hlohovec
Objednávame si u Vás
 • Pokladanie dlažby - MILTON BRAZ DLAŽBA
28. 7. 2014

43/2014 MONSTAV PROJEKT, s.r.o.,
SNP 26
934 01 Levice
Objednávame si u Vás
 • Vypracovanie projektovej dokumentácie Vodovod Sasinkovo, napojenie vodného zdroja Sasinkovo na obecný vodovod podľa cenovej ponuky
8. 9. 2014

44/2014 Step UP
Horné Orešany 559/9
919 03
Objednávame si u Vás
 • Animácia v obci Sasinkovo-šarkaniáda
14. 9. 2014

45/2014 FEREX, s.r.o.
Vodná 23
949 01 Nitra
Objednávame si u Vás
 • 110 l - Kontajner Fe-KUKA - 10ks
22. 9. 2014

46/2014 REVIS-SERVIS spol s.r.o.,
Na Priehon 875/2A
Nitra - Dolné Krškany
Objednávame si u Vás
 • Kancelárske potreby
26. 9. 2014

47/2014 RMO - Miroslav Chmúra
Sasinkovo č. 333
Objednávame si u Vás
 • Oprava - výmena tlakového spínača, nastavenie na vodárničke pri cintoríne
3. 10. 2014

48/2014 MONSTAV PROJEKT, s.r.o.,
SNP 26
934 01 Levice
Objednávame si u Vás
 • Vypracovanie žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie na Environmentálny fond
7. 10. 2014

49/2014 Igor Mesároš IMEX
Nitrianska 54
920 01 Hlohovec
Objednávame si u Vás
 • Vodárenský materiál podľa cenovej ponuky CN 140 015
8. 10. 2014

50/2014 NYNA
Mariánska č. 6
949 01 Nitra
Objednávame si u Vás
 • Stolička 2 ks
14. 10. 2014

51/2014 BLACK PRINT, s.r.o.
Pribinova 58
920 01 Hlohovec
Objednávame si u Vás
 • Grafickú úpravu a tlač pamätných listov
28. 10. 2014

52/2014 Milan Fančovič
Sasinkovo č. 35
920 65
Objednávame si u Vás
 • Polohopisné a výškopisné zameranie pre účely projektovej dokumentácie Vodovod Sainkovo, HS3- napojenie vodného zdroja Sasinkovo na obecný vodovod.
7. 11. 2014

54/2014 Ing. Jaroslav Špaček
Nábrežie mládeže 33
949 01 Nitra
Objednávame si u Vás
 • zabezpečenie verejného obstarávania pre výber zhotoviteľa rekonštrukčných prác Materskej školy Sasinkovo č. 320
15. 12. 2014

2013
1/2013 Jozef Šípka
Pusté Sady 87
925 54 Pusté Sady
Objednávame si u Vás
 • oprava verejného osvetlenia
 • demontáž vianočných výzdob
 • oprava spadnutého kábla, Hoferská a Halaš
3. 2. 2013
do 3 dní
2/2013 RÚVZ so sídlom v Trnave
Limbová 6
917 09 Trnava
Odber vzoriek pitnej vody, jej analýza a vystavenie protokolu
12. 2. 2013
3/2013 Marius Pedersen, a.s.
Valova 44
921 01 Piešťany
Zber nebezpečných odpadov a elektroodpadov
8. 3. 2013
4/2013 PESMENPOL spol. s.r.o.
Železničiarska 16
080 01 Prešov
Držiak na spevnenie siete bránky PVC 100 ks
25. 2. 2013
do 3 dní
5/2013 PERFECT SKS SPOL. S.R.O.
Podzámska 29
920 01 Hlohovec
Strojové umývanie podlahy, nanášanie vosku a leštenie v priestoroch KD - veľká sála a KD - malá sála (295 m2).
Tepovanie kancelárie OcÚ (56 m2).
5. 4. 2013
5. 4. 2013
6/2013 Telekábel Šťastný
Zemianske Sady č. 151
925 54 Zemianske Sady
Pretláčka vodovodného potrubia pri č. d. 89 – 15 m
20. 3. 2013
do 3 dní
7/2013 Telekábel Šťastný
Zemianske Sady č. 151
925 54 Zemianske Sady
Pretláčka vodovodného potrubia pri č. d. 161 – 6 m
20. 3. 2013
do 3 dní
9/2013 Jaroslav Viskup
Firma Vija
Rumanová 321
Objednávame si u Vás
 • dovoz, odvoz zásypového materiálu
 • nakladanie a vývoz odpadu z obce
 • údržbu miestnej komunikácie pri č. domu 37
24. 4. 2013
do 3 dní
10/2013 Záhradná technika Šupa
J. Hollého 53
92207 Veľké Kostoľany
Objednávame si u Vás
 • Krovinorez podľa osobného výberu
26. 4. 2013
do 3 dní
11/2013 Firma RENESI, s.r.o.
Hlavná 241
951 22 Alekšince
Objednávame si u Vás
 • Pílenie cesty pri dome č. 37
29. 4. 2013
do 3 dní
12/2013 Ing. Igor Šramka
CA č. 609
EKOAUDITOR, spol. s.r.o.
Letecká 22
831 03 Bratislava
Objednávame si u Vás
 • Overenie účtovnej závierky a overenie konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2012
21. 5. 2013

13/2013 FEREX, s.r.o.
Vodná 23
949 01 Nitra
Objednávame si u Vás
 • 110 l Kontajner Fe-KUKA - 15ks
24. 5. 2013
ihneď
14/2013 Aquamonts, s.r.o.
Komárňanská cesta 11
940 64 Nové Zámky
Objednávame si u Vás
 • Oprava čerpadla: typ: 100M/24, výr. číslo 1573/2010
3. 7. 2013
ihneď
15/2013 Juraj Hlaváč
Sasinkovo č. 65
920 65 Sasinkovo
Objednávame si u Vás
 • Práce žeriavom-VODA-výmena ponorky
3. 7. 2013
ihneď
16/2013 Bitunova spol. s.r.o.
Neresnícka cesta 3
960 01 Zvolen
Objednávame si u Vás
 • Výspravu výtlkov tryskovou metódou podľa cenovej ponuky zo dňa 21. 06. 2013
15. 7. 2013
ihneď
17/2013 JUDr. Július Ševčík - advokát
9. mája 15
917 02 Trnava
Objednávame si u Vás
 • Spracovanie nájomnej zmluvy - TAVOS - Obec Sasinkovo na prenájom vrtu HS-3
24. 7. 2013
ihneď
18/2013 Telekábel Šťastný
Zemianske Sady č. 151
925 54 Zemianske Sady
Objednávame si u Vás
 • pretláčka vodovodného potrubia pri
  • č. d. 237 – 9,5 m
  • č. d. 226 – 6,5 m
  • č. d. 303 – 3 m
13. 8. 2013

19/2013 Jaroslav Viskup
Firma Vija
Rumanová 321
Objednávame si u Vás
 • čistenie rigolu Haláš - Hlavná
 • vývoz komunálneho odpadu z obce
23. 8. 2013

20/2013 Kováč SERVIS Atrakcie
Borzagoš 1086/63
951 31 Močenok
Objednávame si u Vás
 • Atrakciu - detskú nafukovaciu šmýkačku na deň 31. 08. 2013 o 13:00 hod. ihrisko TJ Sasinkovo - Ukončenie prázdnin
27. 8. 2013

21/2013 Žal-Rol
JUDr. Jaroslav Šusta, advokát
Objednávame si u Vás
 • Výrobu a montáž vertikálnych žalúzií 5 ks na základe Vašej cenovej ponuky zo dňa 18. 04. 2013.
10. 9. 2013

22/2013 Jozef Šípka
Pusté Sady 87
925 54 Pusté Sady

Objednávame si u Vás

 • opravu verejného osvetlenia na podporných bodoch číslo: 157, 177, 84, 30, 9, 113 v obci Sasinkovo
11. 09. 2013
23/2013 Miroslav Foltín - Stolárstvo Foltín
Sasinkovo 312
920 65 Sasinkovo
Objednávame si u Vás
 • kancelársky stôl 600x3200
 • kolieskový šuplík na zámok 450x550x650
13. 09. 2013
24/2013 Jaroslav Viskup
Firma Vija
Rumanová 321
Objednávame si u Vás
 • Nakladanie a vývoz zelene z
  • Materská škola, Katolícky kostol, Základná škola, cintorín
28. 10. 2013
25/2013 Jozef Šípka
Pusté Sady 87
925 54 Pusté Sady

Objednávame si u Vás

 • opravu verejného osvetlenia na podporných bodoch číslo: 5, dva kusy na neoznačených stĺpoch pri OcÚ v obci Sasinkovo
 • výmenu výbojky (36W) ...... 3ks
14. 11. 2013
26/2013 Skládka odpadov Rakovice
Rakovický háj č. 191
922 08 Rakovice

Objednávame si u Vás

 • uloženie komunálneho odpadu. Z odpadu je vytriedených 5 zložiek.
12. 12. 2013
27/2013 Jozef Šípka
Pusté Sady 87
925 54 Pusté Sady

Objednávame si u Vás

 • opravu verejného osvetlenia, opravu a montáž vianočných ozdôb.
19. 12. 2013
2012
1/2012 MP bager, s.r.o.
220/255
95143
Prácu stroj. Zariadením JCB 3CX SUPER – nakladanie kontajnera a úprava terénu 02. 02. 2012 27. 02. 2012
2/2012 Miroslav Chmúra RMO
Sasinkovo 333
920 65 Sasinkovo
Demontáž poistkového rozvodu a následná montáž ističov v KD+OÚ+hlavný vypínač 15. 02. 2012
15. 02. 2012
3/2012 PERFECT SKS SPOL. S.R.O
Podzámska 29
920 01 Hlohovec
Strojové umývanie podlahy, nanášanie vosku a leštenie v priestoroch KD - veľká sála a KD – malá sála, 295 m2 22. 02. 2012
22. 02. 2012
4/2012 Jozef Šípka
Pusté Sady 87
925 54 Pusté Sady
Oprava osvetlenia a demontáž výzdob v obci Sasinkovo
23. 03. 2012
23. 03. 2012
5/2012 Jozef Šípka
Pusté Sady 87
925 54 Pusté Sady
Oprava miestneho rozhlasu v obci
23. 03. 2012
23. 03. 2012
6/2012 Jozef Šípka
Pusté Sady 87
925 54 Pusté Sady
Orez stromov v obci Sasinkovo na miestnom cintoríne, škôlke a na hlavnej ulici. 23. 03. 2012
23. 03. 2012
7/2012 Milan Bíro nákladná doprava
Školská 800
951 35 Veľké Zálužie
Odvoz komunálneho odpadu vývoz z obce
10. 04. 2012
10. 04. 2012
8/2012 Milan Fančovič
Geodetické a kartografické práce
Spracovanie geometrického plánu na majetkoprávne vysporiadanie
v miestnej časti „KUKAN“ v rozsahu parciel registra E vo vlastníctve PD
Hlohovec v katastrálnom území Sasinkovo. Bližšia špecifikácia bude
dojednaná pri začatí geodetických prác.
25. 04. 2012
25. 04. 2012
9/2012 STAVEKO, a. s.
Rišňovce č. 4
951 21 Rišňovce
Vývoz komunálneho odpadu z obce Sasinkovo, nakladanie kontajnera strojom JCB. 15. 05. 2012
15. 05. 2012
10/2012 Jozef Šípka
Pusté Sady 87
925 54 Pusté Sady
Oprava rozhlasovej ústredne, výmena 3 ks reproduktorov
15. 05. 2012
21. 05. 2012
11/2012 Jozef Šípka
Pusté Sady 87
925 54 Pusté Sady
Oprava verejného osvetlenia v obci
15. 05. 2012
21. 05. 2012
12/2012 Stolárstvo Foltín
Sasinkovo č. 312
920 65 Sasinkovo
Oprava lavičiek a výmena lát na cintoríne, oprava autobusovej zastávky – horný koniec
15. 05. 2012
21. 05. 2012
13/2012 Telekábel Štastný
Zemianske Sady 151
Jozef Šťastný
925 54 Zemianske Sady
Pretláčka vodovodného potrubia pod cestu (č.d 315 - 7,5m, č.d 44 - 6,5m)
03. 07. 2012
ihneď
14/2012 PESMENPOL spol. s.r.o.
Železničiarska 16
080 01 Prešov
Držiak na spevnenie siete bránky (PVC - 100ks, FE - 31 ks)
04. 07. 2012
ihneď
15/2012 Lubomír Lipták s.r.o
Galvániho 41
82104 Bratislava 2
Náter ohrady, brány škôlky, cintorína, úradnej tabule, ihriska
09. 07. 2012
ihneď
16/2012 PRIMA LOGISTIC
Ul. 9. Mája
920 01 Hlohovec
Vývoz kontajnera – Materská škôlka 1x
Miestne komunikácie – čistenie rigolov 2x
18. 07. 2012
ihneď
17/2012 Poľnohospodárske družstvo Hlohovec
Nitrianska 109
920 01 Hlohovec
Objednávame si u Vás odvoz kontajneru z cintorína
Odvoz fekálií z OU a KD
23. 07. 2012
podľa potreby
18/2012 SPS – Skladaný Peter
Topoľčianska 52
956 07 Veľké Ripňany
Objednávame si u Vás opravu ústredného kúrenia v Materskej škôlke. Výmena potrubia, výmena expanznej nádoby, montáž filtra, výmena ventilov. Podľa cenovej ponuky
09. 08. 2012
01. 09. 2012
19/2012 Slovaktual okná a dvere
M.R. Štefánika 31
920 01 Hlohovec
Objednávame si u Vás výrobu 3 ks plastových okien o rozmeroch: 1450x1750 + demontáž a montáž v kabínach TJ. Podľa cenovej ponuky
14. 08. 2012
30. 09. 2012
20/2012 FEREX, s.r.o.
Vodná 23
949 01 Nitra
Objednávame si u Vás
 • 110 litrov. Kontajner Fe – STANDARD – 10 ks
 • 20 litrov. Závesný kôš – 3 ks
23. 08. 2012
podľa potreby
21/2012 Alza. Cz, a.s.
Jateční 33a
170 00 Praha 7
Objednávame si u Vás
 • Projekčné plátno ELITE SCREENS, roleta, 113
 • Stropný držiak BenQ pre projektory BenQ univerzálny
 • DLP projektor BenQ MS500+
23. 08. 2012
do 3 dní
22/2012 Telekábel Štastný
Zemianske Sady 151
Jozef Šťastný
925 54 Zemianske Sady
Pretláčka vodovodného potrubia pod cestu (č.d. 46 - 9,5m)
18. 09. 2012
do 3 dní
23/2012 Jozef Šípka
Pusté Sady 87
925 54 Pusté Sady
Objednávame si u Vás opravu verejného osvetlenia:
 • výbojka SHC 70 W
 • zapaľovač
 • výbojka RVL 125 W
 • výbojka 36W
 • zapaľovač
 • pr. Svorka
 • práca MP 16
29. 10. 2012
do 3 dní
24/2012 Jozef Šípka
Pusté Sady 87
925 54 Pusté Sady
Objednávame si u Vás opravu rozhlasu a výmenu reproduktorov:
 • reproduktor 30W
 • prúdová svorka
 • práca MP 16
29. 10. 2012
do 3 dní
25/2012 Stolárstvo Foltín
Sasinkovo č. 312
920 65 Sasinkovo
Objednávame si u Vás:
 • výmenu zámkov a protikusov na vchodových dverách KD
 • opravu, lepenie stolov a stoličiek
14. 12. 2012
do 3 dní
26/2012 Jozef Šípka
Pusté Sady 87
925 54 Pusté Sady
Oprava verejného osvetlenia v obci Sasinkovo
21. 12. 2012
do 3 dní
27/2012 Jozef Šípka
Pusté Sady 87
925 54 Pusté Sady
Oprava a montáž vianočných výzdob v obci Sasinkovo
21. 12. 2012
do 3 dní
28/2012 STOLTIN, s.r.o.
Sasinkovo č. 330
920 65 Sasinkovo
Objednávame si u Vás:
 • kancelársky stôl 2000x1300
 • policová skriňa 2200x200x35
28. 12. 2012
do 3 dní
29/2012 STOLTIN, s.r.o.
Sasinkovo č. 330
920 65 Sasinkovo
Objednávame si u Vás:
 • Stoly KD 800x1300/BUK
28. 12. 2012
do 3 dní