Číslo Fa Číslo interné Predmet Cena [€]* Dodávateľ Dodávateľ IČO Dodávateľ DIČ Odberateľ Odberateľ IČO Dátum vyhotovenia Dátum splatnosti Spôsob úhrady Poznámka
1011600188 1/2016 Elektrická energia-3 odb. miesta 472,28 Magna Energia, a.s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany 35743565 2020230135 Obec Sasinkovo 00312959 04.01.2016 PP
11011600189 2/2016 Elektrická energia- 6 odb. miest 317,86 Magna Energia, a.s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany 35743565 2020230135 Obec Sasinkovo 00312959 04.01.2016 PP
2016001 3/2016 Spracovanie projekt. dokumentácie- Rekonštr. domu smútku a obnova cintorína 4200,00 Ing. Michal Šajtlava, PhD. Vinohradská 13, 920 01 Hlohovec 37 251 694 1041649774 Obec Sasinkovo 00312959 08.01.2016 22.01.2016 PP
2016002 4/2016 Vyhot. Digitálneho polohopisného a výškopisného zamerania miest. cintorína 585,00 Milan Fančovič, Sasinkovo č. 35, 920 65 43855725 1044260965 Obec Sasinkovo 00312959 12.01.2016 26.01.2016 PP
20160017 5/2016 Kanc. Potreby 337,97 REVIS-SERVIS, spol. s.r.o. Na priehon 875/2A, 949 05 Nitra 36657719 2022218121 Obec Sasinkovo 00312959 14.01.2016 28.01.2016 PP
3160002 6/2016 Služba traktorom 72,00 Poľnohospodárske družstvo Hlohovec, Nitrianska 109, Hlohovec 00207781 2020394904 Obec Sasinkovo 00312959 13.01.2016 27.01.2016 PP
2016000018 7/2016 Úložné odpad 295,59 Plastic People, s.r.o., Dunajská 12, 811 08 Bratislava 35846666 2021694730 Obec Sasinkovo 00312959 20.01.2016 03.02.2016 PP
1640001376 8/2016 nákup- strav. lístky 1254,60 VAŠA Slovensko, s.r.o., Račianske mýto 1/B, 831 02 Bratislava 35683813 2020322920 Obec Sasinkovo 00312959 26.01.2016 02.02.2016 PP
2321000414 9/2016 Telefónne služby-mobil 45,00 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava 35697270 2020310578 Obec Sasinkovo 00312959 15.01.2016 29.01.2016 PP
96616 0011 10/2016 Oznam noviny-Hlohovecko-Sereďsko 32,64 regionPRESS,s.r.o., Študentská 2, 917 01 Trnava 36252417 2021703552 Obec Sasinkovo 00312959 26.01.2016 09.02.2016 PP
2016001 11/2016 Čerpacia skúška na odber vzoriek vody 360,00 vodaMAX, s.r.o, Jachtárska 61/7248, 921 01 Piešťany 46009400 2023196450 Obec Sasinkovo 00312959 20.01.2016 03.02.2016 PP
101601009 12/2016 Nájomné na rok 2016 1316,04 TAVOS, a.s., Priemyselná 10, 921 79 Piešťany 36252484 2020172264 Obec Sasinkovo 00312959 20.01.2016 11.02.2016 PP
015/2016 13/2016 Záväzná prihláška - pracovná cesta 800,00 ZMO, región JE, Trhová 2, 917 00 Trnava 31826385 2021177246 Obec Sasinkovo 00312959 21.01.2016 04.02.2016 PP
20160092 14/2016 Nákup smetných nádob 39 ks 987,48 Ferex, s.r.o., Vodná 23, 949 01 Nitra 17682258 2020405156 Obec Sasinkovo 00312959 01.02.2016 15.02.2016 PP
3160011 15/2016 Vývoz kontajnera 75,00 Poľnohospodárske družstvo, Nitrianska 109, 920 12 Hlohovec 00207781 2020394904 Obec Sasinkovo 00312959 28.01. 2016 11.02. 2016 PP
1011604009 16/2016 Elektrická energia 472,28 MAGNA ENERGIA, a.s., Nitrianska 7555/18, Piešťany 35743565 2020230135 Obec Sasinkovo 00312959 27.01. 2016 15.02. 2016 PP
1011604010 17/2016 Elektrická energia 357,97 MAGNA ENERGIA, a.s., Nitrianska 7555/18, Piešťany 35743565 2020230135 Obec Sasinkovo 00312959 27.01. 2016 15.02. 2016 PP
2016007 18/2016 Vyhot. Geometr. Plánu na oddelenie pozemkov p.č. 1176/1,1176/3, k.ú. Sasinkovo 257,00 Milan Fančovič, Sasinkovo č. 35 43855725 1044260965 Obec Sasinkovo 00312959 03.02. 2016 17.02. 2016 PP
16300103 19/2016 Dopravné služby za mes. január 249,64 ARRIVA Trnava, a.s., Nitrianska 5, 917 02 Trnava 36249840 2020167281 Obec Sasinkovo 00312959 02.02.2016 16.02.2016 PP
2016000048 20/2016 Zmes. kom. odpad 278,30 Plastic People, s.r.o., Dunajská 12, 811 08 Bratislava 35846666 2021694730 Obec Sasinkovo 00312959 03.02.2016 17.02.2016 PP
966160018 21/2016 Oznam Hlohovecko-Sereďsko 32,64 regionPRESS, s.r.o. 36252417 2021703552 Obec Sasinkovo 00312959 02.02.2016 16.02.2016 PP
3160023 22/2016 Práca s JCB strojom 43,20 Poľnohospodárske družstvo, Nitrianska 109, Hlohovec 00207781 2020394904 Obec Sasinkovo 00312959 31.01.2016 14.02.2016 PP
3781827358 23/2016 telefónne služby 47,54 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava 35763469 2020273893 Obec Sasinkovo 00312959 02.02.2016 18.02.2016 PP
3160022 24/2016 Odhŕňanie snehu 48,00 Poľnohospodárske družstvo Hlohovec, Nitrianska 109, Hlohovec 00207781 2020394904 Obec Sasinkovo 00312959 31.01.2016 14.02.2016 PP
84102898 25/2016 Poradca 2016 58,80 PORADCA, s.r.o., Pri Celulózke 40, Žilina 36371271 2020102293 Obec Sasinkovo 00312959 22.01.2016 16.02.2016 PP
2/2016 26/2016 Vymaľovanie a výsprava zatopených miestností v objekte budovy MŠ 403,35 Jaroslav Glenda, Alekšince 423 35141841 1029332590 Obec Sasinkovo 00312959 10.02.2016 24.02.2016 PP
1051600442 27/2016 Elektrická energia 868,00 MAGNA ENERGIA, a.s., Nitrianska, Piešťany 35743565 2020230135 Obec Sasinkovo 00312959 31.01.2016 29.02.2016 PP
82016 28/2016 Oprava verejného osvetlenia 339,36 Jozef Šípka, Pusté Sady 87, 44798199 1070457410 Obec Sasinkovo 00312959 01.02.2016 15.02.2016 PP
3160028 29/2016 Vývoz kontajnera 75,00 Poľnohospodárske družstvo, Nitrianska 109, Hlohovec 00207781 2020394904 Obec Sasinkovo 00312959 08.02.2016 22.02.2016 PP
20160158 30/2016 Kancel. potreby 217,01 REVIS-SERVIS spol. s.r.o., Na priehon 875/2A, Nitra 36657719 2022218121 Obec Sasinkovo 00312959 12.02.2016 26.02.2016 PP
2016/0001 31/2016 Práce so strojom JCB 255,00 Milan Bíro, Školská 800, Veľké Zálužie 32749431 1020402581 Obec Sasinkovo 00312959 31.01.2016 20.02.2016 PP
2325298349 32/2016 Telefónne služby-mobil 43,00 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, Bratislava 35697270 2020310578 Obec Sasinkovo 312959 16.2.2016 29.2.2016 PP
160015 33/2016 Školenie+osvedčenie kuričov 240,00 SOMO, súkromná ochrana majetku, Horné Trhovište 134, 33431256 1020325306 Obec Sasinkovo 312959 16.2.2016 1.3.2016 PP
2016000083 34/2016 Úložné odpad 283,56 Plastic People, s.r.o., Dunajská 12 35846666 2021694730 Obec Sasinkovo 312959 16.2.2016 1.3.2016 PP
527/2016 35/2016 Potvrdenie údaja 6,00 Prima banka, Slovensko, a.s., Hodžova 11, 010 11 Žilina 31575951 2020372541 Obec Sasinkovo 312959 25.2.2016 25.2.2016 Bezhotovostne z účtu
2161105376 36/2016 Poplatok za licenciu na verejné použitie hudobných diel 20,40 Slovenský ochranný zväz autorských pre práva k hudobným dielam 178454 2020795601 Obec Sasinkovo 312959 24.2.2016 10.3.2016 PP
101602041 37/2016 Za výkon skúšok vody na základe objednávky 653,88 Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s., Priemyselná 10, Piešťany 36252484 2020172264 Obec Sasinkovo 312959 25.2.2016 10.3.2016 PP
1011611930 38/2016 Elektrická energia 472,28 Magna energia, a.s., Nitrianska 7555/18, Piešťany 35743565 2020230135 Obec Sasinkovo 312959 23.2.2016 15.3.2016 PP
1011611931 39/2016 Elektrická energia 357,97 Magna energia, a.s., Nitrianska 7555/18, Piešťany 35743565 2020230135 Obec Sasinkovo 312959 23.2.2016 15.3.2016 PP
3160043 40/2016 Vývoz kontajnera 75,00 Poľnohospodárske družstvo, Nitrianska 109, Hlohovec 207781 2020394904 Obec Sasinkovo 312959 29.2.2016 14.3.2016 PP
16300232 41/2016 Dopravné služby 282,29 ARRIVA, Trnava, a.s., Nitrianska 5, Trnava 36249840 2020167281 Obec Sasinkovo 312959 1.3.2016 15.3.2016 PP
2016000120 42/2016 Úložné odpadu 283,56 Plastic people, s.r.o.,Dunajská 12, Bratislava 35846666 2021694730 Obec Sasinkovo 312959 1.3.2016 15.3.2016 PP
8782748149 43/2016 Telefónne služby 47,76 Slovak Telekom, Bajkalská 28, Bratislava 35763469 2020273893 Obec Sasinkovo 312959 2.3.2016 18.3.2016 inkaso
1051603201 44/2016 Elektrická energia 611,72 Magna Energia a.s., Nitrianska 7555/18, Piešťany 35743565 2020230135 Obec Sasinkovo 312959 29.2.2016 30.3.2016 PP
89946835 45/2016 Súvzťažnosti pre VS 10,00 PORADCA, s.r.o., Pri Celulózke 40, Žilina 36371271 2020102293 Obec Sasinkovo 312959 8.3.2016 29.3.2016 PP
52/2016 46/2016 Ročná licencia virt. cintorín 84,00 3Wslovakia, s.r.o., Na Vinohrady 692/59, Trenčín 36746045 2022355291 Obec Sasinkovo 312959 1.3.2016 1.4.2016 PP
2329576423 47/2016 Telefónne služby-mobil 46,97 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava 35697270 2020310578 Obec Sasinkovo 312959 15.3.2016 29.3.2016 PP
3201600153 48/2016 Zneškodnenie komunálneho odpadu 209,53 Kopaničiarska odpadová spoločnosť, Kostolné č. 390, Rakovice 34133861 2020382837 Obec Sasinkovo 312959 15.3.2016 1.4.2016 PP
20160009 49/2016 Zemné práce-ihrisko 447,94 Milan Bíro-nákladná doprava, školská 800, Veľké Zálužie 32749431 1020402581 Obec Sasinkovo 312959 21.3.2016 31.3.2016 PP
20160358 50/2016 Toner do tlačiarne 102,00 REVIS-SERVIS spol, s.r.o., Na Priehon 875/2A, Nitra 36657719 2022218121 Obec Sasinkovo 312959 21.3.2016 4.4.2016 PP
3160053 51/2016 Vývoz kontajnera 150,00 Poľnohospodárske družstvo Hlohovec, Nitrianska 109, 920 12 207781 2020394904 Obec Sasinkovo 312959 21.3.2016 4.4.2016 PP
16400374 52/2016 „Účtovné súvzťažnosti v samospráve“ 30,90 Regionálne vzdelávacie centrum Senica, M. Nešpora 925/8, Senica 37986635 2022129736 Obec Sasinkovo 312959 19.3.2016 2.4.2016 PP
16002 53/2016 Odborný posudok CPS na PVC podlahu 101,00 Cech Podlahárov Slovenska, Štefánikova 118, Nitra 36123935 2021603694 Obec Sasinkovo 312959 2.3.2016 1.4.2016 PP
3160056 54/2016 Vývoz kontajnera 75,00 Poľnohospodárske družstvo, Nitrianska 109, Hlohovec 207781 2020394904 Obec Sasinkovo 312959 22.3.2016 5.4.2016 PP
160057 55/2016 Technik BOZP 293,00 SOMO, Peťovský, Horné Trhovište 920 66 33431256 1020325306 Obec Sasinkovo 312959 31.3.2016 14.4.2016 PP
2016016 56/2016 Stav. materiál 157,72 Miloš Gajdoš, Lukáčovce 131, 951 23 Lukáčovce 33959935 1028707790 Obec Sasinkovo 312959 24.3.2016 31.3.2016 PP
1011616882 57/2016 Elektrická energia 472,28 Magna Energia, a.s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany 35743565 2020230135 Obec Sasinkovo 312959 28.3.2016 15.4.2016 PP
1011616883 58/2016 Elektrická energia 357,97 Magna Energia, a.s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany 35743565 2020230135 Obec Sasinkovo 312959 28.3.2016 15.4.2016 PP
160001 59/2016 Policové skrine 987,00 Miroslav Foltín-Stolárstvo Foltín, Sasinkovo 35108711 1037955787 Obec Sasinkovo 312959 30.3.2016 6.4.2016 PP
3160068 60/2016 Vývoz kontajnera 75,00 Poľnohospodárske družstvo, Nitrianska 109, Hlohovec 207781 2020394904 Obec Sasinkovo 312959 31.3.2016 14.4.2016 PP
20160425 61/2016 Náplň do tlačiarne 77,41 REVIS-SERVIS, spol s.r.o., Na priehon 875/2A, Nitra 36657719 2022218121 Obec Sasinkovo 312959 4.4.2016 18.4.2016 PP
16300369 62/2016 Dopravné služby 295,66 ARRIVA Trnava, a.s., Nitrianska 5, 917 02 Trnava 36249840 2020167281 Obec Sasinkovo 312959 1.4.2016 15.4.2016 PP
1680149 63/2016 Web hosting 96,00 ALFA CENTAURI, Pri strelnici 3, 821 04 Bratislava 35862301 2020290426 Obec Sasinkovo 312959 4.4.2016 17.4.2016 PP
3201600166 64/2016 Zneškodnenie odpadu 214,45 Kopaničiarska odpadová spoločnosť, Kostolné 390, 916 13 Kostolné 34133861 2020382837 Obec Sasinkovo 312959 31.3.2016 17.4.2016 PP
3129160245 65/2016 Na základe zmluvy o zbere, preprave a zneškodnení odpadu 1938,89 Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, 911 01 Trenčín 34115901 2020386148 Obec Sasinkovo 312959 4.4.2016 4.5.2016 PP
5783674284 66/2016 Telefónne služby-mobil 65,40 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 2020273893 Obec Sasinkovo 312959 3.4.2016 18.4.2016 PP
1051604987 67/2016 Elektrická energia 480,76 Magna Energia, a.s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany 35743565 2020230135 Obec Sasinkovo 312959 31.3.2016 2.5.2016 PP
20160007 68/2016 Dodávka a montáž 24253,86 KOSTE plus s.ro., Zlatovská 27, Trenčín 48324582 2120141540 Obec Sasinkovo 312959 31.3.2016 14.4.2016 PP
3129160342 69/2016 Zmluva o zbere, preprave a zneškodnení odpadu- vrecový systém 270,00 Marius Pedersen, a.s.,Opatovská 1735, 911 01 Trenčín 34115901 2020386148 Obec Sasinkovo 312959 11.4.2016 11.5.2016 PP
2 70/2016 Úprava miestnych komunikácií 156,00 Daniel Takáč-MADA, Malý Báb 89 43768098 1078645381 Obec Sasinkovo 312959 8.4.2016 8.5.2016 PP
2333888177 71/2016 Telefónne služby-mobil 50,12 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, Bratislava 35697270 2020310578 Obec Sasinkovo 312959 15.4.2016 29.4.2016 PP
2016002 72/2016 Stav. materiál-ihrisko 922,00 Miloš Koštrna, Nitrianska 2518/7, Hlohovec 47936967 1081894473 Obec Sasinkovo 312959 21.4.2016 5.5.2016 PP
3201600240 73/2016 Zneškodnenie odpadu, zmesový kom. odpad 235,03 Kopaničiarska odpadová spoločnosť, Kostolné č. 390 34133861 2020382837 Obec Sasinkovo 312959 15.4.2016 2.5.2016 PP
2016900038 74/2016 Posudkový lekár 13,50 Spoločný obecný úrad, Podzámska 39, Hlohovec 312509 2021279436 Obec Sasinkovo 312959 22.4.2016 6.5.2016 PP
160086 75/2016 Kontrola a oprava RHP-OÚ 120,00 Súkromná ochrana majetku, SOMO, Jozef Peťovský, Horné Trhovište 134 33431256 1020325306 Obec Sasinkovo 312959 27.4.2016 11.5.2016 PP
1011620350 76/2016 Elektrická energia 472,28 Magna Energia, a.s.,Nitrianska 7555/18, Piešťany 35743565 2020230135 Obec Sasinkovo 312959 26.4.2016 15.5.2016 PP
1011620351 77/2016 Elektrická energia 357,97 Magna Energia, Nitrianska 7555/18, Piešťany 35743565 2020230135 Obec Sasinkovo 312959 26.4.2016 15.5.2016 PP
3160107 78/2016 Vývoz kontajnera 75,00 Poľnohospodárske družstvo, Nitrianska 109, 920 12 Hlohovec 207781 2020394904 Obec Sasinkovo 312959 28.4.2016 12.5.2016 PP
16300519 79/2016 Dopravné služby 283,25 ARRIVA Trnava, a.s., Nitrianska 5, Trnava 36249840 2020167281 Obec Sasinkovo 312959 2.5.2016 16.5.2016 PP
272016 80/2016 Oprava-verejné osvetlenie 174,72 Jozef Šípka, Pusté Sady 87, 925 54 44798199 1070457410 Obec Sasinkovo 312959 3.5.2016 17.5.2016 PP
8784602850 81/2016 Telefónne služby-pevná linka 46,81 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 2020273893 Obec Sasinkovo 312959 2.5.2016 18.5.2016 inkaso
3129160436 82/2016 Zmluvy o zbere, preprave a zneškodnení odpadu 244,80 Marius Pedersen, a.s., Valová 44, 921 01 Piešťany 34115901 2020386148 Obec Sasinkovo 312959 4.5.2016 3.6.2016 PP
111603424 83/2016 Carbond 940 FC 310 ml-čierny 12,53 S.N.A.I.L s.r.o. Rastislavova 14, Nitria Lužianky 34141804 2020408137 Obec Sasinkovo 312959 6.5.2016 7.5.2016 V hotovosti
1060001303 84/2016 Gumová pryž, DH3-30-0300-15 čierna 923,04 JUTEX SLOVAKIA, s.r.o., Ivánska cesta 2, 821 04 Bratislava 36250643 2020173562 Obec Sasinkovo 312959 6.5.2016 14.5.2016 PP
2016/0019 85/2016 Práce na verejných komunikáciách na parkovisku pri šport. areáli 288,00 Milan Bíro, Nákladná doprava, Bíro Milan, Školská 800, 951 35 32749431 1020402581 Obec Sasinkovo 312959 5.5.2016 15.5.2016 PP
3201600243 86/2016 Zneškodnenie odpadu-zmesový kom. odpad 191,56 Kopaničiarska odpadová spoločnosť, 916 13 Kostolné 34133861 2020382837 Obec Sasinkovo 312959 30.4.2016 17.5.2016 PP
1051607136 87/2016 Elektrická energia 131,37 Magna Energia, a.s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany 35743565 2020230135 Obec Sasinkovo 312959 30.4.2016 30.5.2016 PP
20160162 88/2016 Manažment procesu verejného obstarávania v zmysle zákona o VO 1800,00 PROUNION, a.s., Piaristická 2,949 01 Nitra 45597103 2023058422 Obec Sasinkovo 312959 6.5.2016 21.5.2016 PP
3160125 89/2016 Vývoz kontajnera 150,00 Poľnohospodárske družstvo Nitrianska 109, Hlohovec 207781 2020394904 Obec Sasinkovo 312959 6.5.2016 20.5.2016 PP
4 90/2016 Čistenie komunikácie od nánosov po búrke nakladanie kontajnera 120,00 Takáč Daniel-MADA, Malý Báb 89, 951 34 Báb 43746098 1078645381 Obec Sasinkovo 312959 16.5.2016 16.6.2016 PP
3129160522 91/2016 Zber, preprava a zneškodnenie odpadu 107,77 Marius Pedersen, a.s., Valová 44, 921 01 Piešťany 34115901 2020386148 Obec Sasinkovo 312959 12.5.2016 11.6.2016 PP
3201600322 92/2016 Zneškodnenie odpadu –zmes. kom. odpad 215,03 Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. 34133861 2020382837 Obec Sasinkovo 312959 15.5.2016 1.6.2016 PP
20160653 93/2016 Toner, kombatibil. CANON PGI-1500 XL Black 122,50 REVIS-SERVIS spol. s.r.o., Na Priehon 875/2A 36657719 2022218121 Obec Sasinkovo 312959 19.5.2016 2.6.2016 PP
2162008581 94/2016 Osvedčovacia kniha 10,73 ŠEVT, a.s., Plynárenská 6, Bratislava 31331131 2020295860 Obec Sasinkovo 312959 17.5.2016 7.6.2016 PP
2338205624 95/2016 Telefónne služby-mobil 43,00 Orange, Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava 35697270 2020310578 Obec Sasinkovo 312959 15.5.2016 29.5.2016 PP
3160141 96/2016 Vývoz kontajnera 75,00 Poľnohospodárske družstvo, Nitrianska ul 109, 920 12 Hlohovec 207781 2020394904 Obec Sasinkovo 312959 18.5.2016 1.6.2016 PP
3160151 97/2016 Vývoz kontajnera 150,00 Poľnohospodárske družstvo, Nitrianska ul 109, 920 12 Hlohovec 207781 2020394904 Obec Sasinkovo 312959 23.5.2016 6.6.2016 PP
1011625299 98/2016 Elektrická energia 357,97 Magna Energia, a.s., Nitrianska 7555/18, Piešťany 35743565 2020230135 Obec Sasinkovo 312959 26.5.2016 15.6.2016 PP
1011625298 99/2016 Elektrická energia 472,28 Magna Energia, a.s., Nitrianska 7555/18, Piešťany 35743565 2020230135 Obec Sasinkovo 312959 26.5.2016 15.6.2016 PP
16300654 100/2016 Dopravné služby 306,83 ARRIVA Trnava, a.s., Nitrianska 5, Trnava 36249840 2020167281 Obec Sasinkovo 312959 1.6.2016 15.6.2016 PP
3201600336 101/2016 Zneškodnenie odpadu zmesový komunálny odpad 195,04 Kopaničiarska odpadová spoločnosť, Kostolné 390 34133861 2020382837 Obec Sasinkovo 312959 31.5.2016 17.6.2016 PP
00615/2016 102/2016 Reklamné predmety 74,80 Jozef Šmrhola-OLYMP, Santovka 145 32581190 1020374773 Obec Sasinkovo 312959 2.6.2016 9.6.2016 PP
5785530120 103/2016 Telefónne služby-pevná linka 48,66 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 2020273893 Obec Sasinkovo 312959 2.6.2016 20.6.2016 PP
1051608761 104/2016 Elektrická energia, a.s. 48,66 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 2020273893 Obec Sasinkovo 312959 2.6.2016 20.6.2016 PP
2016900053 105/2016 Elektrická energia, a.s. 27,00 Mesto Hlohovec-Spoločný obecný úrad Hlohovec, Podzámska 39, Hlohovec 312509 2021279436 Obec Sasinkovo 312959 9.6.2016 22.6.2016 PP
160017 106/2016 Struna do kosačky 100,20 VIKTORIA-HAMOR, s.r.o., Šugovská dolina 10, Medzev 31698948 2020495576 Obec Sasinkovo 312959 15.6.2016 22.6.2016 PP
3201600422 107/2016 Zneškodnenie odpadu zmes. kom. Odpad. 375,87 Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o., Kostolné 390, Kostolné 34133861 2020382837 Obec Sasinkovo 312959 15.6.2016 2.7.2016 PP
3160164 108/2016 Vývoz kontajnera 150,00 Poľnohospodárske družstvo Hlohovec, Nitrianska 109, Hlohovec 207781 2020394904 Obec Sasinkovo 312959 17.6.2016 1.7.2016 PP
2342541172 109/2016 Telefónne služby-mobil 33,25 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava 35697270 2020310578 Obec Sasinkovo 312959 15.6.2016 29.6.2016 PP
2016096 110/2016 Audítorské overenie účt. závierky 1356,00 ekoAUDÍTOR, s.r.o., Letecká 11, 831 03 Bratislava 31397727 2020338045 Obec Sasinkovo 312959 23.6.2016 30.6.2016 PP
160131 111/2016 Súkromná ochrana majetku, SOMO, Horné Trhovište 134 293,00 SOMO-Peťovský Jozef, Horné Trhovište 134 33431256 1020325306 Obec Sasinkovo 312959 30.6.2016 14.7.2016 PP
2016088 112/2016 Občerstvenie a cateringové služby na Športfeste 2016 224,00 You and Me Trade, s.r.o., 9. mája 32, Hlohovec 47480939 2024010428 Obec Sasinkovo 312959 27.6.2016 11.7.2016 PP
3160197 113/2016 Vývoz kontajnera 150,00 Poľnohospodárske družstvo, Nitrianska 109, Hlohovec 207781 2020394904 Obec Sasinkovo 312959 28.6.2016 12.7.2016 PP
342/2016 114/2016 Náklady na stravovanie, dopravu- prac. cesta 75,00 ZMO,región JE, Trhová 2, 917 00 Trnava 31826385 2021177246 Obec Sasinkovo 312959 1.7.2016 14.7.2016 PP
7 115/2016 Čistenie obecného rygolu-HALAS-hlavná nakladanie a odvoz nánosov na skládku 540,00 Daniel Takáč, Báb 89, 951 34 Báb 43768098 1078645381 Obec Sasinkovo 312959 6.7.2016 6.8.2016 PP
1640802502 116/2016 Stravný lístok 2016 1235,70 VAŠA Slovensko, s.r.o., Račjanske mýto 1/B 35683813 2020322920 Obec Sasinkovo 312959 13.7.2016 20.7.2016 PP
16300791 117/2016 Dopravné služby 293,71 ARRIVA Trnava, a.s., Nitrianska 5, 917 02 Trnava 36249840 2020167281 Obec Sasinkovo 312959 1.7.2016 15.7.2016 PP
3201600434 118/2016 Zneškodnenie odpadu, zmes. kom. odpad 170,69 Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o., Kostolné č. 390 34133861 2020382837 Obec Sasinkovo 312959 30.6.2016 17.7.2016 PP
20160935 119/2016 Kancelárske potreby 125,50 REVIS-SERVIS spol. s.r.o., Na Priehon 875/2A, Nitra 36657719 2022218121 Obec Sasinkovo 312959 8.7.2016 22.7.2016 PP
3129160693 120/2016 Zber, preprava a zneškodnenie odpadu 1950,30 Marius Pedersen, a.s, Valová 44, 921 01 Piešťany 34115901 2020386148 Obec Sasinkovo 312959 4.7.2016 3.8.2016 PP
1011629183 121/2016 Elektrická energia 357,97 MAGNA ENERGIA, a.s., Nitrianska 7555/18, Piešťany 34115901 2020386148 Obec Sasinkovo 312959 27.6.2016 15.7.2016 PP
1011629182 122/2016 Elektrická energia 472,28 MAGNA ENERGIA, a.s., Nitrianska 7555/18, Piešťany 34115901 2020386148 Obec Sasinkovo 312959 27.6.2016 15.7.2016 PP
1051611200 123/2016 Elektrická energia -50,71 MAGNA ENERGIA, a.s., Nitrianska 7555/18, Piešťany 34115901 2020386148 Obec Sasinkovo 312959 27.6.2016 15.7.2016 PP
3129160818 124/2016 Zber, preprava, zneškodnenie odpadu 324,00 Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín 34115901 2020386148 Obec Sasinkovo 312959 12.7.2016 11.8.2016 PP
4786463699 125/2016 Telefónne služby-mobil 52,39 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 2020273893 Obec Sasinkovo 312959 2.7.2016 18.7.2016 PP
3160215 126/2016 Vývoz kontajnera 75,00 Poľnohospodárske družstvo, Hlohovec, Nitrianska 109, Hlohovec 207781 2020394904 Obec Sasinkovo 312959 13.7.2016 27.7.2016 PP
2346894629 127/2016 Telefónne služby-mobil 40,21 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava 35697270 2020310578 Obec Sasinkovo 312959 15.7.2016 29.7.2016 PP
3201600511 128/2016 Zneškodnenie odpadu 176,78 Kopaničiarska odpad. Spoločnosť, a.s., Kostolné 390, 34133861 2020382837 Obec Sasinkovo 312959 15.7.2016 1.8.2016 PP
3160221 129/2016 Vývoz kontajnera 75,00 Poľnohospodárske družstvo Hlohovec, Nitrianska 109, Hlohovec 207781 2020394904 Obec Sasinkovo 312959 19.7.2016 2.8.2016 PP
472016 130/2016 Oprava verejného osvetlenia 330,96 Jozef Šípka, Pusté Sady 87, 925 54 44798199 1070457410 Obec Sasinkovo 312959 26.7.2016 9.8.2016 PP
462016 131/2016 Oprava miestneho rozhlasu 337,92 Jozef Šípka, Pusté Sady 87, 925 54 44798199 1070457410 Obec Sasinkovo 312959 26.7.2016 9.8.2016 PP
8 132/2016 Zemné práce 144,00 Takáč Daniel-MADA, Malý Báb 89, Báb 43746098 1078645381 Obec Sasinkovo 312959 22.7.2016 22.8.2016 PP
1011633158 133/2016 Elektrická energia 472,28 Magna energia, a.s., Nitrianska 7555/18, Piešťany 35743565 2020230135 Obec Sasinkovo 312959 24.7.2016 15.8.2016 PP
1011633159 134/2016 Elektrická energia 357,97 Magna energia, a.s., Nitrianska 7555/18, Piešťany 35743565 2020230135 Obec Sasinkovo 312959 24.7.2016 15.8.2016 PP
16300919 135/2016 Dopravné služby v rámci prímestskej dopravy 289,40 ARRIVA Trnava, a.s., Nitrianska 5 917 02 Trnava 36249840 2020167281 Obec Sasinkovo 312959 1.8.2016 15.8.2016 PP
3201600554 136/2016 Zneškodnenie odpadu zmesový kom. odpad 189,82 Kopaničiarska odpadová spoločnosť, Kostolné 390, 916 13 34133861 2020382837 Obec Sasinkovo 312959 31.7.2016 17.8.2016 PP
1413625 137/2016 Tlačivá –daň z nehnuteľnosti 66,30 INPROST spol. s.r.o., Smrečianska 29, Bratislava 31363091 2020302020 Obec Sasinkovo 312959 2.8.2016 9.8.2016 PP
3787391534 138/2016 Telefónne služby 46,49 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,Bratislava 35763469 2020273893 Obec Sasinkovo 312959 2.8.2016 18.8.2016 PP
3160243 139/2016 Vývoz kontajnera 75,00 Poľnohospodárske družstvo Hlohovec, Nitrianska 109, Hlohovec 207781 2020394904 Obec Sasinkovo 312959 4.8.2016 18.8.2016 PP
1051613557 140/2016 Preplatok, elektrická energia -4,99,00 Magna energia, a.s.,Nitrianska 7555/18, Piešťany 35743565 2020230135 Obec Sasinkovo 312959 15.8.2016 30.8.2016 PP
20161112 141/2016 Kancelárske potreby 56,36 REVIS-SERVIS, spol., s.r.o., Na Priehon 875/2A, Nitra 36657719 2022218121 Obec Sasinkovo 312959 17.8.2016 31.8.2016 PP
3201600594 142/2016 Zneškodnenie odpadu zmes. kom. odpad 190,11 Kopaničiarska odpadová spoločnosť, Kostolné č. 390, Kostolné 34133861 2020382837 Obec Sasinkovo 312959 15.8.2016 1.9.2016 PP
2351238911 143/2016 Telefónne služby, mobil 40,00 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava 35697270 2020310578 Obec Sasinkovo 312959 15.8.2016 29.8.2016 PP
3160260 144/2016 Vývoz zelene 150,00 Poľnohospodárske družstvo, Nitrianska 109, 920 12 Hlohovec 207781 2020394904 Obec Sasinkovo 312959 19.8.2016 2.9.2016 PP
20161132 145/2016 toner-čierny 85,63 REVIS-SERVIS spol. s.r.o., Na priehon 875/2A, 949 05 Nitra 36657719 2022218121 Obec Sasinkovo 312959 24.8.2016 7.9.2016 PP
3160267 146/2016 Vývoz žumpy 135,00 Poľnohospodárske družstvo Hlohovec, Nitrianska 109, 920 12 Hlohovec 207781 2020394904 Obec Sasinkovo 312959 23.8.2016 6.9.2016 PP
3160274 147/2016 Vývoz zelene 75,00 Poľnohospodárske družstvo Hlohovec, Nitrianska 109, 920 12 Hlohovec 207781 2020394904 Obec Sasinkovo 312959 25.8.2016 8.9.2016 PP
1060002439 148/2016 Dodávka a montáž na zákl. obj. 5409,85 JUTEX Slovakia, s.r.o. Ivánska cesta 2, 821 04 Bratislava 36250643 2020173562 Obec Sasinkovo 312959 25.8.2016 9.9.2016 PP
1011637776 149/2016 Elektrická energia 472,28 MAGNA ENERGIA, a.s., Nitrianska 7555/18, Piešťany 36250643 2020173562 Obec Sasinkovo 312959 25.8.2016 9.9.2016 PP
1011637777 150/2016 elektrická energia 357,97 MAGNA ENERGIA, a.s., Nitrianska 7555/18, Piešťany 36250643 2020173562 Obec Sasinkovo 312959 25.8.2016 15.9.2016 PP
2016/0610 151/2016 Okná na budove Šatne TJ 3 412,55 Roman Rybanský-ROMAKO, Nezábudkova 3, 971 01 Priezvidza 37011642 1020051109 Obec Sasinkovo 312959 2.9.2016 12.9.2016 PP
6788321988 152/2016 telefónne služby 48,49 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava 35763469 2020273893 Obec Sasinkovo 312959 2.9.2016 19.9.2016 PP
3160286 153/2016 Vývoz zelene 75,00 Poľnohospodárske družstvo, Nitrianska 109, Hlohovec 207781 2020394904 Obec Sasinkovo 312959 6.9.2016 20.9.2016 PP
16301045 154/2016 Dopravné služby 292,73 ARRIVA Trnava, a.s., Nitrianska 5, Trnava 36249840 2020167281 Obec Sasinkovo 312959 2.9.2016 16.9.2016 PP
1051615000 155/2016 Elektrická energia 21,51 Magna Energia, a.s., Nitrianska 7555/18, Piešťany 35743565 2020230135 Obec Sasinkovo 312959 31.8.2016 30.9.2016 PP
3201600609 156/2016 Zneškodnenie odpadu 196,19 Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o., Kostolné 390 34133861 2020382837 Obec Sasinkovo 312959 31.8.2016 17.9.2016 PP
2355581988 157/2016 Telefónne služby mobil 38,47 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, Bratislava 35697270 2020310578 Obec Sasinkovo 312959 15.9.2016 29.9.2016 PP
20160907 158/2016 Inštalačný materiál 458,41 Pažitný Peter Fitter, Stará hora 3839/7, Hlohovec 34302743 1020351519 Obec Sasinkovo 312959 22.9.2016 8.10.2016 PP
01/2016 159/2016 Oprava omietok + stierkovanie, demolačné práce 804,00 Martin Moravec, Sasinkovo č. 46 46086005 1072102680 Obec Sasinkovo 312959 20.9.2016 27.9.2016 PP
3201600687 160/2016 Zneškodnenie odpadu 200301, zmes kom. odpad 192,43 Kopaničiarska odpadová spol, s.r.o., Kostolné 390 34133861 2020382837 Obec Sasinkovo 312959 15.9.2016 2.10.2016 PP
3160301 161/2016 Vývoz zelene 150,00 Poľnohospodárske družstvo Hlohovec, Nitrianska 109,Hlohovec 207781 2020394904 Obec Sasinkovo 312959 16.9.2016 30.9.2016 PP
2016/41 162/2016 Na základe objednávky č. 13/2016 552,00 Miroslav Chmúra, 920 65 Sasinkovo 40373053 1048080022 Obec Sasinkovo 312959 20.9.2016 4.10.2016 PP
02/2016 163/2016 Vyspravovanie omietok Šatne TJ 220,50 Martin Moravec, Sasinkovo č. 46, Sasinkove 46086005 1072102680 Obec Sasinkovo 312959 3.10.2016 10.10.2016 PP
3160312 164/2016 Vývoz zelene 75,00 Poľnohospodárske družstvo, Nitrianska 109, Hlohovec 207781 2020394904 Obec Sasinkovo 312959 28.9.2016 12.10.2016 PP
1011641839 165/2016 Elektrická energia 472,28 MAGNA ENERGIA, a.s., Nitrianska 7555/18, Piešťany 35743565 2020230135 Obec Sasinkovo 312959 26.9.2016 15.10.2016 PP
1011641840 166/2016 Elektrická energia 357,97 MAGNA ENERGIA, a.s., Nitrianska 7555/18, Piešťany 35743565 2020230135 Obec Sasinkovo 312959 26.9.2016 15.10.2016 PP
160209 167/2016 Technik BOZP,výkon prác zdrav. dohľadu 293,00 SOMO, Jozef Peťoský, Horné Trhovište 134, 920 66 33431256 1020325306 Obec Sasinkovo 312959 30.9.2016 14.10.2016 PP
XI.2016 168/2016 Maliarske práce budova šatní TJ 854,30 Jaroslav Glenda, Alekšince č. 423, 951 22 35141841 1029332590 Obec Sasinkovo 312959 4.10.2016 28.10.2016 PP
160400027 169/2016 Obklad-budova šatní TJ 718,96 inCeram G.M.A. brand, Nitrianska 106, Hlohovec 33435456 1020354093 Obec Sasinkovo 312959 3.10.2016 17.10.2016 PP
9789252981 170/2016 Telefónne služby 49,78 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 2020273893 Obec Sasinkovo 312959 2.10.2016 18.10.2016 PP
16301162 171/2016 Dopravné služby 267,50 ARRIVA Trnava, a.s., Nitrianska 5, 917 02 Trnava 36249840 2020167281 Obec Sasinkovo 312959 3.10.2016 17.10.2016 PP
3129161099 172/2016 Zber, preprava a zneškodnenie odpadu 1822,07 Marius Pedersen, a.s., Valova 44, 921 01 Piešťany 34115901 2020386148 Obec Sasinkovo 312959 4.10.2016 3.11.2016 PP
3201600713 173/2016 Zneškodnenie odpadu zmes.kom.odpad 195,62 Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o., Kostolné č. 390, 916 13 34133861 2020382837 Obec Sasinkovo 312959 30.9.2016 17.10.2016 PP
1051617394 174/2016 Poplatok ele. energia 90,54 Magna Energia, a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťanx 35743565 2020230135 Obec Sasinkovo 312959 30.9.2016 31.10.2016 PP
XII/2016 175/2016 Maliarske práce 131,60 Jaroslav Glenda, Alekšince 423, 951 22 35141841 1029332590 Obec Sasinkovo 312959 11.10.2016 30.10.2016 PP
672016 176/2016 Oprava verejného osvetlenia 649,68 Jozef Šípka, Pusté Sady 87, 925 54 44798199 1070457410 Obec Sasinkovo 312959 13.10.2016 27.10.2016 PP
2016414757 177/2016 Posúdenie proj. dokumentácie pre stavebné povolenie „Vodovod obce Sasinkovo“ 96,00 Technická inšpekcia, a.s., Mostná 66, 949 01 Nitra 36653004 2022210608 Obec Sasinkovo 312959 12.10.2016 26.10.2016 PP
2016071 178/2016 Maliarske potreby 274,15 Miloš Gajdoš, Svätomartinská 131, 951 23 Lukáčovce 33959935 1028707790 Obec Sasinkovo 312959 15.10.2016 29.10.2016 PP
10K20160505 179/2016 Prepravu odpadu 168,44 DH, Ekologické služby, spol, s.r.o. 36253162 2021717027 Obec Sasinkovo 312959 11.10.2016 25.10.2016 PP
3201600784 180/2016 Zneškodnenie odpadu 188,37 Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o., Kostolné 390 34133861 2020382837 Obec Sasinkovo 312959 15.10.2016 1.11.2016 PP
2359951439 181/2016 Telefónne služby-mobil 42,00 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava 35697270 2020310578 Obec Sasinkovo 312959 15.10.2016 29.10.2016 PP
12/16 182/2016 Fakturujeme Vám zemné práce 300,00 MaL Marián Lenghart, Bojničky 53, 920 55 37251431 1032672707 Obec Sasinkovo 312959 17.10.2016 17.11.2016 PP
016 183/2016 Fakturujeme Vám zemné práce 252,00 Daniel Takáč-MADA, Báb č. 89, Báb 43746098 1078645381 Obec Sasinkovo 312959 17.10.2016 17.11.2016 PP
3160332 184/2016 Vývoz zelene 75,00 Poľnohospodárske družstvo, Nitrianska 109, Hlohovec 207781 2020394904 Obec Sasinkovo 312959 24.10.2016 7.11.2016 PP
2016075 185/2016 stav. materiál 75,00 Miloš Gajdoš, Svätomartinská 131, Lukáčovce 33959935 1028707790 Obec Sasinkovo 312959 25.10.2016 1.11.2016 PP
3160343 186/2016 Služba traktorom 64,80 Poľnohospodárske družstvo, Nitrianska 109, Hlohovec 207781 2020394904 Obec Sasinkovo 312959 27.10.2016 10.11.2016 PP
160003 187/2016 Drevenné laty na lavičky 283,50 Miroslav Foltín, Sasinkovo, 920 65 35108711 1037955787 Obec Sasinkovo 312959 2.11.2016 23.11.2016 PP
1011645179 188/2016 Elektrická energia 357,97 Magna Energia, a.s., Nitrianska 7555/18, Piešťany 35743565 2020230135 Obec Sasinkovo 312959 25.10.2016 15.11.2016 PP
1011645178 189/2016 Elektrická energia 472,28 Magna Energia, a.s., Nitrianska 7555/18, Piešťany 35743565 2020230135 Obec Sasinkovo 312959 25.10.2016 15.11.2016 PP
03/2016 190/2016 Úprava terénu, špaletovanie okien, odkop + izolovanie fóliou, výmena WC, montáž rohových líšt 305,00 Martin Moravec, Sasinkovo č. 46 46086005 1072102680 Obec Sasinkovo 312959 7.11.2016 14.11.2016 PP
16301309 191/2016 Dopravné služby 293,26 ARRIVA Trnava, a.s., Nitrianska 5, Trnava 36249840 2020167281 Obec Sasinkovo 312959 2.11.2016 16.11.2016 PP
8790187462 192/2016 Telefónne služby 43,69 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava 35763469 2020273893 Obec Sasinkovo 312959 2.11.2016 18.11.2016 PP
3160350 193/2016 Vývoz zelene 75,00 Poľnohospodárske družstvo, Nitrianska 109, Hlohovec 207781 2020394904 Obec Sasinkovo 312959 3.11.2016 17.11.2016 PP
1640012569 194/2016 Stravné lístky 397,80 Vaša Slovensko, s.r.o. Račianske mýto 1/B, Bratislava 35683813 2020322920 Obec Sasinkovo 312959 7.11.2016 14.11.2016 PP
3201600821 195/2016 Zneškodnenie odpadu 229,23 Kopaničiarska odpadová spoločnosť, Kostolné 390 34133861 2020382837 Obec Sasinkovo 312959 31.10.2016 17.11.2016 PP
1051619431 196/2016 Elektrická energia 351,27 Magna Energia, a.s., Nitrianska 7555/18, Piešťany 35743565 2020230135 Obec Sasinkovo 312959 31.10.2016 30.11.2016 PP
201616627 197/2016 Elektrická energia 20,46 Soft-Tech, s.r.o., Krátka 1653/3, Stropkov 45917272 2023153726 Obec Sasinkovo 312959 31.10.2016 30.11.2016 PP
2016/024 198/2016 Grafický návrh a farebná tlač 100,32 Soft-Tech, s.r.o., Krátka 1653/3, Stropkov 36262668 2021843714 Obec Sasinkovo 312959 7.11.2016 21.11.2016 PP
20161558 199/2016 Toner do tlačiarne 245,56 REVIS-SERVIS spol. s.r.o., Na Priehon 875/2A, Nitra Dolné Krškany 36657719 2022218121 Obec Sasinkovo 312959 14.11.2016 28.11.2016 PP
2364330943 200/2016 Telefónne služby-mobil 37,10 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava 35697270 2020310578 Obec Sasinkovo 312959 15.11.2016 29.11.2016 PP
3201600881 201/2016 Zneškodnenie odpadu-zmes.kom.odpad 195,62 Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o, Kostolné č. 390 34133861 2020382837 Obec Sasinkovo 312959 15.11.2016 2.12.2016 PP
1605619500 202/2016 Preddavok ročník 2017 26,40 Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina 31592503 2020449189 Obec Sasinkovo 312959 15.11.2016 29.11.2016 PP
84126884 203/2016 Poradca 2017 58,80 PORADCA, s.r.o., Pri Celulózke 40, 010 01 36371271 2020102293 Obec Sasinkovo 312959 11.11.2016 2.12.2016 PP
2016/48 204/2016 Elektroinštalačné práce 984,00 Miroslav Chmúra RMO, Sasinkovo, 920 65 40373053 1048080022 Obec Sasinkovo 312959 22.11.2016 6.12.2016 PP
3160371 205/2016 Vývoz kontajnera 75,00 Poľnohospodárske družstvo Hlohovec, Nitrianska 109, 920 12 Hlohovec 207781 2020394904 Obec Sasinkovo 312959 21.11.2016 5.12.2016 PP
18/16 206/2016 Výkopové práce na zákl. objednávky 240,00 Marián Lenghart, Bojničky 53 37251431 1032672707 Obec Sasinkovo 312959 29.11.2016 29.12.2016 PP
17/2016 207/2016 Zemné práce podľa objednákvky 580,00 Marián Lenghart, Bojničky 53 37251431 1032672707 Obec Sasinkovo 312959 29.11.2016 29.12.2016 PP
201617523 208/2016 toner 9,29 Soft Tech, s.r.o., Krátka 1653/3, Stropkov 45917272 2023153726 Obec Sasinkovo 312959 15.11.2016 29.11.2016 PP
99756376 209/2016 Verejná správa 2016 66,00 Poradca, s.r.o., Pri celulózke 40, 010 01 Žilina 36371271 2020102293 Obec Sasinkovo 312959 22.11.2016 14.12.2016 PP
160004316 210/2016 toner 100,80 Drucker, s.r.o., Oščadnica 1820, 023 01 44925417 2022873787 Obec Sasinkovo 312959 29.11.2016 13.12.2016 PP
1601206931 211/2016 Mikulášske balíčky 91,56 ATC-JR, s.r.o., Vsetínska cesta 766, 020 01 Púchov 35760532 2020231939 Obec Sasinkovo 312959 30.11.2016 30.11.2016 PP
14693711 212/2016 Obecné noviny 2017 67,60 INPROST, s.r.o., Smrečianska 29, 811 05 Bratislava 31363091 2020302020 Obec Sasinkovo 312959 1.12.2016 8.12.2016 PP
2016002242 213/2016 Ročná licencia 2017 204,62 KEO, s.r.o., Poľná, Záhorce 36739464 2022326361 Obec Sasinkovo 312959 28.11.2016 12.12.2016 PP
842016 214/2016 Opravu obecného rozhlasu 649,92 Jozef Šípka, Pusté Sady 87, 925 54 44798199 1070457410 Obec Sasinkovo 312959 2.12.2016 16.12.2016 PP
812016 215/2016 Oprava montáž vianočných ozdôb 99,84 Jozef Šípka, Pusté Sady 87, 925 54 44798199 1070457410 Obec Sasinkovo 312959 28.11.2016 12.12.2016 PP
1011650685 216/2016 Elektrická energia 357,97 Magna Energia, Nitrianska 7555/18 35743565 2020230135 Obec Sasinkovo 312959 25.11.2016 15.12.2016 PP
1011650684 217/2016 Elektrická energia 472,28 Magna Energia, Nitrianska 7555/18 35743565 2020230135 Obec Sasinkovo 312959 25.11.2016 15.12.2016 PP
3791121776 218/2016 Telefónne služby-mobil 59,64 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 2020273893 Obec Sasinkovo 312959 2.12.2016 19.12.2016 PP
3201600906 219/2016 Zneškodnenie odpadu zmes. kom. odpad. 443,97 Kopaničiarska odpadová spoločnosť, a.s., Kostolné č. 390 34133861 2020382837 Obec Sasinkovo 312959 30.11.2016 17.12.2016 PP
16301436 220/2016 Dopravné služby v rámci liniek 306,00 Arriva Trnava, a.s., Nitrianska 5, Trnava 36249840 2020167281 Obec Sasinkovo 312959 1.12.2016 15.12.2016 PP
3160398 221/2016 Vývoz zelene 75,00 Poľnohospodárske družstvo, Nitrianska 109, Hlohovec 207781 2020394904 Obec Sasinkovo 312959 6.12.2016 20.12.2016 PP
64 222/2016 Náklady na posudzujúceho zdravotníckeho pracovníka 67,50 Mesto LEOPOLDOV, Spoločný obecný úrad, Hlohovská cesta 104/2 312703 2021268095 Obec Sasinkovo 312959 7.12.2016 21.12.2016 PP
160016 223/2016 Oprava kosačka 168,68 MG-Poľovnícke potreby, Pribinova 3, Hlohovec 32837356 1020353686 Obec Sasinkovo 312959 5.10.2016 19.10.2016 PP
1051622315 224/2016 Elektrická energia 584,30 MAGNA ENERGIA, a.s., Nitrianska 7555/18 35743565 2020230135 Obec Sasinkovo 312959 30.11.2016 30.12.2016 PP
3160409 225/2016 Vývoz kontajnera 75,00 Poľnohospodárske družstvo, Nitrianska 109, Hlohovec 207781 2020394904 Obec Sasinkovo 312959 13.12.2016 27.12.2016 PP
3160407 226/2016 Vývoz zelene 75,00 Poľnohospodárske družstvo, Nitrianska 109, Hlohovec 207781 2020394904 Obec Sasinkovo 312959 12.12.2016 26.12.2016 PP
13/16 227/2016 Posedenie dôchodci 230,00 JUMP BAND, Dubovany 278, 922 08 Veselé Obec Sasinkovo 312959 13.12.2016 20.12.2016 PP
2368704746 228/2016 Telefónne služny-mobil 36,00 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava 35697270 2020310578 Obec Sasinkovo 312959 15.12.2016 29.12.2016 PP
160027 229/2016 Oprava stolov, oprava obkladu 185,00 Stoltin, s.r.o., Sasinkovo 330 36656518 2022225942 Obec Sasinkovo 312959 14.11.2016 20.12.2016 PP
20161812 230/2016 Kancelárske potreby 142,51 REVIS-SERVIS spol., s.r.o., Na Priehon 875/2A, Dolné Krškany 36657719 2022218121 Obec Sasinkovo 312959 20.12.2016 3.1.2017 PP
2016087 231/2016 Posypová soľ 93,96 Miloš Gajdoš, Svätomartinská 131, 951 23 33959935 1028707790 Obec Sasinkovo 312959 21.12.2016 28.12.2016 PP
216610 232/2016 Laboratórne vyšetrenie vzorky-pitná voda 127,00 Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Limbova 6, Trnava 610933 2021191095 Obec Sasinkovo 312959 20.12.2016 3.1.2017 PP
3201600976 233/2016 Zneškodnenie odpadu 202,86 Kopaničiarska odpadová spoločnosť, Kostolné 390 34133861 2020382837 Obec Sasinkovo 312959 15.12.2016 1.1.2017 PP
2396/2016 234/2016 Poplatok Prima banka Slovensko, a.s.-ročné vedenie účtu 40,52 Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, Žilina 31575951 2020372541 Obec Sasinkovo 312959 20.12.2016 20.12.2016 PP
5216204187 235/2016 Počítač a ostatné príslušenstvo 1086,87 Alza, s.r.o., Bottova 6654/7, 811 09 Bratislava 36562939 2021863811 Obec Sasinkovo 312959 29.12.2016 29.12.2016 PP
5216204217 236/2016 Počítač-príslušenstvo 786,09 Alza, s.r.o., Bottova 6654/7, 811 09 Bratislava 36562939 2021863811 Obec Sasinkovo 312959 29.12.2016 29.12.2016 PP
2016/54 237/2016 Revízia šatne požiar, zbrojnice, montáž, osvetlenia na OcÚ 456,00 Miroslav Chmúra RMO, Sasinkovo č. 333 40373053 1048080022 Obec Sasinkovo 312959 22.12.2016 22.1.2017 PP
160278 238/2016 Technik BOZP 396,20 SOMO-Peťovský Jozef, Horné Trhovište 134 33431256 1020325306 Obec Sasinkovo 312959 31.12.2016 14.1.2017 PP
3129161497 239/2016 Na zaklade zmluvy o zbere, preprave a zneškodnení 1822,07 Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín 34115901 2020386148 Obec Sasinkovo 312959 3.1.2017 2.2.2017 PP
3201600997 240/2016 Zneškodnenie odpadu zmes. kom. odpad. 190,69 Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o., Kostolné 34133861 2020382837 Obec Sasinkovo 312959 31.12.2016 17.1.2017 PP
1051623495 241/2016 Elektrická energia 136,05 Magna Energia, a.s., Nitrianska 18, Piešťany 35743565 2020230135 Obec Sasinkovo 312959 31.12.2016 30.1.2017 PP
1051623901 242/2016 Elektrická energia -6,03 Magna Energia, a.s., Nitrianska 18, Piešťany 35743565 2020230135 Obec Sasinkovo 312959 31.12.2016 30.1.2017 PP
1051624799 243/2016 Elektrická energia 1623,06 Magna Energia, a.s., Nitrianska 18, Piešťany 35743565 2020230135 Obec Sasinkovo 312959 31.12.2016 30.1.2017 PP
7792067660 244/2016 Telefónne služby 50,99 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava 35763469 2020273893 Obec Sasinkovo 312959 2.1.2017 18.1.2017 PP
16301533 245/2016 Dopravné služby 298,48 ARRIVA, a.s., Nitrianska 5, Trnava 36249840 2020167281 Obec Sasinkovo 312959 2.1.2017 16.1.2017 PP

 

* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.