• darkblurbg
  SASINKOVO
  Nadmorská výška v strede obce je 196 m n.m.,
  v chotári 163 – 245 m n.m.
 • darkblurbg
  KAŠTIEĽ
  Secesný kaštieľ s neobarokovými prvkami,
  prestavaný začiatkom 20. storočia na staršom jadre.
  Dvojpodlažná obdĺžniková stavba s manzardovou
  strechou.
 • darkblurbg
  SASINKOVO
  V obci Sasinkovo sa nachádzajú
  rímsko-katolícky kostol a evanjelický kostol.
  Rímsko-katolícky kostol, zasvätený sv. Kataríne,
  bol postavený v roku 1802.
  Evanjelický kostol bol postavený v roku 1935.
 • darkblurbg
  KAŠTIEĽ
  Fasády členené pilastrami s priebežnou rustikou
  na prízemí. Priečelie deväťosové s trojosovým
  stredným rizalitom. Zreteľne vystupujúci trojosový
  rizalit na nádvornej fasáde má obdĺžnikový vstupný
  portál.
 • darkblurbg
  SASINKOVO
  Obec organizuje rôzne kultúrno-spoločenské
  podujatia

Obec Sasinkovo leží v juhozápadnej časti Nitrianskej sprašovej pahorkatiny pri hornom bočnom toku potoka Jarč. Povrch chotára s ostrovčekmi teplomilnej dúbravy s agátom tvoria ml. treťohorné usadeniny pokryté sprašou. Má hnedozemné pôdy.

Obec sa prvýkrát spomína v r. 1256 pod názvom Sag, v roku 1808 Ssahy, 1920 Šág a od roku 1948 Sasinkovo. Pod názvom Sag ako obec kráľovských rybárov v roku 1412 patrila panstvu Hlohovec. Neskôr viacerým šľachtickým rodom, napr. Šándorovcom, Keglevichovcom, Appelovcom … V roku 1715 mala obec 20 poddaných a 17 želiarských domácností. V roku 1751 - 94 rodín, v roku 1787 – 137 domov a 670 obyvateľov, v roku 1828 77 domov a 539 obyvateľov. Zaoberali sa prevážne poľnohospodárstvom, poväčšine vinohradníctvom.

Upovedomenie

Návrh na výrub 14ks listnatých drevín

Voľby do orgánov samosprávy obcí 10. novembra 2018

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky vyhlásil rozhodnutím č. 203/2018 Z. z.
voľby do orgánov samosprávy obcí
a určil termín ich konania na sobotu 10. novembra 2018.
Rozhodnutie o vyhlásení volieb je uverejnené v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.
Odkaz: http://www.minv.sk/?volby-oso2018

Stránkové hodiny


Pondelok

08:00 – 12:00 13:00 – 15:00

Utorok

nestránkový deň

Streda

08:00 – 12:00 13:00 – 17:00

Štvrtok

nestránkový deň

Piatok

08:00 – 12:00
Plasty

Termín odvozu plastov

leták vo formáte PDF

 • 17. 01. 2018
 • 28. 03. 2018
 • 09. 05. 2018
 • 20. 06. 2018
 • 01. 08. 2018
 • 12. 09. 2018
 • 24. 10. 2018
 • 05. 12. 2018
Papier

Termín odvozu zberového papiera

leták vo formáte PDF

 • 19. 01. 2018
 • 02. 03. 2018
 • 27. 04. 2018
 • 22. 06. 2018
 • 03. 08. 2018
 • 14. 09. 2018
 • 26. 10. 2018
 • 07. 12. 2018
Sklo

Termín odvozu zberového skla

leták vo formáte PDF

 • 19. 01. 2018
 • 30. 03. 2018
 • 25. 05. 2018
 • 06. 07. 2018
 • 17. 08. 2018
 • 28. 09. 2018
 • 09. 11. 2018
 • 21. 12. 2018
kovy

Termín odvozu kovov
 

leták vo formáte PDF

 • 22. 02. 2018
 • 19. 04. 2018
 • 31. 05. 2018
 • 12. 07. 2018
 • 23. 08. 2018
 • 04. 10. 2018
 • 15. 11. 2018
 • 27. 12. 2018
tetrapak

Termín odvozu kompozitných obalov (tetrapakov)

leták vo formáte PDF

 • 11. 01. 2018
 • 08. 03. 2018
 • 03. a 31. 05. 2018
 • 28. 06. 2018
 • 26. 07. 2018
 • 23. 08. 2018
 • 20. 09. 2018
 • 18. 10. 2018
 • 15. 11. 2018