• darkblurbg
  SASINKOVO
  Nadmorská výška v strede obce je 196 m n.m.,
  v chotári 163 – 245 m n.m.
 • darkblurbg
  KAŠTIEĽ
  Secesný kaštieľ s neobarokovými prvkami,
  prestavaný začiatkom 20. storočia na staršom jadre.
  Dvojpodlažná obdĺžniková stavba s manzardovou
  strechou.
 • darkblurbg
  SASINKOVO
  V obci Sasinkovo sa nachádzajú
  rímsko-katolícky kostol a evanjelický kostol.
  Rímsko-katolícky kostol, zasvätený sv. Kataríne,
  bol postavený v roku 1802.
  Evanjelický kostol bol postavený v roku 1935.
 • darkblurbg
  KAŠTIEĽ
  Fasády členené pilastrami s priebežnou rustikou
  na prízemí. Priečelie deväťosové s trojosovým
  stredným rizalitom. Zreteľne vystupujúci trojosový
  rizalit na nádvornej fasáde má obdĺžnikový vstupný
  portál.
 • darkblurbg
  SASINKOVO
  Obec organizuje rôzne kultúrno-spoločenské
  podujatia

Obec Sasinkovo leží v juhozápadnej časti Nitrianskej sprašovej pahorkatiny pri hornom bočnom toku potoka Jarč. Povrch chotára s ostrovčekmi teplomilnej dúbravy s agátom tvoria ml. treťohorné usadeniny pokryté sprašou. Má hnedozemné pôdy.

Obec sa prvýkrát spomína v r. 1256 pod názvom Sag, v roku 1808 Ssahy, 1920 Šág a od roku 1948 Sasinkovo. Pod názvom Sag ako obec kráľovských rybárov v roku 1412 patrila panstvu Hlohovec. Neskôr viacerým šľachtickým rodom, napr. Šándorovcom, Keglevichovcom, Appelovcom … V roku 1715 mala obec 20 poddaných a 17 želiarských domácností. V roku 1751 - 94 rodín, v roku 1787 – 137 domov a 670 obyvateľov, v roku 1828 77 domov a 539 obyvateľov. Zaoberali sa prevážne poľnohospodárstvom, poväčšine vinohradníctvom.

Novinky

 • 10.06. 2021

  Verejná vyhláška: Pozvánka na zhromaždenie vlastníkov poľovných pozemkov v spoločnom poľovnom revíri "Samostatná bažantnica Mladý háj"

  Pozvánka

 • 08.03. 2021

  OZNAM

  Platba za vývoz žumpy bude raz za mesiac v pondelok od 12:30 hod. do 15:30 hod. na stredisku RV Sasinkovo.
  Cena za vývoz je 28,- Eur za 1 otoč.

  Termíny:
  15.03.2021
  19.04.2021
  10.05.2021
  14.06.2021

  Vývoz žumpy bude vykonaný len tým občanom, ktorí budú mať zaplatené vopred.

  V Hlohovci 08.03.2021         Elena Urminská (ekonómka družstva)

 • 24.02. 2021

  OZNAM PRE OBČANOV: Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021

 • 27.01. 2021

  OZNÁMENIE

  Spoločný obecný úrad bude vybavovať v súlade s uznesením vlády SR č. 30 zo dňa 17. Januára 2021, čl. 31 a 32 nasledovne:

  od 27. januára 2021 do 2. februára 2021 iba ten úkon, ktorý nemôže byť vykonaný zaslaním zásielky alebo prostriedkami diaľkovej komunikácie ak ju vykonáva osoba, ktorá sa preukáže negatívnym výsledkom RT-PCR testu alebo antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie COVID-19 vykonaného od 18. januára 2021 alebo osoba, ktorá prekonala ochorenie COVID-19 a má o jeho prekonaní doklad nie starší ako tri mesiace, alebo ak táto osoba bola zaočkovaná proti ochoreniu COVID-19 aj druhou dávkou vakcíny a od tohto očkovania uplynulo aspoň 14 dní,

  a

  od 3. februára 2021 do 7. februára 2021 iba ten úkon, ktorý nemôže byť vykonaný zaslaním zásielky alebo prostriedkami diaľkovej komunikácie ak ju vykonáva osoba, ktorá sa preukáže negatívnym výsledkom RT-PCR testu alebo antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie COVID-19 vykonaného od 27. januára 2021 alebo osoba, ktorá prekonala ochorenie COVID-19 a má o jeho prekonaní doklad nie starší ako tri mesiace, alebo ak táto osoba bola zaočkovaná proti ochoreniu COVID-19 aj druhou dávkou vakcíny a od tohto očkovania uplynulo aspoň 14 dní.

  Vybavovať budeme osoby po predchádzajúcom telefonickom dohovore, na tel. č. 033/7910083 a 033/7910084.

  RNDr. Mutkovič je v súčasnosti práceneschopný.

 • 07.01. 2021

  Spoločný obecný úrad bude zatvorený až do 24. 1. 2021, z dôvodu, že je zatvorená budova daňového úradu.

 • 13.11. 2020

  ČESTNÉ VYHLÁSENIE / NÁVRATKA o kompostovaní biologicky rozložiteľného odpadu z domácnosti

 • 29.04. 2020
 • 03.04. 2020
 • 31.03. 2020
 • 27.12. 2019
 • 20.12. 2019

    Výpis z uznesenia č. 3/XII/02122019 "Zberné miesto"

 • 26.11. 2019

Stránkové hodiny


Pondelok

08:00 – 12:00 13:00 – 15:00

Utorok

nestránkový deň

Streda

08:00 – 12:00 13:00 – 17:00

Štvrtok

nestránkový deň

Piatok

08:00 – 12:00

Termín odvozu plastov, zberového skla, kovov, tetrapakov a papiera na rok 2021

Plasty

Termín odvozu plastov

leták vo formáte PDF

 • 06. 01. 2021
 • 17. 02. 2021
 • 31. 03. 2021
 • 26. 05. 2021
Papier

Termín odvozu zberového papiera

leták vo formáte PDF

 • 14. 01. 2021
 • 11. 03. 2021
 • 06. 05. 2021
kovy

Termín odvozu kovov
 

leták vo formáte PDF

 • 22. 01. 2021
 • 05. 03. 2021
 • 16. 04. 2021
 • 28. 05. 2021
tetrapak

Termín odvozu tetrapakov

leták vo formáte PDF

 • 28. 01. 2021
 • 05. 03. 2021
 • 16. 04. 2021
 • 28. 05. 2021
Sklo

Termín odvozu zberového skla

leták vo formáte PDF

 • 08. 01. 2021
 • 12. 02. 2021
 • 19. 03. 2021
 • 23. 04. 2021
 • 28. 05. 2021