Komisia výstavby, územného plánovania, životného prostredia a verejného poriadku

Predseda
Ing. Juraj Jamrich

Členovia
Jarmila Dananajová, Dávid Koštrna

Komisia kultúry, športu a sociálnych služieb

Predseda
Gabriela Mihočková

Členovia
Soňa Krišková, Mgr. Michaela Paulíková

Menovaný člen z občanov
Katarína Mažárová