Číslo faktúry Dodávateľ Predmet Suma [€] Dátum splatnosti Poznámka
192/2013 Marius Pedersen, a.s. Zber, preprava a zneškodnenie odpadu 1853,50 02.02.2014
187/2013 ZSE Energia, a.s. Za dodanie tovaru a služby 1101,78 17.01.2014
157/2013 ZSE Energia, a.s. Za dodanie tovaru a služby 1267,11 20.11.2013
154/2013 ZSE Energia, a.s. Za dodanie tovaru a služby 1066,24 06.11.2013
145/2013 Bitunova spol. s r.o. Oprava výtlkov na miestnych komunikáciách 1998,00 14.10.2013
141/2013 ZSE Energia, a.s. Za dodanie tovaru a služby 1267,11 18.10.2013
139/2013 Marius Pedersen, a.s. Zber, preprava a zneškodnenie odpadu 1853,50 30.10.2013
127/2013 Jaroslav Viskup - VI JA Čistenie rigolu a odvoz zeminy 994,80 24.09.2013
122/2013 ZSE Energia, a.s. Za dodanie tovaru a služby 1267,11 18.09.2013
109/2013 ZSE Energia, a.s. Za dodanie tovaru a služby 1267,11 19.08.2013
095/2013 ZSE Energia, a.s. Za dodanie tovaru a služby 1267,11 18.07.2013
091/2013 Marius Pedersen, a.s. Zber, preprava a zneškodnenie odpadu 1762,38 01.08.2013
078/2013 ZSE Energia, a.s. Za dodanie tovaru a služby 1267,11 19.06.2013
075/2013 EKOAUDITOR, spol. s.r.o. Audítorské overenie ročnej účtovnej uzávierky 1356,00 06.07.2012
---/2013 ZSE Energia, a.s. Za dodanie tovaru a služby 1267,11 22.05.2013
043/2013 ZSE Energia, a.s. Za dodanie tovaru a služby 1267,11 22.04.2013
042/2013 Marius Pedersen, a.s. Zber, preprava a zneškodnenie odpadu 1747,02 30.04.2013
041/2013 3Wslovakia s.r.o. Dodanie softvérových služieb 1018,80 05.05.2013
031/2013 ZSE Energia, a.s. Za dodanie tovaru a služby 1267,11 22.03.2013
---/2013 ZSE Energia, a.s. Za dodanie tovaru a služby 1267,11 21.02.2013
005/2013 ZSE Energia, a.s. Za dodanie tovaru a služby 1241,26 31.01.2013

 

* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.