Komisia verejného poriadku, kultúry, športu a sociálnych služieb pri OZ v Sasinkove

Predseda
Jana Ešmírová (pre sociálne služby)

Členovia (z radov poslancov OZ)
Bc. Richard Beblavý (pre šport)
Iveta Hubusová (pre kultúru)

Komisia životného prostredia, výstavby, územného plánovania, obchodu a služieb pri OZ v Sasinkove

Predseda
Jarmila Dananajová (pre územné plánovanie)

Členovia (z radov poslancov OZ)
Milan Mažár (pre životné prostredie)
Michal Koyš (pre obchod a služby)

Milan Fančovič (pre územné plánovanie a výstavbu) - menovaný člen z radov občanov obce