Číslo Fa Číslo interné Predmet Cena [€]* Dodávateľ Dodávateľ IČO Dodávateľ DIČ Odberateľ Odberateľ IČO Dátum vyhotovenia Dátum splatnosti Spôsob úhrady Poznámka
7438309460 1/2015 Elektrická energia 1417,51 Zse Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 36677281 2022249295 Obec Sasinkovo 00312959 5.1.215 19.1.215 PP
7438309461 2/2015 Elektrická energia 142,11 Zse Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 36677281 2022249295 Obec Sasinkovo 00312959 5.1.215 19.1.215 PP
7438329274 3/2015 Elektrická energia 26,35 Zse Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 36677281 2022249295 Obec Sasinkovo 00312959 5.1.215 19.1.215 PP
2015000001 4/2015 Úložné odpad 116,96 Plastic People, s.r.o., Dunajská 12, 811 08 Bratislava 35846666 2021694730 Obec Sasinkovo 00312959 12.1.215 26.1.215 PP
20150002 5/2015 110 l smetné nádoby- 40 ks 999,84 Ferex, s.r.o., Vodná 23, 949 01 Nitra 17682258 2020405156 Obec Sasinkovo 00312959 12.1.215 26.1.215 PP
2270704618 6/2015 Telefónne služby-mobil 37,62 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava 35697270 2020310578 Obec Sasinkovo 00312959 15.1.215 29.1.215 PP
9 7/2015 Zmluva o dodávke služby 120,00 Prvá komunálna finančná, a.s., Samova 11, 949 01 Nitra 36557129 2021795853 Obec Sasinkovo 00312959 12.1.215 22.1.215 PP
5041403636 8/2015 Finančný spravodaj 48,86 Poradca podnikateľka, spol. s.r.o., Martina Rázusa 23/A, 010 01 Žilina 31592503 2020449189 Obec Sasinkovo 00312959 13.1.215 27.1.215 PP
2015000013 9/2015 Úložné odpad 304,63 Plastic Plastic, Dunajská 12, 811 08 Bratislava 35846666 2021694730 Obec Sasinkovo 00312959 19.1.215 2.2.215 PP
150009 10/2015 Odvoz a likvidáca odpadu 108,00 Prima logistic s.r.o., Podzámska 41/12, 920 01 36265080 2021887142 Obec Sasinkovo 00312959 15.1.215 29.1.215 PP
8350147435 11/2015 Predplatné Účtovníctvo ROPO a OBCÍ 72,00 Wolters Kluwer, s.r.o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava 2 31348262 2020300964 Obec Sasinkovo 00312959 19.1.215 2.2.215 PP
101501018 12/2015 Nájomné na rok 2015 v zmysle zmluvy 1318,68 TAVOS, a.s., Priemyselná 10, 921 79 Piešťany 36252484 2020172264 Obec Sasinkovo 00312959 20.1.215 3.2.215 PP
3150005 13/2015 Vývoz kontajner HC 735 BN 75,00 Poľnohospodárske družstvo, Nitrianska 109, 920 12 Hlohovec 00207781 2020394904 Obec Sasinkovo 00312959 26.1.215 9.2.215 PP
72015 14/2015 Demontáž vianočných ozdôb 134,40 Jozef Šípka, Pusté Sady 87, 925 54 44798199 1070457410 Obec Sasinkovo 00312959 3.2.215 13.2.215 PP
2015003 15/2015 Posypový materiál 336,00 Hromek František, Mladý háj 2290/3, 920 01 Hlohovec 37844792 1031983018 Obec Sasinkovo 00312959 1.2.2015 15.2.2015 PP
1540800564 16/2015 Stravovacie lístky 838,80 Vaša Slovensko, s.r.o., Račianske Mýto 1/B, 831 02 Bratislava 35683813 2020322920 Obec Sasinkovo 00312959 4.2.2015 11.2.2015 PP
1150126 17/2015 Väzba zápisníc OZ 91,80 CARTPRINT, s.r.o., Štúrova 57/B, 949 01 Nitra 34131159 2020407653 Obec Sasinkovo 00312959 3.2.2015 17.2.2015 PP
7438384298 18/2015 Elektrická energia 1417,51 Zse Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1 36677281 2022249295 Obec Sasinkovo 00312959 2.2.2015 16.2.2015 PP
74383897702 19/2015 Elektrická energia 26,35 Zse Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1 36677281 2022249295 Obec Sasinkovo 00312959 2.2.2015 16.2.2015 PP
2015000042 20/2015 Úložné odpad 290,72 Plastic People, Dunajská 12, 811 08 Bratislava 35846666 2021694730 Obec Sasinkovo 00312959 3.2.2015 17.2.2015 PP
6770485870 21/2015 Telefónne služby 53,29 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 2020273893 Obec Sasinkovo 00312959 3.2.2015 17.2.2015 inkaso
3150015 22/2015 Odhŕňanie snehu 201,60 Poľnohospodárske družstvo, Nitrianska 109, 920 12 Hlohovec 00207781 2020394904 Obec Sasinkovo 00312959 5.2.2015 19.2.2015 PP
15300127 23/2015 Dopravné služby 01/2015 250,00 SAD Trnava, a.s., Nitrianska 5, 917 02 Trnava 36249840 2020167281 Obec Sasinkovo 00312959 9.2.2015 23.2.2015 PP
2015106 24/2015 Orez - 2 ks stromov cintorín 200,00 ProHight, s.r.o., Bosniacka 73, 917 05 Trnava 46245651 2023295571 Obec Sasinkovo 00312959 9.2.2015 10.3.2015 PP
20150132 25/2015 Kancelárske potreby 148,73 REVIS-SERVIS, spol. s.r.o., Na priehon 875/2A, 949 05 Nitra 36657719 2022218121 Obec Sasinkovo 00312959 13.2.2015 27.2.2015 PP
2 26/2015 Odhŕňanie, nakladanie a vývoz snehu z obecných komunikácií 552,00 Takáč Daniel-MADA, Báb č. 89, 951 34 43746098 1078645381 Obec Sasinkovo 00312959 13.2.2015 13.3.2015 PP
201507952 27/2015 Licencia-antivírus 70,49 ESET, spol. s.r.o., Einsteinova 24, spol. s.r.o. 31333532 2020317068 Obec Sasinkovo 312959 16.2.2015 2.3.2015 PP
2015000080 28/2015 Uložné odpadu 279,42 Plastic People, s.r.o., Dunajská 12, 811 08 Bratislava 35846666 2021694730 Obec Sasinkovo 312959 17.2.2015 3.3.2015 PP
2274780272 29/2015 Telefónne služby-mobil 35,00 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava 35697270 2020310578 Obec Sasinkovo 312959 15.2.2015 1.3.2015 PP
3150031 30/2015 Vývoz kontajnera 75,00 Poľnohospodárske družstvo, Nitrianska 109, 920 12 Hlohovec 207781 2020394904 Obec Sasinkovo 312959 25.2.2015 11.3.2015 PP
1510000068 31/2015 Kúpa riadu 155,15 Ľubomír Tichanský MATI, Priemyselná 2, 949 01 Nitra 17706441 1020398390 Obec Sasinkovo 312959 3.3.2015 17.3.2015 PP
20150002 32/2015 Grafický návrh a tlač vizitiek 52,80 Black Print, s.r.o., Pribinova 58, 920 01 Hlohovec 36262668 2021843714 Obec Sasinkovo 312959 10.2.2015 24.2.2015 PP
7458053936 33/2015 Elektrická energia 26,35 ZSE Energia, Čulenova 6, 810 00 Bratislava 36677281 2022249295 Obec Sasinkovo 312959 2.3.2015 16.3.2015 PP
7458040649 34/2015 Elektrická energia 26,35 ZSE Energia, Čulenova 6, 810 00 Bratislava 36677281 2022249295 Obec Sasinkovo 312959 2.3.2015 16.3.2015 PP
2151106657 35/2015 Elektrická energia 26,35 ZSE Energia, Čulenova 6, 810 00 Bratislava 36677281 2022249295 Obec Sasinkovo 312959 2.3.2015 16.3.2015 PP
150113 36/2015 Predaj tovaru 992,40 IZOLPARTNER, s.r.o., Stará Vajnorská 27, 831 04 Bratislava 45340242 2022955891 Obec Sasinkovo 312959 6.3.2015 13.3.2015 PP
2771459878 37/2015 Telefónne služby 60,42 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 2020273893 Obec Sasinkovo 312959 3.3.2015 17.3.2015 PP
2015000115 38/2015 Úložné odpad 342,24 Plastic People, s.r.o., Dunajská 12, 811 08 Bratislava 35846666 2021694730 Obec Sasinkovo 312959 2.3.2015 16.3.2015 PP
15300281 39/2015 Dopravné služby 02/2015 250,00 SAD Trnava, a.s., Nitrianska 5, 917 02 Trnava 36249840 2020167281 Obec Sasinkovo 312959 9.3.2015 23.3.2015 PP
20150258 40/2015 Kopírka MB2050, toner 162,00 REVIS-SERVIS spol. s.r.o., Na Priehon 875/2A, 949 05 Nitra 36657719 2022218121 Obec Sasinkovo 312959 9.3.2015 23.3.2015 PP
2015000170 41/2015 Úložné odpad 349,38 Plastic People, s.r.o., Dunajská 12, 811 08 Bratislava 35846666 2021694730 Obec Sasinkovo 312959 18.3.2015 1.4.2015 PP
2278872871 42/2015 Telefónne služby-mobil 35,15 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava 35697270 2020310578 Obec Sasinkovo 312959 15.3.2015 29.3.2015 PP
20150188 43/2015 Likvidácia odpadu 152,32 Prima logistic s.r.o., Podzámska 41/12, 920 01 Hlohovec 36265080 2021887142 Obec Sasinkovo 312959 25.3.2015 8.4.2015 PP
150108 44/2015 Dopravná značka 52,38 Signatech spol. s.r.o., Družstevná 737/1, 900 89 Častá 44690118 2022785424 Obec Sasinkovo 312959 26.3.2015 5.4.2015 PP
2015012 45/2015 Nákup materiálu 402,50 Miloš Gajdoš, Svätomartinská 131, 951 23, Lukáčovce 33959935 1028707790 Obec Sasinkovo 312959 30.3.2015 13.4.2015 PP
1580154 46/2015 Ročný poplatok za doménu sasinkovo.sk 96,00 Alfa Centauri spol, s.r.o., Pri strelnici 3, 821 04 Bratislava 35862301 2020290426 Obec Sasinkovo 312959 2.4.2015 15.4.2015 PP
7458114487 47/2015 Elektrická energia 1417,51 ZSE energie, a.s., Čulenova 6, P.O. BOX 325, 810 00 Bratislava 36677281 2022249295 Obec Sasinkovo 312959 1.4.2015 15.4.2015 PP
7419646626 48/2015 Elektrická energia 26,35 ZSE energie, a.s., Čulenova 6, P.O. BOX 325, 810 00 Bratislava 36677281 2022249295 Obec Sasinkovo 312959 1.4.2015 15.4.2015 PP
3129150223 49/2015 Zber, preprava a zneškodnenie odpadu 1933,20 Marius Pedersen, a.s., Valová 44, 921 01 Piešťany 34115901 2020386148 Obec Sasinkovo 312959 3.4.2015 3.5.2015 PP
150031 50/2015 Výkon prác zdrav. dohľadu 293,00 SOMO- Peťovský Jozef, Horné Trhovište 134, 920 66 33431256 1020325306 Obec Sasinkovo 312959 31.3.2015 14.4.2015 PP
2015000203 51/2015 Úložné odpad 327,56 Plastic People, s.r.o., Dunajská 12, 811 08 Bratislava 35846666 2021694730 Obec Sasinkovo 312959 1.4.2015 15.4.2015 PP
6772414959 52/2015 Telefónne služby 54,19 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 2020273893 Obec Sasinkovo 312959 3.4.2015 17.4.2015 PP
15300351 53/2015 Dopravné služby 250,00 SAD Trnava, a.s., Nitrianska 5, 917 02 Trnava 36249840 2020167281 Obec Sasinkovo 312959 2.4.2015 16.4.2015 PP
87/2015 54/2015 Ročná licencia virtualnycintorin.sk 84,00 3Wslovakia, s.r.o. 36746045 2022355291 Obec Sasinkovo 312959 1.4.2015 2.5.2015 PP
20150397 55/2015 Kancelárske potreby 154,81 Revis-Servis spol. s.r.o., Na Priehon 875/2A, 949 05 Nitra-Dolné Krškany 36657719 2022218121 Obec Sasinkovo 312959 14.4.2015 28.4.2015 PP
3129150283 56/2015 Zber, preprava a zneškodnenie odpadu 180,00 Marius Pedersen, a.s., Valová 44, 921 01 Piešťany 34115901 2020386148 Obec Sasinkovo 312959 10.4.2015 10.5.2015 PP
2015000270 57/2015 Úložné odpadu 271,53 Plastic People, s.r.o., Dunajská 12, 811 08 Bratislava 35846666 2021694730 Obec Sasinkovo 312959 17.4.2015 1.5.2015 PP
3150081 58/2015 Vývoz kontajnera 75,00 Poľnohospodárske družstvo, Nitrianska 109, 920 12 Hlohovec 207781 2020394904 Obec Sasinkovo 312959 16.4.2015 30.4.2015 PP
2282898663 59/2015 Telefónne služby mobil 35,00 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava 35697270 2020310578 Obec Sasinkovo 312959 15.4.2015 29.4.2015 PP
2015000310 60/2015 Úložné odpadu 296,73 Plastic People, s.r.o, Dunajská 12, 811 08 Bratislava 35846666 2021694730 Obec Sasinkovo 312959 28.4.2015 12.5.2015 PP
3129150385 61/2015 Zneškodnenie, zber a preprava odpadu 242,21 Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín 34115901 2020386148 Obec Sasinkovo 312959 28.4.2015 28.5.2015 PP
7458178035 62/2015 Elektrická energia 1417,51 Zse Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava 36677281 2022249295 Obec Sasinkovo 312959 4.5.2015 18.5.2015 IB
7458178035 63/2015 Elektrická energia 26,35 Zse Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava 36677281 2022249295 Obec Sasinkovo 312959 4.5.2015 18.5.2015 IB
8773350584 64/2015 Telefóone služby-pevná linka 48,13 Slovak Telekom, Bajkalská 28, Bratislava 35763469 2020273893 Obec Sasinkovo 312959 3.5.2015 18.5.2015 inkaso
3150096 65/2015 Zametanie, vývoz kontajnera, práca žeriavom 393,60 Poľnohosp. Družstvo, Nitrianska 109, Hlohovec 207781 2020394904 Obec Sasinkovo 312959 30.4.2015 14.5.2015 IB
01646/15 66/2015 Klinový remeň-kosačka 43,45 POWER BELT, pohonné mechanizmy s.r.o., Slovnaftská 102/B, Bratislava 36831751 2022455567 Obec Sasinkovo 312959 12.5.2015 12.5.2015 hotovosť
15300579 67/2015 Dopravné služby 250,00 SAD Trnava, a.s., Nitrianska 5, 917 02 Trnava 36249840 2020167281 Obec Sasinkovo 312959 11.5.2015 25.5.2015 PP
2015000370 68/2015 Úložné odpadu 275,66 Plastic People, s.r.o., Dunajská 12, 811 08 Bratislava 35846666 2021694730 Obec Sasinkovo 312959 12.5.2015 26.5.2015 PP
3150113 69/2015 Vývoz odpadu 90,00 Poľnohosp. družstvo, Nitrianska 109, 920 12 Hlohovec 207781 2020394904 Obec Sasinkovo 312959 15.5.2015 29.5.2015 PP
2287034757 70/2015 Telefónne služby-mobil 37,28 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35697270 2020310578 Obec Sasinkovo 312959 15.5.2015 29.5.2015 IB
150085 71/2015 Kontrola, oprava RHP 207,60 SOMO-Peťovský Jozef, Horné Trhovište 134, 920 66 33431256 1020325306 Obec Sasinkovo 312959 17.5.2015 31.5.2015 PP
5 72/2015 Vývoz zelene z miest. Komunik. 312,00 Takáč Daniel-MADA, Báb č. 89, 951 34 43746098 1078645381 Obec Sasinkovo 312959 22.5.2015 22.6.2015 PP
2015900056 73/2015 Posudkový lekár 11,95 Spoločný obecný úrad, Podzámska 39, 920 01 Hlohovec 312509 2021279436 Obec Sasinkovo 312959 21.5.2015 4.6.2015 PP
2001500202 74/2015 Práce Materská škola 7874,68 AB-STAV, s.r.o., Malý Cetín 157, 951 07 Malý Cetín 36548707 2020154246 Obec Sasinkovo 312959 20.5.2015 19.6.2015 PP
20150587 75/2015 Kancelárske potreby 97,90 Revis-Servis, spol. s.r.o.,Na Priehon 875/2A, Nitra 36657719 2022218121 Obec Sasinkovo 312959 26.5.2015 9.6.2015 PP
2015000427 76/2015 Úložné odpadu 227,90 Plastic People, s.r.o., Dunajská 12, 811 08 Bratislava 35846666 2021694730 Obec Sasinkovo 312959 26.5.2015 9.6.2015 PP
3150122 77/2015 Vývoz kontajnera 150,00 Poľnohospodárske družstvo, Nitrianska 109, Hlohovec 207781 2020394904 Obec Sasinkovo 312959 28.5.2015 11.6.2015 PP
12151662 78/2015 Motoakumulátor, zap. sviečka 83,76 KM Trading, s.r.o., Šaštínska 477, Borský Mikuláš 36789119 2022396013 Obec Sasinkovo 312959 19.5.2015 2.6.2015 PP
2015001077 79/2015 Konsolidovaná uzávierka 92,70 KEO, s.r.o., Poľná , 991 06 Záhorce 36739464 2022326361 Obec Sasinkovo 312959 1.6.2015 15.6.2015 PP
7458243501 80/2015 El, energia 1417,51 Zse Energie, a.s., Čulenova 6, 810 00 Bratislava 36677281 2022249295 Obec Sasinkovo 312959 1.6.2015 15.6.2015 PP
7458256508 81/2015 El, energia 26,35 Zse Energie, a.s., Čulenova 6, 810 00 Bratislava 36677281 2022249295 Obec Sasinkovo 312959 1.6.2015 15.6.2015 PP
602015 82/2015 Oprava verejného osvetlenia 342,05 Jozef Šípka, Pusté Sady 87, 44798199 1070457410 Obec Sasinkovo 312959 3.6.2015 17.6.2015 PP
612015 83/2015 Pílenie a opilovanie stromov 187,20 Jozef Šípka, Pusté Sady 87, 44798199 1070457410 Obec Sasinkovo 312959 3.6.2015 17.6.2015 PP
2015/23 84/2015 Na zákl. objednávky 780,00 Miroslav Chmúra-RMO, Sasinkovo č. 333 40373053 1048080022 Obec Sasinkovo 312959 1.6.2015 1.7.2015 PP
5774303241 85/2015 Telefónne služby 54,94 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28 Bratislava 35763469 2020273893 Obec Sasinkovo 312959 4.6.2015 18.6.2015 PP
2001500273 86/2015 Stavebné práce, 70422,92 AB-stav, s.r.o., Malý Cetín 157, 951 07 Malý Cetín 36548707 2020154246 Obec Sasinkovo 312959 11.6.2015 11.7.2015 PP
086/2015 87/2015 Elektr. príručka 9,00 ZMO, región JE Jaslovské Bohunice, Trhová 2, 917 00 Trnava 31826385 2021177246 Obec Sasinkovo 312959 8.6.2015 22.6.2015 PP
2015136 88/2015 Ochranná sieť 156,00 Pesmenpol, Železničiarska 16, 080 01 Prešov 36507881 2022036137 Obec Sasinkovo 312959 10.6.2015 24.6.2015 PP
15300761 89/2015 Dopravné služby-autobus 221,24 SAD Trnava, Nitrianska 5, 917 02 Trnava 36249840 2020167281 Obec Sasinkovo 312959 11.6.2015 25.6.2015 PP
150001 90/2015 Struna na kosačku 91,20 Viktória Hámor, Šugovská dolina 540 10, 044 25 Medzev 48193143 1030173375 Obec Sasinkovo 312959 4.6.2015 16.6.2015 PP
3150141 91/2015 Vývoz kontajnera-zeleň 75,00 Poľnohospodárske družstvo, Nitrianska 109, 920 12 Hlohovec 207781 2020394904 Obec Sasinkovo 312959 8.6.2015 22.6.2015 IB
3150140 92/2015 Vývoz kontajnera-zeleň 75,00 Poľnohospodárske družstvo, Nitrianska 109, 920 12 Hlohovec 207781 2020394904 Obec Sasinkovo 312959 8.6.2015 22.6.2015 PP
2015000492 93/2015 Úložné odpadu 233,18 Poľnohospodárske družstvo, Nitrianska 109, 920 12 Hlohovec 207781 2020394904 Obec Sasinkovo 312959 8.6.2015 22.6.2015 IB
150007 94/2015 Bukový plát na stol 36 ks 996,00 Miroslav Foltín-Stolárstvo Foltín, Sasinkovo č. 312, 35108711 1037955787 Obec Sasinkovo 312959 8.6.2015 19.6.2015 PP
2015007 95/2015 Rezanie drážok v objekte MŠ 264,00 PRESTON, s.r.o., Klasov 149, 951 53 Klasov 36549975 2021705554 Obec Sasinkovo 312959 16.6.2015 30.6.2015 PP
6 96/2015 Výkopové práce-hromozvod 120,00 Daniel Takáč-Mada, Báb č. 89, 951 34 43746098 1078645381 Obec Sasinkovo 312959 19.6.2015 19.7.2015 PP
2291237226 97/2015 Telefónne služby-mobil 33,83 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava 35697270 2020310578 Obec Sasinkovo 312959 15.6.2015 29.6.2015 PP
61 98/2015 Práca s KRK kladivom 180,00 PREMASTAV, spol. s.r.o., Lesná 626/8, 922 21 Moravany n Vahom 44525907 2022734175 Obec Sasinkovo 312959 22.6.2015 6.7.2015 PP
2015086 99/2015 Audítorské overenie ročnej účt. závierky 1356,00 ekoAUDITOR, s.r.o., Letecká 22, 831 03 Bratislava 31397727 2020338045 Obec Sasinkovo 312959 26.6.2015 3.7.2015 PP
2015000532 100/2015 Úložné odpadu 214,74 Plastic People, s.r.o., Dunajská 12, 811 08 Bratislava 35846666 2021694730 Obec Sasinkovo 312959 22.6.2015 6.7.2015 IB
150136 101/2015 Somo-Peťovský Jozef 293,00 SOMO, Jozef Peťovský, 920 66 Horné Trhovište 134 33431256 1020325306 Obec Sasinkovo 312959 25.6.2015 9.7.2015 PP
3150159 102/2015 Vývoz kontajnera -zelene 150,00 Poľnohospodárske družstvo, Nitrianska 109, 920 12 Hlohovec 207781 2020394904 Obec Sasinkovo 312959 26.6.2015 10.7.2015 PP
3150165 103/2015 Vývoz kontajnera-zelene 75,00 Poľnohospodárske družstvo, Nitrianska 109, 920 12 Hlohovec 207781 2020394904 Obec Sasinkovo 312959 30.6.2015 14.7.2015 PP
7419899056 104/2015 Elektrická energia 26,35 Zse Energia, a.s., čulenova 6, P.O.Box 325, 810 00 Bratislava 207781 2020394904 Obec Sasinkovo 312959 1.7.2015 15.7.2015 PP
7458311922 105/2015 Elektrická energia 1417,51 Zse Energia, a.s., čulenova 6, P.O.Box 325, 810 00 Bratislava 207781 2020394904 Obec Sasinkovo 312959 1.7.2015 15.7.2015 PP
7458311923 106/2015 Elektrická energia 142,11 Zse Energia, a.s., čulenova 6, P.O.Box 325, 810 00 Bratislava 207781 2020394904 Obec Sasinkovo 312959 1.7.2015 15.7.2015 PP
20150475 107/2015 Odvoz a likvidácia odpadu 146,06 Prima logistic, s.r.o., Podzámska 41/12, 920 01 Hlohovec 36265080 2021887142 Obec Sasinkovo 312959 2.7.2015 16.7.2015 PP
15300814 108/2015 Dopravné služby 267,10 SAD Trnava, a.s., Nitrianska 5, 917 02 Trnava 36249840 2020167281 Obec Sasinkovo 312959 1.7.2015 15.7.2015 PP
3129150624 109/2015 Zber, preprava a zneškodnenie tovaru 1944,61 Marius Pedersen, a.s., Valová 44, 921 01 Piešťany 34115901 2020386148 Obec Sasinkovo 312959 6.7.2015 5.8.2015 PP
150002834 110/2015 Toner 2ks 58,20 Drucker, s.r.o., Oščadnica 1820 44925417 2022873787 Obec Sasinkovo 312959 7.7.2015 21.7.2015 PP
2775253520 111/2015 Telefónne služby-pevná linka 50,47 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 2020273893 Obec Sasinkovo 312959 3.7.2015 17.7.2015 inkaso
150024 112/2015 oprava stolov 575,04 Stoltin, s.r.o., Sasinkovo č. 330 36656518 2022225942 Obec Sasinkovo 312959 6.7.2015 13.7.2015 PP
2015000632 113/2015 Úložné odpadu 230,92 Plastic People, s.r.o., Dunajská 12, 811 08 Bratislava 35846666 2021694730 Obec Sasinkovo 312959 7.7.2015 21.7.2015 PP
20150138 114/2015 Športové poháre a trofeje 48,00 Project plus, s.r.o., Svätoplukovo nám. 3, Nitra 44842350 2022871103 Obec Sasinkovo 312959 1.7.2015 1.7.2015 PP
3129150743 115/2015 Zber, preprava a zneškodnene odpadu 477,00 Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735,911 01 Trenčín 34115901 2020386148 Obec Sasinkovo 312959 9.7.2015 8.8.2015 PP
12152734 116/2015 KM Trading 53,90 KM Trading, s.r.o., Šaštínska 477, 908 77 Borský Mikuláš 36789119 2022396013 Obec Sasinkovo 312959 16.7.2015 30.7.2015 PP
2295457780 117/2015 Telefónne služby-mobil 35,00 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava 35697270 2020310578 Obec Sasinkovo 312959 15.7.2015 29.7.2015 PP
2015018 118/2015 Stavebný dozor 720,00 Sprobuj, s.r.o., Farská 1, Nitra 36288390 2022149558 Obec Sasinkovo 312959 20.7.2015 30.7.2015 PP
3150186 119/2015 Vývoz kontajnera-zelene 150,00 Poľnohospodárske družstvo, Nitrianska ul. 109, Hlohovec 207781 2020394904 Obec Sasinkovo 312959 17.7.2015 31.7.2015 PP
2015056 120/2015 Stav. materiál 300,00 Miloš Gajdoš, Stavebniny, Lukáčovce 134 33959935 1028707790 Obec Sasinkovo 312959 21.7.2015 4.8.2015 PP
3150197 121/2015 Vývoz zelene 75,00 Poľnohospodárske družstvo, Nitrianska 109, 920 12 Hlohovec 207781 2020394904 Obec Sasinkovo 312959 27.7.2015 10.8.2015 PP
2015000660 122/2015 Úložné odpadu 217,00 Plastic People, Dunajská 12, Bratislava 35846666 2021694730 Obec Sasinkovo 312959 21.7.2015 4.8.2015 PP
7010563706 123/2015 Elektrická energia -934,72 Zse energie, a.s., Bratislava 36677281 2022249295 Obec Sasinkovo 312959 23.7.2015 6.8.2015 PP
20150806 124/2015 Kancelárske potreby 334,32 REVIS-SERVIS, spol. s.r.o., Na Priehon 875/2A 36657719 2022218121 Obec Sasinkovo 312959 22.7.2015 5.8.2015 PP
20150822 125/2015 Kancelárske potreby 16,38 Revis-Servis, s.r.o., Na priehon 875/2A, Nitra 36657719 2022218121 Obec Sasinkovo 312959 27.7.2015 10.8.2015 PP
151609 126/2015 Vodomer 24,56 TZB-Market, s.r.o., Levická 7, 949 01 Nitra 36547425 2020154015 Obec Sasinkovo 312959 27.7.2015 10.8.2015 Z pokladne
119 127/2015 Reklamné predmety 58,00 Peter Juriška, Reklama, Rázusova 72, Hlohovec 44924534 1081721058 Obec Sasinkovo 312959 28.7.2015 28.7.2015 V hotovosti
150719 128/2015 Projektová dokumentácia „Vybudovanie kamerového systému“ 250,00 Ing. Antonín Salva, Rubínová 12755/8, 831 52 Bratislava 34466843 1020146677 Obec Sasinkovo 312959 23.7.2015 22.8.2015 PP
150217 129/2015 Lexan 16 mm 2805,56 Roman Lenčéš, Nad ihriskom 1753/1, 951 31 Močenok 37514369 1045111408 Obec Sasinkovo 312959 31.7.2015 7.8.2015 PP
15301002 130/2015 Dopravné služby 287,95 SAD Trnava, a.s., Nitrianska 5, 917 02 Trnava 36249840 2020167281 Obec Sasinkovo 312959 3.8.2015 17.8.2015 IB
7458358856 131/2015 Elektrická energia 26,35 Zse Energia, Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 36677281 2022249295 Obec Sasinkovo 312959 3.8.2015 17.8.2015 IB
7458346146 132/2015 Elektrická energia 1417,51 Zse Energia, Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 36677281 2022249295 Obec Sasinkovo 312959 3.8.2015 17.8.2015 IB
802015 133/2015 Oprava verejného rozhlasu 108,60 Jozef Šípka, Pusté Sady 87, 925 54 Pusté Sady 44798199 1070457410 Obec Sasinkovo 312959 3.8.2015 17.8.2015 IB
79/2015 134/2015 Oprava verejného osvetlenia 311,47 Jozef Šípka, Pusté Sady 87, 925 54 Pusté Sady 44798199 1070457410 Obec Sasinkovo 312959 3.8.2015 17.8.2015 IB
78/2015 135/2015 Pílenie a opiľovanie stromov 93,60 Jozef Šípka, Pusté Sady 87, 925 54 Pusté Sady 44798199 1070457410 Obec Sasinkovo 312959 3.8.2015 17.8.2015 IB
2001500413 136/2015 Murárske práce na opravu budovy bývalej Základnej školy a údržbu wc cintorín 456,00 AB-STAV, s.r.o., 951 07 Malý Cetín, 157 36548707 2020154246 Obec Sasinkovo 312959 4.8.2015 18.8.2015 IB
2001500414 137/2015 Zmena stavby materskej školy v Sasinkove-stavebné úpravy 79195,87 AB-STAV, s.r.o., 951 07 Malý Cetín, 157 36548707 2020154246 Obec Sasinkovo 312959 4.8.2015 3.9.2015 IB
3150213 138/2015 Vývoz kontajnera 75,00 Poľnohosp. družstvo Hlohovec, Nitrianska 109, 920 12 Hlohovec 207781 2020394904 Obec Sasinkovo 312959 4.8.2015 18.8.2015 IB
2015000700 139/2015 Úložné odpadu 227,16 Plastic People, s.r.o. Dunajská 12, 811 08 Bratislava 35846666 2021694730 Obec Sasinkovo 312959 4.8.2015 18.8.2015 IB
1540802770 140/2015 Stravné lístky 864,00 Vaša Slovensko, s.r.o., Račianske mýto 1/B, 831 02 Bratislava 35683813 2020322920 Obec Sasinkovo 312959 13.8.2015 20.8.2015 IB
4/2015 141/2015 Výkopové práce a pretláčanie pod miest. Komunik. 720,00 M a L Marián Lenghart, Bojničky 53, 920 55 37251431 1032672707 Obec Sasinkovo 312959 14.8.2015 14.9.2015 IB
1776206577 142/2015 Telefónne služby-mobil 44,20 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,81762 ,Bratislava 35763469 2020273893 Obec Sasinkovo 312959 2.8.2015 18.8.2015 inkaso
20150012 143/2015 Oprava klimatizácie 430,00 Milan Augustín, Malý Kút 349/10, 922 42 Madunice 47812915 1042307277 Obec Sasinkovo 312959 17.8.2015 15.9.2015 IB
5915040148 144/2015 Finančný spravodajca 26,40 Poradca podnikateľa, spol. s.r.o., Martina Rázusa 23/A, Žilina 31592503 2020449189 Obec Sasinkovo 312959 17.8.2015 31.8.2015 IB
3150227 145/2015 Vývoz kontajnera 75,00 Poľnohospodárske družstvo, Nitrianska 109, 920 12 Hlohovec 207781 2020394904 Obec Sasinkovo 312959 14.8.2015 28.8.2015 IB
2015063 146/2015 Stavebný materiál 218,86 Miloš Gajdoš, Svätomartinská 131, 951 23 33959935 1028707790 Obec Sasinkovo 312959 10.8.2015 17.8.2015 IB
2299685637 147/2015 Telefónne služby-mobil 42,78 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, Bratislava 35697270 2020310578 Obec Sasinkovo 312959 15.8.2015 29.8.2015 IB
2015000761 148/2015 Úložné odpadu 231,67 Plastic People, s.r.o., Dunajská 12, Bratislava 35846666 2021694730 Obec Sasinkovo 312959 18.8.2015 1.9.2015 IB
2015022 149/2015 Vyhotovenie geometrického plánu 125,00 Milan Fančovič, Sasinkovo č. 35 43855725 1044260965 Obec Sasinkovo 312959 15.8.2015 28.8.2015 IB
2015048 150/2015 Vyhotovenie geometrického plánu 327,00 Milan Fančovič, Sasinkovo č. 35 43855725 1044260965 Obec Sasinkovo 312959 15.8.2015 28.8.2015 IB
1580364 151/2015 Ročný poplatok za doménu sasinkovo.sk 96,00 Alfa Centauri spol, s.r.o., Pri strelnici 3, 821 04 Bratislava 35862301 2020290426 Obec Sasinkovo 312959 20.8.2015 31.8.2015 IB
00904/2015 152/2015 Rekl. predmety 216,17 Jozef Šmrhola-Olymp, Santovka 145, 935 87 32581190 1020374773 Obec Sasinkovo 312959 25.8.2015 1.9.2015 IB
7458402342 153/2015 Elektrická energia 26,35 Zse energia, a.s., Čulenova 6, 810 00 Bratislava 1 36677281 2022249295 Obec Sasinkovo 312959 2.9.2015 16.9.2015 IB
7458389711 154/2015 Elektrická energia 1417,51 Zse energia, a.s., Čulenova 6, 810 00 Bratislava 1 36677281 2022249295 Obec Sasinkovo 312959 2.9.2015 16.9.2015 IB
15301132 155/2015 Dopravné služby 262,81 SAD Trnava, a.s., Nitrianska 5, 917 02 Trnava 36249840 2020167281 Obec Sasinkovo 312959 3.9.2015 17.9.2015 IB
3150238 156/2015 Vývoz kontajnera 75,00 Poľnohospodársky družstvo, Nitrianska 109, 920 12 207781 2020394904 Obec Sasinkovo 312959 3.9.2015 17.9.2015 IB
2015000797 157/2015 Úložné odpadu 239,56 Plastic People. S.r.o., Dunajská 12, 811 08 35846666 2021694730 Obec Sasinkovo 312959 2.9.2015 16.9.2015 PP
150020 158/2015 Čistenie rigolu 670,80 Jaroslav Viskup-VIJA, Rumanová 321, Rumanová 41059816 1028707504 Obec Sasinkovo 312959 6.9.2015 20.9.2015 PP
5777157724 159/2015 Telefónne služby-pevná linka 46,33 Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 2020273893 Obec Sasinkovo 312959 2.9.2015 18.9.2015 inkaso
5/2005 160/2015 Výkopové práce, pretláčanie pod komunikáciou 270,00 M,L Marián Lenghart, Bojničky 53, 920 55 Bojničky 37251431 1032672707 Obec Sasinkovo 312959 9.9.2015 9.10.2015 IB
111/2015 161/2015 Oprava verejného rozhlasu 359,40 Jozef Šípka, Pusté Sady 87, 925 54 Pusté Sady 44798199 1070457410 Obec Sasinkovo 312959 10.9.2015 24.9.2015 IB
112/2015 162/2015 Oprava verejného osvetlenia 437,71 Jozef Šípka, Pusté Sady 87, 925 54 Pusté Sady 44798199 1070457410 Obec Sasinkovo 312959 10.9.2015 24.9.2015 IB
3150260 163/2015 Vývoz kontajnera 150,00 Poľnohospodárske družstvo Hlohovec, Nitrianska 109, 207781 2020394904 Obec Sasinkovo 312959 14.9.2015 28.9.2015 IB
2015000857 164/2015 Úložné odpadu 232,04 Plastic People, s.r.o, Dunajská 12,811 08 Bratislava 35846666 2021694730 Obec Sasinkovo 312959 16.9.2015 30.9.2015 IB
3150271 165/2015 Úložné odpadu 150,00 Poľnohospodárske družstvo, Nitrianska 109, 920 12 Hlohovec 207781 2020394904 Obec Sasinkovo 312959 22.9.2015 6.10.2015 IB
7 166/2015 Zemné práce 312,00 Daniel Takáč, Báb č. 89, 951 34 43746098 1078645381 Obec Sasinkovo 312959 21.9.2015 21.10.2015 IB
2303920084 167/2015 Telefónne služby-mobil 37,87 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava 35697270 2020310578 Obec Sasinkovo 312959 15.9.2015 29.9.2015 IB
915004745 168/2015 Slobodný prístup k informáciám-príručka 17,09 Wolters Kluwer, sr.o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava 31348262 2020300964 Obec Sasinkovo 312959 24.9.2015 8.10.2015 IB
20150021 169/2015 V zmysle uzatvr. zmluvy o manažmente-Rozvoj vidieka 3455,58 Wf-company,spol.s.r.o. 45451702 2023001013 Obec Sasinkovo 312959 28.9.2015 28.10.2015 IB
2015000886 170/2015 Úložné odpad 235,80 Plastic people, s.r.o., Dunajská 12, 811 08 Bratislava. 35846666 2021694730 Obec Sasinkovo 312959 28.9.2015 12.10.2015 IB
7428833889 171/2015 Elektrická energia 26,35 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O. Box 325, 810 00 Bratislava 36677281 2022249295 Obec Sasinkovo 312959 1.10.2015 15.10.2015 IB
7468286214 172/2015 Elektrická energia 1417,51 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O. Box 325, 810 00 Bratislava 36677281 2022249295 Obec Sasinkovo 312959 1.10.2015 15.10.2015 IB
3150277 173/2015 Služba traktorom 72,00 Poľnohospodárske družstvo, Nitrianska 109, Hlohovec 207781 2020394904 Obec Sasinkovo 312959 1.10.2015 15.10.2015 IB
3129150976 174/2015 Zber, preprava a zneškodnenie odpadu 1944,61 Marius Pedersene, Opatovská 1735, Trenčín 34115901 2020386140 Obec Sasinkovo 312959 5.10.2015 4.11.2015 IB
2015/36 175/2015 Na základe objednávky č32 456,00 Miroslav Chmúra, Sasinkovo 333 40373053 1048080022 Obec Sasinkovo 312959 1.10.2015 21.10.2015 IB
150213 176/2015 Technik BOZP 293,00 SOMO- Peťovský Jozef, Hornéš Trhovište 134 33431256 1020325306 Obec Sasinkovo 312959 30.3.2015 14.10.2015 IB
3778104833 177/2015 Telefónne služby-pevná linka 48,08 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 2020273893 Obec Sasinkovo 312959 2.10.2015 19.10.2015 inkaso
15301285 178/2015 Dopravné služby v rámci liniek prímestskej dopravy 256,37 SAD Trnava, a.s., Nitrianska 5, Trnava 36249840 2020167281 Obec Sasinkovo 312959 1.10.2015 15.10.2015 IB
150041 179/2015 Na základe objednávky č. 33 675,00 Stoltin, s.r.o, Sasinkovo 330 36 656 518 2022225942 Obec Sasinkovo 312959 8.10.2015 29.10.2015 IB
20151107 180/2015 Kancelárske potreby 191,36 REVIS-SERVIS spol. s.r.o., Na Priehon 875/2A 36657719 2022218121 Obec Sasinkovo 312959 12.10.2015 26.10.2015 IB
3129151072 181/2015 Zber, preprava a zneškodnenie odpadu 369,00 Marius Pedersen, a.s., Valová 44, Piešťany 34115901 2020386148 Obec Sasinkovo 312959 9.10.2015 8.11.2015 IB
2015000959 182/2015 Úložné odpadu 264,00 Plastic People, s.r.o., Dunajská 12, 811 08 Bratislava 35846666 2021694730 Obec Sasinkovo 312959 14.10.2015 28.10.2015 IB
2015900122 183/2015 Posudkový lekár-ref.nákladov 11,95 Mesto Hlohovec-Spoločný obecný úrad , Podzámska 39, 920 01 Hlohovec 312509 2021279436 Obec Sasinkovo 312959 15.10.2015 29.10.2015 IB
2308174060 184/2015 Telefónne služby mobil 52,48 Orange Slovensko,a.s., Metodova 8, Bratislava 35697270 2020310578 Obec Sasinkovo 312959 15.10.2015 29.10.2015 IB
2672015 185/2015 Podľa zmluvy o dielo-kamery 50899,00 TECHNIK Security, spol.s.r.o., Seredská 25, Trnava 36220388 2020162331 Obec Sasinkovo 312959 22.10.2015 5.11.2015 PP
3150297 186/2015 Vývoz kontajnera 75,00 Poľnohospodárske družstvo Hlohovec, Nitrianska 109, 920 12 207781 2020394904 Obec Sasinkovo 312959 20.10.2015 3.11.2015 IB
12154161 187/2015 Zapaľovacia sviečka 119,40 KM TRADING, s.r.o, Šaštínska 477, 908 77 Borský Mikuláš 36789119 2022396013 Obec Sasinkovo 312959 26.10.2015 9.11.2015 IB
2508471 188/2015 Dochucovací set 2d nerez/sklo IMP 24,76 A-Z veľkoobchod,s.r.o Pod Jašterom 1, 920 01 Hlohovec 36223611 2020172627 Obec Sasinkovo 312959 26.10.2015 2.11.2015 v hotovosti
1794/2015 189/2015 Potvrdenie údaja 6,00 Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, 010 11 Žilina 31575951 SK2020372541 Obec Sasinkovo 312959 26.10.2015 26.10.2015 bezh. z účtu
2015001001 190/2015 Úložné odpadu 292,59 Plastic People, s.r.o., Dunajská 12, 811 08 Bratislava 35846666 2021694730 Obec Sasinkovo 312959 27.10.2015 10.11.2015 IB
200016005871 191/2015 na zákl. zmluvy o pripojení 16,78 Západosl. Distribučná, Čulenova6, 816 47 Bratislava 36361518 2022189048 Obec Sasinkovo 312959 5.10.2015 23.10.2015 Pošt.pouk.
200016005872 192/2015 na zákl. zmluvy o pripojení 16,78 Západosl. Distribučná, Čulenova6, 816 47 Bratislava 36361518 2022189048 Obec Sasinkovo 312959 5.10.2015 23.10.2015 Pošt.pouk.
200016005873 193/2015 na zákl. zmluvy o pripojení 16,78 Západosl. Distribučná, Čulenova6, 816 47 Bratislava 36361518 2022189048 Obec Sasinkovo 312959 5.10.2015 23.10.2015 Pošt.pouk.
200016005874 194/2015 na zákl. zmluvy o pripojení 16,78 Západosl. Distribučná, Čulenova6, 816 47 Bratislava 36361518 2022189048 Obec Sasinkovo 312959 5.10.2015 23.10.2015 Pošt.pouk.
200016005875 195/2015 na zákl. zmluvy o pripojení 16,78 Západosl. Distribučná, Čulenova6, 816 47 Bratislava 36361518 2022189048 Obec Sasinkovo 312959 5.10.2015 23.10.2015 Pošt.pouk.
7468337578 196/2015 Elektrická energia 26,35 ZSE Energia, Čulenova 6, 810 00 Bratislava 36677281 2022249295 Obec Sasinkovo 312959 2.11.2015 16.11.2015 IB
3779091110 197/2015 Telefónne služby 51,29 Slovak Telekom, Bajkalska 28, Bratislava 35763469 2020273893 Obec Sasinkovo 312959 3.11.2015 18.11.2015 inkaso
151185 198/2015 Vlajka SR 18,96 Signo, s.r.o, Tatranská cesta 68, Ružomberok 43930824 2022516859 Obec Sasinkovo 312959 5.11.2015 19.11.2015 v hotovosti
3150320 199/2015 vývoz kontajnera 75,00 Poľnohospodárske družstvo, Nitrianska 109,Hlohovec 207781 2020394904 Obec Sasinkovo 312959 3.11.2015 17.11.2015 IB
15301420 200/2015 Dopravné služby 258,41 SAD Trnava, a.s., Nitrianska 5, 91702 Trnava 36249840 2020167281 Obec Sasinkovo 312959 3.11.2015 17.11.2015 IB
2015002061 201/2015 Popl. program KEO DOS 207,61 KEO, s.r.o, Poľná, Obec Záhorce 991 06 36739464 2022326361 Obec Sasinkovo 312959 4.11.2015 18.11.2015 IB
2015083 202/2015 Oprava býv. ZŠ 148,09 Miloš Gajdoš, Svätomartinská 131, 951 23 Lukáčovce 33959935 1028707790 Obec Sasinkovo 312959 30.10.2015 30.10.2015 IB
52563626 203/2015 Predplatné Poradca- úplné znenia zákonov 27,60 PORADCA s.r.o., Pri Celulózke 40, 010 01 Žilina 36371271 2020102293 Obec Sasinkovo 312959 30.10.2015 19.11.2015 IB
7190737144 204/2015 Preplatok el. energia -39,85 ZSE Energia, a.s., Čulenova6, P.O.BOX 325, Bratislava 36677281 2022249295 Obec Sasinkovo 312959 8.11.2015 23.11.2015
10715548 205/2015 Plechy-pálenie MŠ 38,04 Agrofinal, s.r.o, Mierová 24, Hlohovec 589420 2020394915 Obec Sasinkovo 312959 13.11.2015 23.11.2015
015-004581 206/2015 Kanc. potreby 7,55 METRO Cash and Carry SR, s.r.o., Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji 45952671 2023150701 Obec Sasinkovo 312959 14.11.2015 14.11.2015 V hotovosti
006-006011 207/2015 Kancelárske potreby 64,31 METRO Cash and Carry SR, s.r.o., Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji 45952671 2023150701 Obec Sasinkovo 312959 17.11.2015 17.11.2015 V hotovosti
1312015 208/2015 Oprava verejného osvetl. 225,96 Jozef Šípka, 925 54 Pusté Sady 87 44798199 1070457410 Obec Sasinkovo 312959 15.11.2015 29.11.2015 IB
1322015 209/2015 Oprava miestneho rozhlasu 300,00 Jozef Šípka, 925 54 Pusté Sady 87 44798199 1070457410 Obec Sasinkovo 312959 15.11.2015 29.11.2015 IB
7600133945 210/2015 Elektrická energia 902,90 ZSE Energia, a.s.., Čulenova 6, Bratislava 36677281 2022249295 Obec Sasinkovo 312959 1.11.2015 30.11.2015 IB
3201500754 211/2015 Zneškodnenie odpadu zmes. Kom. odpad 206,63 Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o, 34133861 2020382837 Obec Sasinkovo 312959 15.11.2015 2.12.2015 IB
10 212/2015 Zemné práce 240,00 Takáč Daniel-MADA, Malý Báb 89, 951 34 Báb 43746098 1078645381 Obec Sasinkovo 312959 16.11.2015 16.12.2015 IB
20150029 213/2015 Tlačiarenské služby 113,04 BLACK PRINT, s.r.o, Pribinova 58, Hlohovec 36262668 2021843714 Obec Sasinkovo 312959 16.11.2015 30.11.2015 IB
1501207040 214/2015 Mikulášske balíčky 96,12 ATC-JR, s.r.o., Stará Prievozská 2, 821 09 Bratislava 2020231939 Obec Sasinkovo 312959 24.11.2015 24.11.2015 V hotovosti
2312437580 215/2015 Telefónne služby-mobil 43,01 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35697270 2020310578 Obec Sasinkovo 312959 15.11.2015 29.11.2015 IB
3150355 216/2015 vývoz kontajnera 150,00 Poľnohospodárske družstvo Hlohovec, Nitrianska 109 207781 2020394904 Obec Sasinkovo 312959 23.11.2015 7.12.2015 IB
2015001081 217/2015 Úložné odpad 268,53 Plastic People, s.r.o, Dunajská 12, 811 08 Bratislava 35846666 2021694730 Obec Sasinkovo 312959 25.11.2015 9.12.2015 IB
4600274170 218/2015 Elektrická energia 16,78 Západoslov. Distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 36361518 2022189048 Obec Sasinkovo 312959 23.11.2015 23.11.2015 IB
14693611 219/2015 Obecné noviny 2016 67,60 INPROST, s.r.o., Smrečianska 29, Bratislava 31363091 2020302020 Obec Sasinkovo 312959 1.12.2015 8.12.2015 IB
7/15 220/2015 Výkopové práce 310,00 M a L Marián Lenghard, Bojničky 53, 920 55 37251431 1032672707 Obec Sasinkovo 00312959 26.11.2015 26.12.2015 IB
7780000103 221/2015 Telefónne služby 45,58 Slovak Telekom,a.s., Bajkalská 28, 817 62 35763469 2020273893 Obec Sasinkovo 00312959 02.12.2015 18.12.2015 inkaso
15301564 222/2015 Dopravné služby 254,44 SAD Trnava,a.s., Nitrianska 5, 917 02 Trnava 36249840 2020167281 Obec Sasinkovo 00312959 01.12.2015 15.12.2015 IB
215579 223/2015 Laboratórne vyšetrenie-vzorky 130,00 Reg. Úrad. Ver. Zdrav. Limbova 6, 917 09 Trnava 00610933 2021191095 Obec Sasinkovo 00312959 02.12.2015 16.12.2015 IB
7200728266 224/2015 Elektrická energia 293,21 ZSE Centrum Trnava, a.s., Čulenova 6, Bratislava 36677281 2022249295 Obec Sasinkovo 00312959 03.12.2015 17.12.2015 IB
7200728265 225/2015 Elektrická energia 243,38 ZSE Centrum Trnava, a.s., Čulenova 6, Bratislava 36677281 2022249295 Obec Sasinkovo 00312959 03.12.2015 17.12.2015 IB
150004964 226/2015 tonery 58,20 Drucker,s.r.o., Oščadnica 1820 44925417 2022873787 Obec Sasinkovo 00312959 08.12.2015 22.12.2015 IB
007019699 227/2015 Nákup vianočné posedenie 62,24 Metro Cash and Carry, Senecká cesta 1881, Ivanka pri Dunaji 45952671 2023150701 Obec Sasinkovo 00312959 10.12.2015 10.12.2015 hotovosť
007019700 228/2015 Potraviny-Vianočné posedenie 180,46 Metro Cash and Carry, Senecká cesta 1881, Ivanka pri Dunaji 45952671 2023150701 Obec Sasinkovo 00312959 10.12.2015 10.12.2015 hotovosť
3150375 229/2015 Vývoz kontajnera 150,00 Poľnohosopdárske družstvo, Nitrianska 109, 920 12 Hlohovec 00207781 2020394904 Obec Sasinkovo 00312959 08.12.2015 22.12.2015 IB
7150843952 230/2015 Elektrická energia-preplatok -866,34 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava 36677281 2022249295 Obec Sasinkovo 00312959 06.12.2015 21.12.2015 Na účet
20151412 231/2015 Kanc. potreby 73,21 Revis-Servis spol, s.r.o. Na priehon 875 36677281 2022249295 Obec Sasinkovo 00312959 06.12.2015 21.12.2015 IB
20151394 232/2015 Kanc. Potr. 84,84 Revis-Servis, spol, s.r.o., Na priehon 875/2A, Nitra 36657719 2022218121 Obec Sasinkovo 00312959 08.12.2015 22.12.2015 IB
2015001148 233/2015 Úložné odpad 267,02 Plastic People,s.r.o., Dunajská 12, 811 08 Bratislava 35846666 2021694730 Obec Sasinkovo 00312959 10.12.2015 24.12.2015 IB
1492015 234/2015 vianočné osvetlenie 561,60 Jozef Šípka, 925 54 Pusté Sady 87 44798199 1070457410 Obec Sasinkovo 00312959 07.12.2015 21.12.2015 IB
2015900163 235/2015 Refundácia nákladov- posudkový lekár 11,95 Spoločný obecný úrad, Podzámska 39, Hlohovec 00312509 2021279436 Obec Sasinkovo 00312959 14.12.2015 28.12.2015 IB
2316713110 236/2015 Telefónne služby-mobil 35,00 Orange Slovensko, a.s., Metodova,Bratislava 35697270 2022249295 Obec Sasinkovo 00312959 15.12.2015 29.12.2015 IB
1278/2015 237/2015 Zmluva o zriadení a ved. účtu 40,24 Prima banka Slovensko, a.s., 35697270 2022249295 Obec Sasinkovo 00312959 15.12.2015 29.12.2015 IB
2015001218 238/2015 Úložné odpad 248,97 Plastic People, s.r.o., Dunajská 12, 811 08 Bratislava 35846666 2021694730 Obec Sasinkovo 312959 23.11.2015 6.1.2016 IB
201564 239/2015 Odborné činnosti vo verejnom obstaraní- Rekonštr. -Materská škola 800,00 Ing. Jaroslav Špaček, Nábrežie mládeže 33, 949 01 Nitra 41644387 1031678736 Obec Sasinkovo 312959 21.12.2015 31.12.2015 IB
2015/54 240/2015 Montáž bleskozvodu v Materskej škole 3912,00 Miroslav Chmúra, Sasinkovo č. 333 40373053 1048080022 Obec Sasinkovo 312959 30.12.2015 30.1.2016 PP
3150395 241/2015 Vývoz kontajnera 75,00 Poľnohospodárske družstvo, Nitrianska 109, Hlohovec 207781 2020394904 Obec Sasinkovo 312959 28.12.2015 11.1.2016 IB
3129151372 242/2015 Na základe zmluvy o zbere preprave a zneškodnení odpadu 1938,89 Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, 911 01 Trenčín 34115901 2020386148 Obec Sasinkovo 312959 5.1.2016 4.2.2016 IB
15301715 243/2015 Dopravné služby 258,23 ARRIVA Trnava, a.s., Nitrianska 5, 917 02 Trnava 36249840 2020167281 Obec Sasinkovo 312959 31.12.2015 14.1.2016 IB
8780913017 244/2015 Telefónne služby 46,81 Slovak Telekom, a.s., Bajkalska 28, 817 62 Bratislava 35763469 2020273893 Obec Sasinkovo 312959 2.1.2016 18.1.2016 inkaso
7130992539 245/2015 preplatok el. energia -1,77 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava 36677281 2022249295 Obec Sasinkovo 312959 6.1.2016 20.1.2016 Na účet
2015001232 246/2015 Úložné odpad 278,30 Plastic People, s.r.o. Dunajská 12, Bratislava 35846666 2021694730 Obec Sasinkovo 312959 31.12.2015 21.1.2016 IB
7121124353 247/2015 Nedoplatok el. energia 955,71 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 810 00 Bratislava 36677281 2022249295 Obec Sasinkovo 312959 6.1.2016 20.1.2016 IB
7121124354 248/2015 Preplatok el.energia -0,06 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 810 00 Bratislava 36677281 2022249295 Obec Sasinkovo 312959 6.1.2016 20.1.2016 Na účet
7102439537 249/2015 Nedoplatok el. energia 330,08 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 810 00 Bratislava 36677281 2022249295 Obec Sasinkovo 312959 6.1.2016 20.1.2016 IB
7102439538 250/2015 Nedoplatok el. energie 333,22 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 810 00 Bratislava 36677281 2022249295 Obec Sasinkovo 312959 6.1.2016 20.1.2016 IB
150277 251/2015 Technik PO a BOZP- práce zdrav. dohľadu 293,00 SOMO- Jozef Peťovský, 920 66 Horné Trhovište 134 33431256 1020325306 Obec Sasinkovo 312959 31.12.2015 14.1.2016 IB
7320006025 252/2015 Nedoplatok el. energia 273,73 ZSE Centrum Trnava, Čulenova 6, Bratislava 36677281 2022249295 Obec Sasinkovo 312959 10.1.2015 25.1.2016 IB
3129151465 253/2015 Zber, preprava a zneškodnenie odpadu 297,00 Marius Pedersen, a.s., Valova 44, 921 01 Piešťany 34115901 2020386148 Obec Sasinkovo 312959 12.1.2015 11.2.2016 IB
5041504256 254/2015 Finančný spravodajca-doplatok 12,46 Poradca Podnikateľa, spol s.r.o., Rázusova 23/A, Žilina 31592503 2020449189 Obec Sasinkovo 312959 14.1.2016 28.1.2016 IB
1500167208 255/2015 Vedenie účtu - cenné papiere 267,71 Centrálny depozitár cenných papierov SR, ul. 29 augusta 1/A, 814 80 Bratislava 31338976 2020312833 Obec Sasinkovo 312959 31.12. 2015 28.02.2016 PP

 

* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.