Číslo Fa Číslo interné Predmet Cena [€]* Dodávateľ Dodávateľ IČO Dodávateľ DIČ Odberateľ Odberateľ IČO Dátum vyhotovenia Dátum splatnosti Spôsob úhrady Poznámka
1011701894 1/2017 Elektrická energia 472,28 Magna energia, a.s., Nitrianska 18, Piešťany 35743565 2020230135 Obec Sasinkovo 00312959 27.12.2016 15.01.2017 IB
1011701895 2/2017 Elektrická energia 357,97 Magna energia, a.s., Nitrianska 18, Piešťany 35743565 2020230135 Obec Sasinkovo 00312959 27.12.2016 15.01. 2017
5217002455 3/2017 LED-monitor 150,28 Alza.sk s.r.o., Bottova 6654/7 Bratislava 36562939 2021863811 Obec Sasinkovo 00312959 05.01.2017 05.01.2017
2017001 4/2017 Posypová soľ 99,46 Miloš Gajdoš, Lukáčovce 131 33959935 1028707790 Obec Sasinkovo 00312959 20.01.2017 03.02.2017
3201700008 5/2017 Zneškodnenie odpadu 228,65 Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. 34133861 2020382837 Obec Sasinkovo 00312959 15.01.2017 01.02.2017
52017 6/2017 Oprava obecného rozhlasu 406,85 Jozef Šípka, Pusté Sady 87, Pusté Sady 44798199 1070457410 Obec Sasinkovo 00312959 23.01.2017 06.02.2017
4/2017 7/2017 Oprava verejného osvetlenia 452,40 Jozef Šípka, Pusté Sady 87, Pusté Sady 44798199 1070457410 Obec Sasinkovo 00312959 23.01.2017 06.02.2017
201701366 8/2017 tonery 145,03 Soft-Tech, s.r.o., Krátka 1653/3, Stropkov 45917272 2023153726 Obec Sasinkovo 00312959 20.01.2017 03.02.2017
20170050 9/2017 Smetné nádoby 633 FEREX,s.r.o., Vodná 23, Nitra 17682258 2020405156 Obec Sasinkovo 00312959 20.01.2017 03.02.2017
1740001537 10/2017 Stravné lístky 1758,04 VAŠA Slovensko, s.r.o., Račianske mýto 1/B, Bratislava 35683813 2020322920 Obec Sasinkovo 00312959 27.01.2017 03.02.2017
3170018 11/2017 Vývoz kontajnera 75 Poľnohospodárske družstvo, Hlohovec 00207781 2020394904 Obec Sasinkovo 00312959 26.01.2017 09.02.2017
212017 12/2017 Oprava verejného osvetlenia 384,72 Jozef Šípka, Pusté Sady 87 44798199 1070457410 Obec Sasinkovo 00312959 26.01.2017 09.02.2017
01/2017 13/2017 Udržba kultúrneho domu 215 Martin Moravec, Sasinkovo č. 46 46086005 1072102680 Obec Sasinkovo 00312959 31.01.2017 07.02.2017
101701010 14/2017 Nájomné tavos 1313,40 Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s .Piešťany 36252484 2020172264 Obec Sasinkovo 00312959 27.01.2017 10.02.2017
3201700027 15/2017 Zneškodnenie odpadu 231,84 Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o., Kostolné 360 34133861 2020382837 Obec Sasinkovo 00312959 31.01.2017 17.02.2017
3170027 16/2017 Odhŕňanie snehu 108 Poľnohospodárske družstvo, Nitrianska 109 00207781 2020394904 Obec Sasinkovo 00312959 06.02.2017 20.02.2017
9793021689 17/2017 Telefónne služby 44,94 Slovak Telekom, a.s., Bratislava 35763469 2020273893 Obec Sasinkovo 00312959 02.02.2017 20.02.2017
17300091 18/2017 Dopravné služby 290,22 ARRIVA Trnava, a.s. Trnava 36249840 2020167281 Obec Sasinkovo 00312959 02.02.2017 16.02.2017
2017004 19/2017 Strojový posyp komunikácie 273,60 František Hromek, Mladý háj 2290/3, Hlohovec 37844792 1031983018 Obec Sasinkovo 00312959 02.02.2017 16.02.2017
1011709316 20/2017 Elektrická energia 366,24 MAGNA Energia, a.s., Nitrianska 7555/18, Piešťany 35743565 2020230135 Obec Sasinkovo 00312959 03.02.2017 15.02.2017
1051700757 21/2017 Elektrická energia 1124,63 MAGNA Energia, a.s., Nitrianska 7555/18, Piešťany 35743565 2020230135 Obec Sasinkovo 00312959 31.01.2017 28.02.2017
1011709315 22/2017 Elektrická energia 486,73 MAGNA Energia, a.s., Nitrianska 7555/18, Piešťany 35743565 2020230135 Obec Sasinkovo 00312959 03.02.2017 15.02.2017
20170309 23/2017 Kosačka bubn. 949 SOLID plus, s.r.o., Levice 46439692 2023379721 Obec Sasinkovo 00312959 15.02.2017 15.02.2017
2017012 24/2017 Vypracovanie posudku na výskyt chránených druhov živočíchov PD "Športovo-spoločenské centrum-zateplenie objektu a rekonštrukcia vykurovania" 150 Mgr. Juraj Filo-Výskum a vývoj v oblasti prírodných a techn. vied 45280088 1080879745 Obec Sasinkovo 00312959 16.02.2017 02.03.2017
3201700079 25/2017 Zneškodnenie odpadu zmes. kom. odpad 226,04 Kopaničiarska odpad. spoločnosť, Kostolné 390 34133861 2020382837 Obec Sasinkovo 00312959 15.02.2017 04.03.2017 IB
201709726 26/2017 Antivírus 3 PC, 2 roky 85,66 Eset, spol, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava 31333532 2020317068 Obec Sasinkovo 00312959 20.02.2017 06.03.2017 IB
4600326592 27/2017 Elektrická energia 58,72 Západoslovenská distribučná, a.s. Čulenova 6, Bratislava 36361518 2022189048 Obec Sasinkovo 00312959 16.02.2017
2377483989 28/2017 Telefónne služby-mobil 38 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35697270 2020310578 Obec Sasinkovo 00312959 15.02.2017 01.03.2017 IB
2017/06 29/2017 Prepracovanie projektovej dokumentácie - napojenie vod. zdroja HS3 2510 Ing. Jaroslava Vašková, Perecká ul. 19, 934 05 Levice 37422855 1042415946 Obec Sasinkovo 00312959 20.02.2017 06.03.2017 IB
2017002 30/2017 Spracovanie projektovej dokumentácie pre stav. povolenie a realizáciu stavby 9420 Ing. Michal Šajtlava, PhD., Vinohradská 13, Hlohovec 37 251 694 1041649774 Obec Sasinkovo 00312959 20.01.2017 27.02.2017 IB
966170070 31/2017 Inzerát Hlohovedsko-Sereďsko 48 regionPRESS, s.r.o., Študentská 2, Trnava 36252417 2021703552 Obec Sasinkovo 00312959 21.02.2017 07.03.2017 IB
1/17 32/2017 Pretláčanie pod miestnou komunikáciou 310 M a L, Marián Lenghart, Bojničky 53 37251431 1032672707 Obec Sasinkovo 00312959 12.02.2017 12.03.2017 IB
3170045 33/2017 Vývoz kontajnera 75 Poľnohospodárske družstvo, Nitrianska 109, Hlohovec 00207781 2020394904 Obec Sasinkovo 00312959 22.02.2017 08.03.2017 IB
3170041 34/2017 Odhŕňanie snehu 48 Poľnohospodárske družstvo, Nitrianska 109, Hlohovec 00207781 2020394904 Obec Sasinkovo 00312959 22.02.2017 08.03.2017 IB
2171105710 35/2017 Poplatok obecný rozhlas 20,40 SOZA Rastislavova 3, Bratislava 2 00178454 2020795601 Obec Sasinkovo 00312959 23.02.2017 10.03.2017 IB
3170047 36/2017 Služba traktorom 48 Poľnohospodárske družstvo, Nitrianska 109, Hlohovec 00207781 2020394904 Obec Sasinkovo 00312959 27.02.2017 13.03.2017 IB
20170055 37/2017 Ročná licencia virt. cintorín 84 3W Slovakia, s.r.o., Na Vinohrady Trenčín-Zlatovce 36746045 2022355291 Obec Sasinkovo 00312959 28.02.2017 14.03.2017 IB
966170082 38/2017 Relácia Hlohovecko-Sereďsko 48 RegionPress, s.r.o., Študentská 2, Trnava 36252417 2021703552 Obec Sasinkovo 00312959 28.02.2017 14.03.2017 IB
3201700119 39/2017 Zneškodnenie odpadu 205,76 Kopaničiarska odpadová spoločnosť, Kostolné 390, Rakovice 34133861 2020382837 Obec Sasinkovo 00312959 28.02.2017 17.03.2017 IB
2793985784 40/2017 Telefónne služby 49,80 Slovak Telekom, Bajkalská 28, Bratislava 3576369 2020273893 Obec Sasinkovo 00312959 02.03.2017 20.03.2017 IB
1011717341 41/2017 Elektrická energia 494,62 Magna Energia, a.s., Nitrianska Piešťany 35743565 2020230135 Obec Sasinkovo 00312959 04.03.2017 15.03.2017 IB
1011717342 42/2017 Elektrická energia 367,89 Magna Energia, a.s., Nitrianska Piešťany 35743565 2020230135 Obec Sasinkovo 00312959 04.03.2017 15.03.2017 IB
17300216 43/2017 Dopravné služby 272,38 ARRIVA Trnava, a.s., Nitrianska 5, Trnava 36249840 2020167281 Obec Sasinkovo 00312959 02.03.2017 16.03.2017 IB
201703 44/2017 spracovanie žiadosti pre účely dotácie 200 GYMEX SC s.r.o., Pribinova 96, Hlohovec 44311885 2022663456 Obec Sasinkovo 00312959 09.03.2017 23.03.2017 IB
3201700178 45/2017 Zneškodnenie odpadu zmes. kom. odpad 211,55 Kopaničiarska odpadová spoločnosť, Kostolné 390, Kostolné 34133861 2020382837 Obec Sasinkovo 00312959 15.03.2017 01.04.2017 IB
2381882254 46/2017 Telefónne služby -mobil 43,68 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, Bratislava 35697270 2020310578 Obec Sasinkovo 00312959 15.03.2017 29.03.2017 IB
1051703695 47/2017 Elektrická energia 650,55 Magna energia, a.s., Nitrianska 18, Piešťany 35743565 2020230135 Obec Sasinkovo 00312959 28.02.2017 30.03.2017 IB
1020170024 48/2017 Oprava dávkovacieho čerpadla 177,24 Chlormont, Pohranice 510, Pohranice 44590130 2022753733 Obec Sasinkovo 00312959 20.03.2017 03.04.2017 IB
332017 49/2017 Oprava verejného osvetlenia 238,92 Jozef Šípka Pusté Sady 87, 925 54 44798199 1070457410 Obec Sasinkovo 00312959 23.03.2017 06.04.2017 IB
3170083 50/2017 Vývoz kontajnera 120 Poľnohospodárske družstvo, Nitrianska 109, Hlohovec 00207781 2020394904 Obec Sasinkovo 00312959 24.03.2017 07.04.2017 IB
3170087 51/2017 Vývoz kontajnera 75 Poľnohospodárske družstvo, Nitrianska 109 Hlohovec 00207781 2020394904 Obec Sasinkovo 00312959 27.03.2017 10.04.2017 IB
1011722905 52/2017 Elektrická energia 367,89 Magna energia, Nitrianska 7555/18, Piešťany 35743565 2020230135 Obec Sasinkovo 00312959 27.03.2017 15.04.2017 IB
1011722904 53/2017 Elektrická energia 494,62 Magna energia, Nitrianska 7555/18, Piešťany 35743565 2020230135 Obec Sasinkovo 00312959 27.03.2017 15.04.2017 IB
170042 54/2017 Technik Bozp 293,00 SOMO, Horné Trhovište 134 33431256 1020325306 Obec Sasinkovo 00312959 30.03.2017 13.04.2017 IB
002 55/2017 Zemné práce 300,00 Daniel Takáč, Báb 89, 951 34 43746098 107864381 Obec Sasinkovo 00312959 28.03.2017 28.04.2017 IB
7794955158 56/2017 Telefónne služby 44,59 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava 35763469 2020273893 Obec Sasinkovo 00312959 01.04.2017 28.04.2017 IB
1780150 57/2017 Web hosting, sasinkovo.sk 96,00 Alfa Centauri, Pri strelnici 3 Bratislava 35862301 2020290426 Obec Sasinkovo 00312959 01.04.2017 14.04.2017 IB
17300331 58/2017 Dopravné služby 307,92 ARRIVA Trnava, a.s., Nitrianska 5, Trnava 36249840 2020167281 Obec Sasinkovo 00312959 04.04.2017 18.04.2017 IB
3201700197 59/2017 Zneškodnenie odpadu 241,11 Kopaničiarska odpadová spol. ,Kostolné 390 34133861 2020382837 Obec Sasinkovo 00312959 31.03.2017 17.04.2017 IB
3129170238 60/2017 Na zákl. zmluvy o zbere, preprave a zneškodnení odpadu 1833,47 Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín 34115901 2020386148 Obec Sasinkovo 00312959 03.04.2017 03.05.2017 IB
1051706652 61/2017 Elektrická energia 412,74 Magna Energia, a.s., Nitrianska 7555/18, Piešťany 35743565 2020230135 Obec Sasinkovo 00312959 31.03.2017 02.05.2017 IB
3170095 62/2017 Vývoz kontajnera 150,00 Poľnohospodárske družstvo, Nitrianska 109, Hlohovec 00207781 2020394904 Obec Sasinkovo 00312959 05.04.2017 19.04.2017 IB
370349 63/2017 Kosačka, rozmetadlo 449,89 Spoma, Hlohovec, Pribinova 60, Hlohovec 36246701 2020173430 Obec Sasinkovo 00312959 28.03.2017 11.04. 2017 IB
170007 64/2017 Odvoz zeminy a dovoz kameňa 255,00 Jaroslav Viskup-VIJA 41059816 1028707504 Obec Sasinkovo 00312959 08.04.2017 08.05.2017 IB
10/2017 65/2017 Zemné práce so strojom JCB 295,00 REZEP, s.r.o., Nitra 44848846 2022864371 Obec Sasinkovo 00312959 14.04.2017 28.04.2017 IB
3201700288 66/2017 Zneškodnenie odpadu 211,55 Kopaničiarska odpadová spoločnosť, Kostolné 390 34133861 2020382837 Obec Sasinkovo 00312959 15.04.2017 02.05. 2017 IB
003 67/2017 Zemné práce 288,00 Takáč Daniel-Mada, Báb 89 43746098 1078645381 Obec Sasinkovo 00312959 13.04.2017 15.05.2017 IB
2386292824 68/2017 Telefónne služby - mobil 36,00 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, Bratislava 35697270 2020310578 Obec Sasinkovo 00312959 15.04.2017 29.04.2017 IB
170072 69/2017 Kontrola, oprava, RHP 189,60 Somo, Jozef Peťovský, Horné Trhovište 134 33431256 1020325306 Obec Sasinkovo 00312959 25.04.2017 09.05.2017 IB
472017 70/2017 Oprava verejného osvetlenia 241,20 Jozef Šípka, Pusté Sady 87 44798199 1070457410 Obec Sasinkovo 00312959 24.04.2017 08.05.2017 IB
3170113 71/2017 Práca autožeriavom 140,40 Poľnohospodárske družstvo, Nitrianska 109 00207781 2020394904 Obec Sasinkovo 00312959 26.04.2017 10.05.2017 IB
1011727561 72/2017 Elektrická energia 494,62 Magna energia, a.s., Nitrianska 7555/18 Piešťany 35743565 2020230135 Obec Sasinkovo 00312959 26.04.2017 15.05.2017 IB
1011727562 73/2017 Elektrická energia 367,89 Magna energia, a.s., Nitrianska 7555/18 Piešťany 35743565 2020230135 Obec Sasinkovo 00312959 26.04.2017 15.05.2017 IB
12/2017 74/2017 Zemné práce strojom jcb 177,00 REZEP, s.r.o., Ľ. Čuláka 37, Nitra 44848846 2022864371 Obec Sasinkovo 00312959 28.04.2017 12.05.2017 IB
170005 75/2017 Servisné práce-kosačka 63,08 Ing. Marián Gaži, Pribinova 3, Hlohovec 32837356 1020353686 Obec Sasinkovo 00312959 05.05.2017 19.05.2017 IB
3201700326 76/2017 Zneškodnenie odpadu 199,09 Kopaničiarska odpadová spoločnosť, Kostolné 390 34133861 2020382837 Obec Sasinkovo 00312959 30.04.2017 17.05.2017 IB
17300459 77/2017 Dopravné služby 233,45 ARRIVA Trnava, a.s., Nitrianska 5, Trnava 36249840 2020167281 Obec Sasinkovo 00312959 02.05.2017 16.05.2017 IB
1010530301 78/2017 Telefónne služby 44,59 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava 35763469 2020273893 Obec Sasinkovo 00312959 01.05.2017 18.05.2017 IB
965170022 79/2017 Inzercia, Hlohovecko-Sereďsko 112,80 regionPRESS, s.r.o., Študentská 2, Trnava 36252417 2021703552 Obec Sasinkovo 00312959 11.05.2017 18.05.2017 IB
3129170413 80/2017 zber a preprava a zneškodnenie odpadu 244,22 Marius Pedersen, a.s., Valová 44, Piešťany 34115901 2020386148 Obec Sasinkovo 00312959 05.05.2017 04.06.2017 IB
3170112 81/2017 Vývoz obecnej zelene 375,00 Poľnohospodárske družstvo, Nitrianska 109, Hlohovec 00207781 2020394904 Obec Sasinkovo 00312959 26.04.2017 10.05.2017 IB
1051708728 82/2017 Elektrická energia 228,70 Magna energia,a.s., Nitrianska 18, Piešťany 35743565 2020230135 Obec Sasinkovo 00312959 30.04.2017 30.05.2017 IB
170080 83/2017 Požiarny materiál 108,00 SOMO, Horné Trhovište 134 33431256 1020325306 Obec Sasinkovo 00312959 03.05.2017 17.05.2017 IB
3201700404 84/2017 Zneškodnenie odpadu 226,04 Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o., Kostolné 390 34133861 2020382837 Obec Sasinkovo 00312959 15.05.2017 01.06.2017 IB
3/17 85/2017 Zemné práce 830,00 MaL Marián Lenghart, Bojničky 53 37251431 1032672707 Obec Sasinkovo 00312959 18.05.2017 31.05.2017 IB
02/2017 86/2017 Maľovanie soklov v KD 227,50 Martin Moravec, Sasinkovo č. 46 46086005 1072102680 Obec Sasinkovo 00312959 17.05.2017 19.05.2017 IB
170007 87/2017 krovinorez 163,01 Ing. Marián Gaži, Pribinova 3, Hlohovec 32837356 1020353686 Obec Sasinkovo 00312959 18.05.2017 01.06.2017 IB
3170146 88/2017 Vývoz obecnej zelene 150,00 Poľnohospodárske družstvo Nitrianska 109, Hlohovec 00207781 2020394904 Obec Sasinkovo 00312959 24.05.2017 07.06.2017 IB
2390702124 89/2017 Telefónne služby- mobil 36,00 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, Bratislava 35697270 2020310578 Obec Sasinkovo 00312959 15.05.2017 29.05.2017 IB
20170202 90/2017 Obecné pečiatky 164,84 Kapa spol, s.r.o., Rázusova 13, Hlohovec 31445152 2020396609 Obec Sasinkovo 00312959 29.05.2017 08.06.2017 IB
2017019 91/2017 Práce s traktorbágerom 663,00 JURTIN s.r.o., Agátova 1482, Veľké Zálužie 47709987 2024083765 Obec Sasinkovo 00312959 31.05.2017 14.06.2017 IB
1011731639 92/2017 El. energia 367,89 Magna Energia, a.s., Nitrianska 7555/18, Piešťany 35743565 2020230135 Obec Sasinkovo 00312959 25.05.2017 15.06.2017 IB
1011731638 93/2017 El. energia 494,62 Magna Energia, a.s., Nitrianska 7555/18, Piešťany 35743565 2020230135 Obec Sasinkovo 00312959 25.05.2017 15.06.2017 IB
11707018 94/2017 Súčiastky na kosačku 37,56 Marián Šupa, Hollého 164, Veľké Kostoľany 11906022 1020327209 Obec Sasinkovo 00312959 12.06.2017 26.06.2017 IB
3201700453 95/2017 Zneškodnenie odpadu 403,69 Kopaničiarska odpadová spoločnosť, Kostolné 390 34133861 2020382837 Obec Sasinkovo 00312959 31.05.2017 17.06.2017 IB
572017 96/2017 Oprava obecného rozhlasu 534,48 Jozef Šípka, Pusté Sady 87 44798199 1070457410 Obec Sasinkovo 00312959 31.05.2017 14.06.2017 IB
8796907426 97/2017 Poplatky telekomunikačné služby 48,52 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava 35763469 2020273893 Obec Sasinkovo 00312959 31.05.2017 19.06.2017 inkaso
17300586 98/2017 Dopravné služby v rámci liniek 277,69 ARRIVA Trnava, a.s., Nitrianska 5, Trnava 36249840 2020167281 Obec Sasinkovo 00312959 02.06.2017 16.06.2017 IB
1051711337 99/2017 Elektr. energia 39,93 Magna Energia, a.s., Nitrianska 7555/18, Piešťany 35743565 2020230135 Obec Sasinkovo 00312959 31.05.2017 22.06.2017 IB
3170160 100/2017 Vývoz zelene 75,00 Poľnohospodárske družstvo Hlohovec, Nitrianska 109, Hlohovec 00207781 2020394904 Obec Sasinkovo 00312959 05.06.2017 19.06.2017 IB
17100470 101/2017 Oprava chlad. zari. v DS 76,61 FROP, a.s., Tehelná 2, Hlohovec 31424651 2020394882 Obec Sasinkovo 00312959 08.06.2017 22.06.2017 IB
12171966 102/2017 servisné práce -oprava kosačka 157,98 KM Trading, s.r.o., Šaštínska 477, Borský Mikuláš 36789119 2022396013 Obec Sasinkovo 00312959 14.06.2017 28.06.2017 IB
2017051 103/2017 Vybudovanie PGB bodov 8000,00 Milan Fančovič, Sasinkovo č. 35 43855725 1044260965 Obec Sasinkovo 00312959 14.06.2017 28.06.2017 IB
170103 104/2017 Technik Bozp 293,00 SOMO Peťovský, Horné Trhovište 134 33431256 1020325306 Obec Sasinkovo 00312959 16.06.2017 30.06.2017 IB
3201700535 105/2017 Zneškodnenie odpadu 194,17 Kopaničiarska odpadová spoločnosť, Kostolné 390 34133861 2020382837 Obec Sasinkovo 00312959 15.06.2017 02.07.2017 IB
2395068479 106/2017 Telefónne služby- mobil 36,00 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, Bratislava 35697270 2020310578 Obec Sasinkovo 00312959 15.06.2017 29.06.2017 IB
3170187 107/2017 Vývoz zelene 150,00 Poľnohospodárske družstvo, Nitrianska 109, Hlohovec 00207781 2020394904 Obec Sasinkovo 00312959 21.06.2017 05.07.2017 IB
005 108/2017 zemné práce 120,00 Takáč Daniel, Mada, Malý Báb 89 43746098 1078645381 Obec Sasinkovo 00312959 19.06.2017 19.07.2017 IB
201710783 109/2017 tonery 49,32 Soft-Tech, s.r.o., Krátka 1653/3, Stropkov 45917272 2023153726 Obec Sasinkovo 00312959 21.06.2017 05.07.2017 IB
1711005838 110/2017 Nákup strav. lístky 2231,24 VAŠA Slovensko, s.r.o., Račianske mýto 1/B, Bratislava 35683813 2020322920 Obec Sasinkovo 00312959 03.07.2017 10.07.2017 IB
022/622 111/2017 Kancel. potreby 311,38 Metro Cash and Carry SR, Hlohovecká cesta 332, Nitra 45952671 2023150701 Obec Sasinkovo 00312959 20.06.2017 20.06.2017 V hotovosti
3170200 112/2017 Vývoz zelene 75,00 Poľnohospodárske družstvo, Nitrianska 109, Hlohovec 00207781 2020394904 Obec Sasinkovo 00312959 29.06.2017 12.07.2017 IB
1011735598 113/2017 El. energia 367,89 Magna Energia, a.s., Nitrianska 7555/18, Piešťany 35743565 2020230135 Obec Sasinkovo 00312959 29.06. 2017 15.07. 2017 v hotovosti
1011735597 114/2017 El. energia 494,62 Magna Energia, a.s., Nitrianska 7555/18, Piešťany 00207781 2020394904 Obec Sasinkovo 00312959 29.06.2017 12.07.2017 IB
1010530301 115/2017 telefónne služby 51,68 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava 35763469 2020273893 Obec Sasinkovo 00312959 01.07.2017 18. 07.2017 inkaso
17300692 116/2017 Dopravné služby 303,41 ARRIVA Trnava, a.s., Nitrianska 5, Trnava 36249840 2020167281 Obec Sasinkovo 00312959 04.07.2017 18.07.2017 IB
3129170664 117/2017 Preprava, zneškodnenie odpadu 1833,47 Marius Pedersen, a.s., Valová 44 Piešťany 34115901 2020386148 Obec Sasinkovo 00312959 04.07.2017 03.08.2017 IB
1051713596 118/2017 Preplatok elektrická energia -57,90 Magna Energia, a.s., Nitrianska 7555/18, Piešťany 35743565 2020230135 Obec Sasinkovo 00312959 30.06.2017 31.07.2017 IB
3201700567 119/2017 Zneškodnenie odpadu 194,17 Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o., Kostolné 390, Kostolné 34133861 2020382837 Obec Sasinkovo 00312959 30.06.2017 17.07.2017 IB
9/17 120/2017 Zemné práce 240 M a L, Marián Lenghart, Bojničky 53 37251431 1032672707 Obec Sasinkovo 00312959 10.07.2017 10.08.2017 IB
3201700661 121/2017 Zneškodnenie odpadu 188,37 Kopaničiarska odpadová spoločnosť, Kostolné 390, Kostolné 34133861 2020382837 Obec Sasinkovo 00312959 15.07.2017 01.08.2017 IB
2399406327 122/2017 Telefónne služby-mobil 36 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, Bratislava 35697270 2020310578 Obec Sasinkovo 00312959 15.07.2017 29.07.2017 IB
3170217 123/2017 Vývoz zelene 75 Poľnohospodárske družstvo, Nitrianska 109, Hlohovec 00207781 2020394904 Obec Sasinkovo 00312959 19.07.2017 02.08.2017 IB
170002566 124/2017 Toner HP 31,20 Drucker, s.r.o., Oščadnica 1820 44925417 2022873787 Obec Sasinkovo 00312959 25.07.2017 08.08.2017 IB
1070001860 125/2017 Koberec 302,78 JUTEX Slovakia, s.r.o., Ivánska cesta 2 Bratislava 36250643 2020173562 Obec Sasinkovo 00312959 28.07.2017 12.08.2017 IB
1011740757 126/2017 El. energia 367,89 Magna Energia, a.s., Nitrianska 18, Piešťany 35743565 2020230135 Obec Sasinkovo 00312959 26.07.2017 15.08.2017 IB
2017/010 127/2017 Grafický návrh, tlač plagátov 41,52 Black Print, s.r.o., Pribinova, Hlohovec 36262668 2021843714 Obec Sasinkovo 00312959 28.07.2017 11.08.2017 IB
1011740756 128/2017 Elektr. energia 494,62 Magna Energia, a.s., Nitrianska 18, Piešťany 35743565 2020230135 Obec Sasinkovo 00312959 26.07.2017 15.08.2017 IB
14/17 129/2017 zemné práce 100 Marián Lenghart, Bojničky 53, Bojničky 37251431 1032672707 Obec Sasinkovo 00312959 30.07.2017 30.08.2017 IB
3170232 130/2017 Vývoz zelene 255 Poľnohospodárska družstvo Hlohovec, Nitrianska 109, Hlohovec 00207781 2020394904 Obec Sasinkovo 00312959 03.08.2017 17.08.2017 IB
17300782 131/2017 Dopravné služby v rámci liniek 271,22 ARRIVA, a.s., Nitrianska 5, Trnava 36249840 2020167281 Obec Sasinkovo 00312959 01.08.2017 15.08.2017 IB
3201700728 132/2017 Zneškodnenie odpadu 206,63 Kopaničiarska odpadová spoločnosť, Kostolné 390 34133861 2020382837 Obec Sasinkovo 00312959 31.07.2017 17.08.2017 IB
1051715531 133/2017 Preplatok elektr. energia -33,84 Magna Energia, a.s., Nitrianska 18, Piešťany 35743565 2020230135 Obec Sasinkovo 00312959 31.07.2017 30.08.2017 IB
73/2017 134/2017 Oprava verejného osvetlenia 292,03 Jozef Šípka, Pusté Sady 87 44798199 1070457410 Obec Sasinkovo 00312959 07.08.2017 21.08.2017 IB
511710178 135/2017 Stanovenie stability zvuk. tomografom 210,70 Ústav Ekológie Lesa Slovenskej akadémie vied, Štúrova 2, Zvolen 00679071 Obec Sasinkovo 00312959 07.08.2017 22.08.2017 IB
4798875206 136/2017 Telefonne služby-mobil 44,59 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava 35763469 2020273893 Obec Sasinkovo 00312959 01.08.2017 18.08.2017 IB
2017059 137/2017 Audítorské overenie ročnej účtovnej závierky 1356 ekoAuditor, s.r.o., Letecká 22, Bratislava 31397727 2020338045 Obec Sasinkovo 00312959 08.08.2017 15.08.2017 IB
3170251 138/2017 Vývoz obecnej zelene 150 Poľnohospodárske družstvo Hlohovec, Nitrianska 109 00207781 2020394904 Obec Sasinkovo 00312959 17.08.2017 31.08.2017 IB
2403819808 139/2017 Telefónne služby - mobil 36,07 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, Bratislava 35697270 2020310578 Obec Sasinkovo 00312959 15.08.2017 29.08.2017 IB
3201700778 140/2017 Zneškodnenie odpadu-zmes.kom.odpad 199,96 Kopaničiarska odpad. spoločnosť, Kostolné 390 34133861 2020382837 Obec Sasinkovo 00312959 15.08.2017 01.09.2017 IB
2017026 141/2017 Zemné práce, -cintorín 1369,80 Jurtin, s.r.o., Agátová 1482,Veľké Zálužie 47709987 2024083765 Obec Sasinkovo 00312959 31.07.2017 14.08.2017 IB
20170047 142/2017 Hlavná ročná kontrola detského ihriska 154 Playsystem,s.r.o., Rampová 4, Košice 50682571 2120426770 Obec Sasinkovo 00312959 25.08.2017 08.09.2017 IB
4417 143/2017 Hydrogeologický posudok vrt HS3 144 RNDr. Emil Ďurovič-NOBAGEOS, Mariánska 6, Nová Baňa 30175046 1029920606 Obec Sasinkovo 00312959 31.08.2017 15.09.2017 IB
1011744639 144/2017 Popl. el. energia 494,62 Magna Energia, a.s. Nitrianska 18, Piešťany 35743565 2020230135 Obec Sasinkovo 00312959 25.08.2017 15.09.2017 IB
1011744640 145/2017 Popl. el. energia 367,89 Magna Energia, a.s. Nitrianska 18, Piešťany 35743565 2020230135 Obec Sasinkovo 00312959 25.08.2017 15.09.2017 IB
11710604 146/2017 Súčiastka do kosačky 22,84 Šupa, Marián Šupa, J. Hollého 164, Veľké Kostoľany 11906022 1020327209 Obec Sasinkovo 00312959 31.08.2017 14.09.2017 V hotovosti
7799861481 147/2017 Tel. služby 44,75 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava 35763469 2020273893 Obec Sasinkovo 00312959 01.09.2017 18.09.2017 IB
3201700793 148/2017 Znešk. odpadu-zmes. kom. odpad 173,88 Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o., Kostolné 390 34133861 2020382837 Obec Sasinkovo 00312959 31.08.2017 17.09.2017 IB
1051718322 149/2017 El. energia 14,92 Magna energia, a.s., Nitrianska 18, Piešťany 35743565 2020230135 Obec Sasinkovo 00312959 31.08.2017 02.10.2017 IB
3170272 150/2017 Vývoz zelene 75 Poľnohospodárske družstvo Hlohovec, Nitrianska 109, Hlohovec 00207781 2020394904 Obec Sasinkovo 00312959 30.08.2017 13.09.2017 IB
17300882 151/2017 Dopravné služby 298,19 ARRIVA Trnava, a.s. Nitrianska 5, Trnava 36249840 2020167281 Obec Sasinkovo 00312959 04.09.2017 18.09.2017 IB
007 152/2017 Zemné práce 96 Takáč Daniel-MADA, Báb č. 89 43746098 1078645381 Obec Sasinkovo 00312959 07.09.2017 07.10.2017 IB
18/17 153/2017 Zemné práce - pripájanie vodovodu 160 Marián Lenghart, Bojničky 53 37 251 431 1032672707 Obec Sasinkovo 00312959 03.09.2017 03.10.2017 IB
2408244423 154/2017 Telefónne služby-mobil 60,08 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, Bratislava 35697270 2020310578 Obec Sasinkovo 00312959 15.09.2017 29.09.2017 IB
3201700895 155/2017 Zneškodnenie odpadu. zmes. kom. odpad 199,96 Kopaničiarska odpadová spoločnosť, Kostolné č. 390 34133861 2020382837 Obec Sasinkovo 00312959 15.09.2017 02.10.2017 IB
3170290 156/2017 Vývoz kontajnerov 405 Poľnohospodárske družstvo Hlohovec, Nitrianska 109, Hlohovec 00207781 2020394904 Obec Sasinkovo 00312959 20.09.2017 04.10.2017 IB
6611726783 157/2017 Vyjadrenie k existencii telekom. zariadení 13,90 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava 35 763 469 2020273893 Obec Sasinkovo 00312959 25.09.2017 Mobilná platba
352017 158/2017 Vypracovanie registr. poriadku 140 Richard Munka, Ružindol 238 41153723 1073553239 Obec Sasinkovo 00312959 01.10.2017 27.10.2017 PP
1011748761 159/2017 El. energia 494,62 Magna Energia, a.s., Nitrianska 18, Piešťany 35743565 2020230135 Obec Sasinkovo 00312959 26.09.2017 15.10.2017 PP
1011748762 160/2017 El. energia 367,89 Magna Energia, a.s., Nitrianska 18, Piešťany 35743565 2020230135 Obec Sasinkovo 00312959 26.09.2017 15.10.2017 PP
2017/38 161/2017 Výmena priem. svietidiel 396 Miroslav Chmúra, Sasinkovo č. 333 40373053 1048080022 Obec Sasinkovo 00312959 03.10.2017 17.10.2017 PP
170195 162/2017 Technik PO a BOZP 293 SOMO, Jozef Peťovský, Horné Trhovište 134 33431256 1020325306 Obec Sasinkovo 00312959 30.09.2017 14.10.2017 PP
3129171053 163/2017 Zmluva o zbere, preprave a zneškodnení 1867,63 Marius Pedersen, a.s., Valová 44, Piešťany 34115901 2020386148 Obec Sasinkovo 00312959 30.09.2017 03.11.2017 PP
3100895590 164/2017 Telefónne služby 52,58 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava 35763469 2020273893 Obec Sasinkovo 00312959 01.10.2017 18.10.2017 PP
3201700956 165/2017 Zneškodnenie odpadu 205,47 Kopaničiarska odpad. spoločnosť, Kostolné 390 34133861 2020382837 Obec Sasinkovo 00312959 30.09.2017 17.10.2017 PP
3170307 166/2017 Vývoz zelene 75 Poľnohospodárske družstvo Hlohovec, Nitrianska 109, 00207781 2020394904 Obec Sasinkovo 00312959 04.10.2017 18.10.2017 PP
1051720921 167/2017 El. energia 87,32 Magna Energia, a.s., Nitrianska 18, Piešťany 35743565 2020230135 Obec Sasinkovo 00312959 30.09.2017 30.10.2017 PP
201708 168/2017 Orez stromov na miestnom cintoríne 200 Bohuš HERMAN, Čadečka 3086, Čadca 51041146 1048905550 Obec Sasinkovo 00312959 09.10.2017 23.10.2017 PP
2017414709 169/2017 Posúdenie projektovej dokumentácie pre stav. povolenie "Vodovod obce Sasinkovo" 120 Technická inšpekcia, a.s., Trnavská cesta 56, Bratislava 36653004 2022210608 Obec Sasinkovo 00312959 09.10.2017 23.10.2017 PP
3201701022 170/2017 Zneškodnenie odpadu zmes. kom. odpad 197,06 Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o., Kostolné č. 390 34133861 2020382837 Obec Sasinkovo 00312959 15.10.2017 01.11.2017 PP
2412682438 171/2017 Telefónne služby-mobil 60 Orange Slovensko , a.s., Metodova 8, Bratislava 35697270 2020310578 Obec Sasinkovo 00312959 15.10.2017 29.10.2017 PP
932017 172/2017 Oprava verejného osvetlenia 651,37 Jozef Šípka, Pusté Sady 87 44798199 1070457410 Obec Sasinkovo 00312959 23.10.2017 06.11.2017 PP
952017 173/2017 Pílenie stromu 252 Jozef Šípka, Pusté Sady 87 44798199 1070457410 Obec Sasinkovo 00312959 23.10.2017 06.11.2017 PP
3170332 174/2017 Vývoz zelene 150 Poľnohospodárske družstvo Hlohovec 00207781 2020394904 Obec Sasinkovo 00312959 27.10.2017 10.11.2017 PP
1011753598 175/2017 El. energia 494,62 Magna energia, a.s., Nitrianska 7555/18, Piešťany 35743565 2020230135 Obec Sasinkovo 00312959 25.10.2017 15.11.2017 PP
1011753599 176/2017 El. energia 367,89 Magna energia, a.s., Nitrianska 7555/18, Piešťany 35743565 2020230135 Obec Sasinkovo 00312959 25.10.2017 15.11.2017 PP
20170038 177/2017 Administratívne spracovanie žiadosti na EF na rok 2018 1 200 ANERI group, s.r.o., Antolská 6, Bratislava 50539809 2120383617 Obec Sasinkovo 00312959 02.11.2017 09.11.2017 PP
170284 178/2017 Vlajka SR 100x150-Voľby 21,80 Reprezent, Gajdoš Gabriel, Raslavice 14287315 1020747398 Obec Sasinkovo 00312959 02.11.2017 16.11.2017 PP
1051723771 179/2017 El. energia 277,10 Magna Energia, a.s., Nitrianska 18, Piešťany 35743565 2020230135 Obec Sasinkovo 00312959 31.10.2017 30.11.2017 PP
3170344 180/2017 Vývoz zelene 75 Poľnohospodárske družstvo, Nitrianska 109 00207781 2020394904 Obec Sasinkovo 00312959 03.11.2017 17.11.2017 PP
4102757453 181/2017 Telefónne služby 51,64 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava 35763469 2020273893 Obec Sasinkovo 00312959 01.11.2017 20.11.2017 PP
3201701061 182/2017 Zneškodnenie odpadu-komunálny odpad 198,22 Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o., Kostolné 390 34133861 2020382837 Obec Sasinkovo 00312959 31.10.2017 17.11.2017 PP
2017/018 183/2017 Grafický návrh a farebná tlač- Pamätný listov na ozdobný papier 68,16 Black Print, Pribinova 58, Hlohovec 36262668 2021843714 Obec Sasinkovo 00312959 09.11.2017 23.11.2017 PP
3129171264 184/2017 Zneškodnenie odpadu-nebezpečný odpad 247,68 Marius Pedersen, a.s., Valová 44, Piešťany 34115901 2020386148 Obec Sasinkovo 00312959 09.11.2017 09.12.2017 PP
1740804562 185/2017 Stravné lístky 111,98 Vaša Slovensko, s.r.o., Račianske mýto 1/B, Bratislava 35683813 2020322920 Obec Sasinkovo 00312959 15.11.2017 22.11.2017 PP
0417110579 186/2017 Finančný spravodajca 2018 26,40 Poradca podnikateľa, spol. s.r.o., Martina Rázusa 23/A, Žilina 31592503 2020449189 Obec Sasinkovo 00312959 10.11.2017 14.11.2017 PP
1701206871 187/2017 Mikulášsky balíček 117,72 ATC-JR, s.r.o., Vsetínska cesta 766, Púchov 35760532 2020231939 Obec Sasinkovo 00312959 16.11.2017 30.11.2017 PP
2417119107 188/2017 Telefónne služby-mobil 48,08 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, Bratislava 35697270 2020310578 Obec Sasinkovo 00312959 15.11.2017 29.11.2017 PP
21/17 189/2017 Výkopové práce pri pripájaní obec. vodovodu 560 M a L, Marián Lenghart, Bojničky 52 37251431 1032672707 Obec Sasinkovo 00312959 05.11.2017 05.12.2017 PP
170004022 190/2017 tonery 222,60 Drucker, s.r.o, Oščadnica 1820 44925417 2022873787 Obec Sasinkovo 00312959 28.11.2017 12.12.2017 PP
3170361 191/2017 Vývoz zelene 75 Poľnohospodárske družstvo, Nitrianska 109, Hlohovec 00207781 2020394904 Obec Sasinkovo 00312959 21.11.2017 05.12.2017 PP
1011757485 192/2017 El. energia 494,62 Magna Energia, a.s., Nitrianska 18, Piešťany 35743565 2020230135 Obec Sasinkovo 00312959 27. 11. 2017 15.12. 2017 PP
10111757486 193/2017 El. energia 367, 89 Magna Energia, a.s., Nitrianska 18, Piešťany 35743565 2020230135 Obec Sasinkovo 00312959 27. 11. 2017 15.12. 2017 PP
2104643275 194/2017 Telefónne služby 47,27 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava 35763469 2020273893 Obec Sasinkovo 00312959 01.12.2017 18.12. 2017 PP
2017001728 195/2017 Ročná licencia KEO WIN 204,62 KEO, s.r.o., Poľná 5, Záhorce 36739464 2022326361 Obec Sasinkovo 00312959 01.12. 2017 14.12.2017 PP
14693811 196/2017 Fakturujeme vám obecné noviny rok 2018 67,60 Inprost, s.r.o., Smrečianska 29, Bratislava 31363091 2020302020 Obec Sasinkovo 00312959 31363091 2020302020 PP
3201701142 197/2017 Zneškodnenie odpadu 399,05 Kopaničiarska odp. spoločnosť, Kostolné 390 34133861 2020382837 Obec Sasinkovo 00312959 15.11.2017 02.12.2017 PP
3170378 198/2017 Vývoz kontajnerov 150,- Poľnohospodárske družstvo, Nitrianska 109 00207781 2020394904 Obec Sasinkovo 00312959 06.12.2017 20.12.2017 PP
3201701184 199/2017 Zneškodnenie odpadu 214,45 Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o., Kostolné 390 34133861 2020382837 Obec Sasinkovo 00312959 30.11.2017 17.12.2017 PP
1162017 200/2017 Montáž a oprava vian. ozdôb 448,80 Jozef Šípka, Pusté Sady 87 44798199 1070457410 Obec Sasinkovo 00312959 12.12.2017 26.12.2017 PP
1172017 201/2017 Oprava miestn. rozhlasu 164,88 Jozef Šípka, Pusté Sady 87 44798199 1070457410 Obec Sasinkovo 00312959 12.12.2017 26.12.2017 PP
2421556862 202/2017 Tel. služby 40,13 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, Bratislava 35697270 2020310578 Obec Sasinkovo 00312959 12.12.2017 26.12.2017 PP
3201701256 203/2017 Zneškodnenie odpadu 217,35 Kopaničiarska odp. spoločnosť, Kostolné 390 34133861 2020382837 Obec Sasinkovo 00312959 15.12.2017 01.01.2018 PP
2017100041 204/2017 Obkladačky + materiál kuchyňa OcÚ 1095,38 JT KERAMIK, s.r.o., Nitrianska 62, Hlohovec 45696501 2023108428 Obec Sasinkovo 00312959 19.12.2017 26.12.2017 PP
10517808 205/2017 materiál kuchyňa OcÚ 101,15 AGROFINAL, spol. s.r.o., 920 03 Šulekovo 00589420 2020394915 Obec Sasinkovo 00312959 20.12.2017 03.01.2018 PP
1051730043 206/2017 Elektrická energia 990,92 MAGNA Energia, a.s., Nitrianska 18, Piešťany 35743565 2020230135 Obec Sasinkovo 00312959 31.12.2017 30.01.2018 PP
201700196 207/2017 Autobusová preprava- Vianočná akadémia 135,18 Roman OPETA, ROSI tour, Slnečná 5, Hlohovec 34306439 1020115932 Obec Sasinkovo 00312959 15.12.2017 29.12.2017 PP
201701804 208/2017 Kancelárske potreby 293,75 Revis-Servis spol. s.r.o., Na Priehon 875/2A, Nitra 36657719 2022218121 Obec Sasinkovo 00312959 21.12.2017 04.01.2018 PP
3170396 209/2017 Traktorové práce, odhŕňanie snehu 72,- Poľnohosp. družstvo, Hlohovec, Nitrianska 109, Hlohovec 00207781 2020394904 Obec Sasinkovo 00312959 15.12.2017 29.12.2017 PP
2017076 210/2017 Stav. materiál - kuchyňa 590,47 Miloš Gajdoš, Svätomartinská 131, Lukáčovce 33959935 1028707790 Obec Sasinkovo 00312959 20.12.2017 27.12.2017 PP
1700416 211/2017 Stav. materiál - kuchyňa OcÚ 261,46 Ľubomír Lipták, s.r.o. Galvaniho 41, Bratislava 45282935 2022925729 Obec Sasinkovo 00312959 27.12.2017 10.01.2018 PP
1051726029 212/2017 El. energia 555,66 Magna Energia, a.s., Nitrianska 18, Piešťany 35743565 2020230135 Obec Sasinkovo 00312959 30.11.2017 01.01.2018 PP
2388/2017 213/2017 Ročný poplatok banke za ved. účtu majiteľa cenn. papierov 40,52 Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11 Žilina 31575951 2020372541 Obec Sasinkovo 00312959 20.12.2017 inkaso
3170398 214/2017 Práca traktorom HC 90,- Poľnohospodárske družstvo, Nitrianska 109, Hlohovec 00207781 2020394904 Obec Sasinkovo 00312959 18.12.2017 01.01.2018 PP
2017056 215/2017 Spracovanie projekt. dokumentácie 220,- Ing. Patrik Meliš, Cisárska 4, Hlohovec 43724213 1078635459 Obec Sasinkovo 00312959 19.12.2017 02.01.2018 PP
1011803707 216/2017 El. energia 379,64 Magna Energia, a.s., Nitrianska 18, Piešťany 35743565 2020230135 Obec Sasinkovo 00312959 28.12.2017 15.01.2018 PP
1011803706 217/2017 El. energia 504,10 Magna Energia, a.s., Nitrianska 18, Piešťany 35743565 2020230135 Obec Sasinkovo 00312959 28.12.2017 15.01.2018 PP
2017113 218/2017 Vyhot. účelovej mapy, zameranie uličných pásov v Sasinkove 6.900,- Milan Fančovič, Sasinkovo č. 35 43855725 1044260965 Obec Sasinkovo 00312959 30.12.2017 13.01.2018 PP
01/2017 219/2017 Stavebné práce- Kuchyňa OcÚ 1410,- David Koštrna, Sasinkovo č. 346 51282984 1122912076 Obec Sasinkovo 00312959 30.12.2017 15.01.2018 PP
3170403 220/2017 Vývoz kontajnera 150,- Poľnohospodárske družstvo, ul. Nitrianska 109 00207781 2020394904 Obec Sasinkovo 00312959 29.12.2017 12.01.2018 PP
3201701352 221/2017 Znešk. odpadu 189,82 Kopaničiarska odp. spoločnosť, Kostolné 390 34133861 2020382837 Obec Sasinkovo 00312959 31.12.2017 17.01.2018 PP
3170408 222/2017 Vývoz kontajnera 75,- Poľnohosp. družstvo, Nitrianska 109, Hlohovec 34133861 2020382837 Obec Sasinkovo 00312959 31.12.2017 17.01.2018 PP
3129171467 223/2017 Zber, preprava a zneškodnenie odpadu 1879,02 Marius Pedersen, a.s., Valová 44, Piešťany 34115901 2020386148 Obec Sasinkovo 00312959 31.12.2017 02.02.2018 PP
170275 224/2017 Technik BOZP 293,- SOMO, Jozef Peťovský , Horný Trhovište 134 33431256 1020325306 Obec Sasinkovo 00312959 31.12.2017 14.01.2018 PP
8200005093 225/2017 Telekomunikačné služby 47,02 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava 35763469 2020273893 Obec Sasinkovo 00312959 01.01.2018 18.01.2018 PP
1051732781 226/2017 Elektrická energia 133,97 Magna Energia, a.s., Nitrianska 18, Piešťany 35743565 2020230135 Obec Sasinkovo 00312959 31.12.2017 30.01.2018 PP

 

* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.