Adresa:
Obec Sasinkovo
Obecný úrad
Sasinkovo 3
920 65 Sasinkovo

Tel:
+421 (0) 33 744 32 21

Kód obce:
507 521
IČO:
00312959
DIČ:
2021268150
Banka:
Prima banka Slovensko a.s., pobočka Hlohovec
Číslo účtu:
1168060001/5600
IBAN:
SK12 5600 0000 0011 6806 0001

Kraj:
Trnavský
Okres:
Hlohovec
Región:
ZMO - Jaslovské Bohunice
Rozloha:
1241 ha
Počet obyvateľov:
842 (7.7.2014)