Číslo Fa Číslo interné Predmet Cena [€] Dodávateľ Dodávateľ IČO Odberateľ Dátum vyhotovenia Dátum splatnosti Spôsob úhrady* Číslo objednávky Poznámka
1210001855DFZ2021/1kancelárske potreby spisové obaly42.46ŠEVT a.s., 82109 Bratislava31331131Obec Sasinkovo21.01.202104.02.2021Nemail
1052046276DFD2021/1dobropis el.energia131.86MAGNA ENERGIA a.s., 92101 Piešťany35743565Obec Sasinkovo31.12.202001.02.2021N
20211035DF2021/9školenie URBIS45.00MADE spol.s.r.o., 974 01 Banská Bystrica36041688Obec Sasinkovo21.01.202104.02.2021Nemail
2100000010DF2021/8Kancelárske potreby80.76Papier centrum plus, 92001 Hlohovec36235644Obec Sasinkovo21.01.202104.02.2021NO2021/4
20210034DF2021/7čistiace a dezifekčné prostriedky, dávkovace testovanie 23.01.2021114.26FerLuk,sro, 92001 Hlohovec44711191Obec Sasinkovo19.01.202102.02.2021NO2021/3
3129210383DF2021/66odvoz komunálneho odpadu I. štrvťrok 20212138.12Marius Pedersen, 91101 Trenčín34115901Obec Sasinkovo09.04.202123.04.2021N
20210237DF2021/65Odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu za 3/202190.00Fidelity Trade, s.r.o., Kornela Mahra 3, 917 01 Trnava50254081Obec Sasinkovo09.04.202123.04.2021N
2021036DF2021/64audit účtovnej závierky 20202160.00Ing. Jozef Adamkovič, Orgovánová 2565/7, 955 01 Topoľčany30887232Obec Sasinkovo06.04.202120.04.2021N
8280597625DF2021/63telefón 3/202122.60Slovak Telekom, 81762 Bratislava35763469Obec Sasinkovo01.04.202115.04.2021N
282021DF2021/62Oprava verejného osvetlenia.463.92Jozef Šípka, 925 54 Pusté Sady44798199Obec Sasinkovo06.04.202120.04.2021NO2021/18
292021DF2021/61Orez stromov pri elektrickom vedení z dôvodu bezpečnosti a ochrany obyvateľov.300.00Jozef Šípka, 925 54 Pusté Sady44798199Obec Sasinkovo06.04.202120.04.2021NO2021/17
300210029DF2021/60vývoz septiku28.00Poľnohospodárske družstvo, Nitrianská 109, 92012 Hlohovec00207781Obec Sasinkovo31.03.202114.04.2021Nemail
2021032DF2021/6OOPP, čistiace a dezifekčné prostriedky COVID 19 testovanie 23.01.2021400.63Igor Polačik - REMPPOL, Pribinova 377/15, 920 01 Hlohovec30727952Obec Sasinkovo21.01.202105.02.2021NO2021/2
390000139DF2021/59nákupné pokážky430.00Kaufland Slovenská republika v.o.s., Trnavská cesta 41/A, 831 06 Bratislava – mestská časť Rača35790164Obec Sasinkovo08.04.202122.04.2021Nemail
1012126726DF2021/58elktrická energia 4/2021472.85MAGNA ENERGIA a.s., 92101 Piešťany35743565Obec Sasinkovo26.03.202115.04.2021N
2021000165DF2021/57poskytovanie služieb MOM 27.03.2021350.00Obec Horné Otrokovce, 146, 920 62 Horné Otrokovce00312541Obec Sasinkovo31.03.202114.04.2021N
20211743DF2021/56systémová podpora URBIS II. štvrťrok115.00MADE spol.s.r.o., 974 01 Banská Bystrica36041688Obec Sasinkovo01.04.202115.04.2021N
2021000142DF2021/55poskytovanie služieb MOM 20.03.2021350.00Obec Horné Otrokovce, 146, 920 62 Horné Otrokovce00312541Obec Sasinkovo29.03.202112.04.2021N
5022103957DF2021/54Verejná správa SR ročný prístup165.00Poradca podnikateľa, 01001 Žilina31592503Obec Sasinkovo19.03.202106.04.2021N
0061191460DF2021/53vývoz odpa testovanie131.50KOSIT WEST, Rastislavova 98, 040 01 Košice50492471Obec Sasinkovo22.03.202106.04.2021B
210041DF2021/52služby technika PO a BOZP I. štvrťrok293.00SOMO-Peťovský Jozef, 92066 Horné Trhovište33431256Obec Sasinkovo17.03.202131.03.2021N
2021000131DF2021/51poskytovanie služieb MOM 13.03.2021350.00Obec Horné Otrokovce, 146, 920 62 Horné Otrokovce00312541Obec Sasinkovo22.03.202105.04.2021N
1560010861DF2021/50bianco tlacivá potvrdenie o pobyte48.66Centrum polygrafických služieb, Sklabinská 1, 831 06 Bratislava – mestská časť Rača42272360Obec Sasinkovo11.03.202125.03.2021Nemail
2003270467DF2021/5poplatok za vedenie účtu cenných papierov 2020432.00Centrálny depozitár Blava, 81480 Bratislava31338976Obec Sasinkovo31.12.202028.02.2021N
1020210055DF2021/49Dodávka výkonu VO na poistenie majetku a zodpoved- nosti za škodu12.00Komunál -Servis, s.r.o., Hlavná 3 3, 080 01 Prešov51115026Obec Sasinkovo12.03.202126.03.2021B
2021216DF2021/48čistiace a dezifekčné prostriedky COVID 19 testovanie 13.03.2021274.51Igor Polačik - REMPPOL, Pribinova 377/15, 920 01 Hlohovec30727952Obec Sasinkovo11.03.202130.03.2021NO2021/16
2021003DF2021/47Zimná údržba posyp komunikácie -testovanie126.00František Hromek, 92001 Hlohovec37844792Obec Sasinkovo01.03.202115.03.2021N
2021000111DF2021/46poskytovanie služieb MOM 27.02.2021350.00Obec Horné Otrokovce, 146, 920 62 Horné Otrokovce00312541Obec Sasinkovo05.03.202119.03.2021N
770416521DF2021/45stravné lístky vyučtovacia0,00Ticket Service , s.r.o., Karadžičova 8, 810 00 Bratislava52005551Obec Sasinkovo26.02.202112.03.2021B
1570674053DF2021/44telefón 2/202135.15O2 Slovakia.s.r.o., Einsteinova 24, 85101 Bratislava35848863Obec Sasinkovo08.03.202122.03.2021N
1052104616DF2021/43elektrická energia1459.28MAGNA ENERGIA a.s., 92101 Piešťany35743565Obec Sasinkovo28.02.202115.03.2021N
3202100157DF2021/42zneškodnenie komunálneho odpadu732.00Kopaničiarska odpadová sp, 91613 Kostolné34133861Obec Sasinkovo28.02.202118.03.2021N
20210149DF2021/41odvoz biologického rozložiteľného kuchynské odpadu90.00Fidelity Trade, s.r.o., Kornela Mahra 3, 917 01 Trnava50254081Obec Sasinkovo04.03.202118.03.2021N
1012121008DF2021/40elktrická energia 3/2021472.85MAGNA ENERGIA a.s., 92101 Piešťany35743565Obec Sasinkovo03.03.202117.03.2021N
2021001DF2021/4právne služby posúdenie hlavný kontrolór275.00Advokátska kancelária JUDr. Peter Peružek, s.r.o., Podzámska 41/A, 920 01 Hlohovec47256371Obec Sasinkovo04.01.202131.01.2021NO2020/51
8278752475DF2021/39telefón 2/202119.99Slovak Telekom, 81762 Bratislava35763469Obec Sasinkovo01.03.202115.03.2021N
2021000085DF2021/38Poskytovanie služieb MOM350.00Obec Horné Otrokovce, 146, 920 62 Horné Otrokovce00312541Obec Sasinkovo26.02.202112.03.2021N
20211535DF2021/37školenie Urbis k IÚZ a FVV45.00MADE spol.s.r.o., 974 01 Banská Bystrica36041688Obec Sasinkovo26.02.202112.03.2021Nemail
0061191381DF2021/36zber, odvoz a zneškodnenie odpadu testovanie269.98KOSIT WEST, Rastislavova 98, 040 01 Košice50492471Obec Sasinkovo23.02.202109.03.2021BO2021/15
20211469DF2021/35školenie Urbis RZD60.00MADE spol.s.r.o., 974 01 Banská Bystrica36041688Obec Sasinkovo24.02.202110.03.2021Nemail
2021000057DF2021/34poskytovanie služieb MOM350.00Obec Horné Otrokovce, 146, 920 62 Horné Otrokovce00312541Obec Sasinkovo22.02.202108.03.2021N
2021022DF2021/33Imunitný balíček58.50ALPHAMED, s.r.o., 307, 92055 Bojničky47430036Obec Sasinkovo17.02.202103.03.2021Nemail
162021DF2021/32oprava verejného osvetlenia stĺp. N,167,181,179,171,170,19,7,5,73798.84Jozef Šípka, 925 54 Pusté Sady44798199Obec Sasinkovo16.02.202102.03.2021NO2021/14
3129210245DF2021/31Objednávame u Vás kúpu25 ks plastové nádoby 120 l na tuhý komunálny odpad750.00Marius Pedersen, 91101 Trenčín34115901Obec Sasinkovo17.02.202103.03.2021NO2021/1
2021000054DF2021/30poskytovanie služieb MOM365.00Obec Horné Otrokovce, 146, 920 62 Horné Otrokovce00312541Obec Sasinkovo15.02.202101.03.2021N
1052046187DF2021/3el.energia VO1568.30MAGNA ENERGIA a.s., 92101 Piešťany35743565Obec Sasinkovo18.01.202101.02.2021N
2021062DF2021/29čistiace a dezifekčné prostriedky, OOPP testovanie 30.01.2021120.13Igor Polačik - REMPPOL, Pribinova 377/15, 920 01 Hlohovec30727952Obec Sasinkovo12.02.202126.02.2021NO2021/13
1052101355DF2021/28el.. energia VO1346.51MAGNA ENERGIA a.s., 92101 Piešťany35743565Obec Sasinkovo31.01.202101.03.2021N
2021000044DF2021/27poskytovanie služieb MOM350.00Obec Horné Otrokovce, 146, 920 62 Horné Otrokovce00312541Obec Sasinkovo08.02.202122.02.2021N
1310622211DF2021/26telefón 1/202132.00O2 Slovakia.s.r.o., Einsteinova 24, 85101 Bratislava35848863Obec Sasinkovo08.02.202122.02.2021N
20210005DF2021/25spracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie stavby Zberné miesto Sasinkovo540.00ProjektMP s. r. o., Fraštacká 19, 920 01 Hlohovec52756572Obec Sasinkovo29.01.202112.02.2021N
112021DF2021/24doplnenie a montáž bezdrôtového ozvučenia1519.20Jozef Šípka, 925 54 Pusté Sady44798199Obec Sasinkovo28.01.202101.03.2021NO2021/12
8276904924DF2021/23telefón 1/202138.89Slovak Telekom, 81762 Bratislava35763469Obec Sasinkovo01.02.202115.02.2021N
1012117119DF2021/22el.energia 2/2021472.85MAGNA ENERGIA a.s., 92101 Piešťany35743565Obec Sasinkovo25.01.202108.02.2021N
12100003DF2021/21odvoz cintorínskeho odpadu127.92LH TRANSPORT sro, 92056 Dvorníky50920995Obec Sasinkovo31.01.202115.02.2021NO2021/11
20210062DF2021/20odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu45.00Fidelity Trade, s.r.o., Kornela Mahra 3, 917 01 Trnava50254081Obec Sasinkovo01.02.202115.02.2021N
1012105600DF2021/2el.energia 1/2021472.85MAGNA ENERGIA a.s., 92101 Piešťany35743565Obec Sasinkovo31.12.202015.01.2021N
6120210039DF2021/19uskladnenie odpadu 1/202173.06KOMPLEX-odpadová spoločnosťsro, 131, 92554 Pusté Sady34100644Obec Sasinkovo01.02.202115.02.2021N
3202100034DF2021/18zneškodnenie odpadu777.60Kopaničiarska odpadová sp, 91613 Kostolné34133861Obec Sasinkovo31.01.202115.02.2021N
2021000036DF2021/17poskytovanie služieb /MOM/443.00Obec Horné Otrokovce, 146, 920 62 Horné Otrokovce00312541Obec Sasinkovo29.01.202112.02.2021N
2021050DF2021/16čistiace a dezifekčné prostriedky COVID 19 testovanie 30.01.202163.54Igor Polačik - REMPPOL, Pribinova 377/15, 920 01 Hlohovec30727952Obec Sasinkovo29.01.202112.02.2021NO2021/10
210000228DF2021/15toner Canon PGI 1500 3ks48.60DRUCKER s.r.o., 02301 Oščadnica44925417Obec Sasinkovo28.01.202111.02.2021NO2021/8
210000213DF2021/14tonery Canon CRG 718 v počte 4 ks Canon PGI 1500 1 ks168.00DRUCKER s.r.o., 02301 Oščadnica44925417Obec Sasinkovo26.01.202109.02.2021NO2021/7
20211157DF2021/13školenie k informačnému systému URBIS45.00MADE spol.s.r.o., 974 01 Banská Bystrica36041688Obec Sasinkovo27.01.202110.02.2021Nemail-prihláška
42021DF2021/12Objednávame u Vás demontáž vianočného osvetlenia a opravu VO skrat a výmena poistie435.36Jozef Šípka, 925 54 Pusté Sady44798199Obec Sasinkovo26.01.202109.02.2021NO2021/6
5210053DF2021/11údržba žacieho stroja STIGA79.49ŠUPA Marián-Záhrad.techni, 92207 Veľké Kostoľany11906022Obec Sasinkovo20.01.202103.02.2021NO2021/5
2212003663DF2021/100.00ŠEVT a.s., 82109 Bratislava31331131Obec Sasinkovo26.01.202109.02.2021Nemail
2020052DF2021/1systémová podpora URBIS I. štvrťrok115.00MADE spol.s.r.o., 974 01 Banská Bystrica36041688Obec Sasinkovo04.01.202118.01.2021N