Termín odvozu plastov, zberového skla a papiera na rok 2017

Plasty

Termín odvozu plastov

leták vo formáte PNG

 • 1. 2. 2017
 • 15. 3. 2017
 • 26. 4. 2017
 • 7. 6. 2017
 • 19. 7. 2017
Papier

Termín odvozu zberového papiera

leták vo formáte PNG

 • 3. 2. 2017
 • 17. 3. 2017
 • 28. 4. 2017
 • 9. 6. 2017
 • 21. 7. 2017
Sklo

Termín odvozu zberového skla

leták vo formáte PNG

 • 13. 1. 2017
 • 24. 2. 2017
 • 7. 4. 2017
 • 19. 5. 2017
 • 30. 6. 2017

Ďalšie informácie nájdete v priloženom letáku (PDF cca 0.05MB) - zmeny systému zberu separovaného odpadu od 1.1.2012.