• darkblurbg
  SASINKOVO
  Nadmorská výška v strede obce je 196 m n.m.,
  v chotári 163 – 245 m n.m.
 • darkblurbg
  KAŠTIEĽ
  Secesný kaštieľ s neobarokovými prvkami,
  prestavaný začiatkom 20. storočia na staršom jadre.
  Dvojpodlažná obdĺžniková stavba s manzardovou
  strechou.
 • darkblurbg
  SASINKOVO
  V obci Sasinkovo sa nachádzajú
  rímsko-katolícky kostol a evanjelický kostol.
  Rímsko-katolícky kostol, zasvätený sv. Kataríne,
  bol postavený v roku 1802.
  Evanjelický kostol bol postavený v roku 1935.
 • darkblurbg
  KAŠTIEĽ
  Fasády členené pilastrami s priebežnou rustikou
  na prízemí. Priečelie deväťosové s trojosovým
  stredným rizalitom. Zreteľne vystupujúci trojosový
  rizalit na nádvornej fasáde má obdĺžnikový vstupný
  portál.
 • darkblurbg
  SASINKOVO
  Obec organizuje rôzne kultúrno-spoločenské
  podujatia

Obec Sasinkovo leží v juhozápadnej časti Nitrianskej sprašovej pahorkatiny pri hornom bočnom toku potoka Jarč. Povrch chotára s ostrovčekmi teplomilnej dúbravy s agátom tvoria ml. treťohorné usadeniny pokryté sprašou. Má hnedozemné pôdy.

Obec sa prvýkrát spomína v r. 1256 pod názvom Sag, v roku 1808 Ssahy, 1920 Šág a od roku 1948 Sasinkovo. Pod názvom Sag ako obec kráľovských rybárov v roku 1412 patrila panstvu Hlohovec. Neskôr viacerým šľachtickým rodom, napr. Šándorovcom, Keglevichovcom, Appelovcom … V roku 1715 mala obec 20 poddaných a 17 želiarských domácností. V roku 1751 - 94 rodín, v roku 1787 – 137 domov a 670 obyvateľov, v roku 1828 77 domov a 539 obyvateľov. Zaoberali sa prevážne poľnohospodárstvom, poväčšine vinohradníctvom.

Novinky

Stránkové hodiny


Pondelok

08:00 – 12:00 13:00 – 15:00

Utorok

nestránkový deň

Streda

08:00 – 12:00 13:00 – 17:00

Štvrtok

nestránkový deň

Piatok

08:00 – 12:00

Termín odvozu plastov, zberového skla, kovov, tetrapakov a papiera na rok 2021

Termín odvozu komunálneho odpadu

Obec Sasinkovo v spolupráci so spoločnosťou Marius Pedersen oznamuje občanom, že komunálny odpad sa bude v roku 2021 vyvážať každý párny týždeň v stredu.

Doporučujeme občanom, aby smetné nádoby vykladali deň vopred.

Plasty

Termín odvozu plastov

leták vo formáte PDF

 • 06. 01. 2021
 • 17. 02. 2021
 • 31. 03. 2021
 • 26. 05. 2021
Papier

Termín odvozu zberového papiera

leták vo formáte PDF

 • 14. 01. 2021
 • 11. 03. 2021
 • 06. 05. 2021
kovy

Termín odvozu kovov
 

leták vo formáte PDF

 • 22. 01. 2021
 • 05. 03. 2021
 • 16. 04. 2021
 • 28. 05. 2021
tetrapak

Termín odvozu tetrapakov

leták vo formáte PDF

 • 28. 01. 2021
 • 05. 03. 2021
 • 16. 04. 2021
 • 28. 05. 2021
Sklo

Termín odvozu zberového skla

leták vo formáte PDF

 • 08. 01. 2021
 • 12. 02. 2021
 • 19. 03. 2021
 • 23. 04. 2021
 • 28. 05. 2021