Číslo Fa Číslo interné Predmet Cena [€]* Dodávateľ Dodávateľ IČO Dodávateľ DIČ Odberateľ Odberateľ IČO Dátum vyhotovenia Dátum splatnosti Spôsob úhrady Poznámka
2017048 1/2018 Odvoz zeminy 741,00 Jurtin, s.r.o., Agátová 1482, Veľké Zálužie 47709987 2024083765 Obec Sasinkovo 00312959 30.11.2017 14.12.2017 PP
1080000029 2/2018 Dlažba- Kuchyňa Ocú 119,82 JUTEX SLOVAKIA, s.r.o., Ivánska cesta 2, 821 04 Bratislava 36250643 2020173562 Obec Sasinkovo 00312959 10.01.2018 23.01.2018 PP
2425994243 3/2018 Telekom. služby 37,90 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, Bratislava 35697270 2020310578 Obec Sasinkovo 00312959 15.01.2018 29.01.2018 PP
6110081649 4/2018 Vysávač 109,01 NAY, a.s., Tuhovská 15, Bratislava 35739487 2020270186 Obec Sasinkovo 00312959 02.01.2018 04.01.2018 dobierka
5041702951 5/2018 Finančný spravodajca 2017 7,45 Poradca podnikateľa, spol, s.r.o., Martina Rázusa 23/A, Žilina 31592503 2020449189 Obec Sasinkovo 00312959 12.01.2018 26.01.2018 PP
1701421530 6/2018 Vedenie účtu- centrálny depozitár 432 Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s., ul. 29. augusta 1/A, Bratislava 31338976 2020312833 Obec Sasinkovo 00312959 31.12.2017 28.02.2018 PP
18003 7/2018 Celotieniaca žalúzia, oprava interierovej žalúzie 134,47 JUDr. Jaroslav Šusta, Žal-rol, Jesenského 18, Hlohovec 30799104 1049297601 Obec Sasinkovo 00312959 24.01.2018 31.01.2018 PP
62018 8/2018 Oprava ver. osvetlenia a demontáž vian. ozdôb 814,32 Jozef Šípka, Pusté Sady 87 44798199 1070457410 Obec Sasinkovo 00312959 25.01.2018 08.02.2018 PP
101801019 9/2018 Nájomné na rok 2018 1337,16 Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s., Priemyselná 10, Piešťany 36252484 2020172264 Obec Sasinkovo 00312959 15.01.2018 06.02.2018 PP
2018100001 10/2018 Stav. materiál -Kuchyňa OcÚ 478,12 JT KERAMIK, s.r.o., Nitrianska 62, Hlohovec 45696501 2023108428 Obec Sasinkovo 00312959 24.01.2018 07.02.2018 PP
20180081 11/2018 110 l kontajner 30 ks, 240 l kontajner plast. čierny 4 ks 968,40 FEREX, Vodná 23, Nitra 17682258 2020405156 Obec Sasinkovo 00312959 29.01.2018 12.02.2018 PP
18006 12/2018 vertikálna žalúzia 2x, výmena sietoviny, ISSO-spojka 43,20 JUDr. Jaroslav Šusta, Žal-rol, Jesenského 18, Hlohovec 30799104 1049297601 Obec Sasinkovo 00312959 30.01.2018 06.02.2018 PP
218016 13/2018 Lab. vyšetrenie vzorky-pitná voda 145 Regionálny úrad ver. zdravotníctva, Limbová 6, 917 09 Trnava 00610933 2021191095 Obec Sasinkovo 00312959 30.01.2018 13.02.2018 PP
1011806995 14/2018 El. energia 504,10 Magna Energia, a.s., Nitrianska 18, Piešťany 35743565 2020230135 Obec Sasinkovo 00312959 25.01.2018 15.02.2018 PP
84146038 15/2018 Poradca 2018 58,80 Poradca, s.r.o., Pri Celulózke 40, Žilina 36371271 2020102293 Obec Sasinkovo 00312959 29.01.2018 20.02.2018 PP
8201958926 16/2018 Telefónne služby 52,69 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava 35763469 2020273893 Obec Sasinkovo 00312959 01.02.2018 19.02.2018 PP
770192507 17/2018 Stravné lístky 864 Edenred Slovakia, s.r.o., Karadžičova 8, Bratislava 31328695 2020312294 Obec Sasinkovo 00312959 07.02.2018 07.02.2018 PP
300180006 18/2018 Traktorové práce- odhŕňanie snehu 90 Poľnohospodárske družstvo, Nitrianska 109, Hlohovec 207781 202039494 Obec Sasinkovo 00312959 05.02.2018 19.02.2018 PP
3201800035 19/2018 Zneškodnenie odpadu, zmes. kom. odpad 426,08 Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o., Kostolné 390, Kostolné 34133861 2020382837 Obec Sasinkovo 00312959 31.01.2018 17.02.2018 PP
1051802000 20/2018 Elektr. energia 845,36 Magna Energia, a.s., Nitrianska 18, Piešťany 35743565 2020230135 Obec Sasinkovo 00312959 31.01.2018 28.02.2018 PP
21801616 21/2018 Servisný výjazd, oprava intern. siete 26,50 DATAGRAM, s.r.o., Hlohová 2, Hlohovec 36617032 2022207451 Obec Sasinkovo 00312959 24.01.2018 07.02.2018 PP
20180062 22/2018 Služby "Spracovanie žiadosti o NFP v rámci PRV 2014-2020" 420 Prounion, Piaristická 2, Nitra 45597103 2023058422 Obec Sasinkovo 00312959 05.02.2018 15 dní PP
04/2018 23/2018 Spracovanie "Územného plánu obce Sasinkovo-zmeny a doplnky č. 1" 4080 ÚPn, s.r.o., Drotárska cesta 37, Bratislava 35892412 2021853273 Obec Sasinkovo 00312959 06.02.2018 20.02.2018 PP
1011806996 24/2018 El. energia 379,64 Magna Energia, a.s., Nitrianska 18, Piešťany 35743565 2020230135 Obec Sasinkovo 00312959 25.01.2018 15.02.2018 PP
0413/2018 25/2018 Publikácia "Účtovné súvzťažnosti v samospráve" 29,50 ZO-RVC v Nitre, Fraňa Mojtu 18, Nitra 0034006656 2021205769 Obec Sasinkovo 00312959 07.02.2018 16.03.2018 PP
3201800087 26/2018 Zneškodnenie odpadu, zmes. kom. odpad 218,33 Kopaničiarska odpad. spoločnosť, s.r.o, Kostolné 390 34133861 2020382837 Obec Sasinkovo 00312959 15.02.2018 04.03.2018 PP
2430447206 27/2018 Telefónne služby-mobil 45,18 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, Bratislava 35697270 2020310578 Obec Sasinkovo 00312959 15.02.2018 01.03.2018 PP
01/2018 28/2018 Búracie a murárske práce 613 Dávid Koštrna, Sasinkovo č. 346 51282984 Obec Sasinkovo 00312959 25.01.2018 22.02.2018 PP
201800231 29/2018 Kancelárske potreby 264 REVIS-SERVIS spol. s.r.o, Na priehon 875/2A, Nitra 36657719 2022218121 Obec Sasinkovo 00312959 22.02.2018 08.03.2018 PP
2181105425 30/2018 Autorská licencia na verejné použitie 20,40 SOZA, Rastislavova 3, Bratislava 00178454 2020795601 Obec Sasinkovo 00312959 26.02.2018 13.03.2018 PP
1011817101 31/2018 Elektrická energia 504,10 Magna energia, a.s., Nitrianska 18, Piešťany 35743565 2020230135 Obec Sasinkovo 00312959 23.02.2018 15.03.2018 PP
1011817102 32/2018 Elektrická energia 379,64 Magna energia, a.s., Nitrianska 18, Piešťany 35743565 2020230135 Obec Sasinkovo 00312959 23.02.2018 15.03.2018 PP
20180091 33/2018 Ročná licencia 84 3WSlovakia, s.r.o, Na Vinohrady 59, Trenčín 36748045 2022355291 Obec Sasinkovo 00312959 05.03.2018 19.03.2018 PP
8203930092 34/2018 Telefónne služby 47,52 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava 35763469 2020273893 Obec Sasinkovo 00312959 01.03.2018 19.03.2018 PP
1051803246 35/2018 Elektr. energia 685,78 Magna energia, a.s., Nitrianska 18, Piešťany 35743565 2020230135 Obec Sasinkovo 00312959 28.02.2018 03.04.2018 PP
300180021 36/2018 Traktorové práce-odhŕňanie snehu 180 Poľnohospodárske družstvo, Nitrianska 109, Hlohovec 207781 2020394904 Obec Sasinkovo 00312959 05.03.2018 19.03.2018 PP
3201800134 37/2018 Zneškodnenie odpadu- zmes. kom. odpad 196,56 Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o., Kostolné 390 34133861 2020382837 Obec Sasinkovo 00312959 28.02.2018 17.03.2018 PP
12/2018 38/2018 Oprava ver. osvetlenia 385,44 Jozef Šípka, Pusté Sady 87, Pusté Sady 44798199 1070457410 Obec Sasinkovo 00312959 13.03.2018 29.03.2018 PP
2434895834 39/2018 Telefónne služby-mobil 48,46 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, Bratislava 35697270 2020310578 Obec Sasinkovo 00312959 15.03.2018 29.03.2018 PP
770198958 40/2018 Stravné lístky 724,60 Edenred Slovakia, s.r.o., Karadžičova 8, Bratislava 31328695 2020312294 Obec Sasinkovo 00312959 19.03.2018 19.03.2018 PP
180033 41/2018 Technik BOZP 293 SOMO-Jozef Peťovský, Horné Trhovište 134 33431256 1020325306 Obec Sasinkovo 00312959 20.03.2018 03.04.2018 PP
3201800179 42/2018 Zneškodnenie odpadu 198,07 Kopaničiarska odpad. spoločnosť, Kostolné 390 34133861 2020382837 Obec Sasinkovo 00312959 15.03.2018 01.04.2018 PP
2018008 43/2018 Prepracovanie rozpočtu podľa požiadaviek Envir. fondu 320 Ing. Michal Šajtlava, PhD., Vinohradská 13, Hlohovec 37251694 1041649774 Obec Sasinkovo 00312959 26.03.2018 09.04.2018 PP
5/18 44/2018 Vodovodné prípojky -pretláčanie cez cestu 560 Marián Lenghart, Bojničky 52, 920 55 37251431 1032672707 Obec Sasinkovo 00312959 28.03.2018 28.04.2018 PP
300180042 45/2018 Grafické spracovanie vizitiek starostu 23,40 BLACK PRINT sro Hlohovec 36262668 2021843714 Obec Sasinkovo 00312959 26.03.2018 09.04.2018 PP
1011821008 46/2018 Elektrická energia 379,64 MAGNA ENERGIA as Nitrianska 7555/18 Piešťany 35743565 2020230135 Obec Sasinkovo 00312959 28.03.2018 15.04.2018 PP
1011821007 47/2018 Elektrická energia 504,10 MAGNA ENERGIA as Nitrianska 7555/18 Piešťany 35743565 2020230135 Obec Sasinkovo 00312959 28.03.2018 15.04.2018 PP
8205914046 48/2018 Telefónne poplatky- pevné linky 44,59 Slovak telekom a.s Bajkalska 28 Bratislava 35763469 2020273893 Obec Sasinkovo 00312959 01.04.2018 18.04.2018 PP
3129180270 49/2018 Vývoz odpadu smetné nádoby 1x za 14 dní obdobie od 01 do 3/2018 1890,41 MARIUS Pedersen a.s. Opatovska 1735 TRENČÍN 34115901 2020386148 Obec Sasinkovo 00312959 03.04.2018 03.05.2018 PP
300180042 50/2018 Vývoz žumpy 3x MŠ + OcÚ 135 Poľnohospodárske družstvo ul. Nitrianska 109 Hlohovec 00207781 2020394904 Obec Sasinkovo 00312959 04.04.2018 18.04.2018 PP
1880169 51/2018 Ročný poplatok za doménu Sasinkovo 96 ALFA Centauri spo.s.r.o., Pri strelnici3 821 04 Bratislva 35862301 2020290426 Obec Sasinkovo 00312959 11.04.2018 18.4.2018 PP
3201800228 52/2018 Zneškodnenie odpadu zmesový komunál.odpad+zákonný poplatok 211,98 Kopaničiarská odpadova spoločnosť,sro 916Kostolné 390 34133861 SK2020382837 Obec Sasinkovo 00312959 31.03.2018 17.04.2018 PP
1051807272 53/2018 Elektrická energia 806,74 MAGNA ENERGIA as Nitrianska 7555/18 Piešťany 35743565 2020230135 Obec Sasinkovo 00312959 28.03.2018 30.04.2018 PP
3201800291 54/2018 Zneškodnenie odpadu zmesový komunál.odpad+zákonný poplatok 217,73 Kopaničiarská odpadova spoločnosť,sro 916Kostolné 390 34133861 SK2020382837 Obec Sasinkovo 00312959 05.04..2018 02.05.2018 PP
18036 55/2018 Vývoz kontajnera z obce (cintorín) 120 MiHo Trans sro Kľačany 50093436 SK212006836 Obec Sasinkovo 00312959 20.04.2018 04.05.2018 PP
180081 56/2018 Kontrola a oprava hasiacích prístrojov 170,40 SOMO Peťovský Jozef 92066 Horné Trhovište 33431256 1020325306 Obec Sasinkovo 00312959 23.04.2018 07.05.2018 PP
0208615302 57/2018 Telefónne služby-mobil starosta 40,20 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, Bratislava 35697270 2020310578 Obec Sasinkovo 00312959 26.04.2018 29.04.2018 PP
300180058 58/2018 Vývoz žumpy KD 45 Poľnohospodárske družstvo, Nitrianska 109, Hlohovec 207781 2020394904 Obec Sasinkovo 00312959 20.04.2018 04.05.2018 PP
300180059 59/2018 Vývoz kontajnerov 2 x (cintorín) 381,59 Poľnohospodárske družstvo, Nitrianska 109, Hlohovec 207781 2020394904 Obec Sasinkovo 00312959 20.04..2018 04.05.2018 PP
FV180002 60/2018 Krovinorez STIGA SBC 2320+ tuk 155,51 Ing. Marián Gaži MG Poľovnícke potreby Pribinova 3 92001 Hlohovec 328373561 1020353686 Obec Sasinkovo 00312959 24.04..2018 08.05.2018 PP
FV180001 61/2018 Údržby a opravy kosačka 339,25 Ing. Marián Gaži MG Poľovnícke potreby Pribinova 3 92001 Hlohovec 328373561 1020353686 Obec Sasinkovo 00312959 17.04..2018 01.05.2018 PP
201800562 62/2018 Servis CANON-kopírka 78,72 REVIS-SERVIS sro. Na Priehon 875/2A 949 01 NITRA 36657719 2022218121 Obec Sasinkovo 00312959 24.04..2018 08.05.2018 PP
201800562 63/2018 Čierny HP CE505A originá 87,67 REVIS-SERVIS sro. Na Priehon 875/2A 949 01 NITRA 36657719 2022218121 Obec Sasinkovo 00312959 30.04.2018 14.05.2018 PP
0005/0154021 64/2018 Plastové a papierové tácky a poháriky –stavanie Mája 39,10 Metro Cash carry SR sro Nitra 949 01 NITRA 45952671 2023150701 Obec Sasinkovo 00312959 27.04..2018 27.04..2018 PP
1011825635 65/2018 Elektrická energia 504,10 MAGNA ENERGIA as Nitrianska 7555/18 Piešťany 35743565 2020230135 Obec Sasinkovo 00312959 25.04.2018 15.05.2018 PP
1011825636 66/2018 Elektrická energia 379,64 MAGNA ENERGIA as Nitrianska 7555/18 Piešťany 35743565 2020230135 Obec Sasinkovo 00312959 25.04.2018 15.05.2018 PP

 

* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.