Číslo Fa Číslo interné Predmet Cena [€]* Dodávateľ Dodávateľ IČO Dodávateľ DIČ Odberateľ Odberateľ IČO Dátum vyhotovenia Dátum splatnosti Spôsob úhrady Poznámka
1011701894 1/2017 Elektrická energia 472,28 Magna energia, a.s., Nitrianska 18, Piešťany 35743565 2020230135 Obec Sasinkovo 00312959 27.12.2016 15.01.2017 IB
1011701895 2/2017 Elektrická energia 357,97 Magna energia, a.s., Nitrianska 18, Piešťany 35743565 2020230135 Obec Sasinkovo 00312959 27.12.2016 15.01. 2017
5217002455 3/2017 LED-monitor 150,28 Alza.sk s.r.o., Bottova 6654/7 Bratislava 36562939 2021863811 Obec Sasinkovo 00312959 05.01.2017 05.01.2017
2017001 4/2017 Posypová soľ 99,46 Miloš Gajdoš, Lukáčovce 131 33959935 1028707790 Obec Sasinkovo 00312959 20.01.2017 03.02.2017
3201700008 5/2017 Zneškodnenie odpadu 228,65 Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. 34133861 2020382837 Obec Sasinkovo 00312959 15.01.2017 01.02.2017
52017 6/2017 Oprava obecného rozhlasu 406,85 Jozef Šípka, Pusté Sady 87, Pusté Sady 44798199 1070457410 Obec Sasinkovo 00312959 23.01.2017 06.02.2017
4/2017 7/2017 Oprava verejného osvetlenia 452,40 Jozef Šípka, Pusté Sady 87, Pusté Sady 44798199 1070457410 Obec Sasinkovo 00312959 23.01.2017 06.02.2017
201701366 8/2017 tonery 145,03 Soft-Tech, s.r.o., Krátka 1653/3, Stropkov 45917272 2023153726 Obec Sasinkovo 00312959 20.01.2017 03.02.2017
20170050 9/2017 Smetné nádoby 633 FEREX,s.r.o., Vodná 23, Nitra 17682258 2020405156 Obec Sasinkovo 00312959 20.01.2017 03.02.2017
1740001537 10/2017 Stravné lístky 1758,04 VAŠA Slovensko, s.r.o., Račianske mýto 1/B, Bratislava 35683813 2020322920 Obec Sasinkovo 00312959 27.01.2017 03.02.2017
3170018 11/2017 Vývoz kontajnera 75 Poľnohospodárske družstvo, Hlohovec 00207781 2020394904 Obec Sasinkovo 00312959 26.01.2017 09.02.2017
212017 12/2017 Oprava verejného osvetlenia 384,72 Jozef Šípka, Pusté Sady 87 44798199 1070457410 Obec Sasinkovo 00312959 26.01.2017 09.02.2017
01/2017 13/2017 Udržba kultúrneho domu 215 Martin Moravec, Sasinkovo č. 46 46086005 1072102680 Obec Sasinkovo 00312959 31.01.2017 07.02.2017
101701010 14/2017 Nájomné tavos 1313,40 Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s .Piešťany 36252484 2020172264 Obec Sasinkovo 00312959 27.01.2017 10.02.2017
3201700027 15/2017 Zneškodnenie odpadu 231,84 Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o., Kostolné 360 34133861 2020382837 Obec Sasinkovo 00312959 31.01.2017 17.02.2017
3170027 16/2017 Odhŕňanie snehu 108 Poľnohospodárske družstvo, Nitrianska 109 00207781 2020394904 Obec Sasinkovo 00312959 06.02.2017 20.02.2017
9793021689 17/2017 Telefónne služby 44,94 Slovak Telekom, a.s., Bratislava 35763469 2020273893 Obec Sasinkovo 00312959 02.02.2017 20.02.2017
17300091 18/2017 Dopravné služby 290,22 ARRIVA Trnava, a.s. Trnava 36249840 2020167281 Obec Sasinkovo 00312959 02.02.2017 16.02.2017
2017004 19/2017 Strojový posyp komunikácie 273,60 František Hromek, Mladý háj 2290/3, Hlohovec 37844792 1031983018 Obec Sasinkovo 00312959 02.02.2017 16.02.2017
1011709316 20/2017 Elektrická energia 366,24 MAGNA Energia, a.s., Nitrianska 7555/18, Piešťany 35743565 2020230135 Obec Sasinkovo 00312959 03.02.2017 15.02.2017
1051700757 21/2017 Elektrická energia 1124,63 MAGNA Energia, a.s., Nitrianska 7555/18, Piešťany 35743565 2020230135 Obec Sasinkovo 00312959 31.01.2017 28.02.2017
1011709315 22/2017 Elektrická energia 486,73 MAGNA Energia, a.s., Nitrianska 7555/18, Piešťany 35743565 2020230135 Obec Sasinkovo 00312959 03.02.2017 15.02.2017
20170309 23/2017 Kosačka bubn. 949 SOLID plus, s.r.o., Levice 46439692 2023379721 Obec Sasinkovo 00312959 15.02.2017 15.02.2017
2017012 24/2017 Vypracovanie posudku na výskyt chránených druhov živočíchov PD "Športovo-spoločenské centrum-zateplenie objektu a rekonštrukcia vykurovania" 150 Mgr. Juraj Filo-Výskum a vývoj v oblasti prírodných a techn. vied 45280088 1080879745 Obec Sasinkovo 00312959 16.02.2017 02.03.2017
3201700079 25/2017 Zneškodnenie odpadu zmes. kom. odpad 226,04 Kopaničiarska odpad. spoločnosť, Kostolné 390 34133861 2020382837 Obec Sasinkovo 00312959 15.02.2017 04.03.2017 IB
201709726 26/2017 Antivírus 3 PC, 2 roky 85,66 Eset, spol, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava 31333532 2020317068 Obec Sasinkovo 00312959 20.02.2017 06.03.2017 IB
4600326592 27/2017 Elektrická energia 58,72 Západoslovenská distribučná, a.s. Čulenova 6, Bratislava 36361518 2022189048 Obec Sasinkovo 00312959 16.02.2017
2377483989 28/2017 Telefónne služby-mobil 38 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35697270 2020310578 Obec Sasinkovo 00312959 15.02.2017 01.03.2017 IB
2017/06 29/2017 Prepracovanie projektovej dokumentácie - napojenie vod. zdroja HS3 2510 Ing. Jaroslava Vašková, Perecká ul. 19, 934 05 Levice 37422855 1042415946 Obec Sasinkovo 00312959 20.02.2017 06.03.2017 IB
2017002 30/2017 Spracovanie projektovej dokumentácie pre stav. povolenie a realizáciu stavby 9420 Ing. Michal Šajtlava, PhD., Vinohradská 13, Hlohovec 37 251 694 1041649774 Obec Sasinkovo 00312959 20.01.2017 27.02.2017 IB
966170070 31/2017 Inzerát Hlohovedsko-Sereďsko 48 regionPRESS, s.r.o., Študentská 2, Trnava 36252417 2021703552 Obec Sasinkovo 00312959 21.02.2017 07.03.2017 IB
1/17 32/2017 Pretláčanie pod miestnou komunikáciou 310 M a L, Marián Lenghart, Bojničky 53 37251431 1032672707 Obec Sasinkovo 00312959 12.02.2017 12.03.2017 IB
3170045 33/2017 Vývoz kontajnera 75 Poľnohospodárske družstvo, Nitrianska 109, Hlohovec 00207781 2020394904 Obec Sasinkovo 00312959 22.02.2017 08.03.2017 IB
3170041 34/2017 Odhŕňanie snehu 48 Poľnohospodárske družstvo, Nitrianska 109, Hlohovec 00207781 2020394904 Obec Sasinkovo 00312959 22.02.2017 08.03.2017 IB
2171105710 35/2017 Poplatok obecný rozhlas 20,40 SOZA Rastislavova 3, Bratislava 2 00178454 2020795601 Obec Sasinkovo 00312959 23.02.2017 10.03.2017 IB
3170047 36/2017 Služba traktorom 48 Poľnohospodárske družstvo, Nitrianska 109, Hlohovec 00207781 2020394904 Obec Sasinkovo 00312959 27.02.2017 13.03.2017 IB
20170055 37/2017 Ročná licencia virt. cintorín 84 3W Slovakia, s.r.o., Na Vinohrady Trenčín-Zlatovce 36746045 2022355291 Obec Sasinkovo 00312959 28.02.2017 14.03.2017 IB
966170082 38/2017 Relácia Hlohovecko-Sereďsko 48 RegionPress, s.r.o., Študentská 2, Trnava 36252417 2021703552 Obec Sasinkovo 00312959 28.02.2017 14.03.2017 IB
3201700119 39/2017 Zneškodnenie odpadu 205,76 Kopaničiarska odpadová spoločnosť, Kostolné 390, Rakovice 34133861 2020382837 Obec Sasinkovo 00312959 28.02.2017 17.03.2017 IB
2793985784 40/2017 Telefónne služby 49,80 Slovak Telekom, Bajkalská 28, Bratislava 3576369 2020273893 Obec Sasinkovo 00312959 02.03.2017 20.03.2017 IB
1011717341 41/2017 Elektrická energia 494,62 Magna Energia, a.s., Nitrianska Piešťany 35743565 2020230135 Obec Sasinkovo 00312959 04.03.2017 15.03.2017 IB
1011717342 42/2017 Elektrická energia 367,89 Magna Energia, a.s., Nitrianska Piešťany 35743565 2020230135 Obec Sasinkovo 00312959 04.03.2017 15.03.2017 IB
17300216 43/2017 Dopravné služby 272,38 ARRIVA Trnava, a.s., Nitrianska 5, Trnava 36249840 2020167281 Obec Sasinkovo 00312959 02.03.2017 16.03.2017 IB
201703 44/2017 spracovanie žiadosti pre účely dotácie 200 GYMEX SC s.r.o., Pribinova 96, Hlohovec 44311885 2022663456 Obec Sasinkovo 00312959 09.03.2017 23.03.2017 IB
3201700178 45/2017 Zneškodnenie odpadu zmes. kom. odpad 211,55 Kopaničiarska odpadová spoločnosť, Kostolné 390, Kostolné 34133861 2020382837 Obec Sasinkovo 00312959 15.03.2017 01.04.2017 IB
2381882254 46/2017 Telefónne služby -mobil 43,68 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, Bratislava 35697270 2020310578 Obec Sasinkovo 00312959 15.03.2017 29.03.2017 IB
1051703695 47/2017 Elektrická energia 650,55 Magna energia, a.s., Nitrianska 18, Piešťany 35743565 2020230135 Obec Sasinkovo 00312959 28.02.2017 30.03.2017 IB
1020170024 48/2017 Oprava dávkovacieho čerpadla 177,24 Chlormont, Pohranice 510, Pohranice 44590130 2022753733 Obec Sasinkovo 00312959 20.03.2017 03.04.2017 IB
332017 49/2017 Oprava verejného osvetlenia 238,92 Jozef Šípka Pusté Sady 87, 925 54 44798199 1070457410 Obec Sasinkovo 00312959 23.03.2017 06.04.2017 IB
3170083 50/2017 Vývoz kontajnera 120 Poľnohospodárske družstvo, Nitrianska 109, Hlohovec 00207781 2020394904 Obec Sasinkovo 00312959 24.03.2017 07.04.2017 IB
3170087 51/2017 Vývoz kontajnera 75 Poľnohospodárske družstvo, Nitrianska 109 Hlohovec 00207781 2020394904 Obec Sasinkovo 00312959 27.03.2017 10.04.2017 IB
1011722905 52/2017 Elektrická energia 367,89 Magna energia, Nitrianska 7555/18, Piešťany 35743565 2020230135 Obec Sasinkovo 00312959 27.03.2017 15.04.2017 IB
1011722904 53/2017 Elektrická energia 494,62 Magna energia, Nitrianska 7555/18, Piešťany 35743565 2020230135 Obec Sasinkovo 00312959 27.03.2017 15.04.2017 IB
170042 54/2017 Technik Bozp 293,00 SOMO, Horné Trhovište 134 33431256 1020325306 Obec Sasinkovo 00312959 30.03.2017 13.04.2017 IB
002 55/2017 Zemné práce 300,00 Daniel Takáč, Báb 89, 951 34 43746098 107864381 Obec Sasinkovo 00312959 28.03.2017 28.04.2017 IB
7794955158 56/2017 Telefónne služby 44,59 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava 35763469 2020273893 Obec Sasinkovo 00312959 01.04.2017 28.04.2017 IB
1780150 57/2017 Web hosting, sasinkovo.sk 96,00 Alfa Centauri, Pri strelnici 3 Bratislava 35862301 2020290426 Obec Sasinkovo 00312959 01.04.2017 14.04.2017 IB
17300331 58/2017 Dopravné služby 307,92 ARRIVA Trnava, a.s., Nitrianska 5, Trnava 36249840 2020167281 Obec Sasinkovo 00312959 04.04.2017 18.04.2017 IB
3201700197 59/2017 Zneškodnenie odpadu 241,11 Kopaničiarska odpadová spol. ,Kostolné 390 34133861 2020382837 Obec Sasinkovo 00312959 31.03.2017 17.04.2017 IB
3129170238 60/2017 Na zákl. zmluvy o zbere, preprave a zneškodnení odpadu 1833,47 Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín 34115901 2020386148 Obec Sasinkovo 00312959 03.04.2017 03.05.2017 IB
1051706652 61/2017 Elektrická energia 412,74 Magna Energia, a.s., Nitrianska 7555/18, Piešťany 35743565 2020230135 Obec Sasinkovo 00312959 31.03.2017 02.05.2017 IB
3170095 62/2017 Vývoz kontajnera 150,00 Poľnohospodárske družstvo, Nitrianska 109, Hlohovec 00207781 2020394904 Obec Sasinkovo 00312959 05.04.2017 19.04.2017 IB
370349 63/2017 Kosačka, rozmetadlo 449,89 Spoma, Hlohovec, Pribinova 60, Hlohovec 36246701 2020173430 Obec Sasinkovo 00312959 28.03.2017 11.04. 2017 IB
170007 64/2017 Odvoz zeminy a dovoz kameňa 255,00 Jaroslav Viskup-VIJA 41059816 1028707504 Obec Sasinkovo 00312959 08.04.2017 08.05.2017 IB
10/2017 65/2017 Zemné práce so strojom JCB 295,00 REZEP, s.r.o., Nitra 44848846 2022864371 Obec Sasinkovo 00312959 14.04.2017 28.04.2017 IB
3201700288 66/2017 Zneškodnenie odpadu 211,55 Kopaničiarska odpadová spoločnosť, Kostolné 390 34133861 2020382837 Obec Sasinkovo 00312959 15.04.2017 02.05. 2017 IB
003 67/2017 Zemné práce 288,00 Takáč Daniel-Mada, Báb 89 43746098 1078645381 Obec Sasinkovo 00312959 13.04.2017 15.05.2017 IB
2386292824 68/2017 Telefónne služby - mobil 36,00 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, Bratislava 35697270 2020310578 Obec Sasinkovo 00312959 15.04.2017 29.04.2017 IB
170072 69/2017 Kontrola, oprava, RHP 189,60 Somo, Jozef Peťovský, Horné Trhovište 134 33431256 1020325306 Obec Sasinkovo 00312959 25.04.2017 09.05.2017 IB
472017 70/2017 Oprava verejného osvetlenia 241,20 Jozef Šípka, Pusté Sady 87 44798199 1070457410 Obec Sasinkovo 00312959 24.04.2017 08.05.2017 IB
3170113 71/2017 Práca autožeriavom 140,40 Poľnohospodárske družstvo, Nitrianska 109 00207781 2020394904 Obec Sasinkovo 00312959 26.04.2017 10.05.2017 IB
1011727561 72/2017 Elektrická energia 494,62 Magna energia, a.s., Nitrianska 7555/18 Piešťany 35743565 2020230135 Obec Sasinkovo 00312959 26.04.2017 15.05.2017 IB
1011727562 73/2017 Elektrická energia 367,89 Magna energia, a.s., Nitrianska 7555/18 Piešťany 35743565 2020230135 Obec Sasinkovo 00312959 26.04.2017 15.05.2017 IB
12/2017 74/2017 Zemné práce strojom jcb 177,00 REZEP, s.r.o., Ľ. Čuláka 37, Nitra 44848846 2022864371 Obec Sasinkovo 00312959 28.04.2017 12.05.2017 IB
170005 75/2017 Servisné práce-kosačka 63,08 Ing. Marián Gaži, Pribinova 3, Hlohovec 32837356 1020353686 Obec Sasinkovo 00312959 05.05.2017 19.05.2017 IB
3201700326 76/2017 Zneškodnenie odpadu 199,09 Kopaničiarska odpadová spoločnosť, Kostolné 390 34133861 2020382837 Obec Sasinkovo 00312959 30.04.2017 17.05.2017 IB
17300459 77/2017 Dopravné služby 233,45 ARRIVA Trnava, a.s., Nitrianska 5, Trnava 36249840 2020167281 Obec Sasinkovo 00312959 02.05.2017 16.05.2017 IB
1010530301 78/2017 Telefónne služby 44,59 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava 35763469 2020273893 Obec Sasinkovo 00312959 01.05.2017 18.05.2017 IB
965170022 79/2017 Inzercia, Hlohovecko-Sereďsko 112,80 regionPRESS, s.r.o., Študentská 2, Trnava 36252417 2021703552 Obec Sasinkovo 00312959 11.05.2017 18.05.2017 IB
3129170413 80/2017 zber a preprava a zneškodnenie odpadu 244,22 Marius Pedersen, a.s., Valová 44, Piešťany 34115901 2020386148 Obec Sasinkovo 00312959 05.05.2017 04.06.2017 IB
3170112 81/2017 Vývoz obecnej zelene 375,00 Poľnohospodárske družstvo, Nitrianska 109, Hlohovec 00207781 2020394904 Obec Sasinkovo 00312959 26.04.2017 10.05.2017 IB
1051708728 82/2017 Elektrická energia 228,70 Magna energia,a.s., Nitrianska 18, Piešťany 35743565 2020230135 Obec Sasinkovo 00312959 30.04.2017 30.05.2017 IB
170080 83/2017 Požiarny materiál 108,00 SOMO, Horné Trhovište 134 33431256 1020325306 Obec Sasinkovo 00312959 03.05.2017 17.05.2017 IB
3201700404 84/2017 Zneškodnenie odpadu 226,04 Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o., Kostolné 390 34133861 2020382837 Obec Sasinkovo 00312959 15.05.2017 01.06.2017 IB
3/17 85/2017 Zemné práce 830,00 MaL Marián Lenghart, Bojničky 53 37251431 1032672707 Obec Sasinkovo 00312959 18.05.2017 31.05.2017 IB
02/2017 86/2017 Maľovanie soklov v KD 227,50 Martin Moravec, Sasinkovo č. 46 46086005 1072102680 Obec Sasinkovo 00312959 17.05.2017 19.05.2017 IB
170007 87/2017 krovinorez 163,01 Ing. Marián Gaži, Pribinova 3, Hlohovec 32837356 1020353686 Obec Sasinkovo 00312959 18.05.2017 01.06.2017 IB
3170146 88/2017 Vývoz obecnej zelene 150,00 Poľnohospodárske družstvo Nitrianska 109, Hlohovec 00207781 2020394904 Obec Sasinkovo 00312959 24.05.2017 07.06.2017 IB
2390702124 89/2017 Telefónne služby- mobil 36,00 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, Bratislava 35697270 2020310578 Obec Sasinkovo 00312959 15.05.2017 29.05.2017 IB
20170202 90/2017 Obecné pečiatky 164,84 Kapa spol, s.r.o., Rázusova 13, Hlohovec 31445152 2020396609 Obec Sasinkovo 00312959 29.05.2017 08.06.2017 IB
2017019 91/2017 Práce s traktorbágerom 663,00 JURTIN s.r.o., Agátova 1482, Veľké Zálužie 47709987 2024083765 Obec Sasinkovo 00312959 31.05.2017 14.06.2017 IB
1011731639 92/2017 El. energia 367,89 Magna Energia, a.s., Nitrianska 7555/18, Piešťany 35743565 2020230135 Obec Sasinkovo 00312959 25.05.2017 15.06.2017 IB
1011731638 93/2017 El. energia 494,62 Magna Energia, a.s., Nitrianska 7555/18, Piešťany 35743565 2020230135 Obec Sasinkovo 00312959 25.05.2017 15.06.2017 IB

 

* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.