Číslo faktúry Dodávateľ Predmet Suma [€] Dátum splatnosti Poznámka
193/2012 ZSE Energia, a.s. Za dodanie tovaru a služby 1175,76 21.01.2013
185/2012 Marius Pedersen, a.s. Zber, preprava a zneškodnenie odpadu 1751,00 30.01.2013
181/2012 Stoltin s.r.o. Kancelársky stôl, policová skriňa 1299,60 18.01.2013
180/2012 Stoltin s.r.o. Stoly KD 1603,20 18.01.2013
155/2012 ZSE Energia, a.s. Za dodanie tovaru a služby 1211,40 21.11.2012
137/2012 Marius Pedersen, a.s. Zber, preprava a zneškodnenie odpadu 1751,00 30.10.2012
125/2012 ZSE Energia, a.s. Za dodanie tovaru a služby 1211,40 20.09.2012
ZSE Energia, a.s. Za dodanie tovaru a služby 1211,40 18.04.2012
EKOAUDITOR, spol. s.r.o. Audítorské overenie ročnej účtovnej uzávierky 1356,00 06.07.2012
ZSE Energia, a.s. Za dodanie tovaru a služby 1211,40 18.07.2012
ZSE Energia, a.s. Za dodanie tovaru a služby 1211,40 20.06.2012
115/2012 ZSE Energia, a.s. Za dodanie tovaru a služby 1211,40 23.08.2012
094/2012 Marius Pedersen, a.s. Zber, preprava a zneškodnenie odpadu 1745,32 30.07.2012
049/2012 Marius Pedersen, a.s. Zber, preprava a zneškodnenie odpadu 1745,32 30.04.2012
032/2012 ZSE Energia, a.s. Za dodanie tovaru a služby 1211,40 26.04.2012
007/2012 ZSE Energia, a.s. Za dodanie tovaru a služby 1079,92 08.02.2012
005/2012 ZSE Energia, a.s. Za dodanie tovaru a služby 1211,40 18.05.2012

 

* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.