Mgr. Gabriela Ulehlová

Voľba hlavného kontrolóra - upozornenie prokurátora podľa ust. § 28 ods. 1 zákona č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov.