Číslo Fa Číslo interné Predmet Cena [€]* Dodávateľ Dodávateľ IČO Dodávateľ DIČ Odberateľ Odberateľ IČO Dátum vyhotovenia Dátum splatnosti Spôsob úhrady Poznámka
1011903567 1/2019 Elektrická energia 435,9 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 Obec Sasinkovo 00313023 27.12.2018 15.01.2019 PP
1011903566 2/2019 Elektrická energia 570,53 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 Obec Sasinkovo 00313023 27.12.2018 15.01.2019 PP
8223975590 3/2019 Telefónny poplatok 45,25 Slovak Telekom 35763469 Obec Sasinkovo 00313023 01.01.2019 18.01.2019 PP
0000190003 4/2019 Zmena užívateľských kodov signalizácie 43,94 ANTES HC sro 47762136 Obec Sasinkovo 00313023 08.01.2019 22.01.2019 PP
1020190009 5/2019 Reagenty na meranie a stanovenie chloru 33 Chlormont s.r.o. 44590130 Obec Sasinkovo 00313023 14.01.2019 28.01.2019 PP
0020190050 6/2019 110 l kontajner 1 mm plech - 30 ks 950,4 FEREX 17682258 Obec Sasinkovo 00313023 17.01.2019 31.01.2019 PP
2479693450 7/2019 Mobil starostka 35,5 Orange Slovensko a.s. 35697270 Obec Sasinkovo 00313023 15.01.2019 29.01.2019 PP
2479693450 8/2019 Dobropis k fa 2479693450 -21,65 Orange Slovensko a.s. 35697270 Obec Sasinkovo 00313023 21.01.2019 29.01.2019 PP
0101901002 9/2019 TAVOS nájom za studňu 1370,59 Trnavská vodárenská spoločnosť 36252484 Obec Sasinkovo 00313023 17.01.2019 07.02.2019 PP
0190100017 10/2019 Pletivo na cintorín 23,32 Pletiva sro 46094326 Obec Sasinkovo 00313023 24.01.2019 07.02.2019 PP
0020900088 11/2019 Kancelársky papier 68,72 Revis - Servis spo. s.r. 36657719 Obec Sasinkovo 00313023 23.01.2019 06.02.2019 PP
0201904625 12/2019 ESET antivirusový program 80,54 ESET spol.s.r.o. 31333532 Obec Sasinkovo 00313023 22.01.2019 05.02.2019 PP
0000132019 13/2019 Oprava verejného osvetlenia,demontáž výz 1203,48 Jozef Šipka 44798199 Obec Sasinkovo 00313023 25.01.2019 08.02.2019 PP
0021901563 14/2019 servisná služba internet 12 DATAGRAM sro 36617032 Obec Sasinkovo 00313023 11.01.2019 25.01.2019 PP
0030019007 15/2019 Vývoz kontajner od cintorína 175,44 Poľnohosp.družstvo 00207781 Obec Sasinkovo 00313023 28.01.2019 11.02.2019 PP
1011911380 16/2019 Elektrická energia 554,91 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 Obec Sasinkovo 00313023 01.02.2019 15.02.2019 PP
1011911381 17/2019 Elektrická energia 433,02 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 Obec Sasinkovo 00313023 29.01.2019 15.02.2019 PP
9000907940 18/2019 stravné pracovníci 594 Ticket Service stro 52005551 Obec Sasinkovo 00313023 05.02.2019 15.02.2019 PP
1900000386 19/2019 Tonery do tlačiarní 62,4 DRUCKER s.r.o. 44925417 Obec Sasinkovo 00313023 05.02.2019 19.02.2019 PP
3201900055 20/2019 TKO úložné 11,66 tony 382,1 Kopaničiarska odpadová sp 34133861 Obec Sasinkovo 00313023 31.01.2019 17.02.2019 PP
8226002439 21/2019 Telefonny poplatok 46,15 Slovak Telekom 35763469 Obec Sasinkovo 00313023 01.02.2019 18.02.2019 PP
1051901910 22/2019 Elektrická energia 941,3 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 Obec Sasinkovo 00313023 31.01.2019 28.02.2019 PP
0000190039 23/2019 Oprava signalizácie- EZS 31,92 ANTES Hlohovec sro 47762136 Obec Sasinkovo 00313023 05.02.2019 19.02.2019 PP
0087948039 24/2019 Mobil starostka 15,87 O2 Slovakia sro 35848863 Obec Sasinkovo 00313023 06.02.2019 19.02.2019 PP
2191104760 25/2019 SOZA - verejné použitie autor.práv 20,4 SOZA Bratislava 00178454 Obec Sasinkovo 00313023 14.02.2019 01.03.2019 PP
0300190019 26/2019 Vývoz fekálii z KD 135 Poľnohosp.družstvo 00207781 Obec Sasinkovo 00313023 15.02.2019 01.03.2019 PP
3201900114 27/2019 TKO zneškodnie zmesový odpad 6.70 tony 219,56 Kopaničiarska odpadová sp 34133861 Obec Sasinkovo 00313023 15.02.2019 04.03.2019 PP
0020190230 28/2019 Komposter 2 ks 170 FEREX Nitra 17682258 Obec Sasinkovo 00313023 26.02.2019 12.03.2019 PP
0002019030 29/2019 materiál na maľovanie obecného úradu 75,25 Sedláček Hlohovec 40372057 Obec Sasinkovo 00313023 28.02.2019 14.03.2019 PP
1011918853 30/2019 Elektrina záloha 554,91 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 Obec Sasinkovo 00313023 25.02.2019 15.03.2019 PP
1011918854 31/2019 Elektrina záloha 433,02 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 Obec Sasinkovo 00313023 25.02.2019 15.03.2019 PP
8228046095 32/2019 Telefonne poplatky pevná linka 48,42 Slovak Telekom 35763469 Obec Sasinkovo 00313023 01.03.2019 18.03.2019 PP
3201900134 33/2019 Zmesový komunálny odpad z domácností 225,13 Kopaničiarska odpadová sp 34133861 Obec Sasinkovo 00313023 28.02.2019 17.03.2019 PP
1051904149 34/2019 Elektrina vyúčtovanie 577,19 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 Obec Sasinkovo 00313023 28.02.2019 01.04.2019 PP
0002942019 35/2019 Vlajky SR, EU,vlajka obecná 134,02 OLYMP 32581190 Obec Sasinkovo 00313023 11.03.2019 18.03.2019 PP
0002932019 36/2019 ERB,št.znak,stojan na vlajky 400,57 OLYMP 32581190 Obec Sasinkovo 00313023 11.03.2019 18.03.2019 PP
0087948039 37/2019 mobil starostka obce 34,08 O2 Slovakia 35848863 Obec Sasinkovo 00313023 06.03.2019 19.03.2019 PP
0000190036 38/2019 školenie a vystavenie kuričského opráv. 132 SOMO-Peťovský Jozef 33431256 Obec Sasinkovo 00313023 13.03.2019 27.03.2019 PP
0020190084 39/2019 Ročná licencia virtuálny cintorín 84 3Wslovakia s.r.o. 36746045 Obec Sasinkovo 00313023 21.03.2019 04.04.2019 PP
0000201968 40/2019 Vzorky vody 145 Reg.úrad verej.zdravotníc 00610933 Obec Sasinkovo 00313023 19.03.2019 02.04.2019 PP
0000190060 41/2019 Technik BOZP a PO 293 SOMO-Peťovský Jozef 33431256 Obec Sasinkovo 00313023 27.03.2019 10.04.2019 PP
0000702019 42/2019 Publikácia "Miestna samospráva" 110 ZMO region JE Jals.Bohun 31826385 Obec Sasinkovo 00313023 19.03.2019 02.04.2019 PP
1011924377 43/2019 Elektrická energia 554,91 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 Obec Sasinkovo 00313023 25.03.2019 15.04.2019 PP
0201901097 44/2019 Dávkovače mydla+utierky do KD 366,24 FerLuk,sro 44711191 Obec Sasinkovo 00313023 28.03.2019 11.04.2019 PP
1011824378 45/2019 Elektrická energia 433,02 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 Obec Sasinkovo 00313023 25.03.2019 15.04.2019 PP
0011900006 46/2019 Výkopové práce - odvoz zeminy 565 LH TRANSPORT sro 50920995 Obec Sasinkovo 00313023 29.03.2019 12.04.2019 PP
0001980141 47/2019 Domena Sasinkovo.sk 96 Alfa Centauri spol s.r.o. 35862301 Obec Sasinkovo 00313023 03.04.2019 16.04.2019 PP
0000190316 48/2019 Oprava Kamery - sevis optického káblu 2093,88 SysMont sro 50214233 Obec Sasinkovo 00313023 28.03.2019 11.04.2019 PP
8230107175 49/2019 Telefonné poplatky 54,59 Slovak Telekom 35763469 Obec Sasinkovo 00313023 01.04.2019 18.04.2019 PP
3129190276 50/2019 Odpad z domácností vývoz 1x14 dní 1913,18 Marius Pedersen 34115901 Obec Sasinkovo 00313023 31.03.2019 02.05.2019 PP
3201900303 51/2019 Úložné-zneškodnenie odpadu 13.69 tony 542,12 Kopaničiarska odpadová sp 34133861 Obec Sasinkovo 00313023 31.03.2019 17.04.2019 PP
6120190365 52/2019 Objemný  odpad od obyvateľov 201,55 KOMPLEX-odpadová spoločnosťsro 34100644 Obec Sasinkovo 00313023 02.04.2019 16.04.2019 PP
0008042019 53/2019 Komunitný plán obce - vypracovanie 100 Ing.Jozef VIDA Vinica 10314424 Obec Sasinkovo 00313023 03.04.2019 15.04.2019 PP
0000001194 54/2019 Označenie smetných  nádob  350 ks 61 Marián Palkovič-MP-reklama 41188578 Obec Sasinkovo 00313023 08.04.2019 22.04.2019 PP
0000001195 55/2019 Pamätné listy 15 ks 46 Marián Palkovič-MP-reklama 41188578 Obec Sasinkovo 00313023 08.04.2019 22.04.2019 PP
1051907706 56/2019 Elektrická energia 523,3 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 Obec Sasinkovo 00313023 31.03.2019 30.04.2019 PP
0300190042 57/2019 Vývoz septiku KD 135 Poľnohosp.družstvo 00207781 Obec Sasinkovo 00313023 04.04.2019 18.04.2019 PP
0000190085 58/2019 školenie a vydanie osvedčenia-píla motor 144 SOMO-Peťovský Jozef 33431256 Obec Sasinkovo 00313023 10.04.2019 24.04.2019 PP
0087948039 59/2019 mobil starostka 3/2019 34,28 O2 Slovakia 35848863 Obec Sasinkovo 00313023 05.04.2019 18.04.2019 PP
0020190103 60/2019 Virtuálny cintorín školenie 109,96 3Wslovakia s.r.o. 36746045 Obec Sasinkovo 00313023 23.04.2019 07.05.2019 PP
1119601560 61/2019 stravné pracovníci 511,2 Ticket Service stro 52005551 Obec Sasinkovo 00313023 26.04.2019 30.04.2019 PP
0189600033 62/2019 pracovné náradie zeleň 26,96 MONAGRI sro 50768557 Obec Sasinkovo 00313023 27.04.2019 11.05.2019 PP
0019000100 63/2019 kancelársky papier+ kancel. potreby 76,32 Papier centrum plus 36235644 Obec Sasinkovo 00313023 30.04.2019 07.05.2019 PP

 

* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.