Číslo Fa Číslo interné Predmet Cena [€]* Dodávateľ Dodávateľ IČO Dodávateľ DIČ Odberateľ Odberateľ IČO Dátum vyhotovenia Dátum splatnosti Spôsob úhrady Poznámka
2017048 1/2018 Odvoz zeminy 741,00 Jurtin, s.r.o., Agátová 1482, Veľké Zálužie 47709987 2024083765 Obec Sasinkovo 00312959 30.11.2017 14.12.2017 PP
1080000029 2/2018 Dlažba- Kuchyňa Ocú 119,82 JUTEX SLOVAKIA, s.r.o., Ivánska cesta 2, 821 04 Bratislava 36250643 2020173562 Obec Sasinkovo 00312959 10.01.2018 23.01.2018 PP
2425994243 3/2018 Telekom. služby 37,90 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, Bratislava 35697270 2020310578 Obec Sasinkovo 00312959 15.01.2018 29.01.2018 PP
6110081649 4/2018 Vysávač 109,01 NAY, a.s., Tuhovská 15, Bratislava 35739487 2020270186 Obec Sasinkovo 00312959 02.01.2018 04.01.2018 dobierka
5041702951 5/2018 Finančný spravodajca 2017 7,45 Poradca podnikateľa, spol, s.r.o., Martina Rázusa 23/A, Žilina 31592503 2020449189 Obec Sasinkovo 00312959 12.01.2018 26.01.2018 PP
1701421530 6/2018 Vedenie účtu- centrálny depozitár 432 Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s., ul. 29. augusta 1/A, Bratislava 31338976 2020312833 Obec Sasinkovo 00312959 31.12.2017 28.02.2018 PP
18003 7/2018 Celotieniaca žalúzia, oprava interierovej žalúzie 134,47 JUDr. Jaroslav Šusta, Žal-rol, Jesenského 18, Hlohovec 30799104 1049297601 Obec Sasinkovo 00312959 24.01.2018 31.01.2018 PP
62018 8/2018 Oprava ver. osvetlenia a demontáž vian. ozdôb 814,32 Jozef Šípka, Pusté Sady 87 44798199 1070457410 Obec Sasinkovo 00312959 25.01.2018 08.02.2018 PP
101801019 9/2018 Nájomné na rok 2018 1337,16 Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s., Priemyselná 10, Piešťany 36252484 2020172264 Obec Sasinkovo 00312959 15.01.2018 06.02.2018 PP
2018100001 10/2018 Stav. materiál -Kuchyňa OcÚ 478,12 JT KERAMIK, s.r.o., Nitrianska 62, Hlohovec 45696501 2023108428 Obec Sasinkovo 00312959 24.01.2018 07.02.2018 PP
20180081 11/2018 110 l kontajner 30 ks, 240 l kontajner plast. čierny 4 ks 968,40 FEREX, Vodná 23, Nitra 17682258 2020405156 Obec Sasinkovo 00312959 29.01.2018 12.02.2018 PP
18006 12/2018 vertikálna žalúzia 2x, výmena sietoviny, ISSO-spojka 43,20 JUDr. Jaroslav Šusta, Žal-rol, Jesenského 18, Hlohovec 30799104 1049297601 Obec Sasinkovo 00312959 30.01.2018 06.02.2018 PP
218016 13/2018 Lab. vyšetrenie vzorky-pitná voda 145 Regionálny úrad ver. zdravotníctva, Limbová 6, 917 09 Trnava 00610933 2021191095 Obec Sasinkovo 00312959 30.01.2018 13.02.2018 PP
1011806995 14/2018 El. energia 504,10 Magna Energia, a.s., Nitrianska 18, Piešťany 35743565 2020230135 Obec Sasinkovo 00312959 25.01.2018 15.02.2018 PP
84146038 15/2018 Poradca 2018 58,80 Poradca, s.r.o., Pri Celulózke 40, Žilina 36371271 2020102293 Obec Sasinkovo 00312959 29.01.2018 20.02.2018 PP
8201958926 16/2018 Telefónne služby 52,69 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava 35763469 2020273893 Obec Sasinkovo 00312959 01.02.2018 19.02.2018 PP
770192507 17/2018 Stravné lístky 864 Edenred Slovakia, s.r.o., Karadžičova 8, Bratislava 31328695 2020312294 Obec Sasinkovo 00312959 07.02.2018 07.02.2018 PP
300180006 18/2018 Traktorové práce- odhŕňanie snehu 90 Poľnohospodárske družstvo, Nitrianska 109, Hlohovec 207781 202039494 Obec Sasinkovo 00312959 05.02.2018 19.02.2018 PP
3201800035 19/2018 Zneškodnenie odpadu, zmes. kom. odpad 426,08 Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o., Kostolné 390, Kostolné 34133861 2020382837 Obec Sasinkovo 00312959 31.01.2018 17.02.2018 PP
1051802000 20/2018 Elektr. energia 845,36 Magna Energia, a.s., Nitrianska 18, Piešťany 35743565 2020230135 Obec Sasinkovo 00312959 31.01.2018 28.02.2018 PP
21801616 21/2018 Servisný výjazd, oprava intern. siete 26,50 DATAGRAM, s.r.o., Hlohová 2, Hlohovec 36617032 2022207451 Obec Sasinkovo 00312959 24.01.2018 07.02.2018 PP
20180062 22/2018 Služby "Spracovanie žiadosti o NFP v rámci PRV 2014-2020" 420 Prounion, Piaristická 2, Nitra 45597103 2023058422 Obec Sasinkovo 00312959 05.02.2018 15 dní PP
04/2018 23/2018 Spracovanie "Územného plánu obce Sasinkovo-zmeny a doplnky č. 1" 4080 ÚPn, s.r.o., Drotárska cesta 37, Bratislava 35892412 2021853273 Obec Sasinkovo 00312959 06.02.2018 20.02.2018 PP
1011806996 24/2018 El. energia 379,64 Magna Energia, a.s., Nitrianska 18, Piešťany 35743565 2020230135 Obec Sasinkovo 00312959 25.01.2018 15.02.2018 PP
0413/2018 25/2018 Publikácia "Účtovné súvzťažnosti v samospráve" 29,50 ZO-RVC v Nitre, Fraňa Mojtu 18, Nitra 0034006656 2021205769 Obec Sasinkovo 00312959 07.02.2018 16.03.2018 PP
3201800087 26/2018 Zneškodnenie odpadu, zmes. kom. odpad 218,33 Kopaničiarska odpad. spoločnosť, s.r.o, Kostolné 390 34133861 2020382837 Obec Sasinkovo 00312959 15.02.2018 04.03.2018 PP
2430447206 27/2018 Telefónne služby-mobil 45,18 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, Bratislava 35697270 2020310578 Obec Sasinkovo 00312959 15.02.2018 01.03.2018 PP
01/2018 28/2018 Búracie a murárske práce 613 Dávid Koštrna, Sasinkovo č. 346 51282984 Obec Sasinkovo 00312959 25.01.2018 22.02.2018 PP
201800231 29/2018 Kancelárske potreby 264 REVIS-SERVIS spol. s.r.o, Na priehon 875/2A, Nitra 36657719 2022218121 Obec Sasinkovo 00312959 22.02.2018 08.03.2018 PP
2181105425 30/2018 Autorská licencia na verejné použitie 20,40 SOZA, Rastislavova 3, Bratislava 00178454 2020795601 Obec Sasinkovo 00312959 26.02.2018 13.03.2018 PP
1011817101 31/2018 Elektrická energia 504,10 Magna energia, a.s., Nitrianska 18, Piešťany 35743565 2020230135 Obec Sasinkovo 00312959 23.02.2018 15.03.2018 PP
1011817102 32/2018 Elektrická energia 379,64 Magna energia, a.s., Nitrianska 18, Piešťany 35743565 2020230135 Obec Sasinkovo 00312959 23.02.2018 15.03.2018 PP
20180091 33/2018 Ročná licencia 84 3WSlovakia, s.r.o, Na Vinohrady 59, Trenčín 36748045 2022355291 Obec Sasinkovo 00312959 05.03.2018 19.03.2018 PP
8203930092 34/2018 Telefónne služby 47,52 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava 35763469 2020273893 Obec Sasinkovo 00312959 01.03.2018 19.03.2018 PP
1051803246 35/2018 Elektr. energia 685,78 Magna energia, a.s., Nitrianska 18, Piešťany 35743565 2020230135 Obec Sasinkovo 00312959 28.02.2018 03.04.2018 PP
300180021 36/2018 Traktorové práce-odhŕňanie snehu 180 Poľnohospodárske družstvo, Nitrianska 109, Hlohovec 207781 2020394904 Obec Sasinkovo 00312959 05.03.2018 19.03.2018 PP
3201800134 37/2018 Zneškodnenie odpadu- zmes. kom. odpad 196,56 Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o., Kostolné 390 34133861 2020382837 Obec Sasinkovo 00312959 28.02.2018 17.03.2018 PP
12/2018 38/2018 Oprava ver. osvetlenia 385,44 Jozef Šípka, Pusté Sady 87, Pusté Sady 44798199 1070457410 Obec Sasinkovo 00312959 13.03.2018 29.03.2018 PP
2434895834 39/2018 Telefónne služby-mobil 48,46 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, Bratislava 35697270 2020310578 Obec Sasinkovo 00312959 15.03.2018 29.03.2018 PP
770198958 40/2018 Stravné lístky 724,60 Edenred Slovakia, s.r.o., Karadžičova 8, Bratislava 31328695 2020312294 Obec Sasinkovo 00312959 19.03.2018 19.03.2018 PP
180033 41/2018 Technik BOZP 293 SOMO-Jozef Peťovský, Horné Trhovište 134 33431256 1020325306 Obec Sasinkovo 00312959 20.03.2018 03.04.2018 PP
3201800179 42/2018 Zneškodnenie odpadu 198,07 Kopaničiarska odpad. spoločnosť, Kostolné 390 34133861 2020382837 Obec Sasinkovo 00312959 15.03.2018 01.04.2018 PP
2018008 43/2018 Prepracovanie rozpočtu podľa požiadaviek Envir. fondu 320 Ing. Michal Šajtlava, PhD., Vinohradská 13, Hlohovec 37251694 1041649774 Obec Sasinkovo 00312959 26.03.2018 09.04.2018 PP
5/18 44/2018 Vodovodné prípojky -pretláčanie cez cestu 560 Marián Lenghart, Bojničky 52, 920 55 37251431 1032672707 Obec Sasinkovo 00312959 28.03.2018 28.04.2018 PP
300180042 45/2018 Grafické spracovanie vizitiek starostu 23,40 BLACK PRINT sro Hlohovec 36262668 2021843714 Obec Sasinkovo 00312959 26.03.2018 09.04.2018 PP
1011821008 46/2018 Elektrická energia 379,64 MAGNA ENERGIA as Nitrianska 7555/18 Piešťany 35743565 2020230135 Obec Sasinkovo 00312959 28.03.2018 15.04.2018 PP
1011821007 47/2018 Elektrická energia 504,10 MAGNA ENERGIA as Nitrianska 7555/18 Piešťany 35743565 2020230135 Obec Sasinkovo 00312959 28.03.2018 15.04.2018 PP
8205914046 48/2018 Telefónne poplatky- pevné linky 44,59 Slovak telekom a.s Bajkalska 28 Bratislava 35763469 2020273893 Obec Sasinkovo 00312959 01.04.2018 18.04.2018 PP
3129180270 49/2018 Vývoz odpadu smetné nádoby 1x za 14 dní obdobie od 01 do 3/2018 1890,41 MARIUS Pedersen a.s. Opatovska 1735 TRENČÍN 34115901 2020386148 Obec Sasinkovo 00312959 03.04.2018 03.05.2018 PP
300180042 50/2018 Vývoz žumpy 3x MŠ + OcÚ 135 Poľnohospodárske družstvo ul. Nitrianska 109 Hlohovec 00207781 2020394904 Obec Sasinkovo 00312959 04.04.2018 18.04.2018 PP
1880169 51/2018 Ročný poplatok za doménu Sasinkovo 96 ALFA Centauri spo.s.r.o., Pri strelnici3 821 04 Bratislva 35862301 2020290426 Obec Sasinkovo 00312959 11.04.2018 18.4.2018 PP
3201800228 52/2018 Zneškodnenie odpadu zmesový komunál.odpad+zákonný poplatok 211,98 Kopaničiarská odpadova spoločnosť,sro 916Kostolné 390 34133861 SK2020382837 Obec Sasinkovo 00312959 31.03.2018 17.04.2018 PP
1051807272 53/2018 Elektrická energia 806,74 MAGNA ENERGIA as Nitrianska 7555/18 Piešťany 35743565 2020230135 Obec Sasinkovo 00312959 28.03.2018 30.04.2018 PP
3201800291 54/2018 Zneškodnenie odpadu zmesový komunál.odpad+zákonný poplatok 217,73 Kopaničiarská odpadova spoločnosť,sro 916Kostolné 390 34133861 SK2020382837 Obec Sasinkovo 00312959 05.04..2018 02.05.2018 PP
18036 55/2018 Vývoz kontajnera z obce (cintorín) 120 MiHo Trans sro Kľačany 50093436 SK212006836 Obec Sasinkovo 00312959 20.04.2018 04.05.2018 PP
180081 56/2018 Kontrola a oprava hasiacích prístrojov 170,40 SOMO Peťovský Jozef 92066 Horné Trhovište 33431256 1020325306 Obec Sasinkovo 00312959 23.04.2018 07.05.2018 PP
0208615302 57/2018 Telefónne služby-mobil starosta 40,20 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, Bratislava 35697270 2020310578 Obec Sasinkovo 00312959 26.04.2018 29.04.2018 PP
300180058 58/2018 Vývoz žumpy KD 45 Poľnohospodárske družstvo, Nitrianska 109, Hlohovec 207781 2020394904 Obec Sasinkovo 00312959 20.04.2018 04.05.2018 PP
300180059 59/2018 Vývoz kontajnerov 2 x (cintorín) 381,59 Poľnohospodárske družstvo, Nitrianska 109, Hlohovec 207781 2020394904 Obec Sasinkovo 00312959 20.04..2018 04.05.2018 PP
FV180002 60/2018 Krovinorez STIGA SBC 2320+ tuk 155,51 Ing. Marián Gaži MG Poľovnícke potreby Pribinova 3 92001 Hlohovec 328373561 1020353686 Obec Sasinkovo 00312959 24.04..2018 08.05.2018 PP
FV180001 61/2018 Údržby a opravy kosačka 339,25 Ing. Marián Gaži MG Poľovnícke potreby Pribinova 3 92001 Hlohovec 328373561 1020353686 Obec Sasinkovo 00312959 17.04..2018 01.05.2018 PP
201800562 62/2018 Servis CANON-kopírka 78,72 REVIS-SERVIS sro. Na Priehon 875/2A 949 01 NITRA 36657719 2022218121 Obec Sasinkovo 00312959 24.04..2018 08.05.2018 PP
201800562 63/2018 Čierny HP CE505A originá 87,67 REVIS-SERVIS sro. Na Priehon 875/2A 949 01 NITRA 36657719 2022218121 Obec Sasinkovo 00312959 30.04.2018 14.05.2018 PP
0005/0154021 64/2018 Plastové a papierové tácky a poháriky –stavanie Mája 39,10 Metro Cash carry SR sro Nitra 949 01 NITRA 45952671 2023150701 Obec Sasinkovo 00312959 27.04..2018 27.04..2018 PP
1011825635 65/2018 Elektrická energia 504,10 MAGNA ENERGIA as Nitrianska 7555/18 Piešťany 35743565 2020230135 Obec Sasinkovo 00312959 25.04.2018 15.05.2018 PP
1011825636 66/2018 Elektrická energia 379,64 MAGNA ENERGIA as Nitrianska 7555/18 Piešťany 35743565 2020230135 Obec Sasinkovo 00312959 25.04.2018 15.05.2018 PP
180001 67/2018 Oprava a údržba dverí, výmena zámkov, kľučiek a oprava stolov v KD 289 Miroslav Foltín, Stolárstvo Foltín, 92065 Sasinkovo 312 35108711 1037955787 Obec Sasinkovo 00312959 03.05.2018 10.05.2018 PP
2018002 68/2018 Reklamné predmety-magnetky, fotenie obce 125,00 Radimir Gašpar – RGE DESING, 92062 Horné Otrokovce 55 43781179 SK1078673486 Obec Sasinkovo 00312959 3,5,2018 10.5.2018 PP
2018013 69/2018 Prepracovanie projektovej dokumentácie, 300 Michal Šajtlava,PhD,autorizovaný architekt,Vinohradská 13,92001Hlohovec 37251694 1041649774 Obec Sasinkovo 00312959 04.05.2018 18.05.2018 PP
8207911203 70/2018 Telefonné poplatky 44,77 Slovak Telekom, Bajkalská 28, Bratislava 35763469 SK2020273893 Obec Sasinkovo 00312959 09.05.2018 18.05.2018 PP
18047 71/2018 Vývoz kontajnera z obce (cintorín) 120 MiHo Trans sro Kľačany 50093436 SK212006836 Obec Sasinkovo 00312959 01.05.2018 15.05.2018 PP
1051809367 72/2018 Elektrická energia 186,49 MAGNA ENERGIA a.s.,Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany 35743565 2020230135 Obec Sasinkovo 00312959 30.04.2018 30.05.2018 PP
3201800364 73/2018 Zneškodnenie zmesového odpadu 7,01 tony od občanov 211,98 Kopaničiarska odpadová spoločnosť 91613 Kostolné 390 34133861 2020382837 Obec Sasinkovo 00312959 30.4.2018 17.05.2018 PP
1017-0261871 74/2018 MPRO Skladací Altán 3x6m biely 262,80 Metro Cash,Hlohovecká cesta 11/332,94901 Nitra 45952671 2023150701 Obec Sasinkovo 00312959 11.05.2018 11.05.2018 PP
3129180492 75/2018 Vývoz nebezpečný odpad 244,80 Marius Pedersen,a.s. Opatovská 1735, 91101 Trenčín 34115901 2020386148 Obec Sasinkovo 00312959 10.5.2018 09.06.2018 PP
017-027274 76/2018 MPRO Skladací Altán 3x6m biely 262,80 Metro Cash,Hlohovecká cesta 11/332,94901 Nitra 45952671 2023150701 Obec Sasinkovo 00312959 15.05.2018 15.05.2018 PP
112018 77/2018 Čistenie miestnych komunikácii a rigolu 250,00 ML Marián Lenghart, 92055 Bojničky 52 37251431 1032672707 Obec Sasinkovo 00312959 14.05..2018 14.06.2018 PP
102018 78/2018 Údržba rigolov- hlavná ulica 590,00 ML Marián Lenghart,92055 Bojničky 52 37251431 1032672707 Obec Sasinkovo 00312959 14.05..2018 14.06.2018 PP
0208615302 79/2018 Mobil starosta 38,03 Orange Slovensko ,a.s. Metodova 8, Bratislava 35697270 2020310578 Obec Sasinkovo 00312959 25.05.2018 29.05.2018 PP
3201800439 80/2018 Zneškodnenie zmesového odpadu 6,3 tony od občanov 190,51 Kopaničiarska odpadová spoločnosť 91613 Kostolné 390 34133861 2020382837 Obec Sasinkovo 00312959 15.05.2018 01.06.2018 PP
20180590 81/2018 120 l kontajner plastový 5 ks 115,20 FEREX sro, Nitra, ul. Vodná 23 17682258 2020405156 Obec Sasinkovo 00312959 17.05.2018 31.05.2018 PP
300180089 822018 Vývoz kontajnerov od cintorína 362,78 Poľnohospodárske družstvo Hlohovec ul. Nitrianská 109 00207781 202039494 Obec Sasinkovo 00312959 25.05.2018 05.06.2018 PP
1011829959 83/2018 Elektrická energia 504,10 MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany 35743565 2020230135 Obec Sasinkovo 00312959 04.06.2018 15.06.2018 PP
1011829960 84/2018 Elektrická energia 379,64 MAGNA ENERGIA a.s.,Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany 35743565 2020230135 Obec Sasinkovo 00312959 04.06.2018 15.06.2018 PP
0300180101 85/2018 Vývoz kontajnerov od cintorína 204,16 Poľnohospodárske družstvo Hlohovec ul.Nitrianska 109 00207781 202039494 Obec Sasinkovo 00312959 04.06..2018 14.06..2018 PP
0014693811 86/2018 Obecné noviny 20,80 Improst sr,o, Bratislava 31363091 2020302020 Obec Sasinkovo 00312959 01.06..2018 08.06..2018 PP
8209919588 87/2018 Telefonne poplatkay 55,13 Slovak Telekom, Bajkalská 28, Bratislava 35763469 SK2020273893 Obec Sasinkovo 00312959 06.06..2018 18.06..2018 PP
3201800500 88/2018 Zneškodnenie zmesového odpadu 11,92 tony od občanov 360,46 Kopaničiarska odpadová spoločnosť 91613 Kostolné 390 34133861 2020382837 Obec Sasinkovo 00312959 31.05..2018 17.06.2018 PP
1081812148 89/2018 Elektrická energia -63,03 (preplatok) MAGNA ENERGIA a.s.,Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany 35743565 2020230135 Obec Sasinkovo 00312959 07.06.2018 02.07.2018 PP
0300180110 90/2018 Odstraňovanie po búrke -vývoz kontajnerov 615,60 Poľnohospodárske družstvo Hlohovec ul.Nitrianska 109 00207781 2020394904 Obec Sasinkovo 00312959 07.06..2018 21.06..2018 PP
1870100481 91/2018 Beton 172,80 ZAPA beton SK sro, Šoltésova 3969 Hlohovec 35814497 2020283573 Obec Sasinkovo 00312959 05.06..2018 11.06..2018 PP
1870100492 92/2018 Betón 43,20 ZAPA beton SK sro, Šoltésova 3969 Hlohovec 35814497 2020283573 Obec Sasinkovo 00312959 07.06..2018 11.06..2018 PP
1870100490 93/2018 Beton 131,52 ZAPA beton SK sro, Šoltésova 3969 Hlohovec 35814497 2020283573 Obec Sasinkovo 00312959 07.06..2018 11.06..2018 PP
1870100487 94/2018 Beton 172,80 ZAPA beton SK sro, Šoltésova 3969 Hlohovec 35814497 2020283573 Obec Sasinkovo 00312959 06.06..2018 11.06..2018 PP
0966180282 952018 Inzercia riaditeľka MŠ 76,80 REGION PRESS s.r.o.Študentská 2, 91700 Trnava 36252417 2021703552 Obec Sasinkovo 00312959 12.06..2018 26.06..2018 PP
122018 96/2018 Miestne komunikácie - po búrke chodník 3993,60 ML Marián Lenghart,92055 Bojničky 52 37251431 1032672707 Obec Sasinkovo 00312959 18.06..2018 22.06.2018 PP
0020180053 97/2018 Obrubníky 288,00 Globex Group.s.r.o. Rázusova 73,92001 Hlohovec 44647611 2022777537 Obec Sasinkovo 00312959 19.06..2018 22.06.2018 PP
000201817 98/2018 Kuchyňa KD elektrina 996 Miroslav Chmúra RMO- Sasinkovo č.333 40373053 1048080022 Obec Sasinkovo 00312959 15.06..2018 29.07.2018 PP
3201800591 99/2018 Zneškodnenie zmesového odpadu 6,0 tony od občanov 181,44 Kopaničiarska odpadová spoločnosť 91613 Kostolné 390 34133861 2020382837 Obec Sasinkovo 00312959 15.06.2018 02.07.2018 PP
0002018006 100/2018 Geologický prieskum, 890 VODAMAX s.r.o Jachtarska 61/7248, Piesťany 46009400 2023196450 Obec Sasinkovo 00312959 22.06..2018 29.06.2018 PP
0300180121 101/2018 Vývoz kontajnerov od cintorína 179,41 Poľnohospodárske družstvo Hlohovec ul.Nitrinska 109 00207781 202039494 Obec Sasinkovo 00312959 21.06..2018 05.07..2018 PP
0300180129 102/2018 Mulčovanie 144 Poľnohospodárske družstvo Hlohovec ul.Nitrinska 109 00207781 202039494 Obec Sasinkovo 00312959 26.06..2018 05..07..2018 PP
0208615302 103/2018 Mobil starosta 43,32 Orange Slovensko,a.s. Metodova 8, Bratislava 35697270 2020310578 Obec Sasinkovo 00312959 26.06.2018 29.06.2018 PP
002018076 104/2018 MDD 346 YOU Me Trade sro 9.maja 32 92001 Hlohovec 47480939 2024010428 Obec Sasinkovo 00312959 02.06.2018 16.06.2018 PP
1011833456 105/2018 Elektrická energia 504,10 MAGNA ENERGIA a.s.,Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany 35743565 2020230135 Obec Sasinkovo 00312959 04.07.2018 04.07..2018 PP
1011834567 106/2018 Elektrická energia 379,64 MAGNA ENERGIA a.s.,Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany 35743565 2020230135 Obec Sasinkovo 00312959 04.07.2018 15.07.2018 PP
8212048190 1072018 Telefonne poplatky 47,46 Slovak Telekom, Bajkalská 28, Bratislava 35763469 SK2020273893 Obec Sasinkovo 00312959 06.07..2018 18.07..2018 PP
3201800646 108/2018 Zneškodnenie zmesového odpadu od občanov-6,47 tony 195,65 Kopaničiarska odpadová spoločnosť 91613 Kostolné 390 34133861 2020382837 Obec Sasinkovo 00312959 06.07..2018 17.07.2018 PP
1051815200 109/2018 Elektrická energia -13,28 (preplatok) MAGNA ENERGIA a.s.,Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany 35743565 2020230135 Obec Sasinkovo 00312959 09.07.2018 30.07..2018 PP
3129180706 110/2018 Vývoz odpadu smetné nádoby (TKO) 1901,80 Marius Pedersen,a.s. Opatovská 1735, 91101 Trenčín 34115901 2020386148 Obec Sasinkovo 00312959 09.07..2018 02.08.2018 PP
0000180126 111/2018 Technik PO a BOZP 293 SOMO Peťovský Jozef Horné Trhovište 134 33431256 1020325306 Obec Sasinkovo 00312959 25.6.2018 09.7.2018 PP
0000180127 112/2018 Požiarna hadica C-52 62,40 SOMO Peťovský Jozef Horné Trhovište134 33431256 1020325306 Obec Sasinkovo 00312959 25.06.2018 09.07.2018 PP
0000502018 113/2018 Oprava miestneho rozhlasu 497,76 Jozef Šipka Pusté Sady 87 44798199 1070457410 Obec Sasinkovo 00312959 09.07.2018 23.07.2018 PP
1020180620 114/2018 Vývoz kontajner cintorín 172,80 DH Ekologicke služby Podzámska 12 HOHOVEC 36253162 2021717027 Obec Sasinkovo 00312959 02.07.2018 16.07.2018 PP
3201800710 115/2018 Zneškodnenie zmesového odpadu od občanov, 6,28 tony 189,91 Kopaničiarska odpadová spoločnosť 91613 Kostolné 390 34133861 2020382837 Obec Sasinkovo 00312959 15.07..2018 01.08.2018 PP
1002018069 116/2018 Vývoz kontajner cintorín 204,96 DH Ekologicke služby Podzámska 12 HOHOVEC 36253162 2021717027 Obec Sasinkovo 00312959 18.07.2018 01.08.2018 PP
0770222287 117/2018 Stravenky 687,60 EDENREAD Slovakia sro Karadžičova 8, Bratislava 31328695 2020312294 Obec Sasinkovo 00312959 24.7.2018 24.7.2018 PP
0208615302 118/2018 Mobil starosta 35,50 Orange Slovensko,a.s. Metodova 8, Bratislava 35697270 2020310578 Obec Sasinkovo 00312959 25.07.2018 29.07.2018 PP
300180154 119/2018 Vývoz žumpy 45 Poľnohospodárske družstvo Hlohovec ul.Nitrinska 109 00207781 202039494 Obec Sasinkovo 00312959 20.07.2018 03.08.2018 PP
1011838945 120/2018 Elektrická energia 504,10 MAGNA ENERGIA a.s.,Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany 35743565 2020230135 Obec Sasinkovo 00312959 26.07.2018 15.08.2018 PP
1011838946 121/2018 Elektrická energia 379,64 MAGNA ENERGIA a.s.,Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany 35743565 2020230135 Obec Sasinkovo 00312959 26.07.2018 15.08.2018 PP
0000180177 122/2018 Smernica na ochranu osob.údajov 480 SOMO Peťovský Jozef Horné Trhovište134 33431256 1020325306 Obec Sasinkovo 00312959 01.08.2018 15.08.2018 PP
32018007840 123/2018 Zneškodnenie zmesového odpadu od občanov, 5,96 tony 180,23 Kopaničiarska odpadová spoločnosť 91613 Kostolné 390 34133861 2020382837 Obec Sasinkovo 00312959 31.07.2018 17.08.2018 PP
1051818632 124/2018 Elektrická energia -65,70 MAGNA ENERGIA a.s.,Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany 35743565 2020230135 Obec Sasinkovo 00312959 31.07.2018 30.08.2018 PP
1010530301 125/2018 Telefonne poplatky 44,87 Slovak Telekom, Bajkalská 28, Bratislava 35763469 SK2020273893 Obec Sasinkovo 00312959 01.08..2018 18.08.2018 PP
17044809 126/2018 Skladací stan + pivné sety 494,36 Metro Cash Carry SR sro, prev. Nitra 45952671 SK2023150701 Obec Sasinkovo 00312959 14.08.2018 14.08.2018 PP
180096 127/2018 Nerezový set 69 Vladimír Minárik, Koceľova 32, 821 08 Bratislava 30133114 1024852081 Obec Sasinkovo 00312959 14.08.2018 14.08.2018 PP
0300180176 128/2018 Vývoz kontajnera pri cintoríne 446,89 Poľnohospodárske družstvo Hlohovec ul.Nitrinska 109 00207781 202039494 Obec Sasinkovo 00312959 06.08.2018 20.08.2018 PP
1803642500 129/2018 Finančný spravodajca 26,40 Poradca podnikateľa,sro. Rázusova 23A, Žilina 31592503 2020449189 Obec Sasinkovo 00312959 16.06..2018 31.08.2018 PP
17045253 130/2018 Skladací stan + pivné sety+misky gulášové+lyžice 452,77 Metro Cash Carry SR sro, prev. Nitra 45952671 SK2023150701 Obec Sasinkovo 00312959 16.08.2018 16.08.2018 PP
3201800853 131/2018 Zneškodnenie objemného odpadu 12,73 tony od občanov 384,96 Kopaničiarska odpadová spoločnosť 91613 Kostolné 390 34133861 2020382837 Obec Sasinkovo 00312959 15.08.2018 01.09.2018 PP
180002719 132/2018 Toner čierny 62,40 DRUCKERn sro, 02301 Oščadnica 1820 44925417 2022873787 Obec Sasinkovo 00312959 23.08.2018 06.09.2018 PP
300180184 133/2018 Vývoz kontajnerov od cintorína 167,54 Poľnohospodárske družstvo Hlohovec ul. Nitrianská 109 00207781 202039494 Obec Sasinkovo 00312959 21.08.2018 04.09.2018 PP
0208615302 134/2018 Mobil starosta 37,50 Orange Slovensko ,a.s. Metodova 8, Bratislava 35697270 2020310578 Obec Sasinkovo 00312959 26.08.2018 29.08.2018 PP
201801189 135/2018 Multipack toner 52,90 REVIS-SERVIS sro Na Priehon 94905 Nitra-Dolné Krškany 36657719 2022218121 Obec Sasinkovo 00312959 28.8.2018 11.09.2018 PP
2018005 136/2018 Spracovanie údajov pre webovú stránku obce Sasinkovo 300 Ľuboš Čirka, 92065 Sasinkovo 47 50592653 1031857123 Obec Sasinkovo 00312959 31.08.2018 14.09.2018 PP
2118 137/2018 Realizácia vodovodné prípojky dľa obj. 520 ML Lenghart 92055 Bojničky 52 37251431 1032672707 Obec Sasinkovo 00312959 20.08.2018 20.09.2018 PP
2218 138/2018 Realizácia vodovodné prípojky dľa obj. 390 ML Lenghart 92055 Bojničky 52 37251431 1032672707 Obec Sasinkovo 00312959 20.08.2018 20.09.2018 PP
1011843085 139/2018 Elektrická energia 504,10 MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany 35743565 2020230135 Obec Sasinkovo 00312959 27.08.2018 15.09.2018 PP
1011843086 140/2018 Elektrická energia 379,64 MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany 35743565 2020230135 Obec Sasinkovo 00312959 04.06.2018 15.06.2018 PP
8215945574 141/2018 Telefonny poplatok 46,74 Slovak Telekom 35763469 Obec Sasinkovo 00312959 01.09.2018 18.09.2018 PP
3201800899 142/2018 TKO odvoz 6.10 tony 184,46 Kopaničiarska odpadová sp 34133861 Obec Sasinkovo 00312959 31.08.2018 17.09.2018 PP
0300180195 143/2018 Vývoz septiku 90 Poľnohosp.družstvo 00207781 Obec Sasinkovo 00312959 04.09.2018 18.09.2018 PP
1051821513 144/2018 Elektrická energia 18,07 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 Obec Sasinkovo 00312959 31.08.2018 01.10.2018 PP
3129180968 145/2018 Objemný odpad 1061,52 Marius Pedersen 34115901 Obec Sasinkovo 00312959 06.09.2018 06.10.2018 PP
3201800985 146/2018 9.16 tony odpadu z domácností 277 Kopaničiarska odpadová sp 34133861 Obec Sasinkovo 00312959 15.09.2018 02.10.2018 PP
0000180215 147/2018 Technik BOZP 293 SOMO-Peťovský Jozef 33431256 Obec Sasinkovo 00312959 21.09.2018 05.10.2018 PP
0208615302 148/2018 Mobil starosta 38,1 Orange Slovensko a.s. 35697270 Obec Sasinkovo 00312959 15.09.2018 29.09.2018 PP
0002018073 149/2018 KD projektova - kurenie 198 SPOL-LIPA,s.r.o. 34108165 Obec Sasinkovo 00312959 26.09.2018 10.10.2018 PP
0000632018 150/2018 VO oprava ihrisko 180,84 Jozef Šipka 44798199 Obec Sasinkovo 00312959 26.09.2018 10.10.2018 PP
0000642018 151/2018 VO oprava 468,06 Jozef Šipka 44798199 Obec Sasinkovo 00312959 26.09.2018 10.10.2018 PP
1011847933 152/2018 Elektrická energia 504,1 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 Obec Sasinkovo 00312959 25.09.2018 15.10.2018 PP
1011847934 153/2018 Elektrická energia 379,64 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 Obec Sasinkovo 00312959 25.09.2018 15.10.2018 PP
0000482018 154/2018 Zemné práce Miestne komunikácie 389,4 REZEP,s.r.o. 44848846 Obec Sasinkovo 00312959 26.09.2018 10.10.2018 PP
0300180212 155/2018 Vývoz kontajner cintorín 131,04 Poľnohosp.družstvo 00207781 Obec Sasinkovo 00312959 26.09.2018 10.10.2018 PP
8217925759 156/2018 Telefonny poplatok 47,2 Slovak Telekom 35763469 Obec Sasinkovo 00312959 30.09.2018 18.10.2018 PP
1051824095 157/2018 Elektrina preplatok -10,11 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 Obec Sasinkovo 00312959 30.09.2018 30.10.2018 PP
3129181087 158/2018 TKO štvrťrok vývozné 1896,11 Marius Pedersen 34115901 Obec Sasinkovo 00312959 03.10.2018 02.11.2018 PP
3201801059 159/2018 Úložné TKO z domácností 174,79 Kopaničiarska odpadová sp 34133861 Obec Sasinkovo 00312959 30.09.2018 17.10.2018 PP
0002018107 160/2018 Audit IUZ 960 MACROAUDIT sro 47012021 Obec Sasinkovo 00312959 08.10.2018 22.10.2018 PP
0002018108 161/2018 KUZ závierka audit 360 MACROAUDIT sro 47012021 Obec Sasinkovo 00312959 08.10.2018 22.10.2018 PP
0000000055 162/2018 Posudok občan 13,49 Mesto Leopoldov 00312703 Obec Sasinkovo 00312959 10.10.2018 24.10.2018 PP
3201801121 163/2018 6.16 tony odpadu od ob čanov 186,28 Kopaničiarska odpadová sp 34133861 Obec Sasinkovo 00312959 15.10.2018 01.11.2018 PP
0300180241 164/2018 Kontajner cintorín 210,56 Poľnohosp.družstvo 00207781 Obec Sasinkovo 00312959 16.10.2018 30.10.2018 PP
0208615302 165/2018 Mobil starosta 35,5 Orange Slovensko a.s. 35697270 Obec Sasinkovo 00312959 15.10.2018 29.10.2018 PP
0201801486 166/2018 Tonery + kancel. papier 672,35 Revis - Servis spo. s.r. 36657719 Obec Sasinkovo 00312959 24.10.2018 07.11.2018 PP
0770237485 167/2018 Stravenky 478,8 Edenred Slovakia sro 31328695 Obec Sasinkovo 00312959 24.10.2018 24.10.2018 PP
0000201830 168/2018 Servis 588 Miroslav Chmúra RMO 40373053 Obec Sasinkovo 00312959 20.10.2018 03.11.2018 PP
0011800001 169/2018 Cintorín kontajner 395 LH TRANSPORT sro 50920995 Obec Sasinkovo 00312959 15.10.2018 29.10.2018 PP
0300180252 170/2018 Kontajner cintorín 153,68 Poľnohosp.družstvo 00207781 Obec Sasinkovo 00312959 23.10.2018 06.11.2018 PP
0000018056 171/2018 Detské ihrisko kontrola 99 ZAMART sro Trenčín 47654091 Obec Sasinkovo 00312959 24.10.2018 07.11.2018 PP
0000036008 172/2018 Čistiace KD 9,29 Metro Cash 45952671 Obec Sasinkovo 00312959 27.10.2018 27.10.2018 PP
1011852278 173/2018 El. energia 504,1 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 Obec Sasinkovo 00312959 26.10.2018 15.11.2018 PP
1011852279 174/2018 Elektr.energia 379,64 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 Obec Sasinkovo 00312959 26.10.2018 15.11.2018 PP
0000003218 175/2018 Miestne komunikácie údržba 370 ML Marián Lenghart 37251431 Obec Sasinkovo 00312959 30.10.2018 07.12.2018 PP
0300180258 176/2018 Vývoz kontajner cintorín 165,56 Poľnohosp.družstvo 00207781 Obec Sasinkovo 00312959 26.10.2018 09.11.2018 PP
8219918880 177/2018 Telefonny poplatok 44,59 Slovak Telekom 35763469 Obec Sasinkovo 00312959 01.11.2018 19.11.2018 PP
1051827647 178/2018 Elektr.energia 186,97 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 Obec Sasinkovo 00312959 31.10.2018 30.11.2018 PP
3201801170 179/2018 Úložné TKO od občanov 380,11 Kopaničiarska odpadová sp 34133861 Obec Sasinkovo 00312959 31.10.2018 17.11.2018 PP
0000762018 180/2018 Orez stromov MK 300 Jozef Šipka 44798199 Obec Sasinkovo 00312959 12.11.2018 26.11.2018 PP
0000131118 181/2018 Spracovanie podkladov k žiadosti o dotá 420 Central European Management in 46965114 Obec Sasinkovo 00312959 13.11.2018 28.11.2018 PP
2018001439 182/2018 Licencia 221,65 KEO s.r.o. 36739464 Obec Sasinkovo 00312959 13.11.2018 13.12.2018 PP
3201801239 183/2018 TKO úložné od občanov 183,25 Kopaničiarska odpadová sp 34133861 Obec Sasinkovo 00312959 15.11.2018 02.12.2018 PP
1801206892 184/2018 Mikuláš balíčky 132 ATC-JR,sro 35760532 Obec Sasinkovo 00312959 09.11.2018 23.11.2018 PP
0208615302 185/2018 Mobil starosta 35,5 Orange Slovensko a.s. 35697270 Obec Sasinkovo 00312959 15.11.2018 29.11.2018 PP
0300180280 186/2018 KD septik 135 Poľnohosp.družstvo 00207781 Obec Sasinkovo 00312959 22.11.2018 06.12.2018 PP
0300180281 187/2018 Vývoz kontajner cintorín 249,16 Poľnohosp.družstvo 00207781 Obec Sasinkovo 00312959 22.11.2018 06.12.2018 PP
0300180283 188/2018 Vývoz kontajner cintorín 145,78 Poľnohosp.družstvo 00207781 Obec Sasinkovo 00312959 23.11.2018 07.12.2018 PP
0000332018 189/2018 Územný plán obce 1 zmena 1200 ÚPn sro 35892412 Obec Sasinkovo 00312959 26.11.2018 10.12.2018 PP
0300180288 190/2018 Vývoz septiku KD 84 Poľnohosp.družstvo 00207781 Obec Sasinkovo 00312959 29.11.2018 13.12.2018 PP
0300180289 191/2018 MŠ pelety dovoz 36 Poľnohosp.družstvo 00207781 Obec Sasinkovo 00312959 29.11.2018 13.12.2018 PP
1011856555 192/2018 Elektrina 379,64 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 Obec Sasinkovo 00312959 27.11.2018 15.12.2018 PP
1011856554 193/2018 Elektrina 504,1 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 Obec Sasinkovo 00312959 27.11.2018 15.12.2018 PP
0014693911 194/2018 Obecné noviny 88,4 Improst s.r.o. 31363091 Obec Sasinkovo 00312959 01.12.2018 08.12.2018 PP
8221929300 195/2018 Telfonny poplatok 45,29 Slovak Telekom 35763469 Obec Sasinkovo 00312959 01.12.2018 18.12.2018 PP
0012180112 196/2018 Stránka obce WEB hosting 111,17 DATATRADE sro 35960132 Obec Sasinkovo 00312959 07.12.2018 07.12.2018 PP
0000882018 197/2018 Oprava miestného rozhlasu 670,56 Jozef Šipka 44798199 Obec Sasinkovo 00312959 06.12.2018 20.12.2018 PP
0000020188 198/2018 Oprava a inštalácia programov.vybavenia 240 CyberDREAM Peter Kuna 37447637 Obec Sasinkovo 00312959 08.12.2018 31.12.2018 PP
1051830504 199/2018 Elektrina 394,38 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 Obec Sasinkovo 00312959 30.11.2018 31.12.2018 PP
3201801310 200/2018 6.5 tony úložné 196,56 Kopaničiarska odpadová sp 34133861 Obec Sasinkovo 00312959 30.11.2018 17.12.2018 PP
0000000077 201/2018 Posudok občan 13,49 Mesto Leopoldov 00312703 Obec Sasinkovo 00312959 07.12.2018 21.12.2018 PP
0208615302 202/2018 Mobil starostka 35,5 Orange Slovensko a.s. 35697270 Obec Sasinkovo 00312959 26.12.2018 29.12.2018 PP
0300180300 203/2018 Vývoz kontajner cintorín 167,18 Poľnohosp.družstvo 00207781 Obec Sasinkovo 00312959 17.12.2018 31.12.2018 PP
0020180733 204/2018 Portál cinotrín 19,68 3Wslovakia s.r.o. 36746045 Obec Sasinkovo 00312959 21.12.2018 04.01.2019 PP
0000392018 205/2018 Územný plán 1. zmena 600 ÚPn sro 35892412 Obec Sasinkovo 00312959 17.12.2018 31.12.2018 PP
0300180301 206/2018 1.76 tony kontajner cintorín 173,47 Poľnohosp.družstvo 00207781 Obec Sasinkovo 00312959 17.12.2018 31.12.2018 PP
3201801357 207/2018 Kontajner cintorín 211,08 Kopaničiarska odpadová sp 34133861 Obec Sasinkovo 00312959 15.12.2018 01.01.2019 PP
0300180305 208/2018 Odhňanie snehu 90 Poľnohosp.družstvo 00207781 Obec Sasinkovo 00312959 19.12.2018 02.01.2019 PP
0023882018 209/2018 SCP poplatok za vedenie účtu 40,52 Prima banka Slovensko,a.s. 31575951 Obec Sasinkovo 00312959 18.12.2018 18.12.2018 PP
0312191514 210/2018 Vývozné za 4Q 2018 1896,11 Marius Pedersen 34115901 Obec Sasinkovo 00312959 03.01.2019 02.02.2019 PP
3201801376 211/2018 TKO úložné od občanov 222,26 Kopaničiarska odpadová sp 34133861 Obec Sasinkovo 00312959 31.12.2018 17.01.2019 PP
0000180285 212/2018 BOZP technik 293 SOMO-Peťovský Jozef 33431256 Obec Sasinkovo 00312959 27.12.2018 10.01.2019 PP
1051835054 213/2018 Elektrina 179,06 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 Obec Sasinkovo 00312959 31.12.2018 30.01.2019 PP
1051835228 214/2018 Elektrina 1219,69 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 Obec Sasinkovo 00312959 31.12.2018 30.01.2019 PP
5041802576 215/2018 Finančný spravodaj 2018 14,9 Poradca podnikateľa 31592503 Obec Sasinkovo 00312959 11.01.2019 25.01.2019 PP
1422557200 216/2018 Vedenie účtu SCP 2018 432 Centrálny depozitár Blava 31338976 Obec Sasinkovo 00312959 31.12.2018 28.02.2019 PP

 

* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.