Číslo Fa Číslo interné Predmet Cena [€]* Dodávateľ Dodávateľ IČO Dodávateľ DIČ Odberateľ Odberateľ IČO Dátum vyhotovenia Dátum splatnosti Spôsob úhrady Poznámka
1011903567 1/2019 Elektrická energia 435,9 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 Obec Sasinkovo 00312959 27.12.2018 15.01.2019 PP
1011903566 2/2019 Elektrická energia 570,53 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 Obec Sasinkovo 00312959 27.12.2018 15.01.2019 PP
8223975590 3/2019 Telefónny poplatok 45,25 Slovak Telekom 35763469 Obec Sasinkovo 00312959 01.01.2019 18.01.2019 PP
0000190003 4/2019 Zmena užívateľských kodov signalizácie 43,94 ANTES HC sro 47762136 Obec Sasinkovo 00312959 08.01.2019 22.01.2019 PP
1020190009 5/2019 Reagenty na meranie a stanovenie chloru 33 Chlormont s.r.o. 44590130 Obec Sasinkovo 00312959 14.01.2019 28.01.2019 PP
0020190050 6/2019 110 l kontajner 1 mm plech - 30 ks 950,4 FEREX 17682258 Obec Sasinkovo 00312959 17.01.2019 31.01.2019 PP
2479693450 7/2019 Mobil starostka 35,5 Orange Slovensko a.s. 35697270 Obec Sasinkovo 00312959 15.01.2019 29.01.2019 PP
2479693450 8/2019 Dobropis k fa 2479693450 -21,65 Orange Slovensko a.s. 35697270 Obec Sasinkovo 00312959 21.01.2019 29.01.2019 PP
0101901002 9/2019 TAVOS nájom za studňu 1370,59 Trnavská vodárenská spoločnosť 36252484 Obec Sasinkovo 00312959 17.01.2019 07.02.2019 PP
0190100017 10/2019 Pletivo na cintorín 23,32 Pletiva sro 46094326 Obec Sasinkovo 00312959 24.01.2019 07.02.2019 PP
0020900088 11/2019 Kancelársky papier 68,72 Revis - Servis spo. s.r. 36657719 Obec Sasinkovo 00312959 23.01.2019 06.02.2019 PP
0201904625 12/2019 ESET antivirusový program 80,54 ESET spol.s.r.o. 31333532 Obec Sasinkovo 00312959 22.01.2019 05.02.2019 PP
0000132019 13/2019 Oprava verejného osvetlenia,demontáž výz 1203,48 Jozef Šipka 44798199 Obec Sasinkovo 00312959 25.01.2019 08.02.2019 PP
0021901563 14/2019 servisná služba internet 12 DATAGRAM sro 36617032 Obec Sasinkovo 00312959 11.01.2019 25.01.2019 PP
0030019007 15/2019 Vývoz kontajner od cintorína 175,44 Poľnohosp.družstvo 00207781 Obec Sasinkovo 00312959 28.01.2019 11.02.2019 PP
1011911380 16/2019 Elektrická energia 554,91 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 Obec Sasinkovo 00312959 01.02.2019 15.02.2019 PP
1011911381 17/2019 Elektrická energia 433,02 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 Obec Sasinkovo 00312959 29.01.2019 15.02.2019 PP
9000907940 18/2019 stravné pracovníci 594 Ticket Service stro 52005551 Obec Sasinkovo 00312959 05.02.2019 15.02.2019 PP
1900000386 19/2019 Tonery do tlačiarní 62,4 DRUCKER s.r.o. 44925417 Obec Sasinkovo 00312959 05.02.2019 19.02.2019 PP
3201900055 20/2019 TKO úložné 11,66 tony 382,1 Kopaničiarska odpadová sp 34133861 Obec Sasinkovo 00312959 31.01.2019 17.02.2019 PP
8226002439 21/2019 Telefonny poplatok 46,15 Slovak Telekom 35763469 Obec Sasinkovo 00312959 01.02.2019 18.02.2019 PP
1051901910 22/2019 Elektrická energia 941,3 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 Obec Sasinkovo 00312959 31.01.2019 28.02.2019 PP
0000190039 23/2019 Oprava signalizácie- EZS 31,92 ANTES Hlohovec sro 47762136 Obec Sasinkovo 00312959 05.02.2019 19.02.2019 PP
0087948039 24/2019 Mobil starostka 15,87 O2 Slovakia sro 35848863 Obec Sasinkovo 00312959 06.02.2019 19.02.2019 PP
2191104760 25/2019 SOZA - verejné použitie autor.práv 20,4 SOZA Bratislava 00178454 Obec Sasinkovo 00312959 14.02.2019 01.03.2019 PP
0300190019 26/2019 Vývoz fekálii z KD 135 Poľnohosp.družstvo 00207781 Obec Sasinkovo 00312959 15.02.2019 01.03.2019 PP
3201900114 27/2019 TKO zneškodnie zmesový odpad 6.70 tony 219,56 Kopaničiarska odpadová sp 34133861 Obec Sasinkovo 00312959 15.02.2019 04.03.2019 PP
0020190230 28/2019 Komposter 2 ks 170 FEREX Nitra 17682258 Obec Sasinkovo 00312959 26.02.2019 12.03.2019 PP
0002019030 29/2019 materiál na maľovanie obecného úradu 75,25 Sedláček Hlohovec 40372057 Obec Sasinkovo 00312959 28.02.2019 14.03.2019 PP
1011918853 30/2019 Elektrina záloha 554,91 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 Obec Sasinkovo 00312959 25.02.2019 15.03.2019 PP
1011918854 31/2019 Elektrina záloha 433,02 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 Obec Sasinkovo 00312959 25.02.2019 15.03.2019 PP
8228046095 32/2019 Telefonne poplatky pevná linka 48,42 Slovak Telekom 35763469 Obec Sasinkovo 00312959 01.03.2019 18.03.2019 PP
3201900134 33/2019 Zmesový komunálny odpad z domácností 225,13 Kopaničiarska odpadová sp 34133861 Obec Sasinkovo 00312959 28.02.2019 17.03.2019 PP
1051904149 34/2019 Elektrina vyúčtovanie 577,19 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 Obec Sasinkovo 00312959 28.02.2019 01.04.2019 PP
0002942019 35/2019 Vlajky SR, EU,vlajka obecná 134,02 OLYMP 32581190 Obec Sasinkovo 00312959 11.03.2019 18.03.2019 PP
0002932019 36/2019 ERB,št.znak,stojan na vlajky 400,57 OLYMP 32581190 Obec Sasinkovo 00312959 11.03.2019 18.03.2019 PP
0087948039 37/2019 mobil starostka obce 34,08 O2 Slovakia 35848863 Obec Sasinkovo 00312959 06.03.2019 19.03.2019 PP
0000190036 38/2019 školenie a vystavenie kuričského opráv. 132 SOMO-Peťovský Jozef 33431256 Obec Sasinkovo 00312959 13.03.2019 27.03.2019 PP
0020190084 39/2019 Ročná licencia virtuálny cintorín 84 3Wslovakia s.r.o. 36746045 Obec Sasinkovo 00312959 21.03.2019 04.04.2019 PP
0000201968 40/2019 Vzorky vody 145 Reg.úrad verej.zdravotníc 00610933 Obec Sasinkovo 00312959 19.03.2019 02.04.2019 PP
0000190060 41/2019 Technik BOZP a PO 293 SOMO-Peťovský Jozef 33431256 Obec Sasinkovo 00312959 27.03.2019 10.04.2019 PP
0000702019 42/2019 Publikácia "Miestna samospráva" 110 ZMO region JE Jals.Bohun 31826385 Obec Sasinkovo 00312959 19.03.2019 02.04.2019 PP
1011924377 43/2019 Elektrická energia 554,91 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 Obec Sasinkovo 00312959 25.03.2019 15.04.2019 PP
0201901097 44/2019 Dávkovače mydla+utierky do KD 366,24 FerLuk,sro 44711191 Obec Sasinkovo 00312959 28.03.2019 11.04.2019 PP
1011824378 45/2019 Elektrická energia 433,02 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 Obec Sasinkovo 00312959 25.03.2019 15.04.2019 PP
0011900006 46/2019 Výkopové práce - odvoz zeminy 565 LH TRANSPORT sro 50920995 Obec Sasinkovo 00312959 29.03.2019 12.04.2019 PP
0001980141 47/2019 Domena Sasinkovo.sk 96 Alfa Centauri spol s.r.o. 35862301 Obec Sasinkovo 00312959 03.04.2019 16.04.2019 PP
0000190316 48/2019 Oprava Kamery - sevis optického káblu 2093,88 SysMont sro 50214233 Obec Sasinkovo 00312959 28.03.2019 11.04.2019 PP
8230107175 49/2019 Telefonné poplatky 54,59 Slovak Telekom 35763469 Obec Sasinkovo 00312959 01.04.2019 18.04.2019 PP
3129190276 50/2019 Odpad z domácností vývoz 1x14 dní 1913,18 Marius Pedersen 34115901 Obec Sasinkovo 00312959 31.03.2019 02.05.2019 PP
3201900303 51/2019 Úložné-zneškodnenie odpadu 13.69 tony 542,12 Kopaničiarska odpadová sp 34133861 Obec Sasinkovo 00312959 31.03.2019 17.04.2019 PP
6120190365 52/2019 Objemný odpad od obyvateľov 201,55 KOMPLEX-odpadová spoločnosťsro 34100644 Obec Sasinkovo 00312959 02.04.2019 16.04.2019 PP
0008042019 53/2019 Komunitný plán obce - vypracovanie 100 Ing.Jozef VIDA Vinica 10314424 Obec Sasinkovo 00312959 03.04.2019 15.04.2019 PP
0000001194 54/2019 Označenie smetných nádob 350 ks 61 Marián Palkovič-MP-reklama 41188578 Obec Sasinkovo 00312959 08.04.2019 22.04.2019 PP
0000001195 55/2019 Pamätné listy 15 ks 46 Marián Palkovič-MP-reklama 41188578 Obec Sasinkovo 00312959 08.04.2019 22.04.2019 PP
1051907706 56/2019 Elektrická energia 523,3 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 Obec Sasinkovo 00312959 31.03.2019 30.04.2019 PP
0300190042 57/2019 Vývoz septiku KD 135 Poľnohosp.družstvo 00207781 Obec Sasinkovo 00312959 04.04.2019 18.04.2019 PP
0000190085 58/2019 školenie a vydanie osvedčenia-píla motor 144 SOMO-Peťovský Jozef 33431256 Obec Sasinkovo 00312959 10.04.2019 24.04.2019 PP
0087948039 59/2019 mobil starostka 3/2019 34,28 O2 Slovakia 35848863 Obec Sasinkovo 00312959 05.04.2019 18.04.2019 PP
0020190103 60/2019 Virtuálny cintorín školenie 109,96 3Wslovakia s.r.o. 36746045 Obec Sasinkovo 00312959 23.04.2019 07.05.2019 PP
1119601560 61/2019 stravné pracovníci 511,2 Ticket Service stro 52005551 Obec Sasinkovo 00312959 26.04.2019 30.04.2019 PP
0189600033 62/2019 pracovné náradie zeleň 26,96 MONAGRI sro 50768557 Obec Sasinkovo 00312959 27.04.2019 11.05.2019 PP
0019000100 63/2019 kancelársky papier+ kancel. potreby 76,32 Papier centrum plus 36235644 Obec Sasinkovo 00312959 30.04.2019 07.05.2019 PP
1011928750 64/2019 Elektrina 554.91 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 Obec Sasinkovo 00312959 25.04.2019 15.05.2019 PP
1011928751 65/2019 Elektrina 433.02 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 Obec Sasinkovo 00312959 25.04.2019 15.05.2019 PP
3201900387 66/2019 Zmesový TKO z domácností 645.08 Kopaničiarska odpadová sp 34133861 Obec Sasinkovo 00312959 30.04.2019 17.05.2019 PP
3129190441 67/2019 Vývoz objemný odpad 360.53 Marius Pedersen 34115901 Obec Sasinkovo 00312959 07.05.2019 06.06.2019 PP
0300190053 68/2019 Vývoz kontajner od cintorína 153.16 Poľnohosp.družstvo 00207781 Obec Sasinkovo 00312959 06.05.2019 20.05.2019 PP
8232184994 69/2019 Telefonný poplatok pevné linky 2 ks 54.59 Slovak Telekom 35763469 Obec Sasinkovo 00312959 01.05.2019 18.05.2019 PP
0087948039 70/2019 Telefonny poplatok mobil starostka 30 O2 Slovakia 35848863 Obec Sasinkovo 00312959 06.05.2019 20.05.2019 PP
1051911876 71/2019 Elektrina - vyúčtovacia fá 94.53 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 Obec Sasinkovo 00312959 30.04.2019 30.05.2019 PP
0000190089 72/2019 Kontrola HP,tlakovanie hadíc 138 SOMO-Peťovský Jozef 33431256 Obec Sasinkovo 00312959 24.04.2019 08.05.2019 PP
1900000125 73/2019 USB ADATA + perá 9.62 Papier centrum plus 36235644 Obec Sasinkovo 00312959 15.05.2019 22.05.2019 PP
3129190512 74/2019 Zber nebezpečný odpad 313.92 Marius Pedersen 34115901 Obec Sasinkovo 00312959 10.05.2019 09.06.2019 PP
0002019007 75/2019 Projektová dokumentácia-Zberné miesto 1200 Ing.Michal Šajtlava 37251694 Obec Sasinkovo 00312959 20.05.2019 27.05.2019 PP
0001522019 76/2019 Nylonové lanko priem.2.7mm - 300 bm 54.26 OLYMP ERBY sro 52365921 Obec Sasinkovo 00312959 23.05.2019 30.05.2019 PP
1011934363 77/2019 Elektrická energia 554.91 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 Obec Sasinkovo 00312959 28.05.2019 15.06.2019 PP
1011934364 78/2019 Elektrická energia 433.02 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 Obec Sasinkovo 00312959 28.05.2019 15.06.2019 PP
0190000138 79/2019 USB kľúč,kancelársky papier,popisovače, 108.71 Papier centrum plus 36235644 Obec Sasinkovo 00312959 31.05.2019 07.06.2019 PP
8234277886 80/2019 Telefonny poplatok pevná linka OcÚ 24.9 Slovak Telekom 35763469 Obec Sasinkovo 00312959 01.06.2019 18.06.2019 PP
3201900565 81/2019 Zmesový odpad z domácností 17.68 tony 700.13 Kopaničiarska odpadová sp 34133861 Obec Sasinkovo 00312959 31.05.2019 17.06.2019 PP
0002019020 82/2019 Úprava terénu bágrom-oprava vody 187.2 Tomáš Pilát 48058980 Obec Sasinkovo 00312959 05.06.2019 19.06.2019 PP
1051915326 83/2019 Elektrická energia 59.86 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 Obec Sasinkovo 00312959 31.05.2019 01.07.2019 PP
0000472019 84/2019 Oprava verejného osvetlenia 1103.04 Jozef Šipka 44798199 Obec Sasinkovo 00312959 11.06.2019 25.06.2019 PP
0000482019 85/2019 Oprava miestneho rozhlasu 253.44 Jozef Šipka 44798199 Obec Sasinkovo 00312959 11.06.2019 25.06.2019 PP
0087948039 86/2019 Telefonný poplatok-mobil starostka 30 O2 Slovakia 35848863 Obec Sasinkovo 00312959 07.06.2019 20.06.2019 PP
0020190225 87/2019 Zverejňovanie zmlúv cintorín 2019/2020 26.95 3Wslovakia s.r.o. 36746045 Obec Sasinkovo 00312959 20.06.2019 04.07.2019 PP
0000190146 88/2019 Technik BOZP, hodnotenie rizík 473 SOMO-Peťovský Jozef 33431256 Obec Sasinkovo 00312959 12.06.2019 28.06.2019 PP
0002019065 89/2019 Vyhotovenie geometrického plánu 580 Milan Fančovič 43855725 Obec Sasinkovo 00312959 14.06.2019 28.06.2019 PP
0000019075 90/2019 HP Pavilon x 360 14 dh0018nc - počítač 539 Peter Srnka-Elektro služba 30709466 Obec Sasinkovo 00312959 16.06.2019 29.06.2019 PP
0300190098 91/2019 Vývoz septiku 2 x otoč 90 Poľnohosp.družstvo 00207781 Obec Sasinkovo 00312959 25.06.2019 09.07.2019 PP
1900000168 92/2019 Toner do tlačiarne+kancelárske potreby 42.9 Papier centrum plus 36235644 Obec Sasinkovo 00312959 28.06.2019 05.07.2019 PP
0000102019 93/2019 Ozvučenie - ihrisko "Športfest 2019" 130 Dynamic Dušan Snežnický 41896955 Obec Sasinkovo 00312959 29.06.2019 29.06.2019 PP
3129190711 94/2019 Vývoz smetných nádob 335 ks za 2Q/2019 1907.48 Marius Pedersen 34115901 Obec Sasinkovo 00312959 03.07.2019 02.08.2019 PP
1011939094 95/2019 Elektrina 554.91 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 Obec Sasinkovo 00312959 26.06.2019 15.07.2019 PP
1011939095 96/2019 Elektrina 433.02 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 Obec Sasinkovo 00312959 26.06.2019 15.07.2019 PP
1051920055 97/2019 Energia -104.26 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 Obec Sasinkovo 00312959 30.06.2019 30.07.2019 PP
0087948039 98/2019 Mobil starostka 30 O2 Slovakia 35848863 Obec Sasinkovo 00312959 08.07.2019 22.07.2019 PP
0021910932 99/2019 Oprava internet 12 DATAGRAM sro 36617032 Obec Sasinkovo 00312959 09.07.2019 23.07.2019 PP
0120190189 100/2019 Nožnicový stan Profitent 3x3 m 104 DH fire safety sro 50910612 Obec Sasinkovo 00312959 02.07.2019 16.07.2019 PP
3201900688 101/2019 Zmesový komunálny odpad 11.84 tony 460.94 Kopaničiarska odpadová sp 34133861 Obec Sasinkovo 00312959 30.06.2019 17.07.2019 PP
8236388585 102/2019 Telefónny poplatok 86.91 Slovak Telekom 35763469 Obec Sasinkovo 00312959 01.07.2019 18.07.2019 PP
1900000192 103/2019 Toner do tlačiarne 54.28 Papier centrum plus 36235644 Obec Sasinkovo 00312959 31.07.2019 07.08.2019 PP
0000000046 104/2019 Refakturácia Spoločný úrad - posudok 27 Mesto Leopoldov 00312703 Obec Sasinkovo 00312959 23.07.2019 06.08.2019 PP
0000190743 105/2019 Kamera oprava záložného zdroja 110.22 SysMont sro 50214233 Obec Sasinkovo 00312959 30.07.2019 13.08.2019 PP
1729062019 106/2019 Športfest kultúrne podujatie OVO Šaškovo 130 NOEL.GROUP sro Nové Zámky 50335227 Obec Sasinkovo 00312959 01.07.2019 08.07.2019 PP
0087948039 107/2019 O2 mobil starostka 30 O2 Slovakia 35848863 Obec Sasinkovo 00312959 07.08.2019 21.08.2019 PP
1011944820 108/2019 Elektrická enrgia 554.91 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 Obec Sasinkovo 00312959 29.07.2019 15.08.2019 PP
1011944821 109/2019 Elektrina 433.02 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 Obec Sasinkovo 00312959 29.07.2019 15.08.2019 PP
3201900819 110/2019 Zneškodnenie odpadu z domácností 11.24t 445.1 Kopaničiarska odpadová sp 34133861 Obec Sasinkovo 00312959 31.07.2019 17.08.2019 PP
8238514583 111/2019 Telefonny poplatok 20.58 Slovak Telekom 35763469 Obec Sasinkovo 00312959 01.08.2019 19.08.2019 PP
1051923071 112/2019 Elektrická energia -112.51 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 Obec Sasinkovo 00312959 31.07.2019 30.08.2019 PP
9000331952 113/2019 Poplatok za vyjadrenie 120 SPP - distribucia 35910739 Obec Sasinkovo 00312959 31.07.2019 14.08.2019 PP
0000075587 114/2019 MS WINDOWS 10 Pro - 2ks+Office2016profes 169.95 Blackwing sro 46160698 Obec Sasinkovo 00312959 15.08.2019 25.08.2019 PP
9000952248 115/2019 Stravenky zamestnanci 140 ks 576.4 Ticket Service stro 52005551 Obec Sasinkovo 00312959 26.07.2019 03.09.2019 PP
6611922265 116/2019 Telekomunikačné káble-vyjadrenie k exist 6.1 Slovak Telekom 35763469 Obec Sasinkovo 00312959 12.08.2019 12.08.2019 PP
1011948953 117/2019 Elektrická energia 433.02 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 Obec Sasinkovo 00312959 26.08.2019 15.09.2019 PP
0000672019 118/2019 Oprava miestneho rozhlasu 382.2 Jozef Šipka 44798199 Obec Sasinkovo 00312959 30.08.2019 13.09.2019 PP
1011948952 119/2019 Elektrická energia 554.91 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 Obec Sasinkovo 00312959 26.08.2019 15.09.2019 PP
0000662019 120/2019 Oprava verejného osvetlenia 551.28 Jozef Šipka 44798199 Obec Sasinkovo 00312959 30.08.2019 13.09.2019 PP
1051925861 121/2019 Elektrická energia-preplatok -88.39 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 Obec Sasinkovo 00312959 31.08.2019 30.09.2019 PP
8240658471 122/2019 Telefonny poplatok 20.58 Slovak Telekom 35763469 Obec Sasinkovo 00312959 01.09.2019 18.09.2019 PP
3201900949 123/2019 Zneškodnenie odpadu z domácn.10.88 tony 430.06 Kopaničiarska odpadová sp 34133861 Obec Sasinkovo 00312959 31.08.2019 17.09.2019 PP
0000190216 124/2019 Signalizácia OcÚ-doplnenie kódu 54 ANTES HC sro 47762136 Obec Sasinkovo 00312959 02.09.2019 16.09.2019 PP
0300190147 125/2019 Vývoz kontajnera - 1.64 tony 191.4 Poľnohosp.družstvo 00207781 Obec Sasinkovo 00312959 02.09.2019 16.09.2019 PP
6611924808 126/2019 Vyjadrenie k existencii telekom.káblov 13.9 Slovak Telekom 35763469 Obec Sasinkovo 00312959 04.09.2019 04.09.2019 PP
0300190163 127/2019 Vývoz septiku Materská škola 90 Poľnohosp.družstvo 00207781 Obec Sasinkovo 00312959 18.09.2019 02.10.2019 PP
0087948039 128/2019 Mobil starostka 26.65 O2 Slovakia 35848863 Obec Sasinkovo 00312959 06.09.2019 20.09.2019 PP
0011900031 129/2019 Nakladanie a prevoz bioodpadu 3x7 m3 360 LH TRANSPORT sro 50920995 Obec Sasinkovo 00312959 31.08.2019 14.09.2019 PP
0000190214 130/2019 Technik PO a BOZP 293 SOMO-Peťovský Jozef 33431256 Obec Sasinkovo 00312959 19.09.2019 03.10.2019 PP
0000019124 131/2019 Umývačka riadu Bosch SMS46KW05E 499 Peter Srnka-Elektro služba 30709466 Obec Sasinkovo 00312959 24.09.2019 04.10.2019 PP
0000190032 132/2019 Oprava strechy KD-výmena krytiny 1926.41 Krovy Miroslav Fišer 43641997 Obec Sasinkovo 00312959 24.09.2019 08.10.2019 PP
0000001619 133/2019 Záchranné práce pri odstraň.po povodni 3690 ML Marián Lenghart 37251431 Obec Sasinkovo 00312959 19.09.2019 19.10.2019 PP
1011955337 134/2019 Elektrická energia 433.02 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 Obec Sasinkovo 00312959 24.09.2019 15.10.2019 PP
1011955336 135/2019 Elektrická energia 554.91 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 Obec Sasinkovo 00312959 24.09.2019 15.10.2019 PP
190248 136/2019 Rozšírenie EZS 158,23 Antes HC s.r.o 47762136 Obec Sasinkovo 00312959 26.09.2019 10.10.2019 PP
10519340432 137/2019 Eektrická energia preplatok -12,86 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 Obec Sasinkovo 00312959 30.09.2019 30.10.2019 PP
8242826115 138/2019 Telefonny poplatok 20,58 Slovak Telecom a.s. 35763469 Obec Sasinkovo 00312959 01.10.2019 18.10.2019 PP
2019267 139/2019 Farba spray na kov 21,05 Ing. Oto Sedláček 40372057 Obec Sasinkovo 00312959 30.09.2019 14.10.2019 PP
300190174 140/2019 Vývoz septiku Oú 84,00 Poľnohospodárske družstvo 00207781 Obec Sasinkovo 00312959 03.10.2019 17.10.2019 PP
3201901072 141/2019 Zneškodnenie odpadu z domácn.10.69 tony 423,32 Kopaničiarska odpadová sp 34133861 Obec Sasinkovo 00312959 30.09.2019 17.10.2019 PP
3129191226 142/2019 Vývoz smetných nádob 349 ks za 3Q/2019 1987,21 Marius Pedersen 34115901 Obec Sasinkovo 00312959 3.10.2019 02.11.2019 PP
1330242157 143/2019 Telefonny poplatok 44,55 O2 Slovakia 35848863 Obec Sasinkovo 00312959 7.10.2019 21.10.2019 PP
2019107 144/2019 Zameranie adresného bodu p.č. 1560 50,00 Milan Fančovič 43855725 Obec Sasinkovo 00312959 26.09.2019 26.10.2019 PP
6621907944 145/2019 Poplatok za vytýčenie telekomunikačného vedenia 108,00 Slovak Telecom a.s. 35763469 Obec Sasinkovo 00312959 9.10.2019 8.11.2019 PP
190003414 146/2019 Tonery 141,60 DRUCKER s.r.o. 44925417 Obec Sasinkovo 00312959 22.10.2019 05.11.2019 PP
11940 147/2019 Nálepky na smetné nádoby 90 ks 15,00 Delray Print s.r.o. 52339769 Obec Sasinkovo 00312959 8.10.2019 22.10.2019 PP
300190191 148/2019 Vývoz septiku Mš 56 Poľnohospodárske družstvo 00207781 Obec Sasinkovo 00312959 24.10.2019 07.11.2019 PP
19kdi01114 149/2019 Kontrola detského a multifunkčného ihriska - revízia 360,00 EKOTEC spol. s.r.o. 00687022 Obec Sasinkovo 00312959 22,10.2019 05.11.2019 PP
20194266 150/2019 Informačný systém URBIS 459,00 MADE spol.s.r.o. 36041688 Obec Sasinkovo 00312959 29.10.2019 12.11.2019 PP
1900000282 151/2019 kancelárske potreby 58,52 Papier centrum plus, spol. s.r.o. 0036235644 Obec Sasinkovo 00312959 31.10.2019 07.11.2019 PP
1011959552 152/2019 Elektrická energia 554,91 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 Obec Sasinkovo 00312959 28.10.2019 12.11.2019 PP
1011959553 153/2019 Elektrická energia 433,02 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 Obec Sasinkovo 00312959 28.10.2019 12.11.2019 PP
15/2019 154/2019 Ozvučenie akci Helloween 130,00 Dušan Snežnický - Dynamic 41896955 Obec Sasinkovo 00312959 06.11.2019 20.11.2019 v hotovosti
V19143 155/2019 Peter Srnka-ELEKTRO-SLUŹBA 489,00 Sporak Mora C818SW 30709466 Obec Sasinkovo 00312959 07.11.2019 17.11.2019 PP
1010530301 156/2019 Telefonny poplatok 23,47 Slovak Telecom a.s. 35763469 Obec Sasinkovo 00312959 08.11.2019 18.11.2019 PP
3129191544 157/2019 Elektroodpad 304,56 Marius Pedersen 34115901 Obec Sasinkovo 00312959 04.11.2019 04.12.2019 PP
21901237 158/2019 Polievkové misy, naberačky KD 306,00 RM Gastro - JAZ s.r.o 34153004 Obec Sasinkovo 00312959 08.11.2019 18.11.2019 PP
3201901221 159/2019 Zneškodnenie odpadu z domácn. 832,39 Kopaničiarska odpadová sp 34133861 Obec Sasinkovo 00312959 31.10.2019 17.11.2019 PP
1600318374 160/2019 Telefonny poplatok 40,15 O2 Slovakia 35848863 Obec Sasinkovo 00312959 7.11.2019 21.11.2019 PP
20194322 161/2019 Prevod údajov do ekonomického softvéru 480,00 MADE spol.s.r.o. 36041688 Obec Sasinkovo 00312959 12.11.2018 26.11.2019 PP
3129191578 162/2019 Zneškodnenie odpadu - veľkoobjemový kontajner 757,38 Marius Pedersen 34115901 Obec Sasinkovo 00312959 6.11.2019 06.12.2019 PP
300190213 163/2019 Vývoz kontajnera 1,72 t 195,54 Poľnohospodárske družstvo 300190213 Obec Sasinkovo 00312959 11.11.2019 25.11.2019 PP
1051936882 164/2019 Elektrická energia 168,93 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 Obec Sasinkovo 00312959 31.10.2019 02.12.2019 PP
201960719 165/2019 Licencia ESET 54,65 ESET, spol.s.r.o. 31333532 Obec Sasinkovo 00312959 15.11.2019 29.11.2019 PP
1901206657 166/2019 Mikulášške balíčky 126,00 ATC-JR, s.r.o. 35760532 Obec Sasinkovo 00312959 15.11.2019 29.11.2019 PP
992019 167/2019 Oprava svietidiel na KD 581,16 Jozef Šípka 44798199 Obec Sasinkovo 00312959 21.11.2019 05.12.2019 PP
1011965300 168/2019 Elektrická energia 554,91 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 Obec Sasinkovo 00312959 26.11.2019 15.12.2019 PP
1011965301 169/2019 Elektrická energia 433,02 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 Obec Sasinkovo 00312959 26.11.2019 05.12.2019 PP
20190153 170/2019 Spracovanie žiadosti o NFP - projekt Komunálny malotraktor 1295,35 PROUNION, a.s. 45597103 Obec Sasinkovo 00312959 02.12.2019 16.12.2019 PP
2019001529 171/2019 Licencia KEO 221,65 KEO s.r.o. 36739464 Obec Sasinkovo 00312959 21.11.2019 05.12.2019 PP
1020190130 172/2019 Plombovanie vodomerov 46,08 Maspa 00312959 Obec Sasinkovo 00312959 25.11.2019 09.12.2019 PP
201913 173/2019 hudobná produkcia na predvianočné posedenie dôchodcov 150,00 Tanečná skupina FS Krakovienka 42291577 Obec Sasinkovo 00312959 29.11.2019 13.12.2019 PP
1190422 174/2019 Profi pristup na obec.info 111,17 DATATRADE s.r.o. 35960132 Obec Sasinkovo 00312959 06.12.2019 06.12.2019 PP
0492019 175/2019 hydrogeologický prieskumný vrt 22 240,80 Hydrostatik s.r.o. 47030607 Obec Sasinkovo 00312959 06.12.2019 20.12.2019 PP
1380290398 176/2019 Telefónny poplatok 26,25 O2 Slovakia 35848863 Obec Sasinkovo 00312959 06.12.2019 20.12.2019 PP
74 177/2019 refakturácia nákladov na posudzovajúceho pracovníka sociálnych služieb 11/2019 13,49 Mesto Leopoldov 00312703 Obec Sasinkovo 00312959 02.12.2019 16.12.2019 PP
1051939584 178/2019 Elektrická energia 454,49 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 Obec Sasinkovo 00312959 30.11.2019 30.12.2019 PP
1142019 179/2019 oprava verejného osvetlenia a montáž vianočného osvetlenia 670,62 Jozef Šípka 44798199 Obec Sasinkovo 00312959 09.12.2019 23.12.2019 PP
3201901361 180/2019 Zneškodnenie odpadu z domácn. 495,40 Kopaničiarska odpadová sp 34133861 Obec Sasinkovo 00312959 30.11.2019 17.12.2019 PP
8247252499 181/2019 Telefónny poplatok 20,76 Slovak Telecom a.s. 35763469 Obec Sasinkovo 00312959 01.12.2019 15.12.2019 inkaso
9000995583 182/2019 stravné lístky 575,20 Ticket Service 52005551 Obec Sasinkovo 00312959 12.12.2019 26.12.2019 PP
190004010 183/2019 Tonery 27,00 DRUCKER s.r.o. 44925417 Obec Sasinkovo 00312959 10.12.2019 24.12.2019 PP
19120130 184/2019 práca vrt 420,00 DUMAT 51796368 Obec Sasinkovo 00312959 18.12.2019 02.01.2020 PP
2019020 185/2019 spravovanie webovej stránky obce 300,00 Ľuboš Čirka 50592653 Obec Sasinkovo 00312959 17.12.2019 31.12.2019 PP
2019345 186/2019 audit účtovnej závierky za rok 2018 2 400,00 Ing. Jozef Adamkovič 30887232 Obec Sasinkovo 00312959 27.12.2019 03.01.2020 PP
23742019 187/2019 poplatok za vedenie účtu cenných papierov 40,52 Prima Banka Slovensko 3157595 Obec Sasinkovo 00312959 18.12.2019 18.12.2019 inkaso
1900000331 188/2019 kancelársky materiál 93,50 Papiercentrun plus 0036235644 Obec Sasinkovo 00312959 16.12.2019 06.01.2020 PP
190290 189/2019 služby technika PO a BOZP IV. štvrťrok 293 SOMO - Peťovský Jozef 33431256 Obec Sasinkovo 00312959 27.12.2019 10.01.2020 PP
11900050 190/2019 odvoz bioodpad, odpad cintorín nakladanie a zrovnanie pozemku 1296,00 LH TRANSPORT , s.r.o 50920995 Obec Sasinkovo 00312959 31.12.2019 14.01.2020 PP
3201901472 191/2019 Zneškodnenie odpadu z domácn. 483,52 Kopaničiarska odpadová sp 34133861 Obec Sasinkovo 00312959 31.12.2019 17.01.2020 PP
3129191829 192/2019 Vývoz smetných nádob 359 ks za 4Q/2019 2044,14 Marius Pedersen 34115901 Obec Sasinkovo 00312959 31.12.2019 02.02.2020 PP
300190238 193/2019 Vývoz septiku Oú 84,00 Poľnohospodárske družstvo 00207781 Obec Sasinkovo 00312959 03.01.2020 17.01.2020 PP
190079 194/2019 dovoz vody vrt 80,00 MINOTRANS, s.r.o. 50885740 Obec Sasinkovo 00312959 31.12.2019 14.01.2020 PP
101912729 195/2019 veľký rozbor vody 716,71 Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. 36252484 Obec Sasinkovo 00312959 02.01.2020 16.12.2019 PP
1460323894 196/2019 mobil 27,69 O2 Slovakia 00312959 Obec Sasinkovo 00312959 31.12.2019 20.01.2020 PP
8249471536 197/2019 Telefónny poplatok 20,58 Slovak Telecom a.s. 36763469 Obec Sasinkovo 00312959 01.01.2020 20.01.2020 PP
1051946674 198/2019 Elektrická energia 515,88 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 Obec Sasinkovo 00312959 31.12.2019 31.01.2020 PP
1051944916 199/2019 Elektrická energia 729,75 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 Obec Sasinkovo 00312959 31.12.2019 31.01.2020 PP

 

* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.