Číslo Fa Číslo interné Predmet Cena [€]* Dodávateľ Dodávateľ IČO Dodávateľ DIČ Odberateľ Odberateľ IČO Dátum vyhotovenia Dátum splatnosti Spôsob úhrady Poznámka
2017048 1/2018 Odvoz zeminy 741,00 Jurtin, s.r.o., Agátová 1482, Veľké Zálužie 47709987 2024083765 Obec Sasinkovo 00312959 30.11.2017 14.12.2017 PP
1080000029 2/2018 Dlažba- Kuchyňa Ocú 119,82 JUTEX SLOVAKIA, s.r.o., Ivánska cesta 2, 821 04 Bratislava 36250643 2020173562 Obec Sasinkovo 00312959 10.01.2018 23.01.2018 PP
2425994243 3/2018 Telekom. služby 37,90 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, Bratislava 35697270 2020310578 Obec Sasinkovo 00312959 15.01.2018 29.01.2018 PP
6110081649 4/2018 Vysávač 109,01 NAY, a.s., Tuhovská 15, Bratislava 35739487 2020270186 Obec Sasinkovo 00312959 02.01.2018 04.01.2018 dobierka
5041702951 5/2018 Finančný spravodajca 2017 7,45 Poradca podnikateľa, spol, s.r.o., Martina Rázusa 23/A, Žilina 31592503 2020449189 Obec Sasinkovo 00312959 12.01.2018 26.01.2018 PP
1701421530 6/2018 Vedenie účtu- centrálny depozitár 432,- Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s., ul. 29. augusta 1/A, Bratislava 31338976 2020312833 Obec Sasinkovo 00312959 31.12.2017 28.02.2018 PP
18003 7/2018 Celotieniaca žalúzia, oprava interierovej žalúzie 134,47 JUDr. Jaroslav Šusta, Žal-rol, Jesenského 18, Hlohovec 30799104 1049297601 Obec Sasinkovo 00312959 24.01.2018 31.01.2018 PP
62018 8/2018 Oprava ver. osvetlenia a demontáž vian. ozdôb 814,32 Jozef Šípka, Pusté Sady 87 44798199 1070457410 Obec Sasinkovo 00312959 25.01.2018 08.02.2018 PP
101801019 9/2018 Nájomné na rok 2018 1337,16 Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s., Priemyselná 10, Piešťany 36252484 2020172264 Obec Sasinkovo 00312959 15.01.2018 06.02.2018 PP
2018100001 10/2018 Stav. materiál -Kuchyňa OcÚ 478,12 JT KERAMIK, s.r.o., Nitrianska 62, Hlohovec 45696501 2023108428 Obec Sasinkovo 00312959 24.01.2018 07.02.2018 PP
20180081 11/2018 110 l kontajner 30 ks, 240 l kontajner plast. čierny 4 ks 968,40 FEREX, Vodná 23, Nitra 17682258 2020405156 Obec Sasinkovo 00312959 29.01.2018 12.02.2018 PP
18006 12/2018 vertikálna žalúzia 2x, výmena sietoviny, ISSO-spojka 43,20 JUDr. Jaroslav Šusta, Žal-rol, Jesenského 18, Hlohovec 30799104 1049297601 Obec Sasinkovo 00312959 30.01.2018 06.02.2018 PP
218016 13/2018 Lab. vyšetrenie vzorky-pitná voda 145 Regionálny úrad ver. zdravotníctva, Limbová 6, 917 09 Trnava 00610933 2021191095 Obec Sasinkovo 00312959 30.01.2018 13.02.2018 PP
1011806995 14/2018 El. energia 504,10 Magna Energia, a.s., Nitrianska 18, Piešťany 35743565 2020230135 Obec Sasinkovo 00312959 25.01.2018 15.02.2018 PP
84146038 15/2018 Poradca 2018 58,80 Poradca, s.r.o., Pri Celulózke 40, Žilina 36371271 2020102293 Obec Sasinkovo 00312959 29.01.2018 20.02.2018 PP
8201958926 16/2018 Telefónne služby 52,69 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava 35763469 2020273893 Obec Sasinkovo 00312959 01.02.2018 19.02.2018 PP
770192507 17/2018 Stravné lístky 864 Edenred Slovakia, s.r.o., Karadžičova 8, Bratislava 31328695 2020312294 Obec Sasinkovo 00312959 07.02.2018 07.02.2018 PP
300180006 18/2018 Traktorové práce- odhŕňanie snehu 90 Poľnohospodárske družstvo, Nitrianska 109, Hlohovec 207781 202039494 Obec Sasinkovo 00312959 05.02.2018 19.02.2018 PP
3201800035 19/2018 Zneškodnenie odpadu, zmes. kom. odpad 426,08 Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o., Kostolné 390, Kostolné 34133861 2020382837 Obec Sasinkovo 00312959 31.01.2018 17.02.2018 PP
1051802000 20/2018 Elektr. energia 845,36 Magna Energia, a.s., Nitrianska 18, Piešťany 35743565 2020230135 Obec Sasinkovo 00312959 31.01.2018 28.02.2018 PP
21801616 21/2018 Servisný výjazd, oprava intern. siete 26,50 DATAGRAM, s.r.o., Hlohová 2, Hlohovec 36617032 2022207451 Obec Sasinkovo 00312959 24.01.2018 07.02.2018 PP
20180062 22/2018 Služby "Spracovanie žiadosti o NFP v rámci PRV 2014-2020" 420 Prounion, Piaristická 2, Nitra 45597103 2023058422 Obec Sasinkovo 00312959 05.02.2018 15 dní PP
04/2018 23/2018 Spracovanie "Územného plánu obce Sasinkovo-zmeny a doplnky č. 1" 4080 ÚPn, s.r.o., Drotárska cesta 37, Bratislava 35892412 2021853273 Obec Sasinkovo 00312959 06.02.2018 20.02.2018 PP
1011806996 24/2018 El. energia 379,64 Magna Energia, a.s., Nitrianska 18, Piešťany 35743565 2020230135 Obec Sasinkovo 00312959 25.01.2018 15.02.2018 PP
0413/2018 25/2018 Publikácia "Účtovné súvzťažnosti v samospráve" 29,50 ZO-RVC v Nitre, Fraňa Mojtu 18, Nitra 0034006656 2021205769 Obec Sasinkovo 00312959 07.02.2018 16.03.2018 PP
3201800087 26/2018 Zneškodnenie odpadu, zmes. kom. odpad 218,33 Kopaničiarska odpad. spoločnosť, s.r.o, Kostolné 390 34133861 2020382837 Obec Sasinkovo 00312959 15.02.2018 04.03.2018 PP
2430447206 27/2018 Telefónne služby-mobil 45,18 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, Bratislava 35697270 2020310578 Obec Sasinkovo 00312959 15.02.2018 01.03.2018 PP

 

* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.